Военкомат АМУ
ДФРР
2016-09-06

Створення Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) є однією з умов прискорення соціально-економічного розвитку регіонів України, переведення державних інструментів розвитку регіонів на нову основу, відхід від старої практики фінансування виключно будівництва все нових об’єктів, передусім бюджетної сфери, які домінували в переліках фінансування за кошти субвенції на соціально-економічний розвиток регіонів, субвенцій на соціально-економічний розвиток окремих територій, державних цільових програмах. Створення ДФРР дозволяє започаткувати в Україні фінансування проектів регіонального розвитку на конкурсній основі та відповідно до регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації.

Презентація про ДФРР

Державний фонд регіонального розвитку визначено статтею 24-1 Бюджетного кодексу України.

 

 

Стаття 24-1. Державний фонд регіонального розвитку

1. Державний фонд регіонального розвитку створюється у складі державного бюджету.

При складанні проекту Державного бюджету України та прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди державний фонд регіонального розвитку визначається в обсязі не менше 1 відсотка прогнозного обсягу доходів загального фонду проекту Державного бюджету України на відповідний бюджетний період.

2. Кошти державного фонду регіонального розвитку спрямовуються на виконання інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку (у тому числі проектів співробітництва та добровільного об’єднання територіальних громад), що мають на меті розвиток регіонів, створення інфраструктури індустріальних та інноваційних парків, спортивної інфраструктури і відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку та відповідних стратегіях розвитку регіонів.

На реалізацію інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що мають на меті розвиток спортивної інфраструктури та енергоефективності державних і комунальних навчальних та медичних закладів, передбачається не менше 10 відсотків коштів державного фонду регіонального розвитку за кожним з таких напрямів.

3. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольські міські державні адміністрації до 1 травня року, що передує плановому, подають центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, пропозиції з переліком і описом інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що сформовані відповідно до частини другої цієї статті, пройшли попередній конкурсний відбір відповідно до законодавства (у тому числі програм і проектів щодо розвитку спортивної інфраструктури, погоджених з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури і спорту) та можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у наступному бюджетному періоді.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, утворює комісію для оцінки та відбору програм і проектів, до складу якої входять члени Комітету Верховної Ради України з питань бюджету за рішенням цього комітету (чисельністю не менше 50 відсотків складу такої комісії). Така комісія на підставі поданих пропозицій (крім пропозицій щодо програм і проектів, погоджених з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури і спорту) здійснює оцінку та відбір зазначених програм і проектів на конкурсних засадах у межах індикативного прогнозного обсягу коштів державного фонду регіонального розвитку з дотриманням таких критеріїв розподілу між Автономною Республікою Крим, областями та містами Києвом і Севастополем:

80 відсотків коштів - відповідно до чисельності населення, яке проживає у відповідному регіоні;

20 відсотків коштів - з урахуванням рівня соціально-економічного розвитку регіонів відповідно до показника валового регіонального продукту в розрахунку на одну особу (для регіонів, у яких цей показник менше 75 відсотків середнього показника по Україні).

За результатами здійснення оцінки та відповідності поданих інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку вимогам законодавства центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, на підставі рішення відповідної комісії та з урахуванням програм і проектів, погоджених з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури і спорту, до 1 серпня року, що передує плановому, подає Кабінету Міністрів України для затвердження пропозиції щодо розподілу коштів державного фонду регіонального розвитку з переліком відповідних програм і проектів.

Програми і проекти, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, підлягають співфінансуванню з місцевих бюджетів на рівні 10 відсотків.

4. Порядок підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, та порядок використання таких коштів (включаючи умови спрямування на таку мету частини коштів місцевих бюджетів) визначаються Кабінетом Міністрів України.

5. Розподіл коштів державного фонду регіонального розвитку за адміністративно-територіальними одиницями та інвестиційними програмами і проектами регіонального розвитку затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету у тримісячний строк із дня набрання чинності законом про Державний бюджет України.

Державний фонд регіонального розвитку Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства – інструмент, через який держава формує регіональну політику. Он-лайн платформа ДФРР була створена за підтримки Європейського Союзу. Це прозора система, яка дозволяє не тільки обласним комісіям чи народним депутатам, а й кожному громадянину України в он-лайн режимі ознайомитися з тими інвестиційними програмами та проектами, які реалізуються в його області, районі чи населеному пункті за рахунок коштів ДФРР. Державний фонд регіонального розвитку створений для єдиної мети — підтримка місцевої громади.

Миргород активно долучається до впровадження таких інвестиційних Програм, орієнтованих виключно на інтереси місцевих громад.

Так, у 2015 році була проведена значна робота по написанню та поданню рядів проектів до Державного фонду регіонального розвитку.

На 2015-2016 роки від міста було подано 5 проектів до ДФРР:

 1. «Реконструкція мосту через річку Хорол, загальною довжиною 116 м, по вул. Гоголя у м. Миргороді Полтавської області»
 2. «Енергоефективна санація басейну ДНЗ № 11 «Теремок» – крок до здорового покоління дітей»
 3. «Реконструкція стадіону «Старт» по вул. Гоголя, 175 в м. Миргороді» – 22912,073 тис. грн., у тому числі «Реконструкція стадіону «Старт» по вул. Гоголя, 175 в м. Миргороді, І черга»,
 4. Міжмуніципальний проект «Капітальний ремонт акушерсько-гінекологічного відділення Миргородської ЦРЛ з використанням енергозберігаючих технологій» (Миргородська районна рада; Миргородська районна державна адміністрація; Миргородська міська рада).
 5. Міжмуніципальний проект «Створення комплексної системи поводження з твердими побутовими відходами у Миргородському районі Полтавської області» (м. Миргород, села Білики, Вовнянка, Гаркушинці, Петрівці, Шахворостівка, Ярмаки).

Для фінансування у 2017 році від міста було підготовлено та подано 4 проекти до участі у ДФРР:

 1. «Реконструкція мосту через річку Хорол, загальною довжиною 116 м, по вул. Гоголя у м. Миргороді Полтавської області»;
 2. «Реконструкція теплових мереж котельні по вул. Прорізній, 4-А з підключенням теплового навантаження від котельні, розташованій по вул. Гоголя, 34-А в м. Миргород»;
 3. "Реконструкція стадіону "Старт" по вул. Гоголя, 175 в м. Миргороді";
 4. Проект співробітництва територіальних громад «Створення комплексної системи поводження з твердими побутовими відходами у Миргородському районі Полтавської області» (м. Миргород, села Білики, Вовнянка, Гаркушинці, Петрівці, Шахворостівка, Ярмаки). По даному проекту у Мінрегіоні зареєстровано договір про співробітництво.
 5. Реконструкція приміщення по вул. Гоголя, 171/1 для облаштування ЦНАП в м.Миргород Полтавської області.

Для фінансування у 2018 році від міста було підготовлено та подано 6 проектів до участі у ДФРР:

 1. «Будівництво велосипедних доріжок по вулиці Гоголя в місті Миргороді Полтавської області»
 2. Проект співробітництва територіальних громад «Створення комплексної системи поводження з твердими побутовими відходами у Миргородському районі Полтавської області» (м. Миргород, села Білики, Вовнянка, Гаркушинці, Петрівці, Шахворостівка, Ярмаки). По даному проекту у Мінрегіоні зареєстровано договір про співробітництво.
 3. Реконструкція приміщення по вул. Гоголя, 171/1 для облаштування ЦНАП в м.Миргород Полтавської області.
 4. Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 по вул. Перемоги,11 у м.Миргород Полтавської області
 5. Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 по вул. І.Білика, 4 у м.Миргород Полтавської області
 6. Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 по вул. Гоголя, 173/2 у м. Миргород Полтавської області

Для фінансування у 2019 році від міста було підготовлено та подано 4 проекти до участі у ДФРР:

 1. Проект співробітництва територіальних громад «Створення комплексної системи поводження з твердими побутовими відходами у Миргородському районі Полтавської області» (м. Миргород, села Білики, Вовнянка, Гаркушинці, Петрівці, Шахворостівка, Ярмаки). По даному проекту у Мінрегіоні зареєстровано договір про співробітництво.
 2. Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 по вул. Перемоги,11 у м.Миргород Полтавської області
 3. Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 по вул. І.Білика, 4 у м.Миргород Полтавської області
 4. Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 по вул. Гоголя, 173/2 у м. Миргород Полтавської області

Проект «Реконструкція мосту через річку Хорол, загальною довжиною 116 м, по вул. Гоголя у м. Миргороді Полтавської області» відібрано у 2015 році Регіональною та Міжвідомчою комісіями з оцінки відповідності інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів ДФРР. Проект, розроблений відділом муніципальних ініціатив, інвестицій та енергоменеджмент. Миргородської міської ради. Роботи по реконструкції мосту розпочались на початку листопада 2015 року.

У 2015 році фінансування з державного бюджету відбувалося наприкінці року і було освоєно 7,5 млн. грн. З міського бюджету в 2015 році було освоєно 0,8 млн. грн. Після виявлення додаткових прихованих робіт проект було подано на перерахунок і загальна вартість проекту збільшилась із 20 млн. грн. до 33,4 млн. грн. У 2016 році було освоєно з державного бюджету 6,56 млн. грн., з міського бюджету 2 млн. грн., з обласного бюджету 1 млн. грн.

 


 

Основні події проекту

 

2018рік

05 січня

Як будували міст у Миргороді

 

2017рік

17 лютого

На мосту монтують балки

14 березня

Новини з будівельного майданчика "Реконструкція мосту"

04 квітня

На мосту відновлено бетонувальні роботи

10 квітня

ДФРР фінансуватиме проект "Реконструкція мосту через річку Хорол у Миргороді"

04 травня

Реконструкційні роботи на мосту

13 травня

На мосту облаштовують підвісні консолі

07 липня

Хід будівельних робіт на мосту

03 серпня

Новини з будівельного майданчика

12 вересня

Новини з будівельного майданчика

05 жовтня

Новини з будівельного майданчика

25 жовтня

Будівельні роботи на мосту

06 листопада

Асфальтування мостового покриття

08 листопада

Будівельні роботи на мосту

06 грудня

Завершення реконструкції центрального мосту

26 грудня

Урочисте відкриття центрального мосту Миргорода

27 грудня

Інформація про новозбудований міст через річку Хорол

 

2016 рік

2016-03-01

На будівельному майданчику "центральний міст" відновили ремонтні роботи

2016-04-11

Візит народного депутата в Миргород

2016-04-27

Про стан реконструкції мосту через річку Хорол

2016-05-05

Обговорення проектів ДФРР

2016-05-21

Як їхати об’їзними вулицями Миргорода через закриття мосту в центрі міста

2016-06-01

Ремонтні роботи на мосту

2016-06-07

Про хід реконструкції центрального мосту

2016-06-08

Термін здачі в експлуатацію нового мосту в Миргороді - кінець цього року

2016-07-26

Відновлено ремонтні роботи на мосту

2016-08-16

Ремонтні роботи на мосту

2016-08-22

Будівельні роботи на мосту

2016-08-26

Хід будівництва мосту через річку Хорол

2016-09-06

Ремонтні роботи на мосту

2016-09-12

Миргород: газове питання

2016-09-13

Щодо відновлення газопостачання в Миргороді

2016-09-15

Реконструкційні роботи на мосту

2016-10-17

Ремонтні роботи на мосту

2016-11-03

Триває реконструкція центрального мосту

2016-11-09

Ремонтні роботи на мосту

2016-11-14

Будівельні роботи на мосту

2016-11-14

Обговорення проекту ДФРР

2016-11-21

Реконструкція мосту – монтаж нових балок

2016-11-22

На мосту монтують перші балки

2016-11-22

Із засідання позачергової сесії

2016-12-19

Ремонтні роботи на мосту

2016-12-27

Про ремонт мосту

 

2015 рік

2015-08-03

Реконструкція мосту через річку Хорол на особистому контролі урядовців

2015-11-02

У Миргороді починають реконструкцію центрального мосту

2015-11-04

До кінця наступного року Миргород отримає сучасну транспортну артерію

2015-11-16

Нарада щодо капітального ремонту центрального мосту

2015-12-11

Ремонтні роботи на мосту

 
ОГОЛОШЕННЯ
     
До уваги підприємців міста!

Запрошуємо вашого представника відвідати презентацію робіт потенційного виконавця замовлення по створенню 3D екскурсії містом для обговорення та внесення пропозицій

     
     
Увага! Громадське обговорення!

Виконавчий комітет Миргородської міської ради, на виконання рішення № 86 від 20.02.2019р. оголошує громадські обговорення, щодо спеціального зонального погодження:

     
     
Увага! Конкурс!

Відділ капітального будівництва Миргородської міської ради оголошує конкурс на визначення виконавця проектних робіт по об’єкту будівництва : «Капітальний ремонт автошляхопроводу у м. Миргород Полтавської області».

     
Архів оголошень
Poll ID 0 does not exist.

Міста побратими

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Міста побратими

Полтавська обласна рада

Полтавська ОДА

МИРГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
  Адреса: 37600, м. Миргород, вул. Незалежності, 17, Тел.: 5-25-01, факс: (05355) 5-22-21 E-mail: mmrada@ukr.net