Цивільний захист Карта укриттів

Військомат Центр зайнятості АМУ Захист прав споживачів
Соціально-економічний розвиток
2011-06-23

Оцінка поточної ситуації соціально-економічного розвитку

Миргородської міської територіальної громади

 

У зв'язку з впровадженням адміністративно-територіальної реформи до складу Миргородської міської територіальної громади входить 37 населених пунктів, тому числі: 1 місто Миргород, що є адміністративним центром, та 36 сіл.

 • Білики, Лещенки, Марченки, Милашенкове;
 • Вовнянка;
 • Гаркушинці, Рибальське;
 • Дібрівка, Верховина, Веселе, Глибоке, Котлярі, Показове, Стовбине, Шпакове;
 • Зубівка, Руда;
 • Кибинці, Бієве;
 • Петрівці, Кузьменки;
 • Слобідка, Мальці, Носенки, Осове;
 • Хомутець, Довгалівка, Малі Сорочинці;
 • Шахворостівка, Деркачі, Любівщина, Малинівка, Трудолюб;
 • Ярмаки, Ємці, Єрки.

В усіх населених пунктах проведена нормативна грошова оцінка земель. На 2021 рік планується оновити нормативну грошову оцінку населених пунктів: с. Вовнянка та с.Гаркушинці.

По 15 населених пунктах наявна документація щодо встановлення меж, інформація про ці населені пункти внесена до Державного земельного кадастру. Загальна площа населених пунктів, межі яких встановлені становить 5259,8 га , в т.ч. с.Білики площа 691.1 га, с.Лещенки- 136.89 га, с.Марченки -179.7 га, с.Милашенкове - 169.7 га, с. Руда- 321 га, с.Зубівка -1246.21 га, с. Кибинці - 1038.6786 га, с.Бієве - 45.8356 га, с.Малинівка - 165.14 га, с.Любівщина - 164.7 га, с.Шахворостівка- 300.1 га, с. Деркачі - 145.5 га, с.Ярмаки - 340.09 га, с.Єрки - 266.6255 га, с. Ємці - 48.5582 га.

Потребують виготовлення документації по встановленню меж населених пунктів та внесення відомостей до Державного земельного кадастру 21 населених пунктів (с.Вовнянка, с.Рибальське, с. Гаркушинці, с.Верховина, с.Веселе, с.Глибоке, с.Котлярі с.Показове, с.Стовбине, с.Шпакове, с.Дібрівка, с.Петрівці, с.Кузьменки, с.Слобідка, с.Мальці, с.Носенки, с. Осове, с. Довгалівка, с.Малі Сорочинці, с.Хомутець, с.Трудолюб).

Станом на 01.12.2020р. Миргородська міська територіальна громада забезпечена містобудівної документацією на 71%, розроблені та затверджені Генеральні плани на 22 населених пункти, генеральні плани 4 населених пункти знаходяться в розробці.

Чисельність наявного населення громади станом на 01.01.2020 року становило 50467 осіб (в т.ч. міське населення – 39099, сільське - 11368). Із загальної чисельності на території громади перебуває 7,8 тис. осіб дитячого віку (у т. ч. 5 тис. школярів), 24,1 тис – особи працездатного віку 18,6 тис. осіб пенсійного віку. Очікувана чисельність населення станом на 01.01.2021 року орієнтовно становитиме 49,8 тис. осіб.

Основними цілями бюджету на 2021 рік є формування достатніх ресурсів для фінансування пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку Миргородської міської територіальної громади та підвищення ефективності використання бюджетних коштів.

На 2021 рік бюджет Миргородської міської територіальної громади прогнозується в сумі 422 988,079 тис. грн., а саме:

•      податкові надходження – 310 975,0 тис. грн.,

•      неподаткові надходження – 13 012,9 тис. грн.,

•      офіційні трансферти – 98 550,179 тис. грн.,

•      цільовий фонд – 450,0 тис. грн.

В місті станом на грудень 2020 року кількість облікованих фізичних осіб – підприємців становить 1800 та 652 юридичні особи. На сільських територіях, що приєднуються, перебувають на обліку 313 фізичних осіб – підприємців та 132 юридичні особи.

У структурі продукції сільського господарства, за її видами, 92,7% -продукція рослинництва та 7,3% - продукція тваринництва.

Посівні площі сільськогосподарських культур на території громади розподіляються наступним чином:

 • культури зернові та зернобобові - 57,56 %;
 • культури технічні - 37,43 %;
 • картопля, культури овочеві та баштанні продовольчі - 0,60 %;
 • культури кормові - 4,41%.

Структурна спеціалізація промислового виробництва продукції за видами діяльності виглядає наступним чином:

 • харчова та переробна промисловість – 67,5 %;
 • машинобудування – 12,7%;
 • виробництво та розподілення газу та води - 5,7 %;
 • виробництво пластмасових виробів – 6,4 %;
 • деревообробна промисловість - 7,5 %;
 • поліграфія - 0,2 %.

Обсяги реалізації санаторно-курортних послуг лікувально-оздоровчими закладами на території громади становлять:

 • ПрАТ ЛОЗ "Миргородкурорт" - 81,62 %;
 • МРЦ МВС України "Миргород"- 4,44 %;
 • Спеціалізований Миргородський санаторій „Слава” - 0,07 %;
 • Структурний підрозділ «Санаторій ім.М.Гоголя» регіональної філії «Південна залізниця» акціонерного товариства «Укрзалізниця» -13,87 %.

Показники кількості відпочиваючих:

 • ПрАТ ЛОЗ "Миргородкурорт" - 63,31 %;
 • МРЦ МВС України "Миргород" - 7,65 %;
 • Спеціалізований Миргородський санаторій „Слава” - 11,29 %;
 • Структурний підрозділ «Санаторій ім.М.Гоголя» регіональної філії «Південна залізниця» акціонерного товариства «Укрзалізниця» - 17,75 %.

Регулювання діяльності суб'єктів господарювання здійснюється, згідно законодавства, шляхом застосування регуляторних процедур при встановленні місцевих податків і зборів.

У 2021 році планується здійснення фінансування Фонду підтримки підприємництва для сприяння розвитку сільськогосподарських виробників та представників туристичної галузі.

В громаді створений та вже провадить активну діяльність Центр підтримки та розвитку бізнесу.

На базі Миргородського художньо-промислового коледжу ім. М.В. Гоголя працює Центр керамічного мистецтва, діяльність якого започаткована для сприяння розвитку молодіжного підприємництва шляхом набуття знань та практичних навичок, удосконаленню виробничої практики студентів та випускників-керамістів коледжу та, в кінцевому результаті, налагодженню системи збуту керамічних виробів.

Децентралізація та підвищення ролі територіальних громад в суспільно-політичному житті вимагає реформування системи надання адміністративних послуг. На сьогоднішній день миргородський ЦНАП надає 183 адміністративні послуги 10-ма штатними одиницями. З метою забезпечення надання якісних послуг населенню всієї громади у 2021 році додатково планується введення посади 9-ти адміністраторів з віддаленими робочими місцями, які безпосередньо на місцях будуть вести прийом та видачу результатів надання адмінпослуг.

Робота з розвитку галузі туризму на території громади визначена як одне з ключових завдань Стратегії сталого розвитку Миргородського субрегіону. Тому протягом року здійснювався активний пошук шляхів удосконалення туристично-рекреаційної інфраструктури та розвитку ринкових відносин у сфері туризму.

З метою втілення в життя пріоритетних для розвитку заходів та забезпечення можливості подачі участі в конкурсах міжнародних інвестиційних фондів на отримання грантів для фінансування було підготовлено План місцевого економічного розвитку через кластерну модель роботи суб'єктів господарювання туристично-рекреаційного бізнесу, в рамках реалізації європейської ініціативи "Мери за економічне зростання".

Для організації раціонального використання та популяризації туристично-рекреаційних ресурсів місцевості, що дозволить проінформувати та підвищити інтерес до об'єктів туристичної сфери міста з боку зовнішніх туристів та згуртувати громаду в єдиному рухові до розвитку регіону, була Розроблена Маркетингова стратегія міста Миргорода. Першим етапом реалізації даного документу стала розробка Віртуальних 3D турів центральними вулицями Миргорода, об'єктах історико-культурної спадщини, туристично-рекреаційної інфраструктури та створення електронної карти міста.

Основними об’єктами інвестицій у 2020 році залишаються муніципальна сфера, житлово-комунальне господарство та транспортна інфраструктура.

У 2020 році впроваджуються інвестиційні проєкти загальною вартістю 105 млн. грн.

На 2021 рік запланована реалізація інвестиційних проєктів (в тому числі перехідних з 2020 року) на загальну суму понад 100 млн. грн. та подано проєктів на конкурси, за якими очікуються результати, на суму 99,7 млн. грн.

У 2020 році збережено та закріплено позитивну тенденцію зростання доходів населення. Збільшення розміру оплати праці, скорочення диференціації доходів є одним із основних завдань щодо підвищення рівня життя населення. Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника очікується на кінець 2020 року в розмірі 8282 грн.

Транспортне пасажирське обслуговування населення Миргородської міської територіальної громади виконують юридичні та фізичні особи підприємці.

Маршрутна мережа міської територіальної громади складається з 22 міських автобусних маршрутів, на яких працюють 28 автобусів, та 11 приміських автобусних маршрутів, на яких працюють 12 автобусів.

В тому числі:

 • Міські маршрути:
 • ТОВ "Мир-Авто" - 3 одиниць автобусів малого класу;
 • ПП"ЛЮГ" - 21 одиниць автобусів особливо малого, малого та середнього класу;
 • Фізичні особи підприємці - 4 одиниць особливо малого, малого та середнього класу.
 • Приміські маршрути:
 • ПП"ЛЮГ" - 2 одиниці автобусів особливо малого, малого та середнього класу;
 • Фізичні особи підприємці - 8 одиниць особливо малого, малого та середнього класу.

Міський громадський транспорт оснащений системою супутникового моніторингового спостереження "Дозор", в планах на 2021 – оснащення такою системою і приміський транспорт.

Серед пріоритетів забезпечення раціонального природокористування по Миргородській міській територіальній громаді визначені наступні заходи:

•      реконструкція каналізаційних мереж та споруд для очищення комунальних стоків;

•      розчищення, берегоукріплення поверхневих водних об'єктів та винесення у натуру (на місцевість) меж водоохоронних санітарних зон;

•      озеленення, благоустрій територій та охорона лісопаркових зон;

•      запобігання забрудненню водойм, зменшення забруднення підземних водоносних горизонтів;

•      забезпечення населення якісною питною водою;

•      розвиток сфери поводження з твердими побутовими відходами: знешкодження, утилізація та поховання промислових і побутових відходів;

•      раціональне поводження з ресурсоцінними відходами;

•      екологічна освіта і виховання.

Реалізація державної політики реформування житлово-комунального господарства на території територіальної громади здійснюється відповідно до Законів України та ДБН за чотирма основними напрямами:

 • І - організація ефективного управління у сфері виробництва і надання житлово-комунальних послуг;
 • ІІ – забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства;
 • ІІІ – технічне переоснащення житлово-комунального господарства, наближення до вимог Європейського Союзу щодо використання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво житлово-комунальних послуг;
 • IV - залучення інвестицій і співпраця з міжнародними фінансовими установами та донорськими організаціями.

Наразі відбувається процедура приєднання 5-ти комунальних підприємств, що знаходилися в комунальній власності сільських громад, до КП "Миргородводоканал".

В основу пріоритетів соціальної політики Миргородської міської територіальної громади покладено посилення захисту соціально-вразливих верств населення шляхом надання різних видів державної соціальної допомоги.

Майже 70% населення територіальної громади отримує державні соціальні гарантії:

- державні соціальні допомоги та компенсації – 3398 осіб;

- субсидію на житлово – комунальні послуги, тверде паливо та скраплений газ – 7257 домогосподарств;

- перебуває на обліку в базі Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги - 15072 особи, в тому числі учасників АТО/ООС - 913, з них отримують пільги на житлово-комунальні послуги - 3510 осіб ;

- отримують інші соціальні гарантії для пільгових категорій населення (санаторно-курортне лікування, технічні засоби реабілітації, тощо) – 4518осіб.

В Єдиній інформаційній базі даних внутрішньо переміщених осіб зареєстровано 2325 осіб, які проживають на території громади, з них одержують щомісячну адресну допомогу для покриття витрат на проживання 312 сімей.

Комплекс соціальних послуг, які надаються територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міської ради, отримує 1479 непрацездатних громадян похилого віку, ветеранів та інвалідів, одиноких громадян.

У Центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю м. Миргорода 151 дитині з інвалідністю, а також дітям віком до 3 років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, з м. Миргорода, Миргородського, Великобагачанського, Шишацького районів та Білоцерківської, Великосорочинської, Великобагачанської ОТГ надано комплекс реабілітаційних заходів, спрямованих на попередження (запобігання), зменшення або подолання фізичних, психічних розладів, коригування порушень розвитку, навчання основним соціальним та побутовим навичкам, розвиток здібностей, створення передумов для інтеграції у суспільство дітей з інвалідністю. У міській територіальній громаді сформована оптимальна мережа закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, що відповідає потребам населення в якісних освітніх послугах.

В результаті приєднання до мережі закладів загальної середньої освіти 8 шкіл сільської місцевості у Миргородській міській територіальній громаді налічується 15 закладів загальної середньої освіти, у яких навчається 5059 учнів.

Працює 4 заклади позашкільної освіти (станції юних техніків та туристів, центр естетичного виховання, центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді).

В результаті приєднання до мережі ЗДО 7 закладів дошкільної освіти сільської місцевості та 2 НВК у Миргородській міській територіальній громаді налічується 13 закладів дошкільної освіти та 3 навчально- виховні комплекси, в яких виховується 1406 дітей дошкільного віку.

На обліку в центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді перебувають 73 сім’ї, в них виховується 131 дитина, під соціальним супроводом протягом року перебувало 20 сімей, де виховується 34 дитини, припинено соціальний супровід з позитивним результатом в 10 сім’ях.

У зв’язку зі створенням Миргородської територіальної громади збільшиться кількість сімей-клієнтів центру, а саме: 8 сімей, в них 17 дітей, що потрапили в складні життєві обставини та 25 сімей, в них 25 дітей з інвалідністю.

Одним із пріоритетних завдань Миргородської міської територіальної громади є необхідність впровадження в громаді системної молодіжної політики, а також політики, спрямованої на підтримку сімей, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії насильству.

Всього з початку 2021 року почне функціонувати 35 закладів культури, в тому числі:

 • Клуби – 3 на території міста та 15 на території сіл МТГ;
 • Бібліотеки – 4, але разом із бібліотеками-філіями на території сіл МТГ – 14 бібліотечних закладів;
 • Музеї – 2;
 • ДМШ ім.А.П.Коломійця – 1.

До мережі фізкультурно-спортивних закладів територіальної громади відносяться наступні об'єкти:

 • Стадіони – 1;
 • Спортивні зали – 27;
 • Плавальні басейни – 2;
 • Спортивні майданчики – 84;
 • Дитячо-юнацькі спортивні школи -1.

Усіма видами фізкультурно – оздоровчої та спортивної діяльності займається близько 3,6 тисяч осіб.

Взаємовідносини органів та посадових осіб територіальної громади з органами виконавчої влади, діяльність яких поширюється на територію громади, базуються на засадах співробітництва та взаємодопомоги з метою забезпечення здійснення завдань соціально-економічного та культурного розвитку громади, її населених пунктів та реалізації на території громади завдань і повноважень виконавчої влади в інтересах територіальної громади. Для цього до штатного розпису апарату міської ради та її виконавчих органів додано 12 інспекторів по роботі з органами самоорганізації населення.

Відкритість та доступність влади забезпечується через Інтерактивні платформ "Відкрите місто", систему місцевих петицій, прес-конференції, "круглі" столи, "гарячі телефонні лінії" та офіційний вебсайт міської ради.

На території громади працює КП "Міська телестудія "Миргород", яка також здійснює і ФМ-мовлення з охопленням 15-ти кілометрової зони на частоті 96,9 МГц (Центральна телерадіостудія Міністерства оборони України «Армія FM – військове радіо»).

З метою забезпечення контролю за дотриманням правопорядку на території громади запроваджено роботу системи відеоспостереження. Наразі в системі постійно працює 25 камер, інформація з яких протягом місяця зберігається на спеціальному відео-сервері. 8 з 25 камер доступні для перегляду на офіційному вебсайті.

ОГОЛОШЕННЯ
     
Потреба у працівниках
Потреба у працівниках на 12 липня 2024 року
 
     
     
Потреба у працівниках

Потреба у працівниках на 11 липня 2024 року

 

     
     
Особистий прийом громадян

15 липня 2024 року з 16:00  до 17:00  у приміщенні Центру надання адміністративних послуг м. Миргорода  (вул. Гоголя,171/1) керуюча справами виконавчого комітету Нікітченко Антоніна Борисівна проводитиме особистий прийом громадян.

     
Архів оголошень
Poll ID 0 does not exist.

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Міста побратими

Миргородський відділ поліції

КП Тепловодсервіс

КП Миргородська управляюча компанія

Полтавська обласна рада

Полтавська ОДА

МИРГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
  Адреса: 37600, м. Миргород, вул. Незалежності, 17, Тел.: 5-25-01,
E-mail: [email protected]