Цивільний захист Карта укриттів

Військомат Центр зайнятості АМУ Захист прав споживачів
Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю
2011-06-24

Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю м. Миргорода

 

КОНТАКТИ

Директор

СІВАЧЕНКО

Валентина Михайлівна

 

Адреса:

37600, Полтавська обл.

м. Миргород

вул. Гоголя,76/2

 

Контактні телефони:

(05355) 5-25-79

(05355) 5-25-77

 

E-mail адреса:

[email protected]

 

Положення про Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю м. Миргорода

 

ПОСЛУГИ

Ми надаємо широкий спектр реабілітаційних послуг з соціальної, фізичної, медичної, психолого-педагогічної реабілітації, відповідно до потреб дітей:

Рання реабілітація (абілітація) - комплексний підхід, що полягає в поєднанні різних видів та форм реабілітаційних заходів осіб раннього віку (до 3-х років ( включно)).

 • Спрямовується на попередження, зменшення або подолання фізичних, психічних розладів та інтелектуальних вад, набуття побутових та соціальних навичок, розвиток здібностей, поступову повну або часткову інтеграцію в суспільство.

Соціальна реабілітація (абілітація) - навчання основним соціальним навичкам.

 • Спрямовується на оптимізацію і необхідне коригування ставлення до своїх вад, становища в сім’ї та суспільстві, формування у них навичок до самообслуговування, адаптацію в навколишньому середовищі.

Психолого-педагогічна реабілітація - консультування, психолого-педагогічна діагностика, психологічна корекція.

 • Спрямовується на оволодіння знаннями, уміннями і навичками, необхідними для життя, здобуття освіти і особистісного розвитку в суспільстві.

Психолого-педагогічна реабілітація сприяє:

розвитку психічних функцій (відчуття, сприймання, уваги, пам’яті, мислення, конструктивної діяльності);

досягненню оптимально можливого рівня працездатності;

естетичному вихованню;

соціальному формуванню особистості;

забезпеченню розширення сфери життєдіяльності;

поліпшенню якості життя.

Медична реабілітація- відновна терапія, профілактичні заходи, медичне спостереження, а саме: апаратна фізіотерапія (магнітотерапія, електротерапія, киснева терапія); парафінолікування.

 • Спрямовується на відновлення або покращення здоров’я та життєвих функцій організму, виявлення та активізацію компенсаторних можливостей, забезпечення умов для повернення до нормальної життєдіяльності, профілактику ускладнень та рецидивів захворювання.

Фізична реабілітація - лікувальний масаж, лікувальна фізкультура.

 • Спрямовується на відновлення та/або компенсацію втрачених функцій організму, досягнення фізичної самостійності та активності, покращення фізичного стану життєдіяльності .

З кожною дитиною працює скоординована команда фахівців, які добирають та здійснюють комплекс реабілітаційних заходів, необхідних безпосередньо кожній дитині.

 

ІСТОРІЯ ЗАКЛАДУ

Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю м. Миргорода створено у 2011 році.

Заклад здійснює комплекс реабілітаційних заходів для дітей з інвалідністю та дітей віком від 0 до трьох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, спрямованих на створення умов для всебічного розвитку засвоєння ними знань, умінь, навичок, досягнення і збереження їхньої максимальної незалежності, фізичних, розумових, соціальних, професійних здібностей з метою максимальної реалізації особистого потенціалу та створення передумов для їх інтеграції в суспільство.

Центр оснащений сучасним високоефективним спеціалізованим обладнанням, апаратами, тренажерами необхідними для реабілітації дітей. Кожний рік матеріально - технічна база оновлюється. З кожною дитиною працює скоординована команда фахівців різного профілю, які добирають та здійснюють комплекс реабілітаційних заходів, необхідних безпосередньо кожній дитині.

 

УМОВИ ЗАРАХУВАННЯ ДО ЦЕНТРУ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

Заклад приймає дітей з інвалідністю та дітей віком від 0 до 3-х років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності з Миргородської ТГ та з інших наближених районів, шляхом заключення договору (угоди) з Миргородською міською радою про передачу міжбюджетних трансфертів у вигляді субвенції з місцевого бюджету на утримання об’єктів спільного користування.

Направлення проводяться управліннями соціального захисту населення за місцем проживання.

Для забезпечення дитини реабілітаційними заходами один із батьків дитини чи її законний представник подає до управління соціального захисту населення за місцем проживання:

Для дітей з інвалідністю:

 •  заяву про направлення дитини до реабілітаційної установи;
 • копію свідоцтва про народження дитини та/або паспорт громадянина

 України ( якщо паспорт IDI- картка то довідку з місця реєстрації);

 • копія ідентифікаційного коду дитини;
 • копію паспорта матері або законного представника дитини (якщо паспорт

 IDI- картка то довідку з місця реєстрації);

 • копію ідентифікаційного коду матері або законного представника дитини;
 • індивідуальна програма реабілітації (ІПР), що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу;
 •  виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма № 027/о).

Для дітей групи ризику:

 • заяву про направлення дитини до реабілітаційної установи;
 • довідка ВКК ( дитяча поліклініка);
 • копію свідоцтва про народження дитини;
 • копія ідентифікаційного коду дитини;
 • копію паспорта матері або законного представника дитини (якщо паспорт IDI- картка то довідку з місця реєстрації);
 • копію ідентифікаційного коду матері або законного представника дитини;
 • виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма № 027/о).

До Центру не зараховуються діти з інвалідністю, стан здоров’я яких унеможливлює проведення реабілітаційних заходів, а саме з такими медичними протипоказаннями:

 • гострі інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції;
 • усі захворювання в гострій стадії та заразній формі;
 • часті судомні напади та їх еквіваленти;
 • захворювання, що супроводжуються тяжкими порушеннями поведінки, небезпечними для людини та її оточення (за умови не супроводження особи з інвалідністю її батьками або законними представниками).

Зараховуються діти приймальною комісією центру. Рішення про зарахування або відмову направляється в управління соціального захисту та заявнику.

Строк реабілітаційного процесу визначається реабілітаційною комісією після проведення відповідного обстеження дітей з інвалідністю.

Реабілітаційний процес спрямований на:

 формування та розвиток в дитини з інвалідністю основних соціальних навичок (особиста гігієна, самообслуговування, пересування, спілкування тощо), пристосування побутових умов до їхніх потреб, соціально-побутове влаштування та обслуговування, педагогічну корекцію з метою вироблення та підтримання навичок самостійного (автономного) проживання, стереотипів безпечної поведінки;

 опанування навичок захисту своїх прав та інтересів, самоаналізу і позитивного сприйняття себе та оточуючих, навичок спілкування, забезпечення майбутнього самостійного проживання у суспільстві з необхідною підтримкою, тощо;

 надання дітям з інвалідністю своєчасної та ефективної корекційної, соціальної, психологічної допомоги в організації реабілітаційного процесу відповідно до особливостей її психофізичного розвитку.

На сьогодні в Центрі функціонує 2 групи денного перебування. Групи проводять реабілітацію у 2 зміни по 4 години. Діти, які не входять до реабілітаційної групи, у разі потреби, можуть отримувати реабілітаційні послуги поза групою за окремим графіком, відповідно до її індивідуальної програми реабілітації - це тоді коли дитина з інвалідністю відвідує дошкільний навчальний або навчається у загальноосвітньому навчальному закладі за денною формою.

У Центрі встановлюється та затверджується мережа груп, наповнюваність, яких проводиться відповідно до завдань, умов та особливості її діяльності.

Розклад, черговість і тривалість індивідуальних та групових занять визначається реабілітаційною комісією.

 

ДОСТУПНІСТЬЗАКЛАДУ ДЛЯ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ

 • Безбар’єрний доступ до приміщення та захисних споруд.
 • Вхід центру обладнаний пандусом по обидва боки якого вмонтовані поручні, східці облаштовані тактильною смугою жовтого кольору.
 • Будівля облаштована світловою системою, засобами оповіщення (радіозв’язок, телефон, Інтернет ), пожежною сигналізацією, охоронною сигналізацією.
 • Маємо засоби пересування для дітей, які не мають змоги пересуватися самостійно (інвалідний візок, милиці та ін.).
 • Наявність місць для паркування автомобілів, велосипедів та інших засобів пересування.
 • Наявність доступних і пристосованих для неповносправних осіб вбиралень та санітарної кімнати.
 • Приміщення облаштоване піктограмами.

 

КОМАНДА

 

Директор

СІВАЧЕНКО Валентина Михайлівна

 

Заступник директора

КОРОЛЕНКО Алла Анатоліївна

 

Головний бухгалтер

ОЛЕФІР Вікторія Станіславівна

 

Лікар – педіатр

ПАТАЛАХ Ольга Борисівна

 

Сестра медична старша

ЛЕСИК Людмила Анатоліївна

 

Сестра медична з масажу

СКЛЯР Людмила Олегівна

 

Фахівець з фізичної реабілітації

Джунь Валерія Олександрівна 

 

Вчитель-дефектолог

МАСЛОВА Анжеліка Олександрівна

 

Практичний психолог

РУДЧЕНКО Тетяна Іванівна

 

Практичний психолог

ДОБРЯК Віталій Олександрович

 

Вихователь соціальний по роботі з дітьми з інвалідністю

АВРАМЕНКО Ганна Іванівна

 

Вихователь соціальний по роботі з дітьми з інвалідністю

ХИЖНЯК Лариса Анатоліївна

 

Асистент вихователя соціального по роботі з дітьми з інвалідністю

БІЛИК  Валентина Миколаївна

 

Асистент вихователя соціального по роботі з дітьми з інвалідністю

МЕРЕЙДА Світлана Михайлівна

 

Завідувач господарства Сестра медична молодша

ГОЛУБОВИЧ Людмила Володимирівна

ОГОЛОШЕННЯ
     
До уваги ВПО!

БФ "Карітас Полтава" у рамках проєкту «Багатосекторна допомога постраждалим від війни людям в Україні» розпочинає реєстрацію на надання субсидій на оренду житла терміном на 6 місяців.

     
     
Відбудеться засідання Громадської ради

19.04.2024 року о 14:30 в залі засідань міської ради відбудеться засідання Громадської ради при виконавчому комітеті Миргородської міської ради.

     
     
Потреба у працівниках

Потреба у працівниках на 16 квітня 2024 року

     
Архів оголошень
Poll ID 0 does not exist.

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Міста побратими

Миргородський відділ поліції

КП Тепловодсервіс

КП Миргородська управляюча компанія

Полтавська обласна рада

Полтавська ОДА

МИРГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
  Адреса: 37600, м. Миргород, вул. Незалежності, 17, Тел.: 5-25-01,
E-mail: [email protected]