Военкомат
Центр зайнятості
2011-06-27

Про ринок праці за І півріччя 2017 року

Послугами служби зайнятості у 1 півріччі 2017 року скористались 1526 безробітних громадян, що менше порівняно з минулим роком на 270 осіб. За професійними групами найбільшу частку осіб, котрі поповнили лави безробітних, склали робітники з обслуговування, експлуатації та контролю за роботою технологічного устаткування (21,6%), працівники сфери торгівлі і послуг (19,0%), фахівці (9,4%). Серед клієнтів переважали жінки (45,8%).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями за 1 півріччя 2017 року становила 1867 (більше порівняно з минулим роком на 160 вакансій). Рівень укомплектування вакансій склав 91,1 %, що менше порівняно з минулорічним показником на 5,4 в.п. На 1 липня 2017 року кількість вільних робочих місць становила 93 вакансії, кількість претендентів на 1 вакансію 5 безробітних.

     За сприяння  державної служби зайнятості у 1 півріччі 2017 року отримали роботу - 1707 осіб (більше порівняно з минулим роком на 60 осіб). Рівень працевлаштування безробітних склав 45,3%. Середня тривалість пошуку роботи - 74 дня. По сферах прикладання праці працівники розподілились наступним чином: робітники з обслуговування, експлуатації та контролю за роботою технологічного устаткування (25,5%) , працівники сфери торгівлі та послуг (17,7%),  фахівці (11,6%).

Виконання програми зайнятості по даному показнику склало 67,7 %.

У громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру взяли участь 486 безробітних, що на 18,6 %  менше у порівнянні з  минулорічним показником. Зокрема у громадських роботах взяли участь 268 безробітних. На дані цілі з бюджету Фонду профінансовано заробітної плати та податків на суму 75,0 тис.грн. Виконання програми зайнятості по даному показнику склало 40,0 %.

Крім того, Фондом у розмірі 25 % фінансуються громадські роботи по грантовій угоді проекту Європейського Союзу "Полтавська область для внутрішньо переміщених осіб". Внутрішньо переміщені особи працювали в Центрі соціальних служб для сім’ї дітей та молоді Миргородської міської ради, Управлінні праці та соціального захисту населення Миргородської РДА, Великосорочинській об’єднаній громаді.

На нові робочі місця з компенсацією єдиного соціального внеску працевлаштовано  9 безробітних до суб'єктів малого підприємництва в пріоритетних видах економічної діяльності (I 56.29 Постачання інших готових страв). Роботодавцям відшкодовано 82,9 тис.грн. Виконання програми зайнятості по даному показнику склало 14,3%.

За направленням служби зайнятості у 1 півріччі 2017 року пройшли професійне навчання 229 зареєстрованих безробітних, що менше проти відповідного періоду минулого року на 47 осіб.   Свідченням успішної організації професійного навчання безробітних є високий відсоток працевлаштованих після його закінчення. Після закінчення навчання працевлаштовано 97,8 % зареєстрованих безробітних, що більше на 4,4 в.п. проти минулого року.

Професійне навчання проводилося за наступними формами:

 • підвищення кваліфікації за цільовими програмами – 154 особи;
 • стажування  -75 осіб.

Виконання програми зайнятості по даному показнику склало 38,7 %.

З початку року на обліку в  центрі зайнятості перебувала 61 особа з інвалідністю, що на 14,1% менше минулорічного показника.  Працевлаштовано за сприянням служби зайнятості 24 безробітних з числа інвалідів, що на 1 особу менше ніж у минулому  році. Рівень працевлаштування інвалідів склав 39,4 %. Протягом звітного періоду  проходили професійне навчання 8 безробітних  з числа осіб з обмеженими фізичними можливостями, що складає 13,1 % від кількості інвалідів, що звернулись до служби зайнятості.

Станом на 01 липня 2017 року в центрі зайнятості перебувало на обліку

590 осіб (більше проти минулого року на 28 осіб), мали статус безробітного 469 осіб (менше проти минулого року на 8 осіб), з них отримують допомогу по безробіттю 387 осіб.  На виплату допомоги по безробіттю центром зайнятості за 1 півріччя 2017 року використано 7164,6 тис. грн.

Станом на 1 липня 2017 року серед осіб, які перебувають на обліку як безробітні, 9 внутрішньопереміщених осіб та 27 демобілізованих учасників АТО. З початку 2017 року працевлаштовано 21 особа з числа внутрішньопереміщених (Відділ культури, ЦСССДМ Миргородської міської ради, Територіальний центр соціального обслуговування Миргородської міської ради», КЗ «Миргородський ЦПМСД», Філія ПрАТ ЛОЗ «Миргородкурорт» СКК «Миргород») та 33 учасники АТО (ТОВ «АБЗ», Полтавський обласний військовий комісаріат, ТОВ «Енергофінанас», ТОВ АФ «Миргородська», КП «Щит Миргородщини» Миргородської районної ради).

З початку 2017 року до центру зайнятості подано 8 звітів про заплановане масове вивільнення на 201 особу. До центру зайнятості у звітному періоді звернулось 24 працівника, які були фактично вивільнені.

         Ситуація на ринку праці міста Миргорода  та Миргородського району у 2017 році покращилась, так як  підприємства задекларували 1867 вакансій, що на 9,4 % більше, ніж у відповідному періоді минулого року, і відповідно роботу за  сприянням служби зайнятості знайшли 1707 осіб, що на 3,7 % більше ніж у минулому році. Професійним навчанням охоплено 229 безробітних. До участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру залучено 486 осіб.

 

Миргородський міськрайонний центр зайнятості

Послугами служби зайнятості у 2016 році скористались 2747 безробітних громадян, з них 1018 осіб - молодь до 35 років ( 37,1 %), жінки – 1455 осіб (53,0 %). Станом на 1 січня 2017 року в центрі зайнятості перебувало на обліку 686 осіб, з них 607 мало статус безробітного. За професійними групами найбільшу частку склали робітники з обслуговування, експлуатації та контролю за роботою технологічного устаткування (22,1%) та працівники сфери торгівлі і послуг (20,9%).

Середній розмір допомоги по безробіттю у 2016 році становив 2018,3 грн. (у 2015 році – 1482,5 грн.).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями у 2016 році становила 2863 (більше порівняно з минулим роком на 553 вакансії). На початку січня 2017 року налічувалося 22 вакансії. Попитом у роботодавців користувалися робітники з обслуговування, експлуатації та контролю за роботою технологічного устаткування (24,3%), працівники сфери торгівлі та послуг (19,0%).

За направленням служби зайнятості у 2016 році отримали роботу 2786 осіб, з яких 1211 зареєстровані безробітні.

З метою стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць, шляхом виплати компенсації витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, працевлаштований 41 безробітний.

Із загальної чисельності працевлаштованих, 5 безробітних отримали виплату допомоги по безробіттю одноразово для зайняття підприємницькою діяльністю.

З початку 2016 року у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру взяли участь 1001 безробітний.

Для забезпечення відповідності вимогам роботодавців професійно-кваліфікаційного рівня громадян, що шукають роботу, служба зайнятості організовує професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації безробітних. Протягом 2016 року за направленням служби зайнятості навчалося 337 осіб.

З метою усвідомленого вибору актуальних на ринку праці професій, а також подальшого навчання та працевлаштування Миргородським центром зайнятості ведеться профорієнтаційна робота з молоддю. Протягом 2016 року випускникам загальноосвітніх навчальних закладів було надано 5280 консультацій з питань вибору майбутньої професії, з них 4530 – профінформаційні, 750 – профконсультаційні.

 

Надання соціальних послуг населенню:

 • сприяння в підборі підходящої роботи і працевлаштуванні відповідно до покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти, з урахуванням суспільних потреб;
 • консультування з питань працевлаштування, умов і оплати праці, професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації;
 • реєстрація та надання статусу безробітного громадянам, які шукають роботу, здійснення виплати допомоги по безробіттю;
 • здійснення професійної підготовки і перепідготовки та підвищення кваліфікації громадян, зареєстрованих в службі зайнятості як безробітні, з метою підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці;
 • надання послуг з професійної орієнтації;
 • сприяння у започаткуванні власної справи та надання одноразової допомоги для організації підприємницької діяльності, надання консультацій з питань організацій та проведення підприємницької діяльності;
 • залучення осіб, зареєстрованих як безробітні до громадських та інших робіт тимчасового характеру на підприємствах, установах та організаціях;
 • надання громадянам віком старше 45 років, страховий стаж яких становить, не менше 15 років, ВПО та учасників АТО ваучера для підтримання конкурентоспроможності шляхом перепідготовки, підвищення кваліфікації, спеціалізації;
 • інформування про перелік підприємств, установ та організацій, на яких можливе проходження стажування студентів вищих та учнів професійно–технічних навчальних закладів;
 • просування самопрезентацій клієнтів служби зайнятості шляхом запровадження системи онлайн-ресурсів (рубрика «Відеорезюме шукачів роботи» на Веб-порталі Полтавського обласного центру зайнятості)
 • впровадження сервісу «Електронна черга реєстрації безробітних» на порталі Державної служби зайнятості для запису на індивідуальний прийом без попереднього відвідування центру зайнятості.

 

Надання соціальних послуг роботодавцям:

 • інформування про стан, основні тенденції та процеси на локальному ринку праці;
 • інформування про професійно – кваліфікаційний склад осіб, які зареєстровані у центрі зайнятості;
 • інформування про осіб, які шукають роботу та мають унікальні (рідкісні) професії, спеціальності або особисті якості, шляхом розміщення відомостей про них (без наведення прізвищ) на спеціальних стендах у секторі по роботі з роботодавцями та в базі даних Єдиної інформаційно – аналітичної системи;
 • вивчення потреб роботодавця та надання допомоги щодо укомплектування персоналом;
 • підбір необхідних працівників із використанням психодіагностичних методик: тестування, оцінка та інтерпретація результатів;
 • консультування з працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванні;
 • компенсація фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у разі працевлаштування громадян на нове робоче місце, в тому числі осіб, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці;
 • задоволення потреб у робочій силі при виконанні певних видів робіт, які потребують тимчасових працівників;
 • допомога в оперативному підборі необхідних кадрів шляхом представлення вакансій для потенційних працівників в ході проведення ярмарок вакансій;
 • професійне навчання безробітних на замовлення роботодавців під конкретні робочі місця як у навчальних закладах, так і безпосередньо на виробництві;
 • консультування щодо впровадження певних норм законодавства про працю і зайнятість, державне соціальне страхування на випадок безробіття, в тому числі при вивільненні працівників;
 • проведення семінарів для керівників підприємств та представників кадрових служб;
 • розміщення у паспортах підприємств відомостей про історію діяльності, продукцію, що виробляється, економічне становище тощо, інформації про вакансії;
 • консультування з використання праці іноземців та осіб без громадянства;
 • сприяння у проведенні співбесід із кандидатами на робочі місця – розробка і забезпечення відповідними рекомендаціями з техніки їх проведення, надання приміщень для зустрічі з кандидатами;
 • впровадження інноваційних підходів шляхом проведення співбесіди роботодавця з претендентом на вакантну посаду по скайп-зв’язку.

 

До послуг клієнтів – різноманітні джерела інформації: огляди ринку праці, інформаційно-консультаційні комп’ютерні програми, описи професій, довідники професійних навчальних закладів, паспорти підприємств, друкована продукція тощо.

 

Режим роботи: понеділок - четвер з 800 до 1715 год., у п’ятницю з 800 до 1600 год.

 

Графік особистого прийому громадян

Хто приймає

Дні прийому

Години прийому

Директор

Соломаха Ірина Іванівна

Понеділок

Четвер

 14.00 – 16.00

 10.00 – 12.00

Заступник директора

Лаптійчук Лариса Михайлівна

Вівторок

П’ятниця

13.00 – 15.00

10.00 – 12.00

Начальник відділу взаємодії з роботодавцями

Устименко Анатолій Павлович

Понеділок

Четвер

 9.00 – 11.00

14.00 – 15.00

Начальник відділу активної підтримки безробітних

Чухій Юрій Анатолійович

Вівторок

П’ятниця

 8.00 – 12.00

13.00 – 15.00

Начальник відділу організації працевлаштування населення

Фирса Наталія Володимирівна

Понеділок

Середа

 9.00 – 11.00

13.00 – 15.00

Головний бухгалтер

Кирпота Тетяна Владиславівна

Середа

Четвер

14.00 – 17.00

15.00 – 17.00

Юрисконсульт І категорії

Горбань Григорій Михайлович

Середа

П’ятниця

10.00 – 11.00

09.00 – 10.00

 
ОГОЛОШЕННЯ
     
Оголошення!

Виконавчий комітет Миргородської міської ради повідомляє , що по результатах конкурсного відбору виконавців будівельних робіт на об’єктах комунальної власності міста , який відбувся 08 грудня 2017 року, визначені виконавці будівельних робіт по наступних об’єктах:

     
     
Скликається сесія

19 грудня  2017 року о 09.00  у залі засідань міської ради скликають 33 сесію міської ради сьомого скликання.  Відповідне розпорядження № 91 -р підписав міський голова Сергій Соломаха.

     
     
До уваги суб’єктів господарювання, що здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти!

Відділ економічного прогнозування та туризму міської ради повідомляє, що ДП "ПРОЗОРРО" постійно покращує сервіси для Замовників

     
Архів оголошень
Poll ID 0 does not exist.

Міста побратими

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Міста побратими

Полтавська обласна рада

Полтавська ОДА

МИРГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
  Адреса: 37600, м. Миргород, вул. Незалежності, 17, Тел.: 5-25-01, факс: (05355) 5-22-21 E-mail: mmrada@ukr.net