Цивільний захист Карта укриттів

Військомат Центр зайнятості АМУ Захист прав споживачів
Бюджет 2019 року
2018-12-22

ІНФОРМАЦІЯ

про підсумки виконання міського бюджету за 2019 рік

 

Звіт за 2019 рік

 

Виконання доходів загального та спеціального фондів міського бюджету за 2019 рік (з трансфертами) складає 388 853,8 тис. грн. (100,1 відсотка до уточнених планових показників), у порівнянні з 2018 роком надходження до міського бюджету зменшились на 45 251,5 тис. грн. або на 10,4 відсотка, що викликано зменшенням обсягу надходжень офіційних трансфертів у 2019 році.

За звітний період до загального та спеціального фондів міського бюджету отримано 144 313,6 тис. грн. офіційних трансфертів, в тому числі: з державного бюджету – 54 148,3 тис. грн., з обласного бюджету – 89 870,6 тис. грн., з інших районів області на утримання об’єктів спільного користування – 294,7 тис. грн. У порівнянні з 2018 роком загальний обсяг міжбюджетних трансфертів зменшився на 69 740,5 тис. грн., або на 32,6 відсотка. Це пов’язано із запровадженням з 01.02.2019 року Міністерством соціальної політики України механізму надання житлових субсидій населенню на оплату енергоносіїв у грошовій формі безпосередньо з державного бюджету. У зв’язку з цим, фактичний обсяг виділеної субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг та енергоносіїв зменшився у порівнянні з 2018 роком на 86 314,7 тис. грн., або на 69,5 відсотка. До спеціального фонду міського бюджету взагалі не надійшли кошти субвенції з державного бюджету на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України в сумі 1 657,1 тис. грн.

Доходи загального та спеціального фондів міського бюджету (без трансфертів) виконано в сумі 244 540,2 тис. грн., що становить 105,5 відсотка до уточненого річного плану (231 785,5 тис. грн.). У порівнянні з 2018 роком доходи зросли на 24 489,1 тис. грн. або на 11,1 відсотка.

До загального фонду міського бюджету (без трансфертів) у 2019 році надійшло 232 020,8 тис. грн., виконання становить 103,2 відсотка до уточненого річного плану, що складає 224 743,0 тис. грн. У порівнянні зі звітними показниками минулого року, надходження зросли на 36 997,1 тис. грн., або на 19,0 відсотків.

Найбільше доходів до загального фонду бюджету міста отримано за рахунок наступних податкових та неподаткових надходжень:

 • податку на доходи фізичних осіб – 130 754,6 тис. грн., що становить 101,3 відсотка

до уточненого річного плану та складає 56,4 відсотка у загальному обсязі власних доходів загального фонду міського бюджету;

 • плати за землю – 31 441,2 тис. грн., виконання становить 104,8 відсотка та складає 13,6 відсотка у структурі власних доходів міського бюджету;
 • єдиного податку з фізичних та юридичних осіб – 30 112,2 тис. грн., або 107,4 відсотка до уточненого річного плану, частка відповідно складає 13,0 відсотків;
 • податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 17 569,1 тис. грн., перевиконання уточненого річного плану складає 3,3 відсотка, частка у структурі власних доходів загального фонду становить 7,6 відсотка;
 • акцизного податку надійшло 13 813,9 тис. грн., виконання становить 102,3 відсотка та складає 6,0 відсотків відповідно;
 • плати за надання інших адміністративних послуг в сумі 2 843,0 тис. грн., перевиконання становить 3,0 відсотки, частка у структурі доходів – 1,2 відсотка;
 • інші податкові та неподаткові надходження разом складають 5 486,8 тис. грн. або 2,4 відсотка доходів загального фонду міського бюджету без урахування трансфертів.

Основними платниками податків і зборів до міського бюджету є: ПрАТ “Миргородкурорт” – 18 876,5 тис. грн., Регіональна філія “Південна залізниця” АТ “Українська залізниця” – 7 948,4 тис. грн., ПрАТ “Полтавське ХПП” – 6 406,8 тис. грн., ПрАТ “Миргородський завод мінеральних вод” – 6 046,0 тис. грн. та ПАТ “Армапром” – 4 146,4 тис. грн.

 

До спеціального фонду міського бюджету (без трансфертів) надійшло 12 519,4 тис. грн., уточнені планові показники виконано на 177,8 відсотка, з яких:

 • власні надходження бюджетних установ (платні послуги, благодійні внески, гранти та дарунки тощо) – 10 355,0 тис. грн.;
 • надходження до фонду охорони навколишнього природного середовища (екологічний податок та грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності) – 49,8 тис. грн.;
 • надходження до бюджету розвитку – 1 600,5 тис. грн. (більше плану на 335,0 тис. грн., або на 26,5 %), в тому числі за рахунок надходжень коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту – 466,0 тис. грн., коштів від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності – 66,9 тис. грн., коштів від продажу землі – 1 067,6 тис. грн.;
 • надходження до цільового фонду Миргородської міської ради – 513,9 тис. грн.
 • доходи від операцій з кредитуванням та наданням гарантій – 0,2 тис. грн.

Видаткова частина бюджету міста за 2019 рік в цілому виконана на 95 відсотків, при уточненому плані 410 612,0 тис. грн., касові видатки склали 389 949,4 тис. грн., що менше проти 2018 року на 37 090,2 тис. грн. в зв’язку з запровадженням монетизації пільг та субсидій.

Видатки загального фонду склали 320 942,1 тис. грн., при уточненому плані 333 929,2 тис. грн., що становить 96,1 відсотка.

У 2019 році повністю забезпечена потреба по захищених статтях видатків.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 159 816,1 тис. грн., що становить 99,5 відсотка планових призначень. У порівнянні з 2018 роком видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями зросли на 15,1 відсотка.

На харчування та медикаменти з міського бюджету направлено 6 260,2 тис. грн., що становить 100 відсотків до уточненого річного плану.

На оплату за спожиті енергоносії з бюджету міста перераховано 13 120,2 тис. грн. при уточненому плані 14 194,3 тис. грн., виконання склало 92,4 відсотка, що більше проти 2018 року на 19 відсотків.

Видатки по спеціальному фонду бюджету за 2019 рік склали 69 007,3 тис. грн., при уточненому річному плані 76 682,7 тис. грн., або 90 відсотків, з яких: на заробітну плату з нарахуваннями 577,8 тис. грн., на харчування та медикаменти 4 066,3 тис. грн., на енергоносії 10,4 тис. грн., на капітальні видатки 62 147,3 тис. грн.

За рахунок коштів бюджету розвитку впродовж року використано 57 502,2 тис. грн., у відповідності із затвердженим переліком об’єктів, що становить 88,9 відсотка до уточненого річного плану (64 670,5 тис. грн.)

За галузевим принципом кошти міського бюджету за 2019 рік освоєні наступним чином.

На фінансування органів місцевого самоврядування використано 40 096,1 тис. грн.: за рахунок загального фонду міського бюджету використано 38 467,1 тис. грн., при уточненому плані 38 649,3 тис. грн., що становить 99,5 відсотка та 12 відсотків від загальної суми видатків загального фонду міського бюджету.

По спеціальному фонду використано 1 629,0 тис. грн., з них на капітальні видатки за рахунок коштів бюджету розвитку – 1 132,0 тис. грн.

На утримання установ освіти у 2019 році спрямовано 134 791,0 тис. грн., в тому числі: за рахунок загального фонду направлено 122 895,5 тис. грн., при уточненому плані 124 378,4 тис. грн., виконання склало 98,8 відсотків, з них за рахунок субвенції з державного бюджету на виплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічному персоналу навчальних закладів освіти – 47 364,2 тис. грн.

В порівнянні з 2018 роком видатки збільшились на 17 277,9 тис. грн., або на 16,4 відсотка.

На виконання програми соціальної підтримки учасників АТО в частині забезпечення безкоштовним харчуванням дітей у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах освоєно 1 289,9 тис. грн., на програму допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді міста – 45,0 тис. грн., на Комплексну програму розвитку освіти міста в частині підвозу учнів до шкіл міста із віддалених мікрорайонів у 2019 році використано 435,6 тис. грн., на стимулювання талановитих та обдарованих дітей – 169,0 тис. грн., на забезпечення реалізації впровадження сучасних технологій муніципального менеджменту за рахунок коштів міського бюджету спрямовано 490,5 тис. грн.

По спеціальному фонду закладами освіти за звітний період освоєно 11 895,5 тис. грн., із яких за рахунок коштів бюджету розвитку на капітальні видатки використано 7 593,7 тис. грн., з яких: за рахунок субвенції з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 90,8 тис. грн., за рахунок субвенцій з обласного бюджету: з фонду розвитку територій області на капітальний ремонт та придбання основних засобів для закладів освіти – 1 166,5 тис. грн., на забезпечення реалізації впровадження сучасних технологій муніципального менеджменту 600,0 тис. та за друге місце в обласному конкурсі серед закладів освіти області на кращу матеріальну базу військово-патріотичного та фізичного виховання для спеціалізованої школи № 5 – 37,5 тис. грн.

За звітний період на розвиток галузі “Охорона здоров’я” в цілому використано 4 712,9 тис. грн.: із загального фонду міського бюджету було спрямовано 2 413,2 тис. грн., при плані 2 539,0 тис. грн., в тому числі на реалізацію програм: підтримки та розвитку комунального некомерційного підприємства "Миргородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Миргородської міської ради Полтавської області – 1 816,9 тис. грн., “Здоров’я жителів міста Миргород” – 596,3 тис. грн. (безкоштовний та пільговий відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів – 496,3 тис. грн., безоплатне забезпечення жителів з інвалідністю та пільгових категорій населення предметами санітарної гігієни та виробами медичного призначення – 100,0 тис. грн.).

По спеціальному фонду за звітний період підприємством використано 2 299,7 тис. грн., на придбання автомобілів та матеріально-технічне оснащення амбулаторій за рахунок коштів бюджету розвитку, що становить 100 відсотків до плану.

На соціальний захист населення спрямовано 100 993,6 тис. грн., в тому числі: по загальному фонду - 98 389,9 тис. грн.

За рахунок коштів місцевого бюджету направлено 14 872,4 тис. грн., при плані 15 149,4 тис. грн., що становить 98,2 відсотка. В порівнянні з 2018 роком, видатки збільшились на 1 464,9 тис. грн.

На виконання програм та заходів на соціальний захист населення використано 4 203,1 тис. грн., при плані 4 412,6 тис. грн., що становить 95,2 відсотка, в тому числі:

- по програмі соціального захисту населення – 3 967,5 тис. грн.;

- по програмі соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа – 43,5 тис. грн.;

- по програмі забезпечення соціальним житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа – 5,4 тис. грн.;

- по програмі допомоги громадянам міста, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації – 9,0 тис. грн.;

- по Комплексній програмі соціальної підтримки учасників АТО – 177,7 тис. грн.

На оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) за рахунок коштів міського бюджету спрямовано 387,2 тис. грн.

На програму з реалізації молодіжної політики, підтримки сім'ї, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків використано 18,7 тис. грн.

На організацію та проведення оплачуваних громадських робіт направлено 226,2 тис. грн.

На програму “Місто активних громадян” - 32,7 тис. грн.

На утримання центру соціальної служби сім'ї, дітей та молоді міста спрямовано 953,7 тис. грн.

На територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за 2019 рік направлено 7 257,4 тис. грн., при плані 7 282,5 тис. грн., що становить 99,7 відсотка.

Центром комплексної реабілітації дітей з інвалідністю при плані 1 798,4 тис. грн. освоєно 1 793,4 тис. грн., що становить 99,7 відсотка, в тому числі 294,7 тис. грн. за рахунок субвенцій з інших місцевих бюджетів.

За рахунок субвенції з обласного бюджету освоєно коштів в сумі 778,8 тис. грн., в тому числі:

- на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни – 11,4 тис. грн.,

- на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 186,8 тис. грн.,

- на компенсацію вартості санаторно - курортних путівок для лікування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 80,3 тис. грн.

- на проведення санаторно - курортного оздоровлення членів сімей загиблих ветеранів війни з числа учасників АТО, операції об’єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації на території Донецької та Луганської областей, загиблих воїнів - інтернаціоналістів, осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузій та інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі в Революції Гідності, учасників - добровольців АТО - 113,1 тис. грн.,

- на відшкодування частини вартості путівки дитячим закладам оздоровлення та відпочинку за надані послуги з оздоровлення та відпочинку дітей, які виховуються в сім’ях дітьми - 387,2 тис. грн.

За рахунок субвенції з державного бюджету використано коштів в сумі 82 738,7 тис. грн., а саме:

- на фінансування пільг та субсидій населенню на оплату енергоносіїв, твердого палива і скрапленого газу пільговим категоріям громадян – 37 961,5 тис. грн.

- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій особі, яка доглядає за особою з інвалідністю i групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджет 44 512,7 тис. грн.

- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплатою послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 264,5 тис. грн.

На соціальний захист по спеціальному фонду використано 2 603,7 тис. грн., в тому числі: територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) – 683,3 тис. грн., з яких за рахунок коштів бюджету розвитку на придбання основних засобів – 46,3 тис. грн., центром комплексної реабілітації дітей з інвалідністю за рахунок благодійних внесків придбано матеріальні цінності на суму 8,6 тис. грн.,на громадські роботи за рахунок коштів центру зайнятості населення освоєно 41,4 тис. грн., на програму “Місто активних громадян” – 10,0 тис. грн., за рахунок субвенцій з державного бюджету: на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, які брали участь в АТО – 1 240,2 тис. грн., на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав 620,2 тис. грн.

Всього на утримання закладів культури спрямовано 14 435,0 тис. грн.: із загального фонду міського бюджету - було виділено 13 051,6 тис. грн., виконання становить 99,4 відсотка. У порівнянні з 2018 роком видатки зросли на 1 350,3 тис. грн. або на 11,5 відсотка.

На проведення міських заходів використано 419,3 тис. грн., та стимулювання талановитих та обдарованих дітей - 74,2 тис. грн.

За звітний період установами культури освоєно коштів спеціального фонду в сумі 1 383,4 тис. грн., із них на придбання основних засобів – 87,0 тис. грн. та капітальний ремонт музичної школи за рахунок коштів бюджету розвитку освоєно 710,3 тис. грн., за рахунок субвенції з обласного бюджету з фонду розвитку територій області на придбання основних засобів для бібліотек – 50,0 тис. грн.

За 2019 рік на фізичну культуру і спорт використано 10 347,5 тис. грн., з них: із загального фонду міського бюджету - 5 309,6 тис. грн., що більше в порівнянні з 2018 роком на 847,2 тис. грн., або на 19 відсотків.

На проведення заходів по фізичній культурі і спорту освоєно 236,8 тис. грн., на заохочення переможців та призерів спортивних змагань – 126,7 тис. грн. Видатки по центру здоров’я “Спорт для всіх” склали – 322,1 тис. грн. На фінансову підтримку ФСТ ”Україна” виділено 55,0 тис. грн.

На утримання дитячо-юнацької спортивної школи було виділено 4 569,0 тис. грн., що більше від показника попереднього року на 554,6 тис. грн. або на 13,8 відсотка.

По спеціальному фонду по ДЮСШ використано 5 037,9 тис. грн., із них: за рахунок коштів бюджету розвитку на капітальний ремонт покрівлі та приміщень ДЮСШ 580,4 тис. грн., на монтаж електрообладнання, прокладання силових освітлювальних електромереж в підтрибунних приміщеннях стадіону «Старт» - 210,1 тис. грн., на програму “Місто активних громадян” – 20,0 тис. грн., оприбутковано спортивний інвентар отриманий від Полтавського обласного управління у справах сім’ї, молоді та спорту в сумі 4 145,9 тис. грн.

На утримання житлово-комунального господарства міста освоєно коштів на загальну суму 33 796,3 тис. грн., а саме: із загального фонду міського бюджету у 2019 році використано 24 311,2 тис. грн., при уточненому плані 24 663,6 тис. грн., що становить 98,6 відсотка, що більше в порівнянні з попереднім роком на 7 855,4 тис. грн., або 49,9 відсотка.

Кошти спрямовано: на благоустрій міста в сумі 20 903,5 тис. грн., на програму фінансової підтримки КП "Миргородводоканал" – 3 266,1 тис. грн., на програму “Місто активних громадян” – 76,1 тис. грн., на оплату комунальних послуг у нежитлових приміщеннях - 65,5 тис. грн.

По спеціальному фонду за рахунок коштів бюджету розвитку спрямовано 9 485,1 тис. грн., а саме:

- на капітальний ремонт житлового фонду – 4 207,7 тис. грн.;

- на роботи капітального характеру по благоустрою міста – 4 708,4 тис. грн.;

- на проведення капітального ремонту нежитлового приміщення за адресою вул. Данила Апостола, 2 – 191,4 тис. грн.

- на реалізацію проектів по програмі “Місто активних громадян” – 51,0 тис. грн.;

- на придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок субвенції з державного бюджету використано 326,6 тис. грн.

За звітний період на капітальні вкладення використано 7 327,4 тис. грн., в тому числі:

 • на реконструкцію – 2 908,2 тис. грн., а саме; вуличного та тротуарного освітлення

1 451,0 тис. грн., мереж водопостачання (водогон по вул. Філянського) – 92,0 тис. грн., закладів освіти – 478,9 тис. грн., мосту через р. Хорол – 204,9 тис. грн., приміщень та трибуни стадіону “Старт” – 176,3 тис. грн., котельні по вул. Прорізній 4а – 456,0 тис. грн., нежитлового приміщення по вул. Гоголя, 92 – 49,1 тис. грн.;

 • на будівництво – 4 419,2 тис. грн., а саме: мереж водопостачання (водогони) – 802,8 тис. грн.; центральної сцени – 29,6 тис. грн., велодоріжок – 482,0 тис. грн., амбулаторій первинної медико - санітарної допомоги в мікрорайонах міста – 2 385,0 тис. грн., бар’єрного огородження – 719,8 тис. грн.

На реалізацію міської програми створення та впровадження містобудівного кадастру і програми розроблення містобудівної документації - детального плану території за рахунок коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) освоєно 591,4 тис. грн.

В цілому на ремонт доріг за звітний період освоєно 24 815,8 тис. грн.

По загальному фонду на поточний ремонт доріг використано 4 097,4 тис. грн., що становить 99,9 відсотка до плану.

По спеціальному фонду на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом доріг та тротуарів за рахунок коштів бюджету розвитку освоєно 20 718,4 тис. грн., в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на капітальний ремонт доріг - 234,8 тис. грн., що становить 98,2 відсотка до уточненого плану, що більше в порівнянні з 2018 роком на 4 875,6 тис. грн.

На інші програми та заходи пов’язані з економічною діяльністю освоєно 4 898 ,1 тис. грн.:

- по загальному фонду спрямовано 228,2 тис. грн.: на програму розвитку малого підприємництва – 10,0 тис. грн., на заходи з енергозбереження – 162,5 тис. грн., перерахування членських внесків до асоціацій міст України, міст Полтавщини, відкритих міст, енергоефективні міста, органів місцевого самоврядування – 55,7 тис. грн.;

- по спеціальному фонду використано 4 669,9 тис. грн.: на міську програму в сфері регулювання земельних відносин – 9,2 тис. грн., на поповнення статутного капіталу комунальним підприємствам міста – 4 258,4 тис. грн.(МК ЖЕУ – 50,0 тис. грн., КП “Спецкомунтранс” – 3 477,3 тис. грн., КП "Миргородводоканал" – 731,1 тис. грн.), на виконання заходів за рахунок цільового фонду міської ради – 402,3 тис. грн.

Із загального фонду використано кошти в сумі 1,1 тис. грн. за сплату відсотків по зовнішньому боргу (кредит НЕФКО).

За рахунок надходжень до фонду охорони навколишнього природного середовища використано 41,0 тис. грн. на заходи з озеленення міста, що становить 100 відсотків.

За звітний період по спеціальному фонду використано залучених грантових коштів в обсязі 852,7 тис. грн. на реалізацію проекту ЄС «Модернізація виробництва, постачання та споживання теплового району в м. Миргород (MO.GE.DI.CO).

За 2019 рік, видатків, що не відносяться до основних галузей по загальному та спеціальному фондах міського бюджету здійснено в сумі 12 249,5 тис. грн., в тому числі:

- інші видатки2 782,5 тис. грн., в тому числі на фінансування програм:

підтримки діяльності органів самоорганізації населення – 255,4 тис. грн., підтримки інвестиційної діяльності, зміцнення іміджу міста та розвитку міжнародного співробітництва – 354,0 тис. грн., підготовки молоді міста до військової служби і підтримки заходів мобілізації та забезпечення територіальної оборони – 18,2 тис. грн., інформування громади міста про діяльність органів самоврядування та висвітлення життя громади через засоби масової інформації – 2 054,9 тис. грн., забезпечення реалізації впровадження сучасних технологій муніципального менеджменту – 100,0 тис. грн.;

- субвенція з міського бюджету державному бюджету – 519,7 тис. грн., а саме:

 • Програма протидії та профілактики злочинності, забезпечення публічної безпеки в м. Миргороді – 269,9 тис. грн.;
 • Програма підтримки розвитку територіального сервісного центру № 5344 – 140,0 тис. грн.;
 • Програма поліпшення сервісу обслуговування платників податків – 50,0 тис. грн.
 • Програма забезпечення пожежної безпеки міста – 9,8 тис. грн.;
 • Програма вдосконалення казначейського обслуговування бюджету м. Миргорода – 50,0 тис. грн.;

- субвенція з міського бюджету обласному – 230,4 тис. грн.:

 •  співфінансування на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" - 134,4 тис. грн.;
 •  співфінансування на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти 96,0 тис. грн.;

- субвенція з міського бюджету районному – 8 716,9 тис. грн.,

 • на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції – 7 966,9 тис. грн.
 • для забезпечення стоматологічних послуг населенню міста – 750,0 тис. грн.

Таким чином, на затвердження сесії міської ради подається звіт про виконання міського бюджету за 2019 рік по доходах у сумі 388 853,8 тис. грн. (з них по загальному фонду 374 364,5 тис. грн., по спеціальному фонду – 14 489,3 тис. грн.), по видатках у сумі 389 949,4 тис. грн. (з них по загальному фонду – 320 942,1 тис. грн., по спеціальному фонду – 69 007,3 тис. грн.).


 

 

Інформація

про підсумки виконання міського бюджету за 9 місяців 2019 року

 

Звіт за 9 місяців 2019 року

 

За 9 місяців 2019 року бюджет міста (без врахування офіційних трансфертів) виконано на 105,1 відсотка, при плані – 169351,9 тис. грн. надійшло – 178049,2 тис. грн., понад план отримано – 8697,3 тис. грн.

По загальному фонду до міського бюджету (без врахування офіційних трансфертів) за січень – вересень 2019 року надійшло 172734,7 тис. грн., що на 8526,5 тис. грн., або 5,2 відсотка більше планових показників.

Перевиконання пов’язане з внесенням змін до бюджетного законодавства та інших чинників, а саме:

- зростання мінімальної заробітної плати з 1 січня 2019 року – 4 173 грн., що дало змогу збільшити надходження проти відповідного періоду минулого року по податку на доходи фізичних осіб на 16 525,4 тис. грн., податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 5 138,0 тис. грн. та єдиного податку на 5 834,1 тис. грн.;

- вперше запроваджено надходження до міського бюджету рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення в розмірі 5 відсотків, що поповнило бюджет за січень-вересень на 327,8 тис. грн.;

- запроваджені зміни в законодавство по туристичному збору майже вдвічі збільшило надходження проти відповідного періоду минулого року і складає більше на 50,1 тис. грн.

З усіх податків та платежів до загального фонду виконано затверджені планові показники.

Найбільші суми по загальному фонду до бюджету міста у звітному періоді отримано по наступних джерелах :

 • податку на доходи фізичних осіб – 95903,0 тис. грн., або 55,5 %;
 • платі за землю – 23987,1 тис. грн., або 13,9 %;
 • єдиному податку – 21895,6 тис. грн., або 12,7 %;
 • податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 14279,1 тис. грн., або 8,3%;
 • акцизному податку – 10398,1 тис. грн., або 6,0 % ;
 • інші надходження – 2242,8 тис. грн., або 1,3 %;
 • плата за надання інших адміністративних послуг – 2188,1 тис. грн., або 1,3 %.

Основними платниками податків і зборів до бюджету міста є такі підприємства: ПрАТ “Миргородкурорт” – 14621,0 тис. грн., Регіональна філія „Південна залізниця” ПАТ „Українська залізниця” – 5823,9 тис. грн., ПАТ „Миргородський завод мінеральних вод” – 4498,0 тис. грн., ПРАТ „Полтавське ХПП”- 4248,7 тис. грн., ПАТ „Армапром” - 3141,9 тис. грн.

За звітний період отримано офіційних трансфертів по загальному фонду – 119 189,2 тис. грн., а саме: субвенція з державного бюджету на надання пільг та субсидій населенню на енергоносії та тверде паливо – 37303,8 тис. грн., освітня субвенція – 37387,9 тис. грн., допомога сім’ям з дітьми – 33479,8 тис. грн., медична субвенція – 7823,1 тис. грн., на виплату грошової компенсації для придбання житла воїнам АТО, сім’ям загиблих осіб, учасників бойових дій на території інших держав та дітям-сиротам – 2187,3 тис. грн. З обласного бюджету інші субвенції – 728,1 тис. грн. та з інших районів субвенції на обслуговування центру реабілітації дітей – інвалідів – 279,2 тис. грн., в тому числі: від Миргородського району – 82,2 тис. грн., В. Багачанської селищної ради – 75,6 тис. грн., Білоцерківської сільської ради – 59,4 тис. грн., В.Багачанської районної ради – 32,4 тис. грн., Шишацької районної ради – 21,6 тис. грн., В.Сорочинської сільської ради – 8,0 тис. грн.

Недоотримано субвенцію з державного бюджету – 9475,4 тис. грн., з обласного бюджету інші субвенції – 45,5 тис. грн.

 

До спеціального фонду за 9 місяців 2019 року надійшло 5314,5 тис. грн., що більше плану на 170,8 тис. грн. і становить 103,3 відсотків.

Найбільші суми по спеціальному фонду бюджет міста у звітному періоді отримав по наступних джерелах надходжень:

 • власні надходження бюджетних установ – 4050,8 тис. грн.
 • надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення – 448,0 тис. грн.;
 • кошти цільового фонду – 411,1 тис. грн.;
 • надходження коштів пайової участі на розвиток інфраструктури міста – 249,9 тис. грн.;
 • кошти від відчуження майна – 66,9 тис. грн.;
 • кошти від продажу прав на земельні ділянки – 46,1 тис. грн.;
 • екологічний податок – 41,1 тис. грн.

 

За 9 місяців 2019 року до бюджету розвитку надійшло – 810,9 тис. грн., а саме кошти від продажу однієї земельної ділянки площею 0,0125 га та авансові внески за 3 земельні ділянки несільськогосподарського призначення площею 1,5 га на суму – 448,0 тис., кошти пайової участі у розвитку інфраструктури – 249,9 тис. грн., кошти від відчуження майна комунальної власності – 66,9 тис. грн. та кошти від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення – 46,1 тис. грн. Планові показники бюджету розвитку перевиконано на 10,2 тис. грн. і становить 101,3 відсотка.

Крім того до бюджету розвитку в повному обсязі надійшла субвенція з обласного бюджету – 1650,0 тис. грн.

Недоотримано субвенцію з державного бюджету на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України – 1657,1 тис. грн..

 

Виконання видаткової частини міського бюджету за звітний період становить 284 722,1 тис. грн. або 84,7 відсотка до плану на 9 місяців 2019 року з урахуванням змін. З них, по загальному фонду проведено видатків на суму 244 245,4 тис. грн., або 91,3 відсотка, по спеціальному фонду – 40 476,7 тис. грн. або 58,9 відсотка.

Фінансування головних розпорядників коштів у звітному періоді проводилось відповідно до розпису асигнувань в межах зареєстрованих бюджетних зобов’язань та наявних фінансових ресурсів.

У розрізі основних галузей бюджету, обсяг видатків по загальному фонду до плану на 9 місяців 2019 року становить:

 • соціальний захист та соціальне забезпечення – 82 220,1 тис. грн. (88,4%);
 • освіта – 93 808,6 тис. грн. (93,0%);
 • органи місцевого самоврядування – 30 124,4 тис. грн. (94,8%);
 • житлово-комунальне господарство – 14 973,4 тис. грн. (93,7%);
 • культура і мистецтво – 5 163,4 тис. грн. (93,4%);
 • фізична культура і спорт – 3 713,7 тис. грн. (90,0%);
 • охорона здоров’я – 1 547,9 тис. грн. (68,5%);
 • поточний ремонт доріг – 3 885,3 тис. грн. (98,2%);
 • міжбюджетні трансферти - 8 601,1 тис. грн. (97,2%);
 • інші – 207,5 тис. грн. (20,7%).

На фінансування першочергових та захищених статей спрямовано кошти загального та спеціального фондів в обсязі 134 651,8 тис. грн., тобто 47,3 відсотка всіх видатків, в тому числі на:

 • оплату праці з нарахуваннями – 119 404,4 тис. грн. (41,9% всіх видатків);
 • продукти харчування та медикаменти – 6 909,1 тис. грн. (2,4% всіх видатків);
 • оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 8 338,3 тис. грн. (2,9% всіх видатків).

 

По спеціальному фонду за рахунок коштів бюджету розвитку за 9 місяців 2019 року було освоєно 35 627,2 тис. грн., що становить 55,4 відсотка до плану. Дані кошти були використані на:

 • будівництво та реконструкцію об’єктів міста – 4 027,9 тис. грн.;
 • капітальні видатки по благоустрою міста - 3 128,4 тис. грн.;
 • проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування – 13 858,6 тис. грн.;
 • інші капітальні видатки на капітальний ремонт закладів бюджетної сфери, житлового фонду та нежитлових приміщень, придбання основних засобів – 14 612,3 тис. грн., в тому числі: за рахунок субвенцій з державного бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для осіб з інвалідністю - учасників АТО та учасників бойових дій на території інших держав - 1 860,5 тис. грн.; за рахунок субвенції з фонду розвитку територій області на капітальний ремонт загальноосвітніх навчальних закладів - 800,0 тис. грн. (700 000 грн. – ЗОШ №5, 100 000 грн. – ДНЗ-ЗНЗ “Гелікон”), на придбання сільськогосподарського інвентарю для проведення науково - дослідних робіт на навчально-дослідних ділянках та для вирощування кормової бази мешканцям тваринного світу для центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді - 50,0 тис. грн., на придбання інтерактивних дошок для загальноосвітніх навчальних закладів - 200,0 тис. грн.

 

 

 

Інформація

про підсумки виконання міського бюджету  за I півріччя 2019 року

 

Звіт за 1-ше півріччя 2019 року

 

За І півріччя 2019 року бюджет міста (без врахування офіційних трансфертів) виконано на 106,9 відсотка, при плані – 108 170,8 тис. грн. надійшло – 115 671,1 тис. грн., понад план отримано – 7 500,3 тис. грн.

До загального фонду міського бюджету (без врахування офіційних трансфертів) за січень – червень 2019 року надійшло 112 052,0 тис. грн., що на 7 067,7 тис. грн., або 6,7 відсотка більше планових показників

З усіх податків та платежів до загального фонду виконано затверджені планові показники.

Найбільші суми по загальному фонду до бюджету міста у звітному періоді отримано по наступних джерелах :

 • податку на доходи фізичних осіб – 62995,6 тис. грн., або 56,2 %;
 • платі за землю  - 15866,4 тис. грн., або 14,2 %;
 • єдиному податку - 14305,7 тис. грн., або 12,8 %;
 • податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 8524,7 тис. грн., або 7,6 %;
 • акцизному податку – 6576,4 тис. грн., або 5,9 % ;
 • плата за надання інших адміністративних послуг – 1407,8 тис. грн., або 1,3 %.

 

Основними платниками податків і зборів до бюджету міста є такі підприємства: ПрАТ “Миргородкурорт” – 8612,0 тис. грн., Регіональна філія „Південна залізниця” ПАТ „ Українська залізниця” – 3812,3 тис. грн., ПАТ „Миргородський завод мінеральних вод” – 2825,0 тис. грн., ПАТ «Армапром» - 2146,6 тис. грн.

За звітний період отримано офіційних трансфертів по загальному фонду – 97 298,5 тис. грн., а саме: субвенція з державного бюджету на надання пільг та субсидій населенню на енергоносії – 35575,2 тис. грн., освітня субвенція – 28802,1 тис. грн., допомога сім’ям з дітьми – 22026,0 тис. грн., медична субвенція – 7391,6 тис. грн., на заходи, щодо соціально - економічного розвитку – 1698,0 тис. грн., на забезпечення якісної, сучасної та доступної загально - середньої освіти „ Нова українська школа” – 425,3 тис. грн., на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції – 287,6 тис. грн., на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 242,4 тис. грн., надання державної підтримки особам з особливими потребами – 193,0 тис. грн., дітям - сиротам – 164,3 тис. грн., на тверде паливо та скраплений газ – 16,0 тис. грн. З обласного бюджету інші субвенції – 283,2 тис. грн. та з інших районів субвенції на обслуговування центру реабілітації дітей – інвалідів – 193,8 тис. грн., в тому числі: від В. Багачанської селищної ради – 75,6 тис. грн., Білоцерківської сільської ради – 59,4 тис. грн., Миргородського району – 29,2 тис. грн., Шишацької районної ради – 21,6 тис. грн., В.Сорочинської сільської ради – 8,0 тис. грн.

Недоотримано субвенцію з державного бюджету – 7209,3 тис. грн., з обласного бюджету інші субвенції – 31,3 тис. грн. та інших районів – 84,2 тис. грн.

До спеціального фонду за І півріччя 2019 року надійшло 3619,1 тис. грн., що більше плану на 432,6 тис. грн. і становить 113,6 відсотків.

Найбільші суми по спеціальному фонду бюджет міста у звітному періоді отримав по наступних джерелах надходжень:

 • власні надходження бюджетних установ – 2770,1 тис. грн.
 • надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення - 310,3 тис. грн.;
 • кошти цільового фонду – 255,4 тис. грн.;
 • надходження коштів пайової участі на розвиток інфраструктури міста – 203,8 тис. грн.;
 • кошти від продажу прав на земельні ділянки – 46,1 тис. грн.;
 • екологічний податок – 33,0 тис. грн.

За І півріччя 2019 року до бюджету розвитку надійшло – 560,2 тис. грн., а саме кошти від продажу чотирьох земельних ділянок несільськогосподарського призначення площею 3,1 га

на суму – 310,3 тис. грн., кошти пайової участі у розвитку інфраструктури – 203,8 тис. грн. та кошти від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення – 46,1 тис. грн. Планові показники бюджету розвитку перевиконано на 260,2 тис. грн. і становить 186,7 відсотка.

 Крім того до спеціального фонду бюджету розвитку в повному обсязі надійшла субвенція з обласного бюджету – 1450,0 тис. грн.

Виконання видаткової частини міського бюджету за звітний період становить 205 754,1 тис. грн. або 79,7 відсотка до плану на 1 півріччя 2019 року з урахуванням змін, з них: за загальним фондом проведено видатків на суму 183 305,3 тис. грн., або 89 відсотків, за спеціальним фондом – 22 448,9 тис. грн. або 43,1 відсотка.

Фінансування головних розпорядників коштів у звітному періоді проводилось відповідно до розпису асигнувань в межах зареєстрованих бюджетних зобов’язань та наявних фінансових ресурсів.

У розрізі основних галузей бюджету, обсяг видатків по загальному фонду до плану на І півріччя 2019 року становить:

 • соціальний захист та соціальне забезпечення – 64 849,8 тис. грн. (88,7%);
 • освіта – 70 864,9 тис. грн. (90,3%);
 • органи місцевого самоврядування – 20 135,0 тис. грн. (93,8%);
 • культура і мистецтво – 3 655,5 тис. грн. (88,2%);
 • фізкультура і спорт – 2 450,4 тис. грн. (76,1 %);
 • охорона здоров’я – 1 145,5 тис. грн. (73,0%);
 • житлово-комунальне господарство – 9 226,6 тис. грн. (79,0%);
 • поточний ремонт доріг – 2 562,8 тис. грн. (86,0%);
 • міжбюджетні трансферти - 8 207,3 тис. грн. (100%)
 • інші видатки – 207,5 тис. грн. (26,7%).

На фінансування першочергових та захищених статей спрямовано кошти загального та спеціального фондів в обсязі 98 266,0 тис. грн., тобто 47,8 відсотка всіх видатків, в тому числі на:

 • оплату праці з нарахуваннями – 85 770,1 тис. грн. (41,7% всіх видатків);
 • продукти харчування та медикаменти – 4 653,4 тис. грн. (2,3% всіх видатків);
 • оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 7 842,5 тис. грн. (3,8% всіх видатків).

По спеціальному фонду за рахунок коштів бюджету розвитку за І півріччя 2019 року було освоєно 19 412,9 тис. грн., що становить 39,5 відсотка до плану. Дані кошти були використані на:

 • будівництво та реконструкцію об’єктів міста – 2 682,6 тис. грн.;
 • проведення робіт, пов’язаних з реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування – 8 443,4 тис. грн.
 • інші капітальні видатки на капітальний ремонт закладів бюджетної сфери, житлового фонду, благоустрою та придбання основних засобів – 8 286,9 тис. грн.

По загальному фонду станом на 01.07.2019 року кредиторська заборгованість становить 8,8 тис. грн. по державному бюджету на надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.


 

 

Інформація

про підсумки виконання міського бюджету за I квартал 2019 року

 

Звіт за 1-й квартал 2019 року

 

За І квартал 2019 року бюджет міста (без врахування офіційних трансфертів) виконано на 107,8 відсотків, при плані – 48 581,4 тис. грн. надійшло – 52 365,2 тис. грн., понад план отримано – 3 783,8 тис. грн.

До загального фонду міського бюджету (без врахування офіційних трансфертів) за січень – березень 2019 року надійшло 50 269,5 тис. грн., що на 3 228,6 тис. грн., або 6,9 відсотка більше планових показників.

По всіх податках та платежах до загального фонду виконано затверджені планові показники.

Найбільші суми по загальному фонду до бюджету міста у звітному періоді отримано по наступних джерелах :

 • податку на доходи фізичних осіб – 29 606,2 тис. грн., або 58,9 %;
 • єдиному податку - 7 564,3 тис. грн., або 15,0 %;
 • платі за землю - 7 166,3 тис. грн., або 14,3 %;
 • податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 3 116,7 тис. грн., або 6,2 %.

 

Основними платниками податків і зборів до бюджету міста є такі підприємства: ПрАТ “Миргородкурорт” – 3 682,4 тис. грн., Регіональна філія „Південна залізниця” ПАТ „Українська залізниця” – 1 752,1 тис. грн., ПАТ „Миргородський завод мінеральних вод” – 1 440,2 тис. грн., ПАТ «Армапром» - 1 100,4 тис. грн.

За звітний період отримано офіційних трансфертів по загальному фонду – 61 677,0 тис. грн. В повному обсязі з державного бюджету надійшла освітня субвенція – 10 800,9 тис. грн., медична субвенція – 7 391,6 тис. грн., субвенція на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції - 240,4 тис. грн., субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 60,3 тис. грн. А також отримано субвенцію на надання пільг і субсидій населенню за спожиті енергоносії - 32 341,1 тис. грн., допомоги сім’ям з дітьми та дітям – сиротам - 10 662,2 тис. грн., інші субвенції з обласного бюджету 36,7 тис. грн. Понад планові показники отримано субвенцію на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції – 143,8 тис. грн.

Недоотримано субвенцію з державного бюджету в сумі 1 525,6 тис. грн., а саме: по наданню пільг і субсидій населенню за спожиті енергоносії – 816,6 тис. грн., допомоги сім’ям з дітьми та дітям-сиротам – 669,0 тис. грн.; з обласного бюджету інші субвенції – 18,4 тис. грн. та з інших районів на утримання об’єктів спільного користування – 21,6 тис. грн.

До спеціального фонду за І квартал 2019 року надійшло 2 095,7 тис. грн., що більше плану на 555,1 тис. грн. і становить 136 відсотків. Це перш за все власні надходження бюджетних установ – 1 604,2 тис. грн., кошти бюджету розвитку – 377,8 тис. грн., цільові фонди – 95,3 тис. грн., екологічний податок 18,1 тис. та інші 0,3 тис. грн.

     За І квартал 2019 року до бюджету розвитку надійшло 377,8 тис. грн., а саме: кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення – 250,9 тис. грн. та кошти пайової участі у розвитку інфраструктури – 126,9 тис. грн. Планові показники бюджету розвитку перевиконано на 277,8 тис. грн.          

     Виконання видаткової частини міського бюджету за звітний період становить 106 329,3 тис. грн. або 85,1 відсотка до плану на 1 квартал 2019 року з урахуванням змін. З них: за загальним фондом проведено видатків на суму 101 530,6 тис. грн., або 89,4 відсотка, за спеціальним фондом – 4 798,7 тис. грн., або 42,0 відсотка.

Фінансування головних розпорядників коштів у звітному періоді проводилось відповідно до розпису асигнувань в межах зареєстрованих бюджетних зобов’язань та наявних фінансових ресурсів.

     У розрізі основних галузей бюджетної сфери обсяг видатків по загальному фонду до плану на І квартал 2019 року становить:

 • соціальний захист та соціальне забезпечення – 46 204,5 тис. грн. (95,3%);
 • освіта – 30 317,9 тис. грн. (86,8%);
 • органи місцевого самоврядування – 10 285,2 тис. грн. (90,5%);
 • житлово-комунальне господарство - 3 953,7 тис. грн. (74,0%);
 • культура і мистецтво – 1 602,6 тис. грн. (81,6%);
 • фізична культура і спорт – 1 093,6 тис. грн. (85,0%);
 • охорона здоров’я - 537,9 тис. грн. (32,6%);
 • інші – 7 535,2 тис. грн. (87,9%).

На фінансування першочергових та захищених статей спрямовано кошти загального та спеціального фондів в обсязі 44 910,5 тис. грн., тобто 42,2 відсотка всіх видатків, в тому числі на:

 • оплату праці з нарахуваннями – 37 431,2 тис. грн. (35,2 % всіх видатків);
 • продукти харчування та медикаменти – 2 384,8 тис. грн. (2,2% всіх видатків);
 • оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 5 094,5тис. грн. (4,8% всіх видатків).

По спеціальному фонду за рахунок коштів бюджету розвитку за І квартал 2019 року було освоєно 3 416,1 тис. грн., що становить 34,4 відсотка до плану. Дані кошти були використані на:

 • будівництво та реконструкцію об’єктів міста – 605,0 тис. грн.;
 • проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг – 879,4 тис. грн.;
 • благоустрій міста - 253,8 тис. грн.;
 • капітальний ремонт житлового фонду - 576,6 тис. грн.
 • інші капітальні видатки на капітальний ремонт закладів бюджетної сфери та придбання основних засобів – 1 101,3 тис. грн.

Станом на 01.04.2019 року має місце кредиторська заборгованість по субвенції з державного бюджету на надання субсидій населенню в сумі 455,8 тис. грн.


 

 


Рішення від 21 грудня 2018 року "Про міський бюджет на 2019 рік"

Додатки до рішення

 

Пояснювальна записка

до бюджету міста Миргород на 2019 рік

 

Показники бюджету міста на 2019 рік розраховано з урахуванням вимог Бюджетного та Податкового кодексів України, положень програми діяльності Кабінету Міністрів України, проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2019-2021 роки та реформи міжбюджетних відносин, побудованих на принципах децентралізації фінансів та зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування.

Бюджет міста на 2019 рік є збалансованим.

 

Доходна частина міського бюджету сформована відповідно до статей 64, 691 та 71 Бюджетного кодексу України, якими визначено перелік доходів, що зараховуються до бюджету міста та  з врахуванням змін до Податкового кодексу України.

            При прогнозуванні доходної частини бюджету міста на 2019 рік було враховано фактичне виконання дохідної частини за результатами 2016-2017 років та 10 місяців 2018 року.

Відповідно до статей 98–100 Бюджетного кодексу України здійснено горизонтальне вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів. По місту Миргороду середній рівень надходжень податку на доходи фізичних  осіб на 1 жителя міста становить 2 162 грн.

 

Соціально-економічний стан міста

та прогноз розвитку на 2019 рік

 

Послідовна реалізація визначених завдань у 2019 році сприятиме підвищенню розвитку регіону, що дозволить забезпечити:

 • приріст валової доданої вартості на 3 %;
 • обсяг виробництва у -

- харчовій галузі – на 3,2 %;

-  машинобудуванні – 1,5 %,

-  галузі з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції – на 3,7 %,

-  деревообробній галузі на 10,9 %;

 • освоєння капітальних інвестицій в обсязі 130,2 млн. грн., що у розрахунку на одну особу населення складе 3,3 тис. грн.;
 • зростання середньомісячної заробітної плати очікується на 12 % до 7726 грн.

 

Показники

Один.

виміру

2017 рік звіт

2018 рік

очікуване

2019 рік прогноз

2019 рік

у % до

2018 року

Валова додана вартість у діючих цінах (виходячи із складових на рівні області)*

млн. грн.

917,9

929,8

957,7

103,0

у порівняних цінах, до попереднього року

%

106,7

101,3

103,0

        *

Надходження податків, зборів та інших обов’язкових платежів до державного бюджету

млн.грн.

489,6

531,9

559,8

         105,2

Доходи місцевих бюджетів

(без трансфертів)

млн.грн.

189,9

214,2

 

227,0

 

          106,0

Питома вага місцевих бюджетів у зведеному бюджеті

%

38,8

40,3

 

40,6

 

         *

Видатки місцевих бюджетів

млн.грн.

409,7

450,6

469,9

         104,3

Питома вага прибуткових підприємств

%

63,7

58,2

59,0

         101,6

Індекс промислової продукції

%

106,5

101,0

110,1

       *

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

млн. грн.

920,7

1032,6

1168,3

          113,1

Індекс сільськогосподарської продукції

%

-

-

-

          *

Валова продукція сільського господарства по всіх категоріях господарств в порівнянних цінах                           2010 року до попереднього року

%

-

-

-

*

Оборот роздрібної торгівлі

млрд. грн.

*

*

*

           *

Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі (у порівнянних цінах)

%

*

*

*

           *

Зовнішньоторговельний оборот товарів

млн.дол.США

*

*

*

           *

Експорт товарів

млн.дол.США

6,9

2,3

5,8

            252,2

Імпорт товарів

млн.дол.США

6,7

9,1

12,4

          136,3

Сальдо (+, –)

млн.дол.США

0,2

-6,8

-6,6

          *

Обсяг освоєних (використаних) капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування

млн. грн.

94,7

112,1

130,2

          116,2

Обсяг капітальних інвестицій на одну особу

грн.

2462,9

2816,6

3287,9

           116,7

Індекс капітальних інвестицій

%

-

-

-

           *

Обсяг прямих інвестицій, наростаючим підсумком з початку інвестування – всього

млн. дол. США

4,6

4,6

4,6

           100,0

Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) у розрахунку на одну особу наростаючим підсумком з початку інвестування

дол. США

119,6

121,0

121,8

           100,7

у % до попереднього року

%

104,5

101,2

100,7      

           *

Обсяг виконаних будівельних робіт 27,4

млн.грн

46,0

48,9

52,1

           106,5

Індекс будівельної продукції

%

-

-

-

          *

Середньомісячна номінальна заробітна плата

грн.

5670,0

6893,0

7726,0

1,12

Індекс реальної заробітної плати

%

-

-

-

*

Заборгованість із виплати заробітної плати

млн.грн

3002,7

180,0

210,0

1,17

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду

тис. осіб

4597,0

4480,0

4480,0

1,00

Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг

%

91,3

87,0

81,0

*

Індекс споживчих цін до грудня попереднього року

%

-

-

-

*


   

 

Оцінка надходжень доходів до бюджету міста

 за січень-листопад 2018 року

 

Бюджет міста за доходами (без врахування офіційних трансфертів) за січень-листопад 2018 року виконано в сумі 201 724,1 тис .грн., або 107,7 відсотків. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження доходів збільшилися на 28 107,3 тис. грн., або 116,2 відсотка.

До загального фонду (без врахування офіційних трансфертів) за 11 місяців 2018 року надійшло   - 178 100,5 тис. грн., що на 18 697,8 тис. грн. більше відповідного періоду минулого року, ріст складає 111,7 відсотка.

Фактичні надходження податку на доходи фізичних осіб, питома вага яких в загальному фонді становить 55,6 відсотка, склали 98 972,0 тис. грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження податку збільшилося на 13 740,0 тис. грн. (116,1 %).

Надходження земельного податку склали 24 529,7 тис. грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року збільшилися на 573,0 тис. грн., або 102,4 відсотка.

Єдиного податку за січень-листопад 2018 року надійшло 21 546,4 тис. грн., що складає 12,1 відсотка загального фонду, це більше надходжень  відповідного періоду минулого року на 2 612,6 тис. грн., або 113,8 відсотка.

Фактичне надходження акцизного податку за січень – листопад 2018 року становить 14 032,6 тис. грн., що на 566,7 тис. грн. більше показника відповідного періоду минулого року.

Податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки надійшло 11 297,2 тис. грн., що на  2 825,8 тис. грн. більше показника відповідного періоду минулого року.

Надходження плати за надання адміністративних послуг склали 2 695,5 тис. грн.

Порівняно з відповідним періодом минулого року збільшилися на 184,4 тис. грн., або 107,3 відсотка.

 

            Доходи спеціального фонду (без врахування офіційних трансфертів) за січень-листопад 2018 року складають 23 623,5 тис. грн. Збільшення проти фактичних надходжень за 11 місяців попереднього року становить 9 409,4 тис. грн., або 166,2 відсотка за рахунок власних надходжень у вигляді грантових коштів, які понад планові показники отримано виконавчим комітетом міської ради від Європейського Союзу в сумі 323 506 Євро на загальну суму 10 580,0 тис. грн. Це пов’язане з реалізацією проекту Європейського Союзу „Модернізація виробництва, постачання та споживання теплового району в місті (МО.GE.DI.CO)” в рамках програми Європейського Союзу „Угода Мерів – Демонстраційні проекти 2” спільно з Фундацією польсько – української співпраці ПАУСІ від 21.09.2012 року.

 

Оцінка надходжень доходів

з урахуванням втрат доходів у результаті

наданих міською радою податкових пільг

 

Втрати бюджету міста в 2018 році від наданих пільг очікуються в сумі 2 228,7 тис. грн., а саме:

 • по земельному податку  - 1 490,7 тис. грн. в тому числі:  ТОВ «Інвестар»  - 348,2 тис.  

      грн., 3-й Територіальний вузол  - 1142,5 тис. грн.;

 • по нерухомому майну - 738,0 тис. грн. в тому числі: ПрАТ ЛОЗ «Миргородкурорт» - 

     604,4 тис. грн., Дорожня профспілкова організація Південної залізниці – 133,6 тис. грн.

 

Прогноз показників бюджету міста

за основними видами доходів на 2019 рік

Прогноз доходів бюджету міста на 2019 рік обраховано в сумі  404 225,3 тис. грн., у тому числі сума доходів:

 1.  загального фонду – 220 000,0 тис. грн.;
 2.  спеціального фонду – 7 042,5  тис. грн.;
 3. трансферти – 177 182,8  тис. грн.

            Прогнозний показник надходжень до загального фонду на 2019 рік, без врахування офіційних трансфертів, визначено в сумі 220 000,0 тис. грн., що більше затверджених надходжень 2018 року на 35 000,0 тис. грн., або 18,9 відсотка і складається з:

 1. податкових надходжень – 214 170,0 тис. грн.;
 2. неподаткових –5 830,0 тис. грн.

Основним платежем надходжень загального фонду є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого в доходах загального фонду – 57,5 відсотка. Прогнозні надходження податку складуть  126 500,0 тис. грн., що в порівнянні з затвердженими надходженнями на 2018 рік збільшено на 24 000,0 тис. грн., або на 23,4 відсотка і пов’язане з застосуванням єдиної ставки оподаткування доходів фізичних осіб 18 %, а також із підвищенням мінімальної заробітної плати з 1 січня - 4 173 грн. на місяць, розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки – 1921 грн. та прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 1 921 грн.

            Місцевих податків і зборів прогнозується отримати у 2019 році в сумі 70 650,0 тис. грн., або 32,1 відсотка загального фонду.

            Найбільшу суму прогнозується отримати від плати за землю - 30 000,0 тис. грн., яка складається з земельного податку – 10 800,0 тис. грн. та орендної плати за землю – 19 200,0 тис. грн. Надходження податку на майно (плати за землю) розраховано з врахуванням  зміни ставок земельного податку, скасуванню пільг та введення в дію коефіцієнту індексації нормативної грошової оцінки земельних ділянок.

            Прогнозна сума єдиного податку на 2019 рік становить 23 500,0 тис. грн., або 10,7 відсотка і збільшується проти затверджених надходжень 2018 року на 2 000,0 тис. грн. за рахунок підвищення мінімальної заробітної плати та зміни ставок.

Прогнозні надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на наступний рік проведено в розрізі об’єктів житлової та комерційної нерухомості, юридичних та фізичних осіб, а також з урахуванням площі  об’єктів, і становлять 17 000,0 тис. грн., або 7,7 відсотка, що більше затверджених надходжень поточного року на 7 300,0 тис. грн., або 75,3 відсотка і теж пов’язане з зростанням мінімальної заробітної плати та зміни ставок податку.

По транспортному податку прогнозується отримати - 90,0 тис. грн. від юридичних установ та фізичних осіб, що більше показників 2018 року на 35,0 тис. грн.

Від туристичного збору прогнозується отримати 60,0 тис. грн.

Податок на прибуток підприємств та частина чистого прибутку у 2019 році збільшено проти затверджених показників 2018 року і прогнозується  відповідно в сумі 20,0 тис. грн. та 5,0 тис. грн.

У 2019 році пропонується законодавчо зберегти норму, щодо зарахування 13,44 відсотка акцизного податку з пального до місцевих бюджетів. Тому, від акцизного податку прогнозується отримати – 17 000,0 тис. грн., що більше затверджених надходжень поточного року на 1 500,0 тис. грн. і пов’язане з збільшенням об’ємів реалізації підакцизної продукції та цін.

Прогнозна сума плати за надання інших адміністративних послуг становить 3 000,0 тис. грн., або 1,4 відсотка загального фонду і прогнозується на 400,0 тис. грн. більше затверджених показників 2018 року.

Інші надходження прогнозуються майже на рівні поточного року в сумі 1 800,0 тис. грн.

            У 2019 році передбачається продовжити передачу в оренду комунального майна виключно на конкурсних засадах відповідно до Закону України “Про оренду державного та комунального майна”.

Прогноз надходжень плати за оренду цілісних майнових комплексів та іншого комунального майна на 2019 рік складе - 450,0 тис. грн.

 

            Надходження адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань прогнозується на наступний рік відповідно у сумі 300,0 тис. грн. та 100,0 тис. грн.

           

            Надходження коштів від адміністративних штрафів прогнозується в сумі 140,0 тис. грн. Прогнозний показник надходжень державного мита на 2019 рік складе – 30,0 тис. грн.

            Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації – 5,0 тис. грн.

 

Обсяг власних доходів спеціального фонду прогнозується у сумі – 7 042,5 тис. грн., що менше затверджених надходжень 2018 року на 3 557,2 тис. грн., або 33,6 відсотка. Прогнозується отримати менше: від продажу земель несільськогосподарського призначення та прав на неї на 4 099,3 тис. грн., або на 91,1 відсотка та більше прогнозується отримати на 162,8 тис. грн., або 23,2 відсотка коштів пайової участі в розвитку інфраструктури міста.

            Основними платежами спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ – 5 326,0 тис. грн.,  кошти бюджету розвитку –  1 265,5 тис. грн., цільовий фонд утворений органами місцевого самоврядування – 410,0 тис. грн. та екологічний податок – 41,0 тис. грн.

 

Бюджет розвитку прогнозується в сумі – 1 265,5 тис. грн. і складається з:

 • коштів  від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності – 400,7 тис. грн.;
 • коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста – 864,8 тис. грн.;

 

Офіційних трансфертів у 2019 році прогнозується отримати – 177 182,8 тис. грн. з них до:

 • загального фонду – 176 582,8 тис. грн.
 • спеціального фонду – 600,0 тис. грн.

 

З державного бюджету до загального фонду планується субвенція в сумі 175 666,7 тис. грн., в т.ч.

 • пільги та субсидії на енергоносії, в тому числі на придбання твердого палива – 65 428,3 тис. грн.; 
 • виплата допомоги сім’ям з дітьми та дітям сиротам – 54 808,2 тис. грн.;
 • освітня субвенція,  в тому числі інклюзивних ресурсних центрів та підтримки особам з особливими освітніми потребами – 48 038,6 тис. грн.;   
 • медична субвенція – 7 391,6 тис. грн.;

 

Крім того, до загального фонду планується субвенція з місцевих бюджетів – 916,1 тис. грн. в тому числі:

 • інша субвенція з обласного бюджету – 731,5 тис. грн.;
 • на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування в сумі - 184,6 тис. грн., а саме: від В.Багачанської селищної ради – 75,6 тис. грн., Білоцерківської сільської ради – 59,4 тис. грн., Шишацької районної ради – 21,6 тис. грн., В.Багачанської районної ради – 20,0 тис. грн., Великосорочинської сільської ради – 8,0 тис. грн.

 

До спеціального фонду планується інша субвенція з обласного бюджету до бюджету розвитку в сумі – 600,0 тис. грн., переможців обласного конкурсу проектів і програм розвитку територіальних громад Полтавської області у 2018 році.

 

                Видаткова частина міського бюджету обрахована з урахуванням прогнозних фінансових ресурсів та планується в обсязі 404 124,6 тис. грн., в тому числі за рахунок загального фонду міського бюджету 342 747,6 тис. грн., спеціального - 61 377,0 тис. грн. і включає в себе: власні доходи в сумі 226 941,8 тис. грн., що більше на 48 110,5 тис. грн., або на 20,6 відсотка в порівнянні з затвердженими показниками 2018 року; міжбюджетні трансферти - 177 182,8 тис. грн., а саме: освітня субвенція - 46 756,7 тис. грн., субвенція з державного бюджету на здійснення програм у галузі освіти - 1 281,9 тис. грн., медична субвенція - 7 391,6 тис. грн., субвенції з державного бюджету на здійснення програм соціального захисту населення - 120 236,5 тис. грн., субвенції з обласного бюджету - 1 331,5 тис. грн., субвенції з інших районів на утримання Центру реабілітації дітей - інвалідів - 184,6 тис. грн.

           

            Видатки на утримання органів місцевого самоврядування, передбачаються за рахунок коштів загального фонду міського бюджету в сумі 37 011,0 тис. грн., в тому числі на реалізацію програми забезпечення діяльності депутатів Миргородської міської ради - 100,0 тис. грн.

   Видатки на утримання закладів освіти заплановані в сумі 128 096,2 тис. грн., в тому числі: видатки загального фонду – 121 188,3 тис. грн., спеціального фонду – 6 907,9 тис. грн., з них: видатки бюджету розвитку 2 520,0 тис. грн. (забезпечення освітнього процесу за стандартами Нової української школи - 520,0 тис. грн., капітальний ремонт закладів освіти -       2 000 ,0 тис. грн.), за рахунок власних надходжень -  4 387,9 тис. грн.

            Із загального обсягу видатків загального фонду за рахунок субвенцій з державного бюджету на здійснення програм у галузі освіти передбачаються видатки на інклюзивно - ресурсний центр - 1 040,7 тис. грн., на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - 241,2 тис. грн. та за рахунок освітньої субвенції на заробітну плату з нарахуваннями педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів – 46 756,7 тис. грн. Незабезпеченість коштами освітньої субвенції, згідно розрахунків головного розпорядника, передбачається в сумі 6 369,6 тис. грн. Тому, на часткове покриття дефіциту субвенції планується спрямувати кошти міського бюджету в сумі 1 432,7 тис. грн.

            Видатки загального фонду на заробітну плату з нарахуваннями заплановані в обсязі     101 663,9 тис. грн.        

            Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв заплановано в сумі 9 887,8 тис. грн.

            На виконання Комплексної програми розвитку освіти міста передбачаються видатки на підвіз учнів до шкіл міста із віддалених мікрорайонів в сумі 395,4 тис. грн., та заохочення талановитих і обдарованих дітей - 150,0 тис. грн.

              На забезпечення Комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО планується спрямувати 962,0 тис. грн. для безкоштовного харчування вихованців дошкільних навчальних закладів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

            Передбачено в проекті бюджету видатки на реалізацію програми допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді в сумі 50,0 тис. грн.

 

            Видатки на охорону здоров’я для фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства “Миргородський міський центр первинної медико - санітарної допомоги” в проекті бюджету заплановано в сумі 3 900 тис. грн., в тому числі: за рахунок загального фонду - 1 600,0 тис. грн. орієнтовно на I квартал 2019 року, за рахунок спеціального фонду (бюджету розвитку) - 2 300,0 тис. грн. на придбання основних засобів для новозбудованих амбулаторій.

                                   

Обсяг видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення за рахунок коштів міського бюджету передбачений у сумі 14 993,5 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 14 535,4 тис. грн., спеціальному фонду – 458,1 тис. грн. за рахунок власних надходжень.

            Видатки загального фонду на заробітну плату з нарахуваннями заплановані в обсязі        9 189,5 тис. грн.

            Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачені в сумі 375,0 тис. грн.

            Передбачаються видатки на виконання міських програм: соціального захисту населення в сумі 3 912,0 тис. грн., соціального захисту дітей - сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування - 46,5 тис. грн., забезпечення соціальним житлом, житлом дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування - 8,4 тис. грн. та допомоги громадянам міста, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації - 30,0 тис. грн., реалізація молодіжної політики, підтримки сім'ї, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків - 20,0 тис. грн., зайнятості населення - 324,7 тис. грн.

            На виконання Комплексної програми соціальної підтримки  учасників АТО –            225,0 тис. грн. для надання одноразових грошових допомог та забезпечення воїнів-миргородців необхідним в зоні проведення АТО військовим спорядженням, одягом та амуніцією.

   На центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді заплановані кошти в сумі                  1 258,3 тис. грн.

            Плануються видатки на утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в сумі 7 371,4 тис. грн., в тому числі: за рахунок коштів загального фонду міського бюджету - 6 913,3 тис. грн., за рахунок спеціального фонду - 458,1 тис. грн. за рахунок власних надходжень.

На центр реабілітації дітей–інвалідів планується спрямувати 1 797,2 тис. грн., в тому числі: за рахунок субвенцій з інших районів - 184 ,6 тис. грн.

 

Видатки міського бюджету по галузі “Культура і мистецтво” пропонуються в сумі    13 737,5 тис. грн., в тому числі: по загальному фонду – 12 762,2 тис. грн., по спеціальному -       975,3 тис. грн. (видатки за рахунок власних надходжень – 475,3 тис. грн., за рахунок коштів бюджету розвитку 500,0 тис. грн. на капітальний ремонт дитячої музичної школи).

Видатки загального фонду на заробітну плату з нарахуваннями  по установах культури передбачені в сумі 11 206,8 тис. грн.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв  плануються в сумі - 877,6 тис. грн.

На заходи культурно–мистецького напрямку - 405,0 тис. грн., в тому числі на стимулювання  талановитих і обдарованих дітей та молоді міста - 70,0 тис. грн.

 

            На утримання спортивних закладів та реалізацію програм та заходів в галузі передбачено 6 152,7 тис. грн., в тому числі: по загальному фонду – 4 698,0 тис. грн., спеціальному фонду - 1 454,7 тис. грн., з яких видатки за рахунок власних надходжень 4,7 тис. грн., за рахунок коштів бюджету розвитку на капітальний ремонт дитячо - юнацької спортивної школи - 1 450,0 тис. грн.

            Зокрема, на реалізацію програм пропонуються кошти в сумі  180,0 тис. грн., в тому числі  на заохочення переможців та призерів спортивних змагань - 70,0 тис. грн. Це менше проти 2018 року на 240,0 тис. грн., так як не передбачено видатки по програмі на участь у змаганнях збірної команди міста з футболу. 

            На утримання дитячо-юнацької спортивної школи заплановано 4 313,0 тис. грн., та на фінансову підтримку спортивних організацій 205,0 тис. грн.  

 

            На житлово - комунальне господарство у 2019 році планується виділити кошти в сумі 22 084,0 тис. грн., в тому числі: по загальному фонду – 15 879,0 тис. грн. на благоустрій міста та спеціальному фонду за рахунок коштів бюджету розвитку у сумі 6 205,0 тис. грн., а саме:

            - капітальний ремонт житлового фонду - 3 500,0 тис. грн.;

            - підтримка діяльності ОСББ - 700,0 тис. грн.;

            - капітальний ремонт комунальної інфраструктури міста (дощова каналізація, вуличне та тротуарне освітлення) - 2 005,0 тис. грн.

           

            Проектом бюджету планується виділення коштів на  поповнення статутного капіталу для КП “Спецкомунтранс” в сумі 8 600,0 тис. грн.

 

            На будівництво та реконструкцію об’єктів у місті за рахунок коштів бюджету розвитку передбачено 20 395,0 тис. грн., в тому числі: на реалізацію проекту  Європейського Союзу “Модернізація виробництва, постачання  та споживання теплового району в місті Миргород (МО.GE.DI.CO)” - 7 000,0 тис. грн.

 

            На фінансування робіт, пов’язаних з ремонтом, реконструкцією та утриманням інфраструктури доріг передбачені кошти в сумі 14 945,0 тис. грн., в тому числі: за рахунок коштів загального фонду – 3 500,0 тис. грн., за рахунок коштів бюджету розвитку – 11 445,0 тис. грн.

                       

            Заплановані видатки на реалізацію заходів та місцевих програм в сумі 4 069,8 тис. грн.  а саме:

- підтримка діяльності органів самоорганізації населення – 295,0 тис. грн.;

- підтримка інвестиційної діяльності та зміцнення іміджу міста - 278,0 тис. грн.;

- інформування громади міста про діяльність органів самоврядування та висвітлення життя громади через радіо та телебачення – 1 100,0 тис. грн.;

- виготовлення містобудівного кадастру - 400,0 тис. грн.;

- реалізація проектів Громадського бюджету - 925,0 тис. грн. (відділ освіти міської ради - 559,4 тис. грн., відділ житлово - комунального господарства міської ради - 365,6 тис. грн.);

- реалізація міських ініціатив за програмою   “Місто активних громадян” - 250,0 тис. грн.;

- сплата членських внесків до асоціацій міст - 52,0 тис. грн.;

- цивільний захист населення - 35,2 тис. грн.;

- підготовка молоді міста Миргород до військової служби та підтримка

   заходів мобілізації і забезпечення територіальної оборони - 58,0 тис. грн.;

-  розвитку міського пасажирського транспорту - 6,6 тис. грн.;

-  підтримка підприємництва - 10,0 тис. грн.;

-  регулювання земельних відносин - 60,0 тис. грн.;

-  впровадження сучасних технологій муніципального менеджменту (співфінансування) - 600,0

   тис. грн. (виконавчий комітет міської ради - 300,0 тис. грн., відділ освіти міської ради - 300,0 тис. грн.)

 

            Передбачаються видатки на обслуговування місцевого боргу в сумі 1,2 тис. грн. та гарантованого місцевого боргу по проекту “Модернізація теплового району “Авіамістечко” в   м. Миргород Полтавської області” в рамках програми Demo UkrainaDH у співпраці з НЕФКО - 527,1 тис. грн.         

 

            Обсяг резервного фонду міського бюджету планується в сумі 201,0 тис. грн.

 

            Передбачається цільовий фонд міської ради в сумі 410,0 тис. грн. та кошти за рахунок фонду охорони навколишнього природного середовища - 41,0 тис. грн. 

 

            Запланована субвенція бюджету Миргородського району на забезпечення вторинної медичної допомоги за рахунок медичної субвенції з державного бюджету в сумі - 7 391,6 тис. грн.

 

            За рахунок субвенцій з обласного бюджету передбачено видатки в сумі 1 331,5 тис. грн., в тому числі:

            -  на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни - 23,2 тис. грн.;

            - на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської                 катастрофи - 186,9  тис. грн.;

            - на встановлення телефонів інвалідам I і II груп - 0,5 тис. грн.;

            - на санаторно курортне оздоровлення членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни з числа учасників антитерористичної операції, операції об’єднаних сил із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації на території Донецької та Луганської областей, загиблих воїнів - інтернаціоналістів, осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузій чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності, та учасників - добровольців антитерористичної операції, осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників антитерористичної операції, операції об’єднаних сил - 144,0 тис. грн.;

            -  на надання грошової допомоги для компенсації вартості санаторно - курортних путівок через безготівкове перерахування санаторно - курортним закладам, розташованим на території Полтавської області, за санаторно - курортне лікування громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії I - 80,3 тис. грн.;

            - на відшкодування частини вартості путівки дитячим закладам оздоровлення та відпочинку за надані послуги з оздоровлення та відпочинку дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми - 296,6 тис. грн.;

            -  на переможців обласного конкурсу проектів і програм розвитку територіальних громад Полтавської області - 600,0 тис. грн.

 

            Обсяг видатків на соціальний захист населення, за рахунок субвенцій з державного бюджету передбачається в сумі 120 236,5 тис. грн., що менше проти поточного року на           67 228,4 тис. грн., в тому числі:

            - на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами - 65 363,6 тис. грн.;

            - на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу - 64,7 тис. грн.;

            - на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80 - річного віку - 54 478,0 тис. грн.;

            - на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам–вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом “гроші ходять за дитиною”, оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків - 330,2 тис. грн.

 

            В бюджеті передбачаються видатки на погашення місцевого боргу по зовнішньому запозиченню,  отриманому від Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО) у попередніх роках в сумі 100,7 тис. грн.

ОГОЛОШЕННЯ
     
Потреба у працівниках

Потреба у працівниках на 23 липня 2024 року

     
     
Увага! Додано нові напрямки грантової підтримки

Представництво «Естонської ради у справах біженців» в Україні продовжує реалізацію «Програми екстреної підтримки засобів до існування».

     
     
Змінено час засідання виконавчого комітету!

Чергове засідання виконавчого комітету відбудеться 24 липня 2024 року о 8:30.

     
Архів оголошень
Poll ID 0 does not exist.

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Міста побратими

Миргородський відділ поліції

КП Тепловодсервіс

КП Миргородська управляюча компанія

Полтавська обласна рада

Полтавська ОДА

МИРГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
  Адреса: 37600, м. Миргород, вул. Незалежності, 17, Тел.: 5-25-01,
E-mail: [email protected]