Цивільний захист Карта укриттів

Військомат Центр зайнятості АМУ Захист прав споживачів
Архів документів Стратегії сталого розвитку Миргородського субрегіону
2011-01-01

 

Архів

 

1. План реалізації Стратегії сталого розвитку Миргородського субрегіону на період 2018-2020 роки

2. Показники оцінки Плану реалізації Стратегії сталого розвитку Миргородського субрегіону на період 2018-2020 роки

3. Моніторинг виконання заходів Стратегії сталого розвитку Миргородського субрегіону на період 2018-2020 роки

4. Проект стратегії Миргородського субрегіону

5. Методологія роботи над Стратегією розвитку територіальної громади

6. Стратегічне планування розвитку міста

7. Книга секторальних стратегій

8. Моніторинг стратегії 2018 та індикатори виконання

 


 

Розробка Стратегії сталого розвитку Миргородського субрегіону до 2028 року

 

Розробка Стратегії сталого розвитку Миргородського субрегіону до 2028 року знаходиться на завершальному етапі.

Вже створено та обговорено Профіль громади і Звіт про опитування підприємців, проведено аналіз SWOT (сильних та слабких сторін), визначено місію, стратегічне бачення, напрями розвитку. Визначено перелік Цілей і Завдань, які відповідають проведеному аналізу і напрямам розвитку.

Було оголошено про збір проектних ідей за напрямами розвитку, стратегічними цілями для формування Плану реалізації Стратегії. Проводиться аналіз поданих проектних ідей на відповідність критеріям відбору.

В рамках процесу розробки стратегії проводиться робота щодо підписання договору про співробітництво громад сільських рад, території яких прилеглі до м. Миргорода (відповідно до п.331 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про співробітництво територіальних громад"), в тому числі 10 сільських рад (Вовнянська, Гаркушинська, Дібрівська, Зубівська, Петрівцівська, Попівська, Слобідська, Хомутецька, Шахворостівська та Ярмаківська).

Після отримання всіх примірників рішень в паперовому виді проект Договору про співробітництво громад планується подати до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України для офіційної реєстрації.

 

Відповідно стратегічним напрямам подано проектів:

Формування екобезпечного соціально-культурного простору субрегіону - 19;

Розвиток лікувально-бальнеологічної та рекреаційно-туристичної сфери - 14;

Розвиток бізнесу та зеленої економіки - 6;

Покращення системи управління та активізація громади субрегіону - 7.

На сьогоднішній день вже було переглянуто остаточний варіант Плану реалізації Стратегії та подано на узгодження експертам проекту ПРОМІС узгодження Проектних карток.

На наступному засіданні Робочої групи зі стратегічного планування заплановано Презентацію остаточного варіанту Стратегії та Плану її реалізації з метою винесення даних документів на обговорення.

Додаткові ідеї проектів до Плану реалізації Стратегії на 2017-2019 роки можна подавати до відділу економічного прогнозування та туризму Миргородської міської ради за адресою: м.Миргород, вул. Незалежності, 17, каб. №6 або на електронну адресу [email protected].

Додаткова інформація на сайті міської ради або за тел. 5-20-42, 5-21-44.

 

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗБІР ІДЕЙ ПРОЕКТІВ

до Плану реалізації Стратегії сталого розвитку Миргородського субрегіону

Миргородська міська рада за сприяння Проекту ПРОМІС розробляє План реалізації (на 2017-2019 роки) до Стратегії сталого розвитку Миргородського субрегіону (далі – Стратегія). Найважливішим етапом її розробки є пропозиція з боку представників жителів субрегіону (юридичних та фізичних осіб) ідей проектів, які дозволять сформувати План реалізації Стратегії. Ідеї проектів буде відібрано, проаналізовано та пріоритезовано Робочою групою з розробки Стратегії. За результатами цієї роботи буде сформовано Каталог проектів місцевого розвитку на період до 2019 року і визначено джерела їх фінансування.

Запрошуємо усіх мешканців субрегіону, які зацікавлені у його розвитку, представників органів місцевого самоврядування, місцевих органів державної влади, громадських організацій, установ та організацій усіх форм власності запропонувати ідею(ї) проекту(ів), які дозволять реалізувати завдання Стратегії (витяг із документу додається). Ідеї проектів обов’язково повинні відповідати таким критеріям:

 1. Проектні ідеї повинні бути спрямовані на досягнення суспільної вигоди.
 2. Отримувачем вигод від реалізації проекту не може бути окрема фізична або юридична особа.
 3. Термін реалізації проекту – не більше як 3 роки (2017-2019 роки).
 4. Проектні ідеї повинні відповідати одному з чотирьох ключових завдань місцевого розвитку/стратегічних напрямів розвитку субрегіону:
  1. Розвиток бізнесу та зеленої економіки
  2. Розвиток лікувально-бальнеологічної та рекреаційно-туристичної сфери
  3. Формування екобезпечного соціально-культурного простору субрегіону
  4. Покращення системи управління та активізація громади субрегіону
 5. Подібний проект ще не реалізовувався на відповідній території.
 6. Існує інституційна та технічна спроможність для реалізації проекту.
 7. Проектна ідея має бути представлена у формі, що додається.
 8. Проектна ідея має відповідати одному із завдань стратегічних, оперативних цілей Стратегії розвитку субрегіону (ознайомтеся з переліком стратегічних і оперативних цілей у додатку до цього оголошення).

Заповнені форми надсилайте на e-mail: [email protected] (з поміткою «До плану реалізації Стратегії») або за адресою м. Миргород., вул. Незалежності 17 Миргородська міська рада, відділ економічного прогнозування каб. №6.

За додатковою інформацією звертатися за телефоном (5355) 5-20-42

Якщо у Вас виникли додаткові питання, є можливість звернутися до консультанта зі стратегічного планування Проекту ПРОМІС  Ігоря Гірчака, тел. 067-354-56-77, [email protected]

За результатами відбору кращі проектні ідеї увійдуть до Плану реалізації Стратегії і будуть профінансовані у 2017-2019 роках.

 

 

Форма пропозиції ідеї проекту

Приклад заповнених форм проектних ідей

 


 

Дорожня карта

Розробки проекту Стратегії розвитку міста ___________ на період до ______ року та Плану її реалізації

 

Термін виконання

Етапи СП

Опис завдань та обсягів робіт

 

1

Ознайомчий візит:

Зустріч з керівництвом міста, визначення відповідальних координаторів роботи зі стратегічного планування.

Учасники: Міський голова, заступник міського голови, експерти.

 

1

Створення Робочої групи з розробки Стратегії розвитку міста з числа науковців, експертів, представників бізнесу, громадських організацій міста, керівників міської ради та її профільних департаментів, управлінь і відділів, членів постійних комісій міської ради.

Розробка і ухвалення Розпорядження міського голови про створення Робочої групи зі стратегічного планування.

 

1

Перше засідання Робочої групи (РГ) зі стратегічного планування:

Організація роботи зі стратегічного планування, організація процесу опитування підприємців, підготовка аналітичних документів.

Учасники: Міський голова, заступник міського голови, експерти, члени РГ, провідні місцеві підприємці, інші необхідні особи.

 

2

Збір інформації про економічний розвиток міста та її аналіз; підготовка Профілю громади; проведення опитування підприємців та аналіз його результатів.

 

2/3

Друге засідання Робочої групи зі стратегічного планування:

Презентація та обговорення Профілю громади і Звіту про опитування підприємців, проведення аналізу SWOT визначення місії, стратегічного бачення, напрямів розвитку, стратегічних цілей.

Учасники: Міський голова, заступники міського голови, члени РГ, експерти, інші необхідні особи.

 

3

Проведення детального опису напрямів розвитку; завершення аналізу SWOT; підготовка звіту та попереднього переліку Цілей і Завдань.

 

4

Третє засідання Робочої групи зі стратегічного планування:

Перегляд та затвердження результатів другого засідання РГ; визначення переліку Цілей і Завдань, які відповідають проведеному аналізу і напрямам розвитку; підготовка опису місцевих проектів.

Учасники: Міський голова, заступники міського голови, члени РГ, експерти, інші необхідні особи.

 

4

Оголошення про збір проектних ідей за напрямами розвитку/стратегічними цілями для формування Плану реалізації Стратегії. Мобілізація проектів до Плану реалізації Стратегії. Аналіз мобілізованих проектних ідей на відповідність критеріям відбору.

 

4

Засідання груп регіональних і місцевих експертів для програмування проектних ідей у План реалізації Стратегії.

Учасники: регіональні і місцеві експерти за напрямами розвитку міста, члени РГ, експерти, інші необхідні особи.

 

4

Завершення опису Цілей та Завдань; підготовка проекту Плану реалізації Стратегії та попередньої версії описів місцевих проектів (Проектних карток).

 

4

Четверте засідання Робочої групи зі стратегічного планування:

Перегляд остаточного варіанту Плану реалізації Стратегії, ухвалення її, обговорення і узгодження Проектних карток.

Учасники: Міський голова, заступники міського голови, члени РГ, експерти, інші необхідні особи.

 

4

Продовження роботи над складанням та уточненням проектних карток; завершення підготовки остаточних документів.

 

5

П’яте засідання Робочої групи зі стратегічного планування:

Презентація остаточного варіанту Стратегії та Плану її реалізації та їх обговорення.

Учасники: Міський голова, заступники міського голови, депутати міської ради, члени РГ, експерти, представники громадськості.

 

5

Громадські слухання і презентація проектів Стратегії та Плану її реалізації.

 

5

Розгляд на черговій сесії міської ради і ухвалення Стратегії та Плану її реалізації.

 


 

Бачення майбутнього міста

 

12.07.2016 року у залі засідань міської ради відбулося засідання Робочої групи зі стратегічного планування. Розпочата робота над розробкою Стратегії міста. Методологію стратегічного планування представили головний експерт і керівник групи експертів проекту ПРОМІС "Партнерство для розвитку міст".

Проект міжнародної технічної допомоги спрямовано на зміцнення муніципального сектору в Україні, впровадження ефективного демократичного управління та прискорення економічного розвитку шляхом підвищення спроможності українських міст у сфері самоврядування, створення сприятливого середовища для розвитку малого та середнього бізнесу.

Проект ПРОМІС впроваджує Федерація канадських муніципалітетів за фінансової підтримки Міністерства міжнародних справ Канади.

Стратегічне планування є процесом прийняття рішень, що базуються на проблемах громади та їх вирішенні. Створює основу для подальших дій: встановлення пріоритетів, вибору найкращих варіантів та розподілу часу, коштів, експертного потенціалу, задля досягнення погоджених цілей. Якісний план є передумовою прийняття правильних та ефективних рішень.

Позитивні моменти при впровадженні стратегічного планування є очевидними:

 

 • Участь громадян забезпечує розуміння громадою напрямів і пріоритетів в діях та налаштованість на реалізацію поставлених завдань.
 • Налагодження відносин між органами місцевого самоврядування та громадою, підвищення рівня довіри.
 • Визначити напрями та етапи розвитку малого та середнього бізнесу на ближчі 5 років, дає можливість коригувати цілі, вчасно реагувати на зміни.
 • Дозволить підвищити привабливість туристичної галузі, формує основу для диверсифікації послуг даної сфери.
 • Врахування інтересів та економічних реалій територіальної громади.
 • Можливість коригування стратегії за результатами моніторингу для врахування умов, що змінюються.

 

Основою стратегічного планування є чітке визначення того, де громада перебуває сьогодні, чого вона прагне досягти завтра, і яким чином ці прагнення можна якнайкраще реалізувати.

Створена Робоча група з розробки Стратегії розвитку міста з 36 осіб серед яких науковці, експерти, представники бізнесу та громадських організацій міста, керівники міської ради та її профільних управлінь і відділів, члени постійних комісій міської ради.

З огляду на те, що в перспективі Миргород розширить межі, до складу групи включені керівники сільських рад, що знаходяться поблизу міста. Майбутній документ є спільним планом дій для нової територіальної громади. Особливістю цього документу буде територія охоплення перспективної співпраці. Раніше проведені комунікації з представниками сільських громад демонструють їх зацікавленість та готовність до взаємодії.

Розпочато роботу зі стратегічного планування, організацію процесу опитування підприємців, підготовка аналітичних документів.

Передбачені заходи охоплять всі сфери життя громадськості. Розглядаються питання децентралізації влади, взаємодії між державою та суспільством,екологічної збалансованості, гендерної рівності, зниження рівня безробіття, розвитку малого та середнього бізнесу тощо.

 

Долучитися до співпраці над розробкою Стратегії міста Миргорода може кожен зацікавлений. Пропозиції можна подавати до відділу економічного прогнозування Миргородської міської ради (м. Миргород, вул. Незалежності, 17, кабінет №6, тел. 5-20-42, econom_mmrada@ukr.net).

 

Розвиток та благоустрій нашого рідного міста стосується всіх жителів. Кожен має право висловити свою думку і брати повноцінну участь у вирішенні проблем та створенні нових ідей.

ОГОЛОШЕННЯ
     
Відбудеться засідання постійної комісії питань бюджету

05 березня 2024 року о 14.00  в залі засідань міської ради відбудеться засідання постійної комісії Миргородської міської ради питань бюджету, економіко-інвестиційного планування, підприємництва, промисловості та розвитку сільських територій.

     
     
Засідання постійної комісії з питань житлово-комунального господарства

05 березня 2024 року о 9.00  в залі засідань міської ради відбудеться засідання постійної комісії Миргородської міської ради з  питань житлово-комунального господарства, просторового планування, містобудування та комунальних ресурсів.

     
     
Відбудеться засідання постійної комісії з питань земельних ресурсів

06 березня 2024  року о 9.00  в залі засідань міської ради відбудеться засідання постійної  комісії Миргородської міської ради 8 скликання  з питань земельних ресурсів, охорони довкілля

     
Архів оголошень
Poll ID 0 does not exist.

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Міста побратими

Миргородський відділ поліції

КП Тепловодсервіс

КП Миргородська управляюча компанія

Полтавська обласна рада

Полтавська ОДА

МИРГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
  Адреса: 37600, м. Миргород, вул. Незалежності, 17, Тел.: 5-25-01,
E-mail: [email protected]