Цивільний захист Карта укриттів

Військомат Центр зайнятості АМУ Захист прав споживачів
Бюджетний регламент
2019-09-13

БЮДЖЕТНИЙ РЕГЛАМЕНТ МИРГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Рішення "Про затвердження Бюджетного регламенту Миргородської міської ради"

 

1. Бюджетний регламент Миргородської міської ради (далі – Бюджетний регламент) встановлює порядок складання, розгляду, затвердження, виконання, звітування про виконання бюджету міської територіальної громади, а також визначає порядок складання, розгляду і затвердження прогнозу бюджету громади.

2. Бюджетний регламент – це нормативно-правовий акт, розроблений з урахуванням положень Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України,  Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації» та інших чинних нормативно-правових актів України, який упорядковує процеси формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, що здійснюються Миргородською міською радою, її виконавчими органами протягом бюджетного періоду, а також регламентує взаємовідносини між різними учасниками бюджетного процесу.

3. У бюджетному процесі Миргородської міської територіальної громади застосовується програмно-цільовий метод.

4. Виконавчий комітет Миргородської міської ради, його структурні підрозділи та головні розпорядники бюджетних коштів здійснюють діяльність зі складання, розгляду, затвердження, виконання, звітування про виконання бюджету міської територіальної громади в межах бюджетного процесу, що складається з наступних стадій:

4.1 Складання та розгляд прогнозу бюджету територіальної громади і прийняття рішення щодо нього (включає формування показників бюджету громади на середньостроковий період, які є основою для складання бюджету Миргородської міської територіальної громади).

4.2 Складання проєкту бюджету міської територіальної громади (включає здійснення розрахунків доходів, видатків і кредитування бюджету на плановий рік; підготовку проєкту рішення Миргородської міської ради про бюджет громади).

4.3 Розгляд проєкту та прийняття рішення про бюджет Миргородської міської територіальної громади (включає розгляд проєкту бюджету територіальної громади постійними комісіями Миргородської міської ради та прийняття рішення про бюджет громади на сесії Миргородської міської ради).

4.4 Виконання бюджету територіальної громади, включаючи внесення змін до рішення про бюджет Миргородської міської територіальної громади (включає процедури виконання бюджету за доходами, видатками, кредитуванням і внесення змін до бюджету).

4.5 Підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету міської територіальної громади і прийняття рішення щодо нього (включає підготовку та подання звітів до Миргородської міської ради, їх розгляд в раді та прийняття відповідного рішення щодо річного звіту).

5. Бюджетний регламент містить бюджетний календар, згідно додатку.

 

 

БЮДЖЕТНИЙ КАЛЕНДАР

Стадія бюджетного процесу

Зміст заходів

Виконавці

Терміни виконання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. Складання та розгляд прогнозу бюджету міської територіальної громади і прийняття рішення щодо нього.

(Стаття 75-1 Бюджетного кодексу України (далі по тексту – БКУ)).

 1. Підготовка та затвердження плану заходів щодо складання прогнозу  бюджету міської територіальної громади.

Фінансове управління Миргородської  міської ради

 

до 15 травня*

 

 1. Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів (далі по тексту – ГРБК) інструкцій (вказівок) з підготовки прогнозу бюджету міської територіальної громади

Фінансове управління Миргородської  міської ради

 

 

до 01червня*

 

 

 

 1. Надання фінансовому управлінню:
 • прогнозних показників економічного і соціального розвитку території;
 • попереднього прогнозу доходів бюджету міської територіальної громади.

Відділ економічного прогнозування та туризму виконавчого комітету Миргородської  міської ради;

 

Миргородське управління ГУ ДПС у Полтавській області

 

до 20 червня*

 

 

 1. Формування показників

прогнозу бюджету міської територіальної громади

Фінансове управління Миргородської  міської ради

до кінця

червня місяця*

 1. Доведення до ГРБК орієнтовних граничних показників видатків бюджету міської територіальної громади та надання кредитів з бюджету громади  на середньостроковий період.

Фінансове управління Миргородської  міської ради

 

 

 

 

 

до 05 липня*

 

 

 

 

 1.  Здійснення аналізу пропозицій ГРБК до прогнозу бюджету міської територіальної громади  та проведення погоджувальних нарад з ГРБК

 Фінансове управління Миргородської  міської ради, ГРБК

до кінця липня місяця*

 1. Подання до виконавчого комітету Миргородської міської ради прогнозу бюджету міської територіальної громади

Фінансове управління Миргородської  міської ради

 

 

до 15 серпня

 

 1. Розгляд та схвалення прогнозу бюджету міської територіальної громади

 Виконавчий комітет Миргородської міської ради

 

до 01 вересня

 

 

 1. Подання прогнозу бюджету міської територіальної громади разом із пояснювальною запискою до Миргородської міської ради

Фінансове управління Миргородської  міської ради

 

до 06 вересня (граничний термін)

 

 1. Розгляд питання щодо

прогнозу бюджету міської територіальної громади на сесії Миргородської міської ради.

Миргородська міська рада

У терміни, визначені Миргородською міською радою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Складання проєкту бюджету міської територіальної громади

(стаття 75 БКУ).

 1. Здійснення заходів щодо прийняття рішень Миргородської міської ради про встановлення ставок місцевих податків та зборів  (стаття 12 Податкового кодексу України).

Виконавчий комітет Миргородської міської ради

 

протягом січня-червня

 1. Доведення до ГРБК прогнозних обсягів трансфертів на плановий рік та особливостей їх розрахунків (в одноденний термін з дня їх отримання від Міністерства фінансів України (далі по тексту - МФУ).

Фінансове управління Миргородської  міської ради

 

друга половина серпня

 1. Прийняття рішення про заходи щодо підготовки проекту бюджету міської територіальної громади.

Фінансове управління Миргородської  міської ради

 

до 01 вересня*

 1. Розроблення та доведення до ГРБК  інструкції з підготовки бюджетних запитів.

Фінансове управління Миргородської  міської ради

 

до 01 жовтня*

 1. Розроблення бюджетних запитів, подання бюджетних запитів фінансовому управлінню у встановлені  ним терміни.

 

 

ГРБК

 

до 25 жовтня

 1. Аналіз бюджетних запитів і прийняття рішення про їх включення до проекту бюджету міської територіальної громади.

 

Фінансове управління Миргородської  міської ради

 

друга половина жовтня місяця

 1. Здійснення заходів щодо залучення громадськості до бюджетного процесу (стаття 28 БКУ) (проведення засідань громадських рад, громадських слухань)

 

Фінансове управління Миргородської  міської ради

 

листопад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ.  Розгляд проекту та прийняття рішення про бюджет міської територіальної громади.

 1. Підготовка проекту рішення про бюджет міської територіальної громади і його подання до виконавчого комітету Миргородської міської ради для схвалення (стаття 76 БКУ).

 

Фінансове управління Миргородської  міської ради

 

до 20 листопада

 1. Схвалення проекту рішення про бюджет міської територіальної громади (стаття 76 БКУ).

 

Виконавчий комітет Миргородської міської ради

 

 

до 25 листопада

 1. Подання проекту рішення про бюджет міської територіальної громади до Миргородської міської ради.

Фінансове управління Миргородської  міської ради

до 27 листопада

 1. Розміщення бюджетних запитів на офіційному сайті Миргородської міської ради.

ГРБК

не пізніше, ніж через 3 робочі дні після подання Миргородській міській раді проекту рішення про бюджет міської територіальної громади

 1. Розгляд проекту рішення про бюджет міської територіальної громади на сесії Миргородської міської ради та затвердження  бюджету громади (стаття 77 БКУ).

Миргородська міська рада

до 25 грудня

 1. Приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про «Державний бюджет України» (далі по тексту – ДБУ), (якщо до 01 грудня не прийнято Закон про ДБУ) (стаття 77 БКУ).

Фінансове управління Миргородської  міської ради

 

Миргородська міська рада

двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України

 1. Оприлюднення рішення міської ради про бюджет міської територіальної громади на плановий рік у газеті, що визначена Миргородською міською радою (стаття 28 БКУ).

Фінансове управління Миргородської  міської ради

не пізніше ніж через 10 днів з дня прийняття рішення про бюджет міської територіальної громади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Виконання бюджету міської територіальної громади, включаючи внесення змін до рішення про бюджет громади

 1. Доведення до ГРБК лімітних довідок про бюджетні асигнування (п. 26 Порядку, Постанова Кабінету міністрів України №228).

 

 

Фінансове управління Миргородської  міської ради

 

двотижневий строк з дня прийняття рішення про бюджет міської територіальної громади

 1. Надання фінансовому управлінню уточнених проектів зведених кошторисів та інших бюджетних документів (рекомендовано - за 3-4 дні до затвердження розпису (п. 30 Порядку, Постанова Кабінету міністрів України №228).

ГРБК

 

 

визначається фінансовим управлінням

 1. Затвердження розпису бюджету міської територіальної громади, та його подання до територіального органу Казначейства (Порядок складання і виконання розпису місцевого бюджету, п. 5.1 Порядку, Наказ  МФУ №938).

Фінансове управління Миргородської  міської ради

місячний термін з дня прийняття рішення про бюджет міської територіальної громади

 1. Доведення до ГРБК витягів із розпису бюджету міської територіальної громади  (п 5.2 Порядку, Наказ МФУ №938).

Фінансове управління Миргородської  міської ради

Протягом трьох робочих днів з дня затвердження розпису бюджету міської територіальної громади

 1. Затвердження та направлення до територіального органу Казначейства тимчасового розпису бюджету міської територіальної громади (якщо не затверджено  бюджет громади). Доведення до ГРБК витягів із тимчасового розпису (п.3.8 Порядку, Наказ МФУ №938).

Фінансове управління Миргородської  міської ради

 

до 30 грудня

 1. Подання територіальному органу Казначейства розподілу показників зведених кошторисів та інших бюджетних документів у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів відповідно до мережі (абзац 1 п. 5.3 Порядку, Наказ МФУ №938).

 

 

 

ГРБК та розпорядники нижчого рівня, які мають власну мережу

 

протягом 3-х робочих днів після отримання витягу з розпису бюджету міської територіальної громади

 1. Розробка, затвердження за погодженням з фінансовим управлінням паспортів бюджетних програм (ч. 8 ст. 20 БКУ та п. 1.6 Правил, Наказ МФУ №836).

 

 

 

ГРБК

протягом 45 днів після набрання чинності рішення про бюджет міської територіальної громади

 1. Затвердження кошторисів та інших бюджетних документів (п. 31 Порядку, Постанова Кабінету міністрів України №228).

 

 

 

Розпорядники коштів

протягом 30 календарних днів після затвердження розпису бюджету міської територіальної громади

 1. Подання органам казначейства:

- кошторисів на інших бюджетних документів;

- планів використання бюджетних коштів.

(абзац 4. п. 5.3 та п. 5.6 Порядку, Наказ МФУ №938)

Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів

протягом 5 робочих днів після затвердження кошторисів

 1. Перевірка правильності складання та затвердження кошторисів і планів використання бюджетних коштів розпорядниками /одержувачами коштів, які отримують кошти з бюджету міської територіальної громади (стаття 115 БКУ)

Фінансове управління Миргородської  міської ради

 

протягом квітня-травня

 

 1. Подання головними розпорядниками бюджетних коштів заявок на виділення коштів відповідно до зареєстрованих бюджетних зобов’язань

ГРБК

Щотижня протягом року (понеділок, вівторок, четвер)

 

 1. Підготовка розпоряджень про виділення коштів загального/спеціального фонду бюджету міської територіальної громади

Фінансове управління Миргородської  міської ради

 

Щотижня протягом року (вівторок, середа, п’ятниця)

 

 1. Внесення змін до рішення Миргородської міської ради про бюджет міської територіальної громади (з урахуванням вимог статті 78 БКУ)

Фінансове управління Миргородської  міської ради

 

Протягом року

 

 1. Внесення змін до розпису бюджету міської територіальної громади

Фінансове управління Миргородської  міської ради

 

Протягом 3-х робочих днів  після прийняття рішення міською радою про внесення змін до бюджету міської територіальної громади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету міської територіальної громади і прийняття рішення щодо нього

 1. Надання фінансовому управлінню:
 •  місячного звіту про виконання бюджету міської територіальної громади (пп. 3.6 і 3.10 Інструкції, Наказ Державної казначейської служби України (далі по тексту – ДКСУ) №36);

 

 

 • звіту про бюджетну заборгованість (Розділ ІІІ Інструкції, Наказ ДКСУ №36);

 

 

 

 

 • квартального звіту про виконання бюджету міської територіальної громади (пп. 3.7 і 3.11 Інструкції, Наказ ДКСУ №36);

 

 

 

 • річного звіту про виконання бюджету міської територіальної громади (пп. 3.8 і 3.12 Інструкції, Наказ ДКСУ №36).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орган Казначейства

щомісяця до 10-го числа

місяця наступного за звітнім періодом

 

щомісяця до 23-го числа

місяця наступного за звітнім періодом

 

щокварталу до 21-го числа місяця наступного за звітнім періодом

 

 

визначається фінансовим управлінням

 

 1. Надання фінансовому управлінню звітів про виконання паспортів бюджетних програм (п.2 Наказу МФУ №836).

ГРБК

у термін, визначений для подання зведеної річної бюджетної звітності

 1. Подання  інформації про виконання бюджету міської територіальної громади за підсумками року, а також інформування про час і місце публічного представлення такої інформації (стаття 28 БКУ) для опублікування у газеті, що визначена Миргородською міською радою.

 

Фінансове управління Миргородської  міської ради

 

 

до 01 березня

 1. Подання до відділу інформаційного забезпечення виконавчого комітету Миргородської  міської ради для опублікування інформації на сайті Миргородської міської ради (стаття 28 БКУ):
 • паспортів бюджетних програм на поточний бюджетний період (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм);

 

 • звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період;

 

 

 • результати оцінки ефективності бюджетних програм за звітний період.

 

ГРБК

 

протягом 3-х робочих днів з дня затвердження таких документів

 

 

 

протягом 3-х робочих днів після подання річної бюджетної звітності

 

 

у двотижневий строк після подання річної бюджетної звітності

 

 1. Організація та проведення роботи з підготовки пояснювальної записки до річного звіту про виконання бюджету міської територіальної громади та звіту по мережі, штатах і контингентах (стаття 61 БКУ).

Фінансове управління Миргородської  міської ради

 

січень-лютий

 1. Подання до Миргородської міської ради (стаття 80 БКУ):

– квартальних звітів про виконання бюджету міської територіальної громади;

– річного звіту про виконання бюджету міської територіальної громади.

Фінансове управління Миргородської  міської ради

 

до 01 червня

до 01 серпня

до 01 грудня

 

 

 до 01 березня

 1. Надання фінансовому управлінню узагальнених результатів аналізу оцінки ефективності бюджетних програм  (п. 4 Наказу МФУ №836).

ГРБК

протягом 30 – ти днів після складання звіту про виконання паспорта бюджетної програми

 1. Публічне представлення інформації про виконання бюджетних програм у попередньому році (стаття 28 БКУ).

 ГРБК

до 15 березня

 1. Публічне представлення інформації про виконання бюджету міської територіальної громади за підсумками року (стаття 28 БКУ).

Фінансове управління Миргородської  міської ради, ГРБК

до 20 березня

 1.  Перевірка річного звіту комісією з питань бюджету та його затвердження Миргородською міською радою (стаття 80 БКУ).

Миргородська міська рада

протягом березня

*  терміни виконання, є орієнтовними, оскільки залежать від своєчасності складання, розгляду та затвердження проекту Державного бюджету України та  змін до податкового і бюджетного законодавства

ОГОЛОШЕННЯ
     
Потреба у працівниках

Потреба у працівниках на 23 травня 2024 року

     
     
ДО ВІДОМУ ГРОМАДЯН!!!

Комунальне підприємство «Спецкомунтранс» повідомляє:

     
     
Оновлено переліки боржників до бюджету громади

За інформацією податкової служби, 5966 жителів громади станом на 1 травня 2024 року мають борг до бюджету громади на загальну суму 17,6 млн. грн. 

     
Архів оголошень
Poll ID 0 does not exist.

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Міста побратими

Миргородський відділ поліції

КП Тепловодсервіс

КП Миргородська управляюча компанія

Полтавська обласна рада

Полтавська ОДА

МИРГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
  Адреса: 37600, м. Миргород, вул. Незалежності, 17, Тел.: 5-25-01,
E-mail: [email protected]