Цивільний захист Карта укриттів

Військомат Центр зайнятості АМУ Захист прав споживачів
Пенсійне забезпечення слабкої статі
2018-03-23

Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон 1058) встановлено однаковий пенсійний вік для чоловіків і жінок — 60 років, якщо вони мають необхідний страховий стаж. При цьому після досягнення 60-річного віку на пенсію виходитимуть жінки які народилися після 01 04.1961. Це буде відбуватися після квітня 2021 року. Сьогодні на пенсію можуть виходити жінки у віці 58 років і старші. Жінки, які народилися з 01.10.1959 по 31.03.1960, виходитимуть на пенсію в 58 років 6 місяців; ті котрі народилися з01.04.1960 по 30. 09.1960 — в 59 років, а ті жінки, які народилися з 01.10.1960 по 31.03.1961 —у 59 років 6 місяців.

Чинним законодавством передбачено можливість призначення пенсій зі зниженням пенсійного віку (на пільгових умовах). Зокрема, відповідно до статті 114 Закону 1058 право на пенсію за віком незалежно від місця останньої роботи мають:

1. Жінки, зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, та за результатами атестації робочих місць — після досягнення 50 років і за наявності страхового стажу не менш як 20 років, із них не менш як 7 років 6 місяців на зазначених роботах.

До досягнення 50-річного віку право на пенсію за віком на пільгових умовах мають жінки 1975 року народження і старші після досягнення ними такого віку:

Таблиця №1

Пенсійний вік

Час народження

45 р.

по 31.03.1970 включно

45 р. 6 міс.

3 01.04.1970 по 30.09.1970

46 р.

3 01.10.1970 по 31.03.1971

46 р. 6 міс.

3 01.04.1971 по 30.09.1971

47 р.

3 01.10.1971 по 30.03.1972

47 р. 6 міс.

3 01.04.1972 по 30.09.1972

48 р.

3 01.10.1972 по 31.03.1973

48 р. 6 міс.

3 01.04.1973 по 30.09.1973

49 р.

3 01.10.1973 по 31.03.1974

49 р. 6 міс.

3 01.04.1974 по 30.09.1974

50 р.

з 01.10.1974 по 31.12.1975

За відсутності в жінок 20 років страхового стажу в перед до 1 квітня 2024 року пенсію за віком на пільгових умовах призначатимуть за наявності в них на дату досягнення віку, зазначеного вище, страхового стажу згідно з таблицею 2:

Таблиця №2

з 0104.2015 по 31.03.2016- не менше 15 років 6 місяців;

з 01.04.2016 по 31.03.2017 — не менше 16 років;

з 01.04.2017 по 31.03.2018 — не менше 16 років 6 місяців;

з 01.04.2018 по 31.03.2019- не менше 17 років;

з 01.04.2019 по 31.03.2020 — не менше 17 років 6 місяців:

з 01.04.2020 по 31.03.2021 — не менше 18 років;

з 01.04.2021 по 31.03.2022 року— не менше 18 років 6 місяців;

3 01.04.2022 по 31.03.2023- не менше 19 років;

3 01.04.2023 по 31.03.2024 року— не менше 19 років 6 місяців.

Жінкам, які не мають 7 років 6 місяців стажу роботи з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, але мають не менш як половину стажу на зазначених роботах, за наявності необхідного страхового стажу пенсії на пільгових умовах призначають із зменшенням пенсійного віку, встановленого абзацом першим частини першої статті 26 цього Закону — на 1 рік 4 місяці за кожен повний рік такої роботи.

Зазначене зменшення пенсійного віку для жінок застосовується також у період збільшення віку виходу на пенсію по 31 грудня 2021 року;

2. Жінки, зайняті повний робочий день на інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці за списком №2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, та за результатами атестації робочих місць — після досягнення 55 років і за наявності страхового стажу не менш як 25 років, із них не менш як 10 років на зазначених роботах.

До досягнення 55-річного віку право на пенсію за віком на пільгових умовах мають жінки 1970 року народження і старші після досягнення ними такого віку:

Таблиця №3

Пенсійний вік

Час народження

50 років

по 31.03.1965 включно

50 років 6 місяців

3 01.04.1965 по 30.09.1965

51 рік

3 01.10.1965 по 31.03.1966

51 рік 6 місяців

3 01.04.1966 по 30.09.1966

52 роки

з 01.10.1966 по 31.03.1967

52 роки 6 місяців

3 01.04.1967 по 30.09.1967

53 роки

3 01.10.1967 по 31.03.1968

53 роки 6 місяців

з 01.04.1968 по 30.09.1968

54 роки

3 01.10.1968 по 31.03.1969

54 роки 6 місяців

3 01.04.1969 по 30.09.1969

За відсутності 25 років страхового стажу в період до 1 квітня 2024 року пенсію за віком на пільгових умовах призначатимуть за наявності на дату досягнення пенсійного віку такого стра­хового стажу:

Т     Таблиця №4

з 01.04.2015 по 31.03.2016- не менше 20 років 6 місяців;

3 01.04.2016 року по 31.03.2017- не менше 21 року;

3 01.04.2017 року по 31.03.2018 — не менше 21 року 6 місяців;

3 01.04.2018 року по 31.03.2019- не менше 22 років;

3 01.04.2019 року по 31.03.2020 — не менше 22 років 6 місяців;

3 01.04.2020 року по 31.03.2021 - не менше 23 років;

3 01.04.2021 по 31.03.2022 — не менше 23 років 6 місяців;

3 01.04.2022 по 31.03.2023- не менше 24 років;

з 01.04.2023 по 31.03.2024- не менше 24 років 6 місяців.

Жінкам, які не мають 10 років стажу роботи з шкідливими і важкими умовами праці, але мають не менше половини стажу на зазначених роботах, за наявності відповідного страхового стажу пенсію на пільгових умовах призначають із зменшенням пенсійного віку, встановленого абзацом 1 частини першої статті 26 Закону 1058, на один рік за кожні два роки такої роботи.


Зазначене зменшення пенсійного віку для жінок застосовується також у період збільшення віку виходу на пенсію по 31 грудня 2021 року;

3. Жінки, які працюють трактористами-машиністами, машиністами будівельних, шляхових і вантажнорозвантажувальних машин, змонтованих на базі тракторів і екскаваторів, —після досягнення 55 років і за наявності страхового стажу не менш як 25 років, із них не менш як 15 років на зазначеній роботі.

До досягнення 55-річного віку право на пенсію за віком на пільгових умовах мають жінки 1970 року народження і старші після досягнення ними віку, зазначеного в таблиці 3;

За відсутності 25 років стажу роботи в період до 1 квітня 2024 року пенсію за віком на пільгових умовах призначатимуть за наявності на дату досягнення пенсійного віку страхового стажу, зазначеного в таблиці 4.

4. Жінки, які працюють доярками (операторами машинного доїння), свинарками-операторами в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського господарства, — після досягнення 55 років і за наявності стажу на зазначених роботах не менш як 20 ро­ків за умови виконання встановлених норм обслуговування.

До досягнення 55-річного віку право на пенсію за віком на пільгових умо­вах мають жінки 1970 року народження і старші після досягнення ними віку, зазначеного в таблиці 3;

5. Робітниці текстильного виробництва, зайняті на верстатах і маши­нах, за списком, затвердженим поста­новою Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 № 583, — після досягнення віку 55 років і за наявності стажу зазначеної роботи не менш як 20 років.

До досягнення 55-річного віку право на пенсію за віком на пільгових умовах мають жінки 1970 року народження і старші після досягнення ними віку, зазначеного в таблиці 3;

6. Жінки, які працюють у сільськогосподарському виробництві та виховали п’ятьох і більше дітей, — незалежно від віку і трудового стажу в порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.1992 № 244 «Про порядок призначення пенсій на пільгових умовах жінкам, які працюють у сільськогосподарському виробництві та виховали п'ятеро і більше дітей»;

7. Жінки — водії міського пасажирського транспорту (автобусів, тролейбусів, трамваїв) і великовагових автомобілів, зайняті в технологічному процесі важких і шкідливих виробництв, — після досягнення 55 років і за наявності не менш як 25 років страхового стажу, зокрема на зазначеній роботі не менш як 10 років.

До досягнення 55-річного віку право на пенсію за віком на пільгових умо­вах мають жінки 1970 року народження і старші після досягнення ними віку, зазначеного в таблиці 3.

За відсутності 25 років страхового стажу в період до 1 квітня 2024 року пенсію за віком .на пільгових умовах призначатимуть за наявності на дату досягнення віку, зазначеного в таблиці 3, страхового стажу, зазначеного в таблиці 4.

Згідно зі статтею 115 Закону 1058 раніше йдуть на пенсію:

  • жінки, хворі на гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційні карлики — після досягнення 40 років і за наявності страхового стажу не менш як 15 років;
  • жінки — особи з інвалідністю по зору І групи — сліпі та особи з інвалідністю з дитинства і групи — після досягнення 40 років і за наявності страхового стажу не менш як 10 років;
  • жінки, які народили п’ятьох або більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, матері осіб з інвалідністю з дитинства, які виховали їх до зазначеного віку, — після досягнення 50 років і за наявності страхового стажу не менш як 15 років.

Вимоги до віку, страхового стажу та стажу роботи в особливих умовах праці для чоловіків дещо вищі. Щодо розмірів пенсій чоловіків та жінок, то формула, за якою обчислюється розмір пенсій, не залежить від статі пенсіонера. Порядок обчислення коефіцієнта страхового стажу, періоду, за який враховується заробітна плата, механізм обчислення індивідуального коефіцієнта заробітної плати не відрізняється у чоловіків та жінок. Однак мінімальний розмір пенсій на рівні прожиткового мінімуму гарантований чоловікам, які мають не менш як 35 років страхового стажу, а для жінок — це 30 років. Доплата за понаднормовий стаж у чоловіків іде за відпрацьовані роки понад 35 років, а в жінок— понад ЗО років.

Крім того, жінкам, які народилися в період по 31.12.1961, після виходу на пенсію встановлюється підвищення розміру пенсії, обчисленого відповідно до статті 27 Закону 1058, у розмірі 2,5% за кожні шість місяців більш пізнього виходу на пенсію.

 

                                                 Миргородське об'єднанеУправління Пенсійного фонду України

ОГОЛОШЕННЯ
     
Потреба у працівниках

Потреба у працівниках на 18 червня 2024 року

     
     
До уваги жителів села Хомутець

 Графік виїзного прийому громадян спеціалістами КП "Спецкомунтранс"

     
     
Грантова програма, спрямована на підтримку ініціатив внутрішньо переміщених осіб (ВПО)

ГО «КримSOS» за підтримки УВКБ ООН розпочинає відбір проєктних заявок на грантову програму

     
Архів оголошень
Poll ID 0 does not exist.

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Міста побратими

Миргородський відділ поліції

КП Тепловодсервіс

КП Миргородська управляюча компанія

Полтавська обласна рада

Полтавська ОДА

МИРГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
  Адреса: 37600, м. Миргород, вул. Незалежності, 17, Тел.: 5-25-01,
E-mail: [email protected]