Военкомат Центр зайнятості АМУ Захист прав споживачів
Оренда комунального майна
2021-02-26

ОГОЛОШЕННЯ

7.04 2021 рік

ОГОЛОШЕННЯ

продовження договору оренди шляхом аукціону - нежитлове приміщення, загальною площею 39,5 кв.м, 2-й поверх за адресою: м. Миргород, вул. Гоголя, 64

Інформація про чинний договір оренди:

Інформація про орендаря (найменування, його місцезнаходження і контактні дані): Фізична особа-підприємець Габідуллін В.Ф.; Полтавська обл., м.Миргород, вул. Гоголя, 64

Інформація про орендодавця (найменування, його місцезнаходження і контактні дані): відділ житлово-комунального господарства Миргородської міської ради, код ЄДРПОУ 38468303, вул.Я.Усика, 7, тел. (05355) 52067, електронна адреса: vkgmirgorod@ukr.net.

Інформація про балансоутримувача (найменування, його місцезнаходження і контактні дані): відділ житлово-комунального господарства Миргородської міської ради, код ЄДРПОУ 38468303, вул.Я.Усика, 7, тел. (05355) 52067, електронна адреса: vkgmirgorod@ukr.net

Інформація про договір оренди:

 • дата укладання: 04 червня 2018 р.;
 • строк оренди: 2 роки 11 місяців;
 • дата закінчення: 30 квітня 2021 р.

Чинний орендар Фізична особа-підприємець Габідуллін В.Ф має переважне право на продовження договору оренди, яке реалізується шляхом участі в аукціоні на продовження договору оренди.

 1. Інформація про об’єкт оренди.

Загальна інформація: нежитлове приміщення, загальною площею 39,5 кв.м, 2-й поверх за адресою: м. Миргород, вул. Гоголя, 64 (далі - об’єкт).

В податковій заставі не перебуває та під арештом не знаходиться.

Об’єкт не є пам’яткою культурної спадщини.

Тип об’єкта: нежитлове приміщення.

План об’єкта додається.

Місце знаходження об’єкта: м. Миргород, вул. Гоголя, 64.

Технічний стан об’єкта: забезпечено комунікаціями електромережі, водопроводу, каналізації та вентиляції, опалення центральне.

Проект договору оренди додається.

Стартова орендна плата об’єкта: 3002,00 грн

Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється згідно з чинним законодавством та в повному обсязі спрямовується Орендарем на рахунок балансоутримувача.

Строк оренди: на 1 рік.

Цільове призначення та умови користування - за призначенням (з урахуванням діючих державних будівельних норм України).

Додаткові умови оренди: згода на невід’ємні поліпшення не надавалась. Здійснення невід’ємних поліпшень можливо тільки у разі надання орендодавцем письмової згоди на поточний та/або капітальний ремонт орендованого майна.

Здійснення капітального ремонту можливо тільки при отриманні декларації про початок виконання будівельних робіт. У триденний термін після її отримання орендатор зобов’язаний надати до відділу житлово-комунального господарства Миргородської міської ради оригінал декларації.

Потенційний орендар повинен відповідати вимогам до особи орендаря, визначеним статтею 4 Закону України "Про оренду державного та комунального майна".

Суборенда: не дозволяється.

 1. Інформація про аукціон.

Спосіб проведення аукціону: продовження договору оренди шляхом аукціону.

Дата та час проведення аукціону: аукціон в електронній формі буде проведено 30 квітня 2021 року, час проведення визначається електронною торговою системою автоматично.

Кінцевий строк подання заяви на участь в електронному аукціоні встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжок часу з 19 години ЗО хвилин до 20 години ЗО хвилин дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

 1. Інформація про умови, на яких проводиться аукціон.

Передача об’єкта в оренду - нежитлове приміщення, загальною площею 39,5 кв.м, 2-й поверх за адресою: м. Миргород, вул. Гоголя, 64

здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про оренду державного та комунального майна", Постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна».

Розмір гарантійного внеску (чинний орендар): 1501,00 грн.

Розмір гарантійного внеску (потенційний орендар): 3000,00 грн.

Розмір реєстраційного внеску : 600,00 грн.

Крок аукціону: 30,02грн.

Кількість кроків: 3.

Чинний орендар має переважне право на продовження договору оренди в ході аукціону на продовження договору оренди за умови, що він бере участь в такому аукціоні та зробив закриту цінову пропозицію, яка є не меншою, ніж розмір стартової орендної плати.

 1. Додаткова інформація.

Найменування організатора аукціону - відділ житлово-комунального господарства Миргородської міської ради. М.Миргород, вул.Я.Усика, 7. Часи роботи:

з 8.00 до 17.00 (крім вихідних), у п’ятницю - з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45.

Телефон для довідок (05355)52067.

Адреса електронної пошти: vkgmirgorod@ukr.net.

Час і місце проведення огляду об’єкта: у робочі дні з 9.00 до 13.00 за місцезнаходженням об’єкта: м. Миргород, вул. Гоголя, 64.

ПІБ контактної особи: Сидоренко Сергій Миколайович, тел. (05355)52067.

Особа, яка має намір взяти участь в електронному аукціоні, сплачує реєстраційний та гарантійний внески для набуття статусу учасника.

Реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків розміщено за посиланням: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

Реквізити казначейських рахунків для перерахування реєстраційного внеску оператором електронного майданчику:

в національній валюті:

Одержувач: відділ житлово-комунального господарства Миргородської міської ради.

Рахунок №: ua178201720314231017203084843.

Банк одержувача: Державна казначейська служба України м. Київ.

МФО: 820172.

Код ЄДРПОУ: 38468303.

Призначення платежу:реєстраційний внесок.

 1. Технічні реквізити інформаційного повідомлення.

Аукціон буде проведений в електронній торговій системі «ПРОЗОРО.ПРОДАЖІ» (адміністратор). Єдине посилання на веб-сторінку https://prozorro.sale/, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний   договір:

https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2

 

Порядок подання заяви потенційного Орендаря на оренду комунального майна Миргородської міської територіальної громади.

Відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» №157-ІХ від 03.10.2019 року (надалі - Закон), який введено в дію з 01.02.2020 року, та Порядку передачі в оренду державного та комунального майна (надалі - Порядок), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання оренди державного та комунального майна» № 483 від 3 червня 2020 р., яка набрала чинності 17.06.2020 року, змінено процедуру передачі в оренду комунального майна.

Потенційний орендар - фізичні та юридичні особи, у тому числі фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства (крім передбачених частиною четвертою цієї статті).

Не можуть бути орендарями:

 • фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України "Про санкції", а також пов’язані з ними особи;
 • юридичні особи, інформація про бенефіціарних власників яких не розкрита в порушення вимог Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
 • фізичні та юридичні особи, зареєстровані в державах, включених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, а також юридичні особи, 50 і більше відсотків статутного капіталу яких належать прямо або опосередковано таким особам;
 • фізичні та юридичні особи, які перебувають у процедурах банкрутства (неплатоспроможності) або у процесі припинення;
 • працівники орендодавця - щодо майна, яке надається в оренду такими орендодавцями;
 • працівники уповноважених органів управління та балансоутримувачів - щодо майна, оренда якого погоджується такими уповноваженими органами управління або яке знаходиться на балансі таких балансоутримувачів.

Потенційний орендар, зацікавлений в отриманні майна в оренду, через електронну торгову систему звертається до орендодавця із заявою про включення такого майна до Переліку відповідного типу.

Порядок реєстрації потенційного орендаря в електронній торговій системі для подання ним заяви про включення майна до Переліку відповідного типу визначається згідно з правилами функціонування електронного майданчика, через який такий орендар подає заяву.

Заява про включення майна до Переліку відповідного типу подається шляхом заповнення електронної форми через особистий кабінет в електронній торговій системі і завантаження електронних копій документів.

Орендар, що має право продовжити договір оренди без проведення аукціону, звертається до орендодавця із заявою про продовження договору оренди не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку дії договору оренди.

У заяві потенційний орендар зазначає такі відомості:

 • відому йому інформацію про потенційний об’єкт оренди, яка дозволяє його ідентифікувати;
 • бажаний розмір площі об’єкта в разі, коли заява подається лише щодо частини об’єкта;
 • цільове призначення, за яким об’єкт оренди планується до використання, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 року №483 "Деякі питання оренди державного та комунального майна";
 • бажаний строк оренди, а в разі коли об’єкт планується до використання погодинно, - бажаний графік використання об’єкта;
 • тип Переліку, до якого пропонується включити об’єкт оренди;
 • обґрунтування доцільності включення майна до Переліку другого типу, якщо заява подається щодо включення майна до такого Переліку;
 • контактні дані заявника (поштова адреса, номер телефону, адреса електронної пошти), а для юридичних осіб - також ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України.

У разі подання заяви щодо включення майна до Переліку другого типу до заяви додаються документи, передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 року №483 "Деякі питання оренди державного та комунального майна".

 

ПЕРЕЛІК

вільних нежитлових приміщень Миргородської міської територіальної громади

 

№ з/п

Назва

Адреса

вільна площа м2

ID об’єкта в електронній торговій системі

1

Частина нежитлового приміщення

вул. Гурамішвілі, 3

8,80

5fd081ba127d8b7e76124b13

2

Частина нежитлового приміщення

вул. Багачанська, 48

31,30

5fd07db861899ad256e0d625

3

Частина нежитлового приміщення

вул. Незалежності, 27/19

43,86

5fc8f91c3d1bae93c6c4fdb2

4

Частина нежитлового приміщення

вул.П.Мирного, 24

50,15

5fc8f6e83d1bae93c6c4fdac

5

Частина нежитлового приміщення

вул.Гоголя, 107

110,16

5fc8f49840c2f9db970de970

 

ПЕРЕЛІК

першого типу об’єктів оренди, які належать до комунальної власності Миргородської міської територіальної громади

 

№ п/п

Найменування об'єкта

Адреса об'єкта

Площа, м2

1

нежитлове приміщення

вул.Гоголя, 109а

30,0

2

громадська убиральня

вул.Гоголя, 80-а

12,9

3

частина нежитлового приміщення

вул. Гурамішвілі, 3

8,8

4

частина нежитлового приміщення

вул. Незалежності, 27/19

43,86

5

частина нежитлового приміщення

вул.П.Мирного, 24

50,15

6

частина нежитлового приміщення

вул.Гоголя, 107

110,16

7

частина нежитлового приміщення

вул.Гоголя,64

39,5

8

частина нежитлового приміщення

вул.Свидницького, 3

26,5

9

частина нежитлового приміщення

вул.Багачанська, 48

18,0

10

частина зовнішньої труби

вул.Прорізна, 4-А

25,84

11

частина зовнішньої труби

вул.Прорізна, 4-А

25,84

12

частина зовнішньої труби

вул.Гоголя, 156

56,635

13

частина нежитлового приміщення

вул.Гоголя, 86

1,0

14

частина нежитлового приміщення

пров.Тупий, 5

1,0

15

частина нежитлового приміщення

вул.Старосвітська, 20А

1,0

16

частина нежитлового приміщення

вул.Озерна, 71

1,0

17

частина нежитлового приміщення

вул.Кашинського, 9

1,0

18

частина нежитлового приміщення

вул.Гоголя, 149а

18,5

19

частина нежитлового приміщення

вул.Гоголя, 149а

18,0

 

ПЕРЕЛІК

другого типу об’єктів оренди, які належать до комунальної власності Миргородської міської територіальної громади

 

№ п/п

Адреса об'єкта

Орендарі

Балансоутримувачі

Площа, м2

1

вул.Гоголя, 64

Відокремлений підрозділ ГО "Всеукраїнська Спілка учасників АТО, бойових дій та миротворчих місій"

Відділ житлово-комунального господарства Миргородської міської ради

43,1

2

вул.Гоголя, 107

Виконавчий комітет Миргородської міської ради

Відділ житлово-комунального господарства Миргородської міської ради

209,3

3

вул.П.Мирного, 24

Територіальний центр соціального обслуговування Миргородської міської ради

Відділ житлово-комунального господарства Миргородської міської ради

30,43

4

вул.Незалежності, 27/19

Громадське об’єднання соціального захисту Миргородське міське товариство "Милосердя і здоровя"

Відділ житлово-комунального господарства Миргородської міської ради

26,2

5

вул.Незалежності, 27/19

Громадська організація "Миргородська єврейська громада"

Відділ житлово-комунального господарства Миргородської міської ради

67,47

6

вул.Незалежності, 27/19

Виконавчий комітет Миргородської міської ради

Відділ житлово-комунального господарства Миргородської міської ради

22,28

7

вул.Незалежності, 27/19

КП "Миргородводоканал"

Відділ житлово-комунального господарства Миргородської міської ради

38

8

вул.Гоголя, 107

Головне управління ПФУ в Полтавській області

Відділ житлово-комунального господарства Миргородської міської ради

78,54

9

вул.Гоголя, 107

Головне управління ПФУ в Полтавській області

Відділ житлово-комунального господарства Миргородської міської ради

392,4

10

вул.Гурамішвілі, 3

Полтавська дирекція АТ "Укрпошта"

Відділ житлово-комунального господарства Миргородської міської ради

81,1

11

вул.Багачанська, 48

Полтавська дирекція АТ "Укрпошта"

Відділ житлово-комунального господарства Миргородської міської ради

39,1

12

вул.Воскресінська, 6

АТ "Ощадбанк"

Відділ житлово-комунального господарства Миргородської міської ради

29,2

13

вул.Багачанська, 48

АТ "Ощадбанк"

Відділ житлово-комунального господарства

2

14

вул.Незалежності, 27/19

Брикулець В.М.

Відділ житлово-комунального господарства Миргородської міської ради

50,5

15

вул.Гоголя, 80

УСЗН Миргородської РДА

Відділ житлово-комунального господарства Миргородської міської ради

262,1

16

вул.Д.Апостола, 2

Північно – східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м.Суми)

Відділ житлово-комунального господарства Миргородської міської ради

296,3

17

вул.Гоголя, 165

Північно – східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м.Суми)

Відділ житлово-комунального господарства Миргородської міської ради

55,8

18

вул.Гоголя, 64

ПРФ ДП "Центр ДЗК"

Відділ житлово-комунального господарства Миргородської міської ради

52

19

вул.Гоголя, 150

Миргородський об'єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки

Виконавчий комітет Миргородської міської ради

354,4

20

вул.Гоголя, 150

248,6

21

вул.Гоголя, 150

109,4

22

вул.Гоголя, 150

 

23

вул.Гоголя, 150

 

24

вул.Гоголя, 171/1

Акціонерне товариство комерційний банк "Приватбанк"

Виконавчий комітет Миргородської міської ради

1

25

вул.Незалежності, 2

Міська телестудія "Миргород"

Відділ культури Миргородської міської ради

171,2

26

вул.Личанська, 60/23

Дитячо-юнацька спортивна школа

Відділ культури Миргородської міської ради

254,7

27

вул.Сорочинська, 14а

Відділ молоді і спорту Миргородської міської ради

Відділ освіти Миргородської міської ради

32,87

28

вул.Сорочинська, 14а

Виконавчий комітет Миргородської міської ради

Відділ освіти Миргородської міської ради

27,2

29

вул.Сорочинська, 14а

Центр соціальних служб Миргородської міської ради

Відділ освіти Миргородської міської ради

78,1

30

вул.Сорочинська, 14а

Відділ культури Миргородської міської ради

Відділ освіти Миргородської міської ради

109,2

31

вул.Сорочинська, 88/205

Станція юних туристів імені Давида Гурамішвілі

Станція юних техніків

546,66

32

вул.Сорочинська, 88/205

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Полтавської області

Станція юних техніків

34

33

вул.Сорочинська, 88/205

Підприємство об’єднання громадян "Соціальне підприємство "Промінь надії"

Станція юних техніків

72,5

34

вул.Гоголя, 173/2

Центр естетичного виховання

Миргородська ЗОШ №1 ім. П. Мирного

213,85

35

вул.Гоголя, 90

Миргородський районний осередок Федерації Кіокушин Карате України

Миргородська Гімназія ім. Т.Г. Шевченка

417,9

36

вул.Кашинського, 9

"Інклюзивно-ресурсний центр" Миргородської міської ради

Миргородський НВК (днз-знз) "Гелікон"

119,7

37

вул. Івана Білика, 4,

Громадська організація "Зміни можливі"

Миргородська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №5

117,6

38

вул.Гоголя, 173/2

Дитячо-юнацька спортивна школа

Миргородська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 імені Панаса Мирного

336,31

39

вул.Гоголя, 90

Дитячо-юнацька спортивна школа

Миргородська гімназія імені Т.Г. Шевченка

298,6

40

вул. Івана Білика, 4

Дитячо-юнацька спортивна школа

Миргородська СШ І-ІІІ ступенів №5

280,8

41

вул. Перемоги, 11

Дитячо-юнацька спортивна школа

Миргородська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 9 ім. І.А.Зубковського

274,8

42

вул.Лікарняна, 1-В

Миргородська районна державна адміністрація

Комунальне некомерційне підприємство "Миргородська лікарня інтенсивного лікування" Миргородської міської ради

35,89

43

вул.Гоголя, 172

Обласне бюро судово-медичної експертизи

Комунальне некомерційне підприємство "Миргородська лікарня інтенсивного лікування" Миргородської міської ради

35,3

44

вул.Лікарняна, 1-В

Управління соціального захисту населення Миргородської районної державної адміністрації

Комунальне некомерційне підприємство "Миргородська лікарня інтенсивного лікування" Миргородської міської ради

31,5

45

вул. Гоголя, 149 а, каб.115

Комунальне підприємство "Полтавський обласний центр медико-соціальної експертизи" Полтавської обласної ради

Комунальне некомерційне підприємство "Миргородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2" Миргородської міської ради

68,5

46

вул. Гоголя, 149 а, каб.513

Обласне бюро судово - медичної експертизи

Комунальне некомерційне підприємство "Миргородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2" Миргородської міської ради

27,1

47

вул. Гоголя, 149 б

Об'єднане автогосподарство закладів та установ охорони здоров'я Полтавської області

Комунальне некомерційне підприємство "Миргородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2" Миргородської міської ради

133,3

48

вул. Гоголя, 149 а, (каб.АЗПСМ)

Комунальне некомерційне підприємство "Миргородська лікарня інтенсивного лікування" Миргородської міської ради

Комунальне некомерційне підприємство "Миргородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2" Миргородської міської ради

2020,2

49

с.Зубівка, вул.Козацька, 1 (частина споруди амбулаторії ЗПСМ)

Комунальне некомерційне підприємство "Миргородська лікарня інтенсивного лікування" Миргородської міської ради

Комунальне некомерційне підприємство "Миргородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2" Миргородської міської ради

23,4

50

с.Гаркушинці, вул.Центральна, 7 (частина споруди амбулаторії ЗПСМ)

Комунальне некомерційне підприємство "Миргородська лікарня інтенсивного лікування" Миргородської міської ради

Комунальне некомерційне підприємство "Миргородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2" Миргородської міської ради

24,5

51

вул.Гоголя, 149 а, каб.512

Комунальне некомерційне підприємство "Миргородська лікарня інтенсивного лікування" Миргородської міської ради

Комунальне некомерційне підприємство "Миргородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2" Миргородської міської ради

39,9

52

вул.Гоголя, 149 б,

Комунальна установа "Полтавський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф"

Комунальне некомерційне підприємство "Миргородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2" Миргородської міської ради

176,2

53

вул.П.Мирного, 24

Миргородське міськрайонне громадське об’єднання "Союз Чорнобиль"

Відділ житлово-комунального господарства Миргородської міської ради

22,62

54

с.Вовнянка, вул. Миру, 2 (кім.№14)

Виконавчий комітет Миргородської міської ради

Відділ житлово-комунального господарства Миргородської міської ради

14,5

55

с.Кибинці, вул. Михайлівська, 137 (кім.№11)

Виконавчий комітет Миргородської міської ради

Відділ житлово-комунального господарства Миргородської міської ради

15,9

 

ПЕРЕЛІК

другого типу об’єктів оренди рухомого майна, що належать до комунальної власності Миргородської міської територіальної громади

 

№ п/п

Місце знаходження

Найменування об’єкта

Орендарі

Орендодавці

1

с.В.Сорочинці, вул.Перемоги,78

Стерилізатор ГК-100-3

КНП "Миргородська лікарня інтенсивного лікування" Миргородської міської ради

Комунальне некомерційне підприємство "Миргородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2" Миргородської міської ради

2

м.Миргород, вул.Гоголя, 149а

Світильник, інв. №10420622

КНП "Миргородська лікарня інтенсивного лікування" Миргородської міської ради

Комунальне некомерційне підприємство "Миргородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2" Миргородської міської ради

3

с.В.Сорочинці, вул.Перемоги,78

Рентгенапарат та обладнання-комплектуючі

КНП "Миргородська лікарня інтенсивного лікування" Миргородської міської ради

Комунальне некомерційне підприємство "Миргородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги №2" Миргородської міської ради

 

Переможці аукціонів з оренди комунального майна Миргородської міської територіальної  громади на 01.02.2021 р

 

Площа примі-щення, м²
Адреса
Переможець аукціону
Орендна плата на місяць, грн
Дата проведення аукціону
Номер договору
Дата початку дії договору
Дата закінчення дії договору
30,0
м. Миргород, вул. Гоголя, 109-а
ПП "Телекомпанія СВС-ТВ"
1724,63
25.01.2021
4.18
01.01.2021
31.12.2021
18,0
м. Миргород, вул. Багачанська, 48
Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
848,24
25.01.2021
1-18/53е000-51/21
01.01.2021
31.12.2021
26,5
м. Миргород, вул. Свидницького, 3
Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
1248,14
25.01.2021
2-18/53е000-50/21
01.01.2021
31.12.2021
 

 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ
     
Відбудеться “гаряча” телефонна лінія

У середу, 14 квітня 2021 року, з 16 по 17 годину буде проходити "гаряча" телефонна лінія з керівником КП "Миргордська управляюча компанія"

     
     
Скликають чергове засідання виконавчого комітету

21 квітня 2021 року о 9.00  відбудеться засідання виконавчого комітету

     
     
Оголошення

Оголошення  щодо продовження договору оренди шляхом аукціону - нежитлове приміщення

     
Архів оголошень
Poll ID 0 does not exist.

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Електронне звернення

Міста побратими

Миргородський відділ поліції

КП Миргородводоканал

Полтавська обласна рада

Полтавська ОДА

МИРГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
  Адреса: 37600, м. Миргород, вул. Незалежності, 17, Тел.: 5-25-01, факс: (05355) 5-22-21 E-mail: mmrada@ukr.net