Військомат Центр зайнятості АМУ Захист прав споживачів
Генеральний план
2013-04-18

Історико-архітектурний опорний план міста (маштаб 1:5000) (проект)

 

Для завантаження докумета у високій якості натисніть на картинку. 

Пояснююча записка та перелік пам'яток та об'єктів культурної спадщини м. Миргорода 

 

План існуючого використання території міста

 

Перспектива використання території міста

 

 

План зонування території міста

 

Перелік територіальних зон (функціональна класифікація території міста)

 

Пояснювальна записка

Генеральний план м. Миргород Полтавської області розроблений згідно договору № 1048-01-2011 від 14.12.2011 р., укладеного між виконавчим комітетом Миргородської міської ради та ДП «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю. М. Білоконя».

Проект розроблений з урахуванням інтересів територіальної громади і містить принципові рішення щодо функціонального зонування території міста, розміщення об’єктів державного, загальноміського значення, організації вулично-дорожньої мережі, інженерного обладнання, інженерної підготовки та захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони природи та історико-культурної спадщини.

Основні цілі та завдання проекту - визначення основних принципів і напрямків планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації вулично-дорожньої та транспортної мережі, інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження культурної спадщини.

Розробка проекту здійснювалась відповідно до технічного завдання на 2 етапи: І етап – на 01.01.2016 р. та ІІ етап – на 01.01. 2036 р..

При проектуванні використані матеріали, надані управліннями та відділами Миргородської міськради, підприємствами та установами міста у складі вихідних даних, а також врахована містобудівна документація міста Миргород, затверджена на момент початку розробки проекту.

Проект «Генерального плану м. Миргород» відповідає чинному законодавству України у галузі містобудування, Державним будівельним нормам ДБН Б.1.1.- 15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту», ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень».

 Під час розроблення генерального плану м. Миргород враховані:

-          Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768 - ІІІ;

-          Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 р. №3038-VІ;

-          Закон України «Про Генеральну схему планування території України» від 7.02.2002 р. № 3059-ІІІ;

-          Закон України «Про комплексну програму утвердження України як транзитної держави у 2002-2010 роках» від 7 лютого 2002 року № 3022-ІІІ;

-          Закон України «Про внесення змін до статті 8 Закону України «Про автомобільні дороги» щодо класифікації автомобільних доріг загального користування» від 20 грудня 2011року № 4203-УІ;

-          Закон України «Про оголошення природних територій міста Миргорода Полтавської області курортом державного значення» від 6 вересня 2011 року № 3699-VI;

-          Постанова КМ України «Про затвердження Списку історичних населених місць України» від 26.06.2001 р. № 878;

-          Генеральний план м. Миргород (ДІПРОМІСТО, Київ, 1976р.), затверджений у 1977 р.;

-          Схема планування території Полтавської області, ДП УДНДІПМ «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя, Київ, 2012-2013 р.р.;

-          Історико-архітектурний опорний план, межі і режими використання зон охорони пам’яток та історичних ареалів м. Миргорода, науково-дослідний інститут пам'яткоохоронних досліджень, Київ, 2012 р. (затверджено Наказом Міністерства культури України від 21.12.2012 р. № 1566).

Проект виконаний в архітектурно-планувальній майстерні №5 ( далі - АПМ-№5) ДП Український державний науково-дослідного інститут проектування міст "Діпромісто" імені Ю.М. Білоконя ( начальник – Губенко Т.В.) за участю спеціалістів інженерно-планувального відділу ( далі – ІПВ) інституту (начальник – Головань О.В ), сектору транспортних мереж інституту (керівник – Жуков Д. А.).

1. Сучасний стан

Миргород знаходиться в лівобережній частині України, в 105 км від обласного центру – м. Полтава. Миргород – місто районного підпорядкування, центр однойменного району, розташований на р. Хорол.

Згідно Генеральної схеми планування території України м. Миргород входить до складу Полтавської міжрайонної системи розселення і є центром Миргородської районної системи розселення.

Чисельність наявного населення міста на 01.01.2012 р. становить 41,2 тис. чол., територія міста згідно звітної форми № 6-зем на 01.01.2012 р. складала 2859,0 га.

Населення м. Миргород в літні місяці значно збільшується за рахунок контингенту тимчасового населення до 48,9 тис. чол.

Житловий фонд міста станом на 1.01.2011 року складав 907,0 тис. м2 загальної площі, з якого багатоквартирний житловий фонд складав – 427,1 тис. м2 (47,1%), одноквартирний житловий фонд – 479,9 тис. м2 (52,9 %). Кількість квартир (будинків) в місті становить 17,5 тис. од., в тому числі в садибному житловому фонді - 8,9 тис. будинків, в багатоквартирному житловому фонді – 8,6 тис. квартир.

Середня житлова забезпеченість на одного мешканця міста становить 22,0 м2.

Миргород має наступні планувальні обмеження територіального розвитку: проходження на заході та півночі магістральних мереж газопроводів та нафтопроводів; на півдні—зона акустичного дискомфорту від злітно-посадкової смуги аеродрому, магістральна залізниця Дарниця-Гребінка-Полтава-Київська-Харків, промислова зона та об’єкт природно-заповідного фонду (ландшафтний заказник «Ярмаківський»).

            Із заходу на схід по північній межі проходить регіональна автодорога державного значення Р-42 Лубни-Миргород-Опішня, яка забезпечує головні транспортні зв’язки міста з населеними пунктами Полтавської області. З південно-західного напрямку до міста підходить територіальна автодорога державного значення Т-17-15 Миргород-Хорол. Крім того, транспортні зв’язки міста забезпечують обласні автомобільні дороги місцевого значення.

Головною композиційною та планувальною віссю міста є вул. Гоголя. Загальноміський центр компактний, поєднує в собі кілька функцій, зокрема: адміністративну, культурну, освітню, комерційну, спортивну, рекреаційно-оздоровчу.

 Основними проблемами існуючої планувальної структури є:

-    розчленування міста залізницею; водними поверхнями, що зумовлює проблеми транспортного та культурно-побутового обслуговування віддалених районів міста, зокрема Гаряжин хутір та район авіамістечка «Миргород»— віддалених районів в південній та південно-західній частині міста; транспортна проблема стосується переважно західної частини міста внаслідок її розчленованості водними поверхнями та заболоченими територіями значною є протяжність транспортних зв’язків;

-    наявність в структурі міста підприємств, що потребують великих санітарно-захисних зон, які на даний момент не дотримані (забійний цех «Миргородм’ясопром» (СЗЗ-300м) та підприємств асфальтобетонного виробництва ПрАТ “Миргородсервісшляхбуд” та ТОВ “Асфальтобетонний завод” (СЗЗ-1000 м), які є не допустимими для міст, природні території яких мають статус курорту державного значення;

-    наявність значної кількості кладовищ, від яких не дотримані санітарні розриви;

-    недостатня кількість необхідних закладів культурно-побутового обслуговування;

-    транзитний рух автотранспорту через місто.

2. Чисельність та зайнятість населення

Прогноз чисельності населення м. Миргород розроблено інститутом «Діпромісто» разом з Інститутом демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України. Згідно оптимістичного варіанту прогнозу передбачається зростання чисельності населення м. Миргород протягом прогнозного періоду до 47,0 тис. осіб.

Чисельність населення в працездатному віці на прогнозний період практично не зміниться і складе 24,5 тис. осіб, або 51,0 % від чисельності населення міста. Чисельність трудових ресурсів збільшиться до 26,5 тис. осіб.

 Важливим завданням генерального плану є визначення оптимальної структури зайнятих. На 2036 рік очікується зростання чисельності зайнятих у всіх сферах економічної діяльності з 18,4 тис. осіб до 24 тис. осіб, їх частка складе 50,8%, при чому чисельність зайнятих у виробничій сфері знизиться до 25%, а у невиробничій сфері підвищиться до 75%, що відображає тенденції зайнятості курортного міста.

У складі виробничої сфери очікується збільшення чисельності працюючих у промисловості до 4,0 тис. осіб, їх частка складе 16,7%; на будівництві – до 1,0 тис. осіб (частка складе 4,2%). У невиробничій сфері очікується збільшення чисельності працюючих у 1,3 рази.

Очікуваний приріст чисельності працюючих у наведених галузях господарського комплексу зумовлять потрібний рівень інвестицій та достатній попит на продукцію та послуги.

Генеральною схемою планування території України м. Миргород визначено, як місто - курортний центр, з регламентацією розвитку із забороною будівництва нових та розширення діючих промислових підприємств, не пов‘язаних із задоволенням потреб відпочиваючих і місцевого населення або таких, що можуть негативно впливати на природні лікувальні фактори та першочерговою модернізацією існуючої санаторно - курортної мережі.

Закон України «Про оголошення природних територій міста Миргорода Полтавської області курортом державного значення» від 06.09.2011р. № 3699-VI визначив розвиток санаторно-курортного і рекреаційно-туристичного комплексу на більш якісному рівні, з урахуванням світових тенденцій та вимог, як пріоритетний напрямок для забезпечення економічного зростання міста.

Проектом передбачається зростання цілорічної ємності санаторіїв для дорослих з 1614 місць до 6000 місць, будівництво дитячих санаторіїв на 200 місць, пансіонатів, будинків відпочинку – на 1170 місць, курортних та туристичних готелів - на 2200 місць, туристичних баз цілорічного функціонування на 100 місць та баз відпочинку підприємств сезонного функціонування на 1490 місць, позашкільних таборів сезонного функціонування на 630 місць, оздоровчих таборів старшокласників сезонного функціонування на 440 місць, мотелів та кемпінгів цілорічного функціонування на 620 місць та сезонного функціонування на 1200 місць.

Загальна місткість курортно-рекреаційних закладів на розрахунковий період складатиме 14,1 тис. місць, у тому числі на І етап – 5,9 тис. місць.

Не дивлячись на те, що розвиток санаторно-курортного і рекреаційно-туристичного комплексу є пріоритетним напрямком розвитку, місто у перспективі має зберегти статус промислового центру, спеціалізованого на середньо- та високотехнологічних галузях виробництва – харчовій та легкій промисловості. Комплексний збалансований підхід передбачає максимальне врахування всіх умов та чинників розвитку господарства міста та одночасно існуючих проблем самих промислових підприємств.

Основними напрямами розвитку промисловості Миргорода на перспективу є:

– розвиток традиційних виробництв, які мають відповідну матеріально-виробничу базу та налагоджені економічні зв’язки (виготовлення сталевої та кольорової арматури);

– розвиток галузей промисловості, що забезпечують ефективне функціонування санаторно-курортного і рекреаційно-туристичного комплексу. До них необхідно віднести харчову промисловість (виробництво мінеральної води, молочної та м‘ясної продукції, хлібобулочних виробів), виробництво виробів з деревини (насамперед сувенірів із дерева), легку промисловість (виробництво одягу та ін.).

– враховуючи підвищені вимоги до екологічності діючих виробництв та сучасний науково-технічний прогрес, перспективним напрямом промисловості є розвиток інноваційноємних виробництв четвертого та п’ятого технологічного укладів.

Вирішення цих проблем пов’язане з необхідністю активізації інвестиційної діяльності в господарській сфері.

3. Житловий фонд, ділянки житлового будівництва, територіальний розвиток

Основним напрямком програми житлового будівництва є забезпечення сталого розвитку міста з гарантуванням основних соціальних стандартів життя гарантованих Конституцією України.

В основу розрахунків обсягів та структури нового житлового фонду покладено такі принципи:

-          розселення сімей в житловому фонді з розрахунку, що кожна родина мешкає в окремій квартирі або будинку;

-          формування багатоквартирної забудови квартирами різних типів: соціальне житло, доступне житло та квартири підвищеної комфортності;

-          формування одноквартирної забудови будинками загальною площею від 150 м2.

Генеральним планом передбачено вибуття існуючого житлового фонду в обсязі 7,0 тис. м2.

З урахуванням принципів, які покладені в основу програми житлового будівництва, передбачений генеральним планом обсяг нового житлового фонду на прогноз складе 630,0 тис. м2, з нього 190 тис. м2 – це багатоквартирний житловий фонд і 440 тис. м2 – одноквартирний, з якого 60 тис. м2 – переведення існуючих дач у житловий фонд.

Райони розміщення житлового будівництва визначені на основі еколого-містобудівної характеристики території .

Генеральним планом пропонується освоєння 9 ділянок житлового будівництва. Для розміщення багатоквартирної забудови передбачаються наступні ділянки: «Острів», «Озерна» та ділянка реконструкції вул. Гоголя – Гурамішвілі. Для садибної забудови пропонуються ділянки: «Любівщина - 1», «Любівщина – 2», «Східна», «Північна – 1», «Північна – 2», «Сирзавод».

Житловий фонд міста на кінець розрахункового періоду складе 1530 тис. м2 .

В житловому фонді передбачаються такі зміни:

-          збільшення житлової забезпеченості на одного мешканця з 22 м2 до 32,5 м2;

-          збільшення середнього розміру однієї квартири в багатоквартирному житловому фонді з 50 м2 до 55 м2;

-          збільшення кількості квартир на 1000 мешканців з 425 до 480.

На підставі передбаченого проектом перспективного розвитку економіки, соціальної сфери, інженерно – транспортної інфраструктури міста, були визначені території, що потрібні для розміщення усіх видів міського будівництва, які складають 1145 га.

Проектом передбачаються території пріоритетного розвитку м. Миргород, а саме: території для розміщення оздоровчо-рекреаційних закладів, туристичних об’єктів та землі рекреаційного призначення.

За рахунок внутрішньо міських ресурсів можливо використання 574,7 га і виникає необхідність включення в проектні межі міста 570,3 га земель Миргородського району. Крім того, до проектної межі міста включено ще 828,7 га, з яких 600 га - це військова частина з аеродромом, що приєднуються до міста, а також з планувальних міркувань ще 228,7 га, з яких існуюче та проектне кладовище, існуюча забудова, смуга відводу залізниці тощо. Таким чином проектна межа міста збільшується на 1400 га за рахунок Вовнянської сільської ради – 690,0 га, Гаркушинської сільської ради – 77,0 га, Шахворостівської сільської ради - 468,0 га та Біликівської сільської ради –165,0 га. Проектна територія міста Миргород становитиме 4260,0 га.

На проектний період відбудуться позитивні зміни у використанні території міста, а саме:

-            збільшаться території установ відпочинку та туризму з 2,2% до 5,1%;

-            збільшаться території зелених насаджень загального користування з 60,0 га до 286,0 га ;

-            зменшення земель сільськогосподарського призначення з 19,4% до 7,0%.

4. Планувальна структура, функціональне зонування

Розвиток Миргорода як міста-курортного центру передбачає першочергову модернізацію санаторно-куротної мережі, регламентований розвиток із забороною будівництва нових та розширення діючих промислових підприємств, не пов’язаних із задоволенням потреб курорту, збереження та відтворення природного комплексу.

 Основними задачами планувальної організації території міста є:

-    впорядкування функціонально-планувальної організації території;

-    формування зручних комунікаційних та планувальних зв'язків, що поліпшують структуру міста, а також транспортну доступність до його структурних елементів;

-    комплексна організація системи центрів міста (загальноміського, центрів мікрорайонів та груп житлових кварталів), створення спеціалізованих центрів;

-    розвиток оздоровчої та туристичної функції;

-    максимальне збереження домінуючого статусу природного середовища в структурі міста як основного елементу його архітектурно-просторової організації.

Наявність підприємств, що потребують великих санітарно-захисних зон, які на даний момент не дотримані, створюють значні перешкоди територіальному розвиткові міста, тому їх винесення або перебазування, перепрофілювання дозволяє вирішити низку містобудівних завдань.

Формування перспективної планувальної структури, яка максимально підкреслює унікальні природні особливості міста, переважний розвиток в ній таких функцій, як: рекреаційна, оздоровча, спортивна, спортивно-видовищна, фестивальна, туристична, культурно-пізнавальна можуть надати місту унікальних рис.

У складі генерального плану міста виконане креслення «Модель перспективного розвитку населеного пункту», згідно якого переважний розвиток житлової функції міста відбуватиметься у західному та північному напрямках (розвиток житлової зони). Подальший розвиток рекреаційної функції передбачається переважно у східному напрямку. Розвиток виробничо-комунальної зони передбачається на півдні—це зумовлено екологічною та містобудівною ситуацією, що склалися. Ці території розглядаються як альтернатива виносу шкідливих підприємств з міста, які знаходяться в другій та третій зонах охорони курорту.

З метою уникнення транзитного руху через місто передбачається північна обхідна автодорога (Проектна-1), відведення транзитного транспорту із півдня забезпечує прокладення вул. Проектна-13.

Функціональне зонування території міста

В основу розробки перспективного розвитку території міста Миргород покладені наступні принципи містобудування:

-   створення чіткого функціонального зонування;

-   розробка планувальної структури, що в змозі задовольнити оптимальні умови проживання: високий рівень інженерного облаштування, озеленення, обслуговування, зручні транспортні зв’язки з місцями прикладення праці та відпочинку;

-   раціональне використання міських земель, зокрема земель непридатних в інженерно-будівельному відношенні;

-   створення архітектурно-планувальної структури, що забезпечує виразне об’ємно просторове рішення житлової та громадської забудови;

-   оздоровлення міського середовища за рахунок реалізації містобудівних та інженерних заходів (гідротехнічних заходів, винесення із сельбищної зони шкідливих підприємств, створення санітарно-захисних зон, організація санітарної очистки міста);

-   виділення в межах міста територій пріоритетного розвитку.

З метою створення раціональної планувальної структури міста передбачається зонування території з виділенням наступних функціональних зон за видами переважного використання: сельбищної; курортної; виробничо-комунальної; зони зовнішнього транспорту; спеціального призначення; ландшафтно-рекреаційної; зони туристичної діяльності, розвиток якої передбачається за рахунок активізації в місті різних видів туризму: оздоровчого, фестивального, культурно-пізнавального, зеленого, спортивного.

Сельбищна зона призначена для розміщення кварталів садибної, багатоквартирної забудови, громадських центрів, об’єктів культурно-побутового обслуговування, зелених насаджень загального користування. Вона є найбільшою за територією функціональною зоною міста.

 Згідно рішень генерального плану подальший розвиток сельбищної зони міста, передбачається у східному, західному, північному напрямках.

 Зона багатоквартирної забудови буде формуватися вибірково переважно в південно-східній частині міста, та компактно (ділянки район «Острів» та в районі військової частини вздовж вул. Озерна). Забудова передбачається переважно середньоповерхова. Окрім того, за містобудівними та архітектурно-просторовими міркуваннями в центральній частини міста вздовж вул. Гурамішвілі передбачається реконструкція існуючої садибної забудови міста під багатоквартирну забудову. Що стосується розвитку багатоквартирної забудови на поза розрахунковий період генеральним планом передбачається реконструкція під такий вид забудови в кварталах вздовж вул. Гоголя, вул. Д.Апостола, вул. Сорочинська, вул. Гурамішвілі, та на території військової частини по вул. Гоголя (згідно креслення «Модель перспективного розвитку населеного пункту»).

На перший етап розглядаються частина ділянки «Острів», вздовж вул. Гоголя та ділянки вибіркового будівництва в районі вул. Свідницького та вул. Шишацькій, по вул. Багачанська.

Генеральним планом виділені наступні ділянки перспективної садибної забудови: «Любівщина-І», «Любівщина-ІІ», «Північна-І», «Північна-ІІ», «Східна», «Сирзавод».

Генеральним планом передбачається переведення дачних та садівницьких кооперативів, які входять до проектної межі міста в садибну забудову.

Резервування територій під садибну забудову передбачається за проектною межею міста в північно-східному напрямку (згідно креслення «Модель перспективного розвитку населеного пункту»).

Промислові підприємства, які знаходяться в межах сельбищних територій або санітарно-захисні зони яких накривають сельбищні території, пропонуються до перенесення в південну частину міста, де резервуються території під такий вид використання. Зокрема із житлової зони винесенню підлягають забійний цех ТОВ «Миргородм’ясопром», ПрАТ “Миргородсервісшляхбуд” та ТОВ “Асфальтобетонний завод”. На територіях, вивільнених від шкідливого виробництва передбачаються підприємства нижчого класу шкідливості, за умови дотримання необхідних санітарних розривів. Перепрофілюванню під громадську забудову підлягають складські території Комбінату хлібопродуктів № 2 на розі вул. Гоголя, та вул. Котляревського.

Курортна зона, що склалася формується переважно в центральній частині міста. Представлена санаторіями ПрАТ «Миргородкурорту» (санаторій «Миргород», «Хорол», «Березовий гай», «Полтава», «Райдужний»); санаторіями «Слава», «ім. Гоголя», медично-реабілітаційний центр «Миргрод» МВС України

Її подальший розвиток передбачається у східному напрямку вздовж водних поверхонь р. Хорол, навколо об’єкту природно-заповідного фонду урочища «Березовий гай». Являє собою три курортні комплекси (Курорт-1, Курорт-2, Курорт-3), які відрізняються спеціалізацією (оздоровлення дітей, оздоровлення дорослих, СПА-курорт). Природні умови, що склалися, зумовили візуальну та планувальну автономність цих комплексів.

 «Березовий гай» розглядається як курортний парк для обслуговування відпочиваючих. Першочергово пропонується розвивати Курорт-1, який вже почав освоюватись (тут вже розміщений медично-реабілітаційний центр «Миргород», є ряд відводів під будівництво об’єктів оздоровчого призначення). Усі курортні комплекси матимуть курортні центри, бювети, пляжі, водолікарні, грязелікарні, зелені насадження обмеженого користування (зелені насадження курортного призначення). В кожному комплексі передбачені комунальні території для потреб курорту.

На територіях, що розглядаються передбачається демонтаж існуючих ЛЕП, (які на даний момент хаотично розрізають територію) внаслідок чого досягається цільність території курортних комплексів. Винесенню підлягає ДП «Гренажний завод», який на момент розроблення генерального плану не функціонував.

Вздовж вул. Київська запроектована буферна зелена зона, яка передбачається для проходження комунікацій (ЛЕП пропонується перетрасувати і відповідно до запропонованого рішення частково розмістити в цій зоні), а також для ізоляції курортних комплексів від негативного впливу автодороги.

Виробничо-комунальна зона формується на базі виробничих, комунальних та складських територій, що склалися.

Винесення асфальтно-бетонних заводів (санітарно-захисна зона—1000м) в південну частину міста, визначило подальший розвиток виробничо-комунальної зони. В межах дії цієї СЗЗ передбачається розвиток переважно будівельних та складських підприємств. В цій частині міста передбачається подальший розвиток існуючого кладовища як на розрахунковий період, так і на модель. Також визначена територія для освоєння під кладовище на першу чергу. Тут розмішуються фабрика-пральня та фабрика-хімчистка.

Що стосується винесення забійного цеху—його передбачається розмістити на резервних територіях під сільськогосподарські підприємства в південно-західній частині міста в районі міських очисних споруд та Миргородського приватно-орендного інкубаторно-птахівничого підприємства. В цій частині передбачається розвиток тепличних господарств для цілорічного забезпечення потреб курорту.

Для обслуговування курортних зон генеральним планом пропонується розміщення багатогалузевих підприємств курорту. Поряд з електропідстанцією також пропонується розвивати комунальну зону, в першу чергу направлену не потреби курортів (автобусні стоянки, гаражі, тощо).

Виробничі території в південно-східній частині міста формують переважно промислові, сільськогосподарські, будівельно-монтажні підприємства, склади, зокрема: ТДВ «Миргородський хлібозавод», ДП ДАК «Хліб України», «Миргородський КХП №1, ТОВ «Миргородський елеватор», ТОВ «Бабусині рецепти», ЗАТ «Миргородський завод продтоварів «Калинка», ПАТ «Армапром» (ТОВ Інвестар»); Міжгосподарський комбікормовий завод, ПАТ «Миргородський завод мінеральних вод», ДП ВАТ «Миргородський сироробний комбінат» «МСК-масло», тощо.

Вдосконалення вулично-магістральної мережі покращить транспортне обслуговування промислових підприємств, а також надасть можливість відвести рух вантажного транспорту з центру міста.

Резервування територій для подальшого розвитку виробничої зони передбачається за проектними межами міста, в південно-західному напрямку.

 На території звалища Генеральним планом передбачене підприємство з переробки твердих побутових відходів.

Зону зовнішнього транспорту створено автомобільними шляхами зовнішнього зв'язку, з об'єктами обслуговування (транспортними розв’язками в двох рівнях, пішохідними естакадами); залізницею; залізничною станцією; автостанцією. Проектом генерального плану передбачається подальший розвиток цієї зони: з метою виведення транзитного руху транспорту з центру міста пропонується створення південного та північного обходу міста (вул. Проектна-13 та вул. Проектна-1 відповідно).

Передбачається створити в північній частині міста автостанцію, яка б виконувала міжміські перевезення.

Зона спеціального призначення створена для об’єктів військової частини, військового аеродрому.

Ландшафтно–рекреаційну зону створюють озеленені території міста, зони короткочасного відпочинку, розміщені вздовж водних поверхонь р.Хорол або поблизу них. Формування зони відбувається за рахунок існуючого об’єкту ПЗФ «Березовий гай», заплавних територій, парків, зелених насаджень. Саме ландшафтно-рекреаційна зона є перехідною ланкою між міською забудовою та приміською зеленою зоною.

Згідно рішень генерального плану передбачається благоустрій прибережних територій, скверів парків, влаштування набережних, зон відпочинку біля водних поверхонь, пляжів. Генеральним планом передбачається створення гідро-лугопарку «Миргородські плавні». Завдяки запропонованій системі зелених насаджень міста досягається єдність планувальної структури, зокрема єдність об’єктів рекреаційного, курортного, туристичного, спортивного призначення. Зона передбачена для піших, велосипедних, кінних прогулянок, екстремального відпочинку під відкритим небом, влаштування пікніків. Запропонована система тематичних парків: дитячий, розважальний, спортивний, фестивальний.

Зона туристичної діяльності містить в собі зону спортивного туризму (центр водних видів спорту, клуб екстремальних видів спорту, спортивний центр легкої атлетики); зону культурно-пізнавального туризму (фестивальний комплекс просто неба, розміщений в західній частині міста вздовж вул. Єрківська); зону короткочасного відпочинку; зону тривалого відпочинку ( молодіжний туристичний центр, туристичні готелі, кемпінги, сезонні центри відпочинку).

Архітектурно-планувальна структура міста

Основою планувальної організації території міста є збалансований розвиток урбанізованого та природно-ландшафтного каркасів.

Природний каркас формується прибережними територіями та озелененими територіями міста (сквери, парки, об’єкти ПЗФ) і виконує природоохоронну та рекреаційну функцію. Саме складові природного каркасу для Миргорода є важливими планувальними та композиційними елементами.

Урбанізований (планувальний каркас) представлений мережею магістральних вулиць і доріг (основних планувальних вісей міста) та системою громадських центрів міста (композиційних вузлів).

Рішення планувальної структури та система магістралей направлені на вдосконалення транспортних зв’язків усіх функціональних зон міста. Планувальний каркас міста представлений:

вулицями загальноміського значення:

-          вул. Гоголя та вул. Хорольська - габарити в червоних лініях 50 м, проїзна частина 15м;

-           вул. Київська з габаритами в червоних лініях 50м і проїзною частиною 12 м;

-          вул. Сорочинська з габаритами в червоних лініях 30м і проїзною частиною 8м;

вулицями районного значення:

-          існуючими: вул. Дібрівська, вул. Миргородських дивізій, вул. Козацька, вул. Озерна, вул. Тичини, вул. Старосвітська, вул. Личанська, вул. Грекова, вул. Єрківська, вул. Харківка, вул. Полтавська, вул. Острівна, вул. Незалежності, вул. Воскресінська, вул. Боровиковського, вул. Данила Апостола, вул. Довге озеро, вул. Космонавтів, вул. Сластьона, вул. Дружби, вул. Короленка, вул. Зубковського, вул. Почапці, вул. Мельченка, вул. Міщенка, вул. Микиші, вул. Котляревського, вул. Шляхова, вул. Нафтовиків, вул. Залізнична, вул. Слави, вул. Шишацька, вул. Вокзальна, вул. Гурамішвілі, вул. Свідницького, вул. Багачанська, вул. Марусиченка, вул. Раскової, вул. Висоцького, вул. Мінзаводська з габаритами в червоних лініях 25-30м та проїзною частиною 8м;

-          проектними: вулиці Проектні (з 2 по 24) з габаритами в червоних лініях 30м та проїзною частиною 8м.

 житловими вулицями з габаритами в червоних лініях 15-25м, з проїзною частиною до 8м.

Система центрів

Одним з найбільш важливих за значенням елементів планувальної структури малого міста є зона громадських центрів. На формування структури загальноміського центру значно впливають необхідність забезпечення оздоровлення оточуючого середовища, організації відпочинку населення, створення пішохідних зон, бульварів скверів, спортивно-оздоровчої зони.

Існуючий загальноміський центр м. Миргород, що формується вздовж вул. Гоголя.

Генеральним планом передбачається доповнити архітектурно-планувальну композицію загальноміського центру фестивальним парком (розширення існуючого парку до вул. Старосвітська), з водним театром та кінотеатром, галереєю під відкритим небом. Також передбачено розмістити об’єкти громадського харчування, торговельний центр, центром дозвілля. В районі ДЮСШ пропонується розмістити дитячий спортивний центр з дитячим пляжем.

Існуючий стадіон пропонується реконструювати, розмістити спортивно-тренувальний центр.

Пропонується розмістити центри районного значення:

-   на ділянці «Любівщина-1» (у складі торговельного та побутового центрів, загальноосвітньої школи, центр дитячої та юнацької творчості);

-   на ділянці «Любівщина-2» (у складі закладів громадського харчування, адміністративно-офісного, торговельного та побутового центру, центру сімейної медицини, міжшкільного центру комп’ютерного та виробничого навчання, дитячої дошкільної установи);

-   центр по вул. Єрківській до перетину її з вул. Микиші (кінотеатр, торговельний та побутовий центр, культова споруда, центру сімейної медицини, центру декоративного садівництва, пожежне депо);

-   в районі ділянки «Сирзавод» розмістити лікарняний комплекс у складі поліклініки, лікарні, аптеки, станції швидкої медичної допомоги та діагностичного центру;

-   центр на розі вул. Київська та на вул. Проектна-19 (продовження вул. Короленка), у складі якого— торговельно-офісний центр та торговельно-ринковий комплекс;

-   центр по вул. Проектна-18 для обслуговування дачних товариств, які переводяться в садибну забудову, у складі якого дитяча дошкільна установа, готельно-ресторанний комплекс, торговельний центр, реабілітаційний центр нетрадиційного лікування;

-   центр для обслуговування ділянки Північна-1 (торговельні центри, навчально-виховний комплекс, центр сімейної медицини, технікум, офісний центр);

-   центр для обслуговування ділянки Північна-2 (торговельно-розважальний центр, навчально-виховний комплекс, виставковий центр, центр сімейної медицини);

-   центр для обслуговування району Гаряжин хутір (торговельний центр, адміністративно-офісний центр, центр сімейної медицини, станція швидкої медичної допомоги, будинок-інтернат для людей похилого віку);

-   центр на ділянці «Сирзавод» (торговельний центр, дитяча дошкільна установа, загальноосвітня школа).

Особливістю системи центрів Миргорода є чергування так званих структурних елементів - загальноміського центру, центрів періодичного та повсякденного обслуговування районного та мікрорайонного значення (виставкових, торговельних, торговельно-розважальних, розважальних, побутових центрів і т.п.); та спеціалізованих центрів (епізодичне обслуговування).

Більшість з них розміщена вздовж головних транспортних магістралей міста, в найбільш композиційно-насичених місцях міста. Рівномірно чергуючись з кварталами садибної забудови, такі центри відіграють роль домінант.

Основною спеціалізацією м. Миргород є курортна функція, інші є додатковими (туристична, спортивна, фестивальна, тощо), створення яких в свою чергу дозволить привернути увагу туристів, відвідувачів, інвесторів, та посилити значення м. Миргород в системі розселення Полтавської області як міста із потужним не тільки оздоровчим, а й туристичним потенціалом.

Курортний центр являє собою 3 автономні курортні комплекси (Курорт-І, Курорт-ІІ, Курорт-ІІІ), розділені як планувально, так і функціонально.

Курорт-І розглядається для розвитку в першу чергу. Частково вже почав формуватися. Передбачений для відпочинку та оздоровлення дорослого населення.

Тут пропонується розмістити санаторії, СПА-готелі (згідно відводу під будівництво), спортивно-відновний та культурно-розважальний центри курорту, клуб, курортну поліклініку, водолікарню та грязелікарню, лікувальні пляжі, станцій човнів. Транспортне обслуговування передбачене по вул. Українська.

Курорт-ІІ передбачений для відпочинку дітей у складі: оздоровчий табір старшокласників, будинок відпочинку для батьків з дітьми, дитячий санаторій, санаторно-позашкільний табір, пляжі. Вздовж вул. Київська передбачається буферна зона для ізоляції курортного комплексу від негативного впливу автодороги. Вздовж нього організовано обслуговуючий проїзд для обслуговування Куроту-ІІ. В південній частині комплексу передбачається влаштування набережної із парковою зоною, пляжами.

Курорт-ІІІ так званий СПА-курорт має більше рекреаційне направлення, ніж оздоровче. Виконує роль буферної зони між санаторними об’єктами (існуючими та об’єктами Курорту-ІІ) та існуючою житловою забудовою. Тут пропонується розмістити такі об’єкти, як: пансіонати, оздоровчі бази відпочинку, СПА-центр, курортні готелі, центр відновного лікування, оздоровчо-реабілітаційний центр, клуб, культурно-розважальний центр, пляжі, станції човнів. Для обслуговування цих об’єктів передбачений проїзд від вул. Київська до вул. Миргородська з можливістю виїзду на вул. Довге озеро.

Існуючий курортний комплекс ПрАТ «Миргородкурорт» пропонується доповнити об’єктами, на які вже розроблена документація, зокрема: торговельний комплекс з готельними номерами, профілакторій, профілакторій сучасної медицини, санаторно-готельний комплекс.

До додаткових спеціалізованих центрів міста можна віднести:

- спортивні ( центр легкої атлетики; водно-спортивний центр; центр екстремальних видів спорту, спортивно-оздоровчий);

- туристичний центр (туристичні готелі, туристичні бази)

- молодіжний-туристичний центр (спортивний табір, молодіжний центр відпочинку, молодіжний табір відпочинку, центр обслуговування туристів, заклад громадського харчування, автокінотеатр, станція човнів)

- фестивальний центр (туристичні готелі, кемпінги, фестивальні поля, виставковий центр просто неба (місто майстрів));

- центр відновного лікування (центр нетрадиційного лікування, кінно-спортивний центр, мотель, автокемпінг, готелі котеджного типу, дитячий будинок-інтернат, інтернат для інвалідів);

- центр сезонного відпочинку являє собою туристичне поселення, передбачене для прийому відпочиваючих в літній сезон;

- передбачається створення спеціалізованих парків відпочинку, зокрема: дитячий парк, мотузкове містечко, пейнтбольний клуб, парк атракціонів (район ділянки «Острів»); спортивний парк (район «Курорт-ІІІ»); фестивальний парк (центральна частина міста).

Збереження та охорона культурної спадщини

 «Історико - архітектурний опорний план, межі і режими використання зон охорони пам’яток та історичних ареалів м. Миргорода» виконаний на замовлення Миргородської міської ради Науково-дослідним інститутом пам’яткоохоронних досліджень та затверджений наказом Міністерства культури України за № 1566 від 21.12.2012р..

Згідно до ЗУ «Про охорону культурної спадщини» на території міста визначенні історичні ареали, межі зони охорони пам’яток культурної спадщини: комплексні охоронні зони, охоронні зони дискретно розташованих пам’яток, зони регулювання забудови, зони охоронюваного ландшафту, зони охорони археологічного культурного шару

5. Основні інженерно – технічні, природоохоронні, санітарні заходи щодо забезпечення запланованого територіального розвитку міста.

Транспортна інфраструктура

Проект передбачає суттєве посилення існуючої системи зовнішнього транспорту м. Миргород.

Автомобільні дороги

Генеральним планом передбачається удосконалення автодоріг у межах зони впливу м. Миргород:

1.      Будівництво північної обхідної автодороги міста (ділянки регіональної автодороги Р-42 Лубни-Миргород Опішня) з метою виносу транспортних потоків поза перспективну межу міста. Автодорога запроектована за параметрами ІІ технічної категорії, протяжність – 13,0 км;

2.      Реконструкція ділянок регіональної автодороги Р-42 Лубни-Миргород-Опішня за параметрами ІІ технічної категорії. Протяжність ділянок реконструкції (в межах району) 40,0 км;

3.      Реконструкція автодороги обласного значення О1702034 Гадяч - Миргород за параметрами ІІІ технічної категорії з переводом її до статусу територіальної. Протяжність ділянки реконструкції (в межах району) 35,0 км;

4.      Реконструкція автодороги обласного значення О1715208 Миргород – Малі Сорочинці – Хомутець за параметрами ІІІ технічної категорії, протяжністю 13,5 км;

5.      Реконструкція ділянки автодороги обласного значення О1715224 Любівщина – Ярмаки – Петрівці за параметрами ІІІ технічної категорії, протяжністю 8,0 км;

6.      Реконструкція ділянки автодороги обласного значення 01715207 Миргород-Дібрівка-Клюшниківка за параметрами ІІІ технічної категорії, протяжністю 15,0 км;

7.      Будівництво шляхопроводу на перетині залізничної лінії Лубни-Полтава з обласною автодорогою 01715224 Любівщина-Ярмаки-Петрівці..

Автомобільний транспорт

1.      Благоустрій існуючої автостанції з поліпшенням організації транспортного руху для в'їзду-виїзду автобусів з автостанції.

2.      Будівництво автостоянок для відстою вантажного транспорту та пунктів автосервісу на вїздах до міста зі сторони міст Лубни та Полтави.

3.      Удосконалення маршрутної автобусної мережі, подальша оптимізація мережі автобусних маршрутів у всіх видах сполучення.

4. Розширення мережі приміських, міжміських автобусних маршрутів для забезпечення транспортного зв’язку сільських населених пунктів із райцентром; поліпшення якості обслуговування населення в перевезеннях автобусним транспортом; благоустрій існуючих зупинок та будівництво нових сучасних зупиночних пунктів на зовнішній мережі доріг;організація автостоянок для тимчасового зберігання (відстою) вантажного транспорту.

Залізничний транспорт

«Програмою впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів на залізницях України на 2005-2015 рр.», розробленою Укрзалізницею, передбачається спеціалізація напрямку Київ-Гребінка-Полтава для пропуску швидкісних поїздів (до 200 км/год) у напрямках Київ-Харків, з переключенням вантажних поїздопотоків напрямку Харків-Полтава-Київ (Дарниця) на паралельний хід Харків-Люботин-Ворожба-Конотоп-Дарниця. При цьому на напрямку Полтава-Дарниця збережуться тільки перевезення місцевих вантажів для станції зазначеного напрямку.

В зв’язку з цим передбачаються наступні заходи з удосконалення залізничного транспорту:

-       будівництво другої колії на одноколійних перегонах: БП 227-ст.Миргород - БП 237, ст. Ромодан – БП 210 км.

-       будівництво залізничного обходу ст. Ромодан , протяжністю 8,0 км.

-       реконструкція та модернізація залізничної станції Миргород.

-       реконструкція залізничних станцій: Мелашенкове, Кибинці, Ромодан.

-       реконструкція шляхопроводу на перетині вул. Хорольської з залізничною лінією Дарниця – Гребінка - Полтава-Київська – Харків.

-       будівництво пішохідного переходу над залізничними коліями по вул. Хорольській.

Повітряний транспорт

Генеральним планом передбачається організація гелікоптерного майданчика у південній частині міста.

Магістральна вулична мережа

Виходячи із запроектованої планувальної структури та прогнозної інтенсивності транспортного руху, генеральним планом передбачені наступні заходи з розвитку та удосконалення магістральної вуличної мережі міста:

а) будівництво магістральних вулиць:

- вул. Проектної №1 (від вул. Міщенка до вул. Личанської) з улаштуванням проїзної частини 8м, протяжністю 0,2 км;

- вул. Проектної №2 (від вул. Міщенка вул. Ждана) з улаштуванням проїзної частини 8м, протяжністю 1,3 км;

- вул. Проектної №3 (від вул. Личанської до вул. Микиті) з улаштуванням проїзної частини 8м, протяжністю 1,1 км;

- вул. Проектної №4 (від вул. Личанської до вул. Ждана) з улаштуванням проїзної частини 8м, протяжністю 0,8 км;

- вул. Проектної №5 (від вул. Личанської до вул. Проектної №6) з улаштуванням проїзної частини 8м, протяжністю 2,1 км);

- вул. Проектної №6 (від вул. Озерної до вул. Проектної №2) з улаштуванням проїзної частини 8м, протяжністю 2,7 км, для можливості транспортного обходу території нової садибної забудови;

- вул. Проектної №7 (від вул. Проектної №5 до вул. Ждана) з улаштуванням проїзної частини 8м, протяжністю 0,7 км;

- вул. Проектної №8 (від вул. Гоголя до вул. Проектної №6 з перетином її в двох місцях) з улаштуванням проїзної частини 8м, протяжністю 1,75 км;

- вул. Проектної №9 (від вул. Гоголя до вул. Проектної №5) з улаштуванням проїзної частини 8м, протяжністю 1,15 км;

- вул. Проектної №10 (від вул. Боровиковського до вул. Єрківської) з улаштуванням проїзної частини 8м, протяжністю 0,7 км;

- вул. Проектної №11 (від вул. Котляревського до вул. Хорольської) з улаштуванням проїзної частини 8м, протяжністю 2,1 км;

- вул. Проектної №12 (від перетину вул. Нафтовиків та вул. Шляховиків до вул. Хорольської) з улаштуванням проїзної частини 8м, протяжністю 1,15 км;

- вул. Проектної №13 (від вул. Котляревського до вул. Проектної №12) з улаштуванням проїзної частини 8м, протяжністю 1 км;

- вул. Проектної №14 (від вул. Проектна №11 до вул. Проектна №12) з улаштуванням проїзної частини 8м, протяжністю 1 км;

- вул. Проектної №15 (від вул. Проектна №11 до вул. Проектна №12) з улаштуванням проїзної частини 8м, протяжністю 1,5 км до виходу з міста;

- вул. Проектної №16 (від вул. Київської до вул. Сорочинської, обходом нової садибної забудови) з улаштуванням проїзної частини 8м, протяжністю 2,3 км;

- вул. Проектної №17 та вул. Проектна №19 (від вул. Київської до вул. Проектна №16) з улаштуванням проїзних частин по 8м, протяжністю відповідно – 0,5 км та 0,43 км;

- вул. Проектної №18 (від перехрестя вул. Зубковського та вул. Короленка до вул. Проектна №16) з улаштуванням проїзної частини 8м, протяжністю 0,9 км;

- вул. Проектної №20 (від вул. Сорочинської до вул. Нової) з улаштуванням проїзної частини 8м, протяжністю 2 км;

- вул. Проектної №21 (від вул. Сорочинської до вул. Тополиної) з улаштуванням проїзної частини 8м, протяжністю 1 км;

- вул. Проектної №22 (від вул. Проектна №20 до вул. Проектна №21) з улаштуванням проїзної частини 8м, протяжністю 0,6 км;

- вул. Проектної №23 (від вул. Нової до вул. Тополиної) з улаштуванням проїзної частини 8м, протяжністю 0,7 км;

- вул. Проектної №24 (від вул. Залізничної до вул. Висоцького) з улаштуванням проїзної частини 8м, протяжністю 0,5 км;

 б) реконструкція магістральних вулиць: Київська, Миргородських Дивізій, Козацька, Озерна, Тичини, Старосвітська, Сорочинська, Данила Апостола, Шляховиків, Залізнична, Мінзаводська, Довге Озеро, Космонавтів, Котляревського, Гурамішвілі, Тополина, Губківського, Міщенка, Острівна, Висоцького, Дружби, Личанська, Почапці, Короленка, Ждана.

Генеральний план передбачає наступні заходи з будівництва та реконструкції штучних споруд:

1.          Реконструкція автодорожнього мосту через р. Хорол у створі вул. Гоголя з розширенням проїзної частини до 9 м;

2.          Будівництво пішохідного переходу естакадного типу над залізничними коліями в районі шляхопроводу по вул. Хорольській.

3.          Реконструкція шляхопроводу у створі вул. Котляревського на 2 смуги руху.

4.          Організація охоронюваного переїзду на перетині залізничної лінії Ромодан-Решетилівка у створі вул. Нова.

Загальна протяжність магістральної вуличної мережі міста на розрахунковий строк – 101,5 км.

Внутрішньоміський транспорт

Передбачений генеральним планом розвиток магістральної вуличної мережі і підвищення її пропускної спроможності сприятиме покращенню роботи міського пасажирського транспорту.

Обслуговування внутрішньоміських пасажироперевезень передбачається за існуючою схемою.

Додатково до існуючих ліній автобусу на розрахунковий строк передбачається організація нових ліній, призначених для обслуговування районів перспективної житлової забудови та зв’язку перефірійних районів з центральною частиною міста.

 Додаткові лінії автобусу пройдуть вулицями: Короленка, Свідницького, Висоцького, Нафтовиків, Сорочинській, Проектній №6, Проектній №8.

Генеральним планом також передбачається ліквідація автобусних маршрутів, які проходять вулицями Єрківською (між перетинами з вул. Микиші та вул. Проектною №10), Красносільською (по всій довжині вулиці), Багачанською (до перетину з вул. Робітничою).

Водопостачання

Джерелом водопостачання м. Миргород приймається підземні води. Існуючі затверджені запаси підземних вод можуть забезпечити розрахункову потребу у воді на проектний період.

Покриття розрахункової потреби у воді питної якості передбачається по схемі, що існує з будівництвом нової ділянки водопровідних споруд у складі свердловин, РЧВ, НСII підйому. Централізованим водопроводом намічається охопити все населення міста.

З метою поліпшення роботи комунального водопроводу необхідно провести гідравлічний розрахунок системи для оптимізації роботи системи водопостачання міста, здійснити реконструкцію насосних станцій та існуючих мереж, виконати будівництво нових магістральних мереж у районах перспективної забудови, збільшити потужність насосних станції другого підйому за рахунок впровадження сучасного обладнання.

Технічне водопостачання буде здійснюватися по схемам, що існують на промпідприємствах.

Каналізація

Відведення та очищення всього об’єму промпобутових стічних вод передбачається централізованою комунальною каналізацією. Очищення проектного об'єму стічних вод передбачається на існуючих очисних спорудах каналізації, які потребують реконструкції та збільшення сумарної потужності до розрахункових з впровадженням новітніх технологій очищення стічних вод. Після реконструкції очисних споруд пропонується розглянути питання використання глибоко доочищених стічних вод на зрошення (за умови наявності споживачів), або в системах повторного водопостачання промислових підприємств, при цьому належить застосовувати найновіші методи підготовки технічної води.

Поліпшення роботи міської каналізації передбачається за рахунок реконструкції існуючих споруд: насосних станції, самопливних колекторів, напірних трубопроводів, будівництва нових каналізаційних насосних станції та прокладання самопливної і напірної мережі в районах нової та неканалізованої забудови, збільшення продуктивності очисних споруд каналізації за рахунок введення нових технологій очистки стічних вод.

Санітарне очищення території

Проблема знешкодження ТПВ актуальна для всієї Полтавської області. На сьогодні розроблено «Програму поводження з твердими побутовими відходами в Полтавській області на 2012-2018 роки», яку затверджено рішенням сесії Полтавської облради від 23.05.12 року. Відповідно до «Програми…» для поліпшення екологічного стану в районі м. Миргород передбачено будівництво сортувальної станції, звідки спресовані ТПВ транспортуватимуться в якості вторинної сировини на завод з переробки, який пропонується розташувати поблизу м. Ромодан.

Передбачена потужність сортувальної станції «Миргородська» 40 тис. т/рік, необхідна площа земельної ділянка – 3,0 га. Санітарно-захисна зона такого підприємства становить 100 м. Місцерозташування сортувальної станції «Миргородська» пропонується впритул до існуючого звалища, в межах його 500м СЗЗ.

            Рідкі відходи по існуючій схемі передбачається знищувати на очисних спорудах промпобутової каналізації Так, на розрахунковий період передбачається 100% охоплення території міста централізованою системою каналізації, об’єм рідких відходів має поступово зменшуватися. В перспективі обсяг всіх рідких відходів буде знезаражуватися на міських КОС.

Основні заходи щодо вдосконалення та розвитку системи санітарного очищення на розрахунковий період:

-          приведення існуючого полігону у відповідність до діючих санітарних, екологічних вимог;

-          забезпечення повного збору та своєчасного знезараження і знешкодження всіх видів відходів;

-          будівництво районної сортувальної станції «Миргородська»;

-          проведення рекультивації частини території полігону згідно проекту (~ 4,67 га).

Електропостачання

Виходячи з розрахунків електричних навантажень та враховуючи місцеві умови м. Миргород Схема зовнішнього електропостачання міста може залишитись без змін. При цьому в зв’язку зі ростом навантажень та для забезпечення надійного електропостачання споживачів міста в цілому та з урахуванням електропостачання нових ділянок забудови, що передбачені Генеральним планом, пропонується проведення наступних заходів:

-          на перший етап:

1.      Для розподілу електроенергії між споживачами передбачити будівництво необхідної кількості розподільчих пунктів 10кВ (РП-10кВ), трансформаторних підстанцій 10/0,4кВ (ТП-10/0,4кВ), мереж 10кВ та 0,4кВ та зовнішнього освітлення.

2.      Провести модернізацію або заміну обладнання існуючих РП-10кВ, що покращить навантажувальну здатність розподільчих мереж 10кВ, встановити нові трансформатори на ТП-10/0,4кВ, що дасть можливість приєднання нових споживачів, та покращить якість електропостачання існуючих, виконати прокладання нових КЛ-10кВ, що збільшить навантажувальну можливість розподільчої мережі 10кВ та підвищить надійність електропостачання споживачів.

3.      При забудові проектних площадок слід врахувати розташування існуючих повітряних ліній 330-110-35кВ та передбачити улаштування технічних коридорів, санітарних і охоронних зон.

-          на довгостроковий період:

1.       Провести будівництво закритої ПС 110/10кВ «Миргородська» з трансформаторами потужністю 2´10МВА. Живлення наміченої підстанції здійснити відгалуженнями від ПЛ-110кВ «Миргородська – Лубни-КС» та «Миргородська – Арматурний з-д».

2.      Розподіл електроенергії між споживачами передбачено по мережах напругою 10-0,4кВ, для чого передбачити будівництво необхідної кількості розподільчих пунктів 10кВ (РП-10кВ), трансформаторних підстанцій 10/0,4кВ (ТП-10/0,4кВ), мереж 10кВ та 0,4кВ та зовнішнього освітлення.

3.      На протязі всього розрахункового періоду необхідно проводити реконструкцію та розширення електричних мереж, заміну зношеного та морально застарілого обладнання, впроваджувати енергозберігаюче обладнання та технології.

4.      При забудові проектних площадок слід врахувати розташування існуючих повітряних ліній 330-110-35кВ та передбачити улаштування технічних коридорів, санітарних і охоронних зон.

Теплопостачання

З метою вибору оптимального варіанту надійного теплозабезпечення споживачів м. Миргород в цілому, ТОВ НВП “Термобудмонтаж” розроблено проект “Енерго- та екологоефективна схема розвитку системи теплопостачання м. Миргород”.

Теплопостачання багатоквартирного житлового фонду і об’єктів громадського призначення, з урахуванням навантажень споживачів нового будівництва, вирішується шляхом реалізації встановлених потужностей існуючих котелень через будівництво додаткових теплових мереж.

З метою покращення екологічного стану довкілля, економії паливно-енергетичних ресурсів, подальшого підвищення коефіцієнту ефективності перетворення енергії, у тому числі за рахунок відмови від будівництва зовнішніх теплових мереж, водопідготовки, додаткових інженерних споруд і пристроїв, для теплопостачання об’єктів одно- і багатоквартирного нового житлового фонду та громадського будівництва пропонується застосування теплових установок сучасного типу (теплогідромеханічні генератори, теплові насоси та інші), використання на котельнях кавітаційних технологій. Для теплонасосних установок (ТНУ) джерелом низькопотенційного тепла можливе використання систем утилізації тепла на очисних спорудах каналізації, використання тепла ґрунтів, водоймищ. Покриття теплових навантажень (у повному обсязі, або частково – на гаряче водопостачання), пропонується через комплексне застосування ТНУ з когенераційними установками, геліосистемами. Автономність запропонованого обладнання враховує поетапність введення в експлуатацію об’єктів будівництва. На подальших стадіях проектування необхідно також розглянути можливість застосування у архітектурних рішеннях об’єктів вітроустановок у комплексі з теплогенераторами для систем опалення, гарячого водопостачання як житлових, так і виробничих приміщень.

Основні першочергові заходи щодо теплопостачання міста:

- реалізація котельної по пров. Спартаківському, 8 із виведенням з експлуатації не ефективної котельні по вул. Спартаківська, 17;

- реконструкція магістральної теплової мережі від квартальної котельні по вул. Старосвітська, 17 за перекладенням попередньо-ізольованих сталевих труб;

- заміна мережних насосів в котельних по вул. Прорізна, 4, Старосвітська, 17, Багачанська, 104, Гоголя, 156;

- заміна цегляних аварійних димових труб на сталеві на котельних по вул. Гоголя, 181 та Шишацька, 80.

Газопостачання

Перспективний розвиток газифікації м. Миргород з урахуванням газопостачання споживачів по ділянках розміщення багатоквартирної і садибної забудови намічується шляхом подальшої розбудови системи розподільчих газопроводів середнього і низького тисків, будівництва нових ГРП, ШРП. Для розвитку системи газопостачання міста, проектом пропонується на першу чергу будівництво 2 од. ГРП (ШРП) та прокладання близько 0,4 км розподільчих газопроводів високого тиску ІІ кат. та близько 0,8 км середнього тиску, і додатково на розрахунковий період побудувати 10 од. ГРП (ШРП) та прокласти близько 0,4 км розподільчих газопроводів високого тиску ІІ кат. і близько 7,3 км середнього тиску із застосуванням сучасних технологій та матеріалів прокладання мереж, що значно зменшує капітальні витрати та продовжує термін експлуатації газопроводів.

Телефонний зв’язок

Проведені розрахунки потреби в телефонному зв’язку на нових площадках забудови дозволяють розподілити телефонне навантаження на них таким чином:

-          абонентів ділянок забудови «Північна ІІ», «Північна І», «Любівщина І», «Любівщина ІІ» та «Озерна» рекомендується підключити до ЦАТС – 2816 номерів, що знаходиться за адресою вул. Гоголя, 146. Для цього на розрахунковий період ємність цієї ЦАТС необхідно збільшити на 2360 номерів;

-          абонентів ділянок забудови «Острів» та ділянки реконструкції вул. Гоголя – Гурамішвілі рекомендується підключити до ЦАТС – 1376 номерів, що знаходиться за адресою вул. Гоголя, 48. Для цього необхідно її ємність на 1 етап збільшити на 160 номерів, а на розрахунковий період – ще на 1760 номерів.

-          абонентів ділянок забудови «Сирзавод» та «Східна» рекомендується підключити до ЦАТС – 2592 номерів, що знаходиться за адресою вул. Свідницького, 3. Для цього ємність цієї АТС необхідно збільшити на 1 етап на 200 номерів, а на розрахунковий період – на 1120 номерів.

Телефонна мережа в місті передбачається кабельною в телефонній каналізації і повинна виконуватись по шафовій системі, і повітряна. Для забезпечення якісної роботи швидкісного Інтернету рекомендується поступовий перехід на волоконно оптичні лінії зв’язку особливо в багатоквартирній забудові.

Інженерна підготовка та захист території

Благоустрій та регулювання русла р. Хорол

Для збільшення пропускної здатності і покращення санітарного стану передбачається провести розчистку русел р. Хорол і струмків, тобто областей розгрузки підземних водоносних горизонтів, розташованих на території міста. Вийнятий ґрунт при розчистці русел рекомендується розподілити по берегу так, щоб вздовж берега можна було розташувати посадку дерев та кущів та влаштування зон відпочинку, пляжів.

Розчистка русла дозволить знизити рівень ґрунтових вод в заплавах на 1,0 м, тому з’явиться можливість використовувати ці території для організації відпочинку населення.

Крім того, рекомендується провести вертикальне планування на таких територіях для організованого водовідведення поверхневого стоку.

В прибережних територіях р. Хорол і струмків встановити санітарно-охоронні зони, благоустроїти їх, не допускати скидів побутового і промислового сміття і стоків в русла і на заплавні території річки, ставків та струмків.

З метою захисту поверхневих вод від забруднення організовуються прибережні захисні смуги (ПЗС) (з регульованим режимом використання ПЗС відповідно Водного Кодексу України) та згідно проекту на влаштування ПЗС вздовж берегів річки та водойм.

Для поліпшення стану водних об’єктів в місті необхідно продовження робіт з паспортизації водних об’єктів з послідуючим визначенням прибережних захисних смуг і водоохоронних зон, підтримання належного санітарного стану вздовж р. Хорол.

Захист території від затоплення

Для захисту території міста від затоплення паводковими водами Хоролу, намічається влаштування дамб обвалування суміщених з набережними, а також з берегоукріпленням відкосів в районах існуючої та проектної забудови. Крім того, на окремих ділянках берегів Хорола (по набережних і дамбах) пропонується виконати берегоукріплення з метою попередження розмиву берегів, Для виконання забудов на намивних територіях, необхідно виконати підсипку (намив) території .

Благоустрій існуючих та влаштування нових водойм та пляжів

Більша частина міських ставків підлягає розчистці від мулу, наносів та від водної рослинності, з проведенням робіт по ремонту і реконструкції водоскидних гідротехнічних споруд і земляних гребель, з підсипкою їх та закріпленням розмитих відкосів залізобетонними плитами - мокрого відкосу, а сухого – посівом багаторічних трав.

Для оздоровлення анофелогенних зон по ставках необхідно виконання ряду заходів протималярійних та гідротехнічних (механічна очистка водойм і водопропускних споруд, обкошування прибережної зони, тощо) заходів.

Ліквідацію заболочених ділянок на розрахунковий період намічається виконати на площі 95,4 га шляхом влаштування відкритих осушувальних каналів, загальною протяжністю 15,4 км.

Джерела, які живлять водойми, необхідно періодично розчищати і благоустроїти.

Пляж намічається влаштовувати на окремих ділянках, а також розширюючи існуючий неорганізований, шляхом підсипки піску та обладнання роздягалками, грибками та ін.

Захист від підтоплення

В центральній частині міста в умовах більш щільної забудови і відсутності шляхів природного відведення ґрунтових вод – єдиним способом боротьби з підтопленням є влаштування дренажу. Тому реальним рішенням питання по ліквідації підтоплення окремих будівель і споруд або ж групи їх, може бути шляхом будівництва пристінних або лінійних дренажів з послідуючим примусовим скидом води в дощову каналізацію; дренажні системи потребують регулярної прочистки та догляду.

На підтоплених ділянках проектної багатоквартирної забудови та інших ділянок також пропонується влаштування горизонтального, кільцевого дренажу для окремих будівель і споруд або ж групи їх, з відведенням дренажних вод в дощову каналізацію. Крім того, на підтоплених ділянках садибної забудови, які будуть забудовуватися малоповерховими капітальними будівлями та спорудами, рекомендується влаштувати місцеву підсипку на висоту 1,0 – 1,6 м.

На всіх забудованих ділянках, незалежно від функціонального використання, рекомендується виконати заходи по впорядкуванню поверхневого стоку (будівництво дощової каналізації, вертикальне планування території).

Для закріплення прибережних територій намічено проведення заходів, а саме: зрізка і вертикальне планування, організація поверхневого стоку, дренаж, лісонасадження. В комплексі захисту рекомендується: система організованого скиду й транзиту поверхневого стоку, агролісомеліорація. В якості агролісомеліоративних заходів рекомендується влаштування лісових насаджень.

Рекультивація порушених територій

Звалище ТПВ частково і всі несанкціоновані звалища по місту потребують ліквідації та рекультивації території, на якій вони знаходилися.

В проектних межах території міста є одна порушена ділянка (колишній кар’єр глини, площа його біля 2,0 га ). Вироблений кар’єр цегельного заводу періодично підтоплюється, засипається побутовим сміттям, тому потребує проведення робіт по рекультивації (вертикальне планування, організація поверхневого стоку). Загальна площа до рекультивації в межах міста – 2,0 га

Дощова каналізація

Зважаючи на перспективи розвитку міста, вже складені умови формування поверхневого стоку, існуючі мережі дощової каналізації, розчленованість рельєфу, наявність водних об’єктів, розділення території річкою неможливо створення однієї системи відведення та очищення поверхневого стоку з території міста, тому передбачено будівництво окремих, незалежних одна від одної систем дощової каналізації з будівництвом в кожній очисних споруд. Передбачено будівництво 12 окремих систем.

Відвід дощових вод з території існуючої та нової забудови передбачається комбінованим методом – відкритим способом: по спланованій поверхні до лотків проїзної частини вулиць з послідуючим відведенням через дощопроймальні колодязі до системи дощової каналізації; та закритою внутрішньоквартальною мережею колекторів з підключенням до магістральних колекторів, які влаштовуються вздовж вулиць.

Перед випусками стоків у р. Хорол передбачено будівництво проектних очисних споруд. Всі існуючі випуски дощової каналізації закриваються та підключаються до проектної мережі, з якої подаються на запроектовані очисні споруди.

Рекомендовано влаштування очисних споруд закритого типу із застосуванням індивідуальних проектів і спеціальних конструктивних рішень з впровадженням високоефективних передових технологій по очищенню стоків із виключенням негативного впливу на навколишнє середовище, що дозволить значно зменшити розміри цих споруд. Необхідно передбачити повну очистку поверхневого стоку відповідно з нормами Правил охорони поверхневих вод від забруднення стічними водами. Експлуатація, обслуговування і моніторинг таких споруд повинні бути постійними.

 Дощова каналізація влаштовується як закритого так і відкритого (відкриті водовідвідні лотки) типу. Закриті дощові колектори влаштовуються в основному на забудованій територій вздовж вулиць та на території багатоквартирної забудови, а відкриті водовідвідні лотки на озелененій території, в районах садибної забудови з підключенням до закритої дощової каналізації через колодязі з відстійною частиною, зі змінними сміттєутримачами та спеціальними решітками з метою запобігання замуленню колодязів та колекторів піском, побутовим та будівельним сміттям, іншим. Вибір типу мереж (закриті або відкриті мережі) виконується на послідуючих стадіях проектування відповідно до проектів дощової каналізації та ТУ.

На найбільш забруднених територіях промислових і комунально-складських зон, автотранспортних підприємств, автостоянок, гаражів, автозаправних станцій та інших джерел забруднення залежно від особливостей їх функціонального використання і площ, необхідно створити локальні системи відведення й очищення дощових вод різного ступеня складності, з максимальною можливістю використання стоку для оборотного водопостачання або для поливу та миття цих територій. Надлишок стоків необхідно підключати до міської мережі дощової каналізації.

Запроектовані очисні споруди ОС -1 ÷ ОС-7 передбачені на розрахунковий період генерального плану, споруди ОС -8 ÷ ОС-12 на І етап його реалізації.

На рекреаційних територіях в межах їх господарських зон пропонується влаштування локальних міні очисних споруд типу колодязів-відстійників із змінними фільтрами-бензомаслоуловлювачами з метою очищення дощових вод, що будуть надходити безпосередньо з цих господарських зон (де можливий витік паливно-мастильних матеріалів). Очищені дощові води пропонується використовувати для оборотного водопостачання.

6. Пропозиції щодо охорони навколишнього природного середовища

Для забезпечення санітарно-гігієнічних умов на території житлової забудови пропонується:

-  упорядкування системи існуючих нормативних СЗЗ промислово-комунальних об’єктів методом зменшення їх параметрів до мінімально-можливих розмірів, у деяких випадках, при ефективному впровадженні інженерних заходів, до зовнішніх меж виробничих об’єктів;

-  винесення з підприємства Миргородський м’ясокомбінат забійного цеху в промислову зону в р-ні вул. Хорольська і віднесення його до підприємства 5 класу шкідливості;

-  винесення асфальтобетонного виробництва з центральної частини міста з території ПрАТ “Миргородсервісшляхбуд” вул.Шляховиків,2 та з території ТОВ “Асфальтобетонний завод” по вул. Раскової в промислову зону в р-ні вул. Хорольська, з дотриманням нормативних параметрів СЗЗ;

-  дотримання регламенту вантажно-розвантажувальних робіт на ТОВ ”Агротех-Гарантія” та упорядкування території з організацією санітарного розриву на межі з житловою забудовою;

-  передислокація складів КХП №2 по вул.Гоголя, зі зміною функціонального призначення на територію громадського використання, в промислову зону, на основну територію підприємства по вул. Петрівська;

-  заборона підхоронення в межах кладовищ, що вичерпали свій територіальний ресурс з метою зменшення їх СЗЗ після закінчення кладовищного періоду; дотримання СЗЗ до житлової забудови при відведенні нових ділянок під кладовище;

-  упорядкування системи АЗС, СТО, гаражів із дотриманням санітарних вимог щодо їх СЗЗ;

-  створення зелених насаджень вздовж вулиць для захисту від шуму та загазованості житлових територій;

Для забезпечення нормативних рівнів шуму на території житлової забудови пропонується:

-        на територіях сформованої житлової забудови спорудження шумозахисних екранів на ділянках впливу залізниці на існуючу житлову забудову (частково по вул. Микиші, в районі залізничного переїзду, Хорольська, Багачанська, Раскової, Залізнична, Вокзальна) де неможливо досягти нормативних рівнів звуку шумозахисним озелененням;

-        розробка “Проекту з визначення зон придатності території до забудови за акустичними умовами при польотах літаків” військового аеродрому.

7. Заходи з реалізації генерального плану

Після затвердження у встановленому порядку генерального плану м. Миргород органам місцевого самоврядування із залученням спеціалізованих організацій необхідно розробити комплексний пакет проектно-планувальної документації:

 1. детальні плани територій районів перспективного будівництва;

 2. план земельно-господарського устрою;

 3. проект землеустрою щодо впорядкування території міста;

 4. бізнес-план міста та програму соціально-економічного розвитку міста, в яких визначити стратегію маркетингу міста, орієнтовану на створення сприятливого інвестиційного клімату та визначення джерел фінансування, що необхідні для реалізації прийнятих у генеральному плану рішень;

 5. розробка (корегування) спеціалізованої проектної документації на реконструкцію і розвиток системи водопостачання та каналізації м. Миргород (після затвердження генерального плану) у відповідності з новими рішеннями по складу, кількості та розміщенню водокористувачів, встановлення складу першочергових і перспективних заходів та механізму їх реалізації.

 6. розробка проекту будівництва ІІ-ї нитки напірного колектора від КНС-2 до КОС.

 7. розробка проекту перекладки другої нитки напірного колектору Ø250 від КНС 1 до колодязя гасителя.

 8. привести робочий проект «Санирование свалки бытовых отходов и строительство полігона ТБО в г. Миргороде Полтавской области», арх. № 1612/58, розроблений ЗАТ Інститутом «Днепрокоммунпроект», 2002р., у відповідність до сучасних санітарних вимог до полігонів ТПВ та відповідно розробленого проекту провести заходи по санації звалища та закінчити роботи по будівництву полігону ТПВ;

 9. розробка проектів зі встановлення меж прибережних захисних смуг та водоохоронних зон з винесенням в натуру.

10.  розроблення проекту ліквідації підтоплення по вул. Гурамішвілі з будівництвом очисних споруд дощової каналізації.

11.   розробка «Проекту з визначення зон придатності території до забудови за акустичними умовами при польотах літаків»;

 1. провести інвентаризацію земельних ділянок та розподіл прибудинкових територій в мікрорайонах;

 2. розробити та ввести в процес управління містом містобудівний кадастр;

 3. проект винесення в натуру перспективної межі міста. При цьому питання щодо відчуження земель, обґрунтованих генеральним планом, мають вирішуватися органами місцевого самоврядування шляхом попереднього погодження з їх власниками та у відповідності до діючого законодавства України.

8.Основні техніко-економічні показники

 

Показники

Одиниця

виміру

Існуючий

стан

 І етап

(на 01.01.2016 р).

ІІ етап

(на 01.01.2036 р.)

1. Населення

тис. осіб

41,2

42,0

47,0

2. Територія, всього, у т.ч.:

га

2859,0

 

4260,0

2.1. житлової забудови, всього

 

1018,0

 

1450,0

- садибної

---„---

970,0

 

1349,0

- багатоквартирної

---„---

48,0

 

101,0

2.2.громадської забудови

---„---

54,0

 

175,0

2.3. виробничої

---„---

136,0

 

163,0

2.4. комунальної

---„---

107,0

 

185,0

2.5.складської

---„---

35,5

 

85,5

2.7.транспортної інфраструктури, всього, у т. ч.

---„---

412,4

 

582,0

- вулично – дорожньої мережі

---„---

391,0

 

538,6

- зовнішнього транспорту

---„---

21,4

 

43,4

2.8. ландшафтно – рекреаційної та озелененої, всього, у т. ч.

---„---

188,5

 

509,1

- установ відпочинку та туризму

---„---

62,6

 

218,0

- загального користування

---„---

13,1

 

239,1

- лісів

---„---

32,0

 

32,0

- дач та садівницьких товариств

---„---

80,8

 

20,0

2.9. природно-заповідного фонду

---„---

63,9

 

63,9

2.10. водних поверхонь

---„---

117,2

 

121,0

2.11. сільськогосподарських угідь

---„---

537,5

 

280,0

2.12. території спецпризначення

---„---

18,5

 

588,5

2.13. болота

---„---

132,7

 

-

2.14 інші території

---„---

37,8

 

57,0

3. Житловий фонд, всього

тис. м2

кількість квартир, будинків

(тис. од)

907,0

17,5

1010,0

18,5

1530,0

22,5

у т. ч. непридатний (застарілий) житловий фонд

тис. м2

 

1,5

6,0

Розподіл житлового фонду за видами забудови:

тис. м2

кількість квартир, будинків

(тис. од)

 

 

 

- садибна

---„---

479,9

8,9

528,4

9,2

913,9

11,3

- багатоквартирна

---"---

427,1

8,6

481,6

9,3

616,1

11,2

Середня забезпеченість населення загальною площею

м2/чол.

22,0

24,0

32,6

Вибуття житлового фонду, всього

тис. м2

 

-

2,0

7,0

- непридатного (застарілого)

---„---

-

1,5

6,0

- у зв’язку з реконструкцією гуртожитків

---"---

-

0,1

0,2

- перепланування та переспеціалізації

---"---

-

0,4

0,8

Нове житлове будівництво, всього

тис. м2

кількість квартир, будинків

(тис. од)

-

105,0

1,1

630,0

5,2

у тому числі:

- садибне

 

---"---

-

50,0

0,3

440,0*

2,6

- багатоквартирне

---"---

-

55,0

0,8

190,0

2,6

4. Об’єкти громадського обслуговування

 

 

 

 

- дитячі дошкільні заклади

тис. місць

893

1433

2153

- загальноосвітні школи

---"---

4976

6571

8091

- лікарні

тис. ліжок

350

750

1200

- поліклініки

тис. відв. за зміну

1000

1212

1488

- пожежні депо, всього

об'єкт/ пож. авт.

2

7

4

14

6

22

5. Вулично-дорожня мережа та транспорт

 

 

 

 

Загальна довжина магістральних вулиць (у проектних межах міста)

км

73,5

112,3

112,3

Щільність вуличної мережі

км/км2

2,2

2,4

2,4

Довжина ліній автобуса по осі вулиць

км

40,1

40,1

44,6

Щільність транспортної мережі

км/км2

1,6

1,7

1,8

Рівень автомобілізації (індивідуальні легкові автомобілі)

авт. на 1000 мешкан-ців

150

180

280

6. Інженерне забезпечення

 

 

 

 

Водопостачання

 

 

 

 

Сумарний відпуск води

 

тис. м3/добу

 

 

 

- питна вода

---"---

5,81

17,00

21,46

- технічна вода

---"---

н.д

3,79

4,32

Потужність головних споруд водопроводу

тис. м3/добу

11,70

17,00

21,50

Каналізація

 

 

 

 

Загальне надходження стічних вод

тис. м3/добу

4,36

16,84

20,92

Сумарна потужність очисних споруд

---"---

14,00

17,00

21,00

Електропостачання

 

 

 

 

Сумарне споживання електроенергії

млн. кВт/год. рік

н/д

115,1

214,9

Потужність джерел покриття електронавантажень

тис. кВт

400,0

400,0

420,0

Теплопостачання

 

 

 

 

Потужність централізованих джерел тепла

МВт

(Гкал/год)

 

92,78

(79,78)

71,25

(61,26)

98,43

(84,63)

Подача тепла, всього

---"---

-

64,77

(55,69)

89,48

(76,94)

Газопостачання

 

 

 

 

Споживання газу, всього

млн. м3/рік

 

47,98

111,32

164,52

7. Інженерна підготовка та захист території

 

 

 

 

Захист від затоплення:

 

 

 

 

- площа

га

941,0

 

941,0

- захисна дамба (реконструкція існуючої, будівництво);

км

2,1

 

9,6

Намив, підсипання території – І черга – 24,99га)

га

2,7

24,99

27,69

Берегоукріплення

 км

2,0

 

9,6

Пониження рівня ґрунтових вод

га

-

 

54,0

Регулювання русел рік / водойм

км/га

11,0

 

11,0/125,17

Набережні

км

2,1

 

9,6

Дощова каналізація

км

3,13

8,5

55,0

Очисні споруди дощової каналізації

одиниць

 

-

 

5

 

12

8. Санітарне очищення території

 

 

 

 

Обсяги твердих побутових відходів, всього:

тис. т/рік

60,0

3 / рік)

15,0

18,57

Сміттєсортувальна станція (районна)

 

 

 

 

Кількість

одиниць

-

-

1

Потужність загальна

тис. т/рік

-

-

40,0

Звалища

 

 

 

 

Кількість

одиниць

1

1

1

Площа

 га

12,1

2,25

7,43

 
ОГОЛОШЕННЯ
     
Повідом про незадекларовану працю!

Якщо ваш роботодавець ухиляється від належного оформлення з вами трудових відносин чи виплачує заробітну плату «в конверті» просимо повідомляти відділ моніторингу місцевих податків та з питань зайнятості міської ради за телефоном  5-20-42.

     
     
Cкликається чергове засідання виконавчого комітету

19 січня 2022 року о 9.00 в залі засідань міської ради   відбудеться засідання виконавчого комітету

     
     
Конкурс на заміщення посади адмінстратора

Оголошено  конкурс на заміщення посади адміністратора відділу "Центр надання адміністративних послуг"

     
Архів оголошень
Poll ID 0 does not exist.

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Міста побратими

Миргородський відділ поліції

КП Миргородводоканал

Полтавська обласна рада

Полтавська ОДА

МИРГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
  Адреса: 37600, м. Миргород, вул. Незалежності, 17, Тел.: 5-25-01, факс: (05355) 5-22-21 E-mail: mmrada@ukr.net