Цивільний захист

Військомат Центр зайнятості АМУ Захист прав споживачів
Стратегія сталого розвитку Миргородського субрегіону
2016-07-20

Стратегія сталого розвитку Миргородського субрегіону до 2028 року

18 травня 2018 року сесія Миргородської міської ради затвердила головні стратегічні документи міста- Стратегію сталого розвитку Миргородського субрегіону до 2028 року та План її реалізації на період 2018 - 2020 роки.

Методологія стратегічного планування запропонована експертами проекту ПРОМІС, який впроваджує Федерація канадських муніципалітетів за фінансової підтримки Міністерства міжнародних справ Канади.

Стратегія – це головний документ, який визначає найважливіші пріоритети розвитку гоголівського краю, землі козацької слави і цілющих джерел та працелюбних людей. Необхідність перегляду Стратегії, затвердженої міською радою у 2007 році, була продиктована викликами нового часу. Так, економічні реалії та потреби суспільства вимагають переоцінки стратегічних пріоритетів, а низка нагальних соціальних проблем, що виникли протягом останніх років, потребують негайного розв'язання.

Мета Стратегії сталого розвитку Миргородського субрегіону полягає у вирішенні спільних проблем та реалізації спільних завдань щодо ефективного розвитку продуктивних сил громад, раціональне використання ресурсного потенціалу, створення комфортних умов життя населення, забезпечення екологічної безпеки та вдосконалення територіальної організації суспільства. Це досягається через спільну реалізацію інтересів влади, громади та бізнесу.

Стратегія спрямована на розвиток субрегіону як процес стратегічного партнерства, який допомагає прискоренню зростання продуктивності місцевої економіки через стимулювання інвестицій у нові та існуючі підприємства з високим потенціалом до зростання, створення умов для цього розвитку на тривалий період.

Обґрунтування положень Стратегії сталого розвитку субрегіону здійснено на основі результатів статистичних показників розвитку України, Полтавської області, аналітичної та оперативної інформації управлінь, відділів міськвиконкомів і райдержадміністрацій, аналітичних досліджень і прогнозних розрахунків, чинних законодавчих і нормативних актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, місцевих органів влади з урахуванням міжнародних правових актів і міжнародних угод.

Розпорядженням міського голови від 30.06.2016 р. № 34, з метою розробки Стратегії сталого розвитку Миргородського субрегіону створено Робочу групу зі стратегічного планування за участі представників управлінь, відділів міськвиконкому, депутатів Миргородської міської ради, суміжних територіальних громад, керівників підприємств і установ, підприємців, представників громадських асоціацій, незалежних експертів.

 

Документи:

 

1. Профіль Миргородського субрегіону

 

2. Стратегічно-екологічна оцінка Стратегії

 

3. Стратегія сталого розвитку Миргородського субрегіону до 2028 року

 

4. План реалізації Стратегії сталого розвитку Миргородського субрегіону на період 2018-2020 роки

 

5. Показники оцінки Плану реалізації Стратегії сталого розвитку Миргородського субрегіону на період 2018-2020 роки

 

6. Моніторинг виконання заходів Стратегії сталого розвитку Миргородського субрегіону на період 2018-2020 роки

 

7. План реалізації стратегічних напрямків економічного та соціального розвитку Миргородської міської територіальної громади на 2021 - 2024 роки

 


 

Розробка Стратегії сталого розвитку Миргородського субрегіону до 2028 року

 

Розробка Стратегії сталого розвитку Миргородського субрегіону до 2028 року знаходиться на завершальному етапі.

Вже створено та обговорено Профіль громади і Звіт про опитування підприємців, проведено аналіз SWOT (сильних та слабких сторін), визначено місію, стратегічне бачення, напрями розвитку. Визначено перелік Цілей і Завдань, які відповідають проведеному аналізу і напрямам розвитку.

Було оголошено про збір проектних ідей за напрямами розвитку, стратегічними цілями для формування Плану реалізації Стратегії. Проводиться аналіз поданих проектних ідей на відповідність критеріям відбору.

В рамках процесу розробки стратегії проводиться робота щодо підписання договору про співробітництво громад сільських рад, території яких прилеглі до м. Миргорода (відповідно до п.331 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про співробітництво територіальних громад"), в тому числі 10 сільських рад (Вовнянська, Гаркушинська, Дібрівська, Зубівська, Петрівцівська, Попівська, Слобідська, Хомутецька, Шахворостівська та Ярмаківська).

Після отримання всіх примірників рішень в паперовому виді проект Договору про співробітництво громад планується подати до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України для офіційної реєстрації.

 

Відповідно стратегічним напрямам подано проектів:

Формування екобезпечного соціально-культурного простору субрегіону - 19;

Розвиток лікувально-бальнеологічної та рекреаційно-туристичної сфери - 14;

Розвиток бізнесу та зеленої економіки - 6;

Покращення системи управління та активізація громади субрегіону - 7.

На сьогоднішній день вже було переглянуто остаточний варіант Плану реалізації Стратегії та подано на узгодження експертам проекту ПРОМІС узгодження Проектних карток.

На наступному засіданні Робочої групи зі стратегічного планування заплановано Презентацію остаточного варіанту Стратегії та Плану її реалізації з метою винесення даних документів на обговорення.

Додаткові ідеї проектів до Плану реалізації Стратегії на 2017-2019 роки можна подавати до відділу економічного прогнозування та туризму Миргородської міської ради за адресою: м.Миргород, вул. Незалежності, 17, каб. №6 або на електронну адресу econom_mmrada@ukr.net.

Додаткова інформація на сайті міської ради або за тел. 5-20-42, 5-21-44.

 

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗБІР ІДЕЙ ПРОЕКТІВ

до Плану реалізації Стратегії сталого розвитку Миргородського субрегіону

Миргородська міська рада за сприяння Проекту ПРОМІС розробляє План реалізації (на 2017-2019 роки) до Стратегії сталого розвитку Миргородського субрегіону (далі – Стратегія). Найважливішим етапом її розробки є пропозиція з боку представників жителів субрегіону (юридичних та фізичних осіб) ідей проектів, які дозволять сформувати План реалізації Стратегії. Ідеї проектів буде відібрано, проаналізовано та пріоритезовано Робочою групою з розробки Стратегії. За результатами цієї роботи буде сформовано Каталог проектів місцевого розвитку на період до 2019 року і визначено джерела їх фінансування.

Запрошуємо усіх мешканців субрегіону, які зацікавлені у його розвитку, представників органів місцевого самоврядування, місцевих органів державної влади, громадських організацій, установ та організацій усіх форм власності запропонувати ідею(ї) проекту(ів), які дозволять реалізувати завдання Стратегії (витяг із документу додається). Ідеї проектів обов’язково повинні відповідати таким критеріям:

 1. Проектні ідеї повинні бути спрямовані на досягнення суспільної вигоди.
 2. Отримувачем вигод від реалізації проекту не може бути окрема фізична або юридична особа.
 3. Термін реалізації проекту – не більше як 3 роки (2017-2019 роки).
 4. Проектні ідеї повинні відповідати одному з чотирьох ключових завдань місцевого розвитку/стратегічних напрямів розвитку субрегіону:
  1. Розвиток бізнесу та зеленої економіки
  2. Розвиток лікувально-бальнеологічної та рекреаційно-туристичної сфери
  3. Формування екобезпечного соціально-культурного простору субрегіону
  4. Покращення системи управління та активізація громади субрегіону
 5. Подібний проект ще не реалізовувався на відповідній території.
 6. Існує інституційна та технічна спроможність для реалізації проекту.
 7. Проектна ідея має бути представлена у формі, що додається.
 8. Проектна ідея має відповідати одному із завдань стратегічних, оперативних цілей Стратегії розвитку субрегіону (ознайомтеся з переліком стратегічних і оперативних цілей у додатку до цього оголошення).

Заповнені форми надсилайте на e-mail: econom_mmrada@ukr.net (з поміткою «До плану реалізації Стратегії») або за адресою м. Миргород., вул. Незалежності 17 Миргородська міська рада, відділ економічного прогнозування каб. №6.

За додатковою інформацією звертатися за телефоном (5355) 5-20-42

Якщо у Вас виникли додаткові питання, є можливість звернутися до консультанта зі стратегічного планування Проекту ПРОМІС  Ігоря Гірчака, тел. 067-354-56-77, hirchak.i@gmail.com

За результатами відбору кращі проектні ідеї увійдуть до Плану реалізації Стратегії і будуть профінансовані у 2017-2019 роках.

 

 

Форма пропозиції ідеї проекту

Приклад заповнених форм проектних ідей

 


Стратегічні напрями, стратегічні, оперативні цілі та завдання

Стратегії розвитку міста

 

Стратегічні цілі

Оперативні цілі

Стратегічний напрям «Розвиток бізнесу та зеленої економіки»

Розвиток малого та середнього підприємництва

Розробка програми розвитку МСП субрегіону

Формування інституцій підтримки розвитку МСП (Бізнес Центр)

Розвиток інноваційної інфраструктури міста

Запровадження механізмів соціальної відповідальності бізнесу

Підтримка розвитку соціального підприємництва

Розвиток жіночого підприємництва

Розвиток послуг у сфері туризму

Розвиток інвестиційної спроможності та потенціалу субрегіону

Розробка Програми залучення інвестицій

Інвестиційний маркетинг субрегіону

Формування центру компетенції супроводу процесу залучення інвестицій

Розробка та постійне оновлення інвестиційного паспорту субрегіону з використанням сучасних ITтехнологій

Створення індустріального парку на території субрегіону

Розвиток екологічно дружньої аграрної сфери

Розвиток органічного землеробства

Формування кластерної моделі розвитку спроможності аграрних та переробних підприємств «Здорова їжа»

Розвиток екологічно чистого транспорту

Створення центру розвитку велотуризму

Розвиток велосипедної інфраструктури та мережі мобільності

Підтримка розвитку на території субрегіону мережі заправок для електромобілів

Стратегічний напрям «Розвиток лікувально-бальнеологічної та рекреаційно-туристичної сфери»

Посилення конкурентоспроможності у сфері надання лікувально-бальнеологічних послуг

Маркетинг та брендинг курорту "Миргород"

Підвищення якості послуг курорту «Миргород», зокрема запровадження міжнародної систем сертифікації

Поглиблення взаємодії з міжнародними та національними лікувально-бальнеологічними центрами

Формування кластеру «Мережа здоров’я»

Формування мережі спеціалізованих, взаємопідсилюючих лікувальних комплексів для повних циклів реабілітації

Розвиток рекреаційної спроможності території

Розвиток рекреаційного потенціалу субрегіону

Формування мережі об’єктів та інфраструктури активного відпочинку

Створення умов для відновлення існуючих та будівництва нових спортивних баз на території субрегіону

Створення в межах субрегіону мережі природоохоронних територій та системи збереження біорізномаїття

Формування туристичного кластеру «Місто вихідного дня»

Розвиток історико-мистецького простору субрегіону

Формування культурного кластеру «Народні ремесла» (мистецтво кераміки, гончарства, ковальства та бджільництво)

Створення віртуального історичного маршруту «Козацького мирового шляху»

Формування туристично-мистецького кластеру «Гоголівський край»

Стратегічний напрям «Формування екобезпечного соціально-культурного простору субрегіону»

Формування екобезпечного простору субрегіону

Розробка та впровадження Програми розвитку житлово-комунального господарства субрегіону

Оптимізація системи поводження з ТПВ

Впровадження Плану дій сталого енергетичного розвитку міста Миргород

Розвиток альтернативної енергетики

Оптимізація системи зливової каналізації в місті Миргород

Очищення русел річок та водойм на території субрегіону

Формування системи підвищення якості людського капіталу

Оптимізація мережі закладів освіти

Підвищення якості кадрів для провідних сфер економіки субрегіону

Впровадження інноваційних практик і використання нових технологій в освітній сфері субрегіону

Створення системи доступу до освіти для людей з обмеженими можливостями

Розвиток мережі соціальних та медичних послуг для мешканців субрегіону

Розвиток інфраструктури профілактики та лікування захворюваності (комплексна програма «Здоров’я громади»)

Створення Центру надання соціальних послуг

Підвищення мобільності спеціальних груп населення на території субрегіону

Формування мережі установ соціального захисту населення (центри реабілітації, хоспіс та ін)

Сприяння розвитку та підтримка мережі дитячих будинків сімейного типу

Стратегічний напрям «Покращення системи управління та активізація громади субрегіону»

Покращення системи управління субрегіону

Формування дорадчих органів з управління впровадженням ключових документів (Стратегія розвитку, Статут громади, інші базові програми та проекти)

Розробка та впровадження на території субрегіону програми «Безпечне місто» ((одна з функцій: забезпечення безпеки міського простору для дівчат та жінок))

Розробка та впровадження системи «Smartсубрегіон»

Активізація громади субрегіону

Запровадження консультацій з громадою через систему «Діалог»

Впровадження програми «Місто активних громадян»

Формування креативного простору на базі навчальних закладів

Організація локальних середовищ громадських активістів – відкритих просторів (Центри активності)

 


 

Бачення майбутнього міста

 

12.07.2016 року у залі засідань міської ради відбулося засідання Робочої групи зі стратегічного планування. Розпочата робота над розробкою Стратегії міста. Методологію стратегічного планування представили головний експерт і керівник групи експертів проекту ПРОМІС "Партнерство для розвитку міст".

Проект міжнародної технічної допомоги спрямовано на зміцнення муніципального сектору в Україні, впровадження ефективного демократичного управління та прискорення економічного розвитку шляхом підвищення спроможності українських міст у сфері самоврядування, створення сприятливого середовища для розвитку малого та середнього бізнесу.

Проект ПРОМІС впроваджує Федерація канадських муніципалітетів за фінансової підтримки Міністерства міжнародних справ Канади.

Стратегічне планування є процесом прийняття рішень, що базуються на проблемах громади та їх вирішенні. Створює основу для подальших дій: встановлення пріоритетів, вибору найкращих варіантів та розподілу часу, коштів, експертного потенціалу, задля досягнення погоджених цілей. Якісний план є передумовою прийняття правильних та ефективних рішень.

Позитивні моменти при впровадженні стратегічного планування є очевидними:

 

 • Участь громадян забезпечує розуміння громадою напрямів і пріоритетів в діях та налаштованість на реалізацію поставлених завдань.
 • Налагодження відносин між органами місцевого самоврядування та громадою, підвищення рівня довіри.
 • Визначити напрями та етапи розвитку малого та середнього бізнесу на ближчі 5 років, дає можливість коригувати цілі, вчасно реагувати на зміни.
 • Дозволить підвищити привабливість туристичної галузі, формує основу для диверсифікації послуг даної сфери.
 • Врахування інтересів та економічних реалій територіальної громади.
 • Можливість коригування стратегії за результатами моніторингу для врахування умов, що змінюються.

 

Основою стратегічного планування є чітке визначення того, де громада перебуває сьогодні, чого вона прагне досягти завтра, і яким чином ці прагнення можна якнайкраще реалізувати.

Створена Робоча група з розробки Стратегії розвитку міста з 36 осіб серед яких науковці, експерти, представники бізнесу та громадських організацій міста, керівники міської ради та її профільних управлінь і відділів, члени постійних комісій міської ради.

З огляду на те, що в перспективі Миргород розширить межі, до складу групи включені керівники сільських рад, що знаходяться поблизу міста. Майбутній документ є спільним планом дій для нової територіальної громади. Особливістю цього документу буде територія охоплення перспективної співпраці. Раніше проведені комунікації з представниками сільських громад демонструють їх зацікавленість та готовність до взаємодії.

Розпочато роботу зі стратегічного планування, організацію процесу опитування підприємців, підготовка аналітичних документів.

Передбачені заходи охоплять всі сфери життя громадськості. Розглядаються питання децентралізації влади, взаємодії між державою та суспільством,екологічної збалансованості, гендерної рівності, зниження рівня безробіття, розвитку малого та середнього бізнесу тощо.

 

Долучитися до співпраці над розробкою Стратегії міста Миргорода може кожен зацікавлений. Пропозиції можна подавати до відділу економічного прогнозування Миргородської міської ради (м. Миргород, вул. Незалежності, 17, кабінет №6, тел. 5-20-42, econom_mmrada@ukr.net).

 

Розвиток та благоустрій нашого рідного міста стосується всіх жителів. Кожен має право висловити свою думку і брати повноцінну участь у вирішенні проблем та створенні нових ідей.

 


 

Дорожня карта

Розробки проекту Стратегії розвитку міста ___________ на період до ______ року та Плану її реалізації

 

Термін виконання

Етапи СП

Опис завдань та обсягів робіт

 

1

Ознайомчий візит:

Зустріч з керівництвом міста, визначення відповідальних координаторів роботи зі стратегічного планування.

Учасники: Міський голова, заступник міського голови, експерти.

 

1

Створення Робочої групи з розробки Стратегії розвитку міста з числа науковців, експертів, представників бізнесу, громадських організацій міста, керівників міської ради та її профільних департаментів, управлінь і відділів, членів постійних комісій міської ради.

Розробка і ухвалення Розпорядження міського голови про створення Робочої групи зі стратегічного планування.

 

1

Перше засідання Робочої групи (РГ) зі стратегічного планування:

Організація роботи зі стратегічного планування, організація процесу опитування підприємців, підготовка аналітичних документів.

Учасники: Міський голова, заступник міського голови, експерти, члени РГ, провідні місцеві підприємці, інші необхідні особи.

 

2

Збір інформації про економічний розвиток міста та її аналіз; підготовка Профілю громади; проведення опитування підприємців та аналіз його результатів.

 

2/3

Друге засідання Робочої групи зі стратегічного планування:

Презентація та обговорення Профілю громади і Звіту про опитування підприємців, проведення аналізу SWOT визначення місії, стратегічного бачення, напрямів розвитку, стратегічних цілей.

Учасники: Міський голова, заступники міського голови, члени РГ, експерти, інші необхідні особи.

 

3

Проведення детального опису напрямів розвитку; завершення аналізу SWOT; підготовка звіту та попереднього переліку Цілей і Завдань.

 

4

Третє засідання Робочої групи зі стратегічного планування:

Перегляд та затвердження результатів другого засідання РГ; визначення переліку Цілей і Завдань, які відповідають проведеному аналізу і напрямам розвитку; підготовка опису місцевих проектів.

Учасники: Міський голова, заступники міського голови, члени РГ, експерти, інші необхідні особи.

 

4

Оголошення про збір проектних ідей за напрямами розвитку/стратегічними цілями для формування Плану реалізації Стратегії. Мобілізація проектів до Плану реалізації Стратегії. Аналіз мобілізованих проектних ідей на відповідність критеріям відбору.

 

4

Засідання груп регіональних і місцевих експертів для програмування проектних ідей у План реалізації Стратегії.

Учасники: регіональні і місцеві експерти за напрямами розвитку міста, члени РГ, експерти, інші необхідні особи.

 

4

Завершення опису Цілей та Завдань; підготовка проекту Плану реалізації Стратегії та попередньої версії описів місцевих проектів (Проектних карток).

 

4

Четверте засідання Робочої групи зі стратегічного планування:

Перегляд остаточного варіанту Плану реалізації Стратегії, ухвалення її, обговорення і узгодження Проектних карток.

Учасники: Міський голова, заступники міського голови, члени РГ, експерти, інші необхідні особи.

 

4

Продовження роботи над складанням та уточненням проектних карток; завершення підготовки остаточних документів.

 

5

П’яте засідання Робочої групи зі стратегічного планування:

Презентація остаточного варіанту Стратегії та Плану її реалізації та їх обговорення.

Учасники: Міський голова, заступники міського голови, депутати міської ради, члени РГ, експерти, представники громадськості.

 

5

Громадські слухання і презентація проектів Стратегії та Плану її реалізації.

 

5

Розгляд на черговій сесії міської ради і ухвалення Стратегії та Плану її реалізації.

 

Проект стратегії Миргородського субрегіону

Методологія роботи над Стратегією розвитку територіальної громади

Стратегічне планування розвитку міста

Книга секторальних стратегій

Моніторинг стратегії 2018 та індикатори виконання

ОГОЛОШЕННЯ
     
ВАКАНСІЇ

Потреба в працівниках по м. Миргород та Миргородській громаді на  1 липня

     
     
Багатоцільова грошова допомога для ВПО

Шановні миргородці!

     
     
До уваги суб’єктів підприємницької діяльності громади!

Про підтримку від компанії  Orlovsky Consulting GbR

     
Архів оголошень
Poll ID 0 does not exist.

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Міста побратими

Миргородський відділ поліції

КП Миргородводоканал

Полтавська обласна рада

Полтавська ОДА

МИРГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
  Адреса: 37600, м. Миргород, вул. Незалежності, 17, Тел.: 5-25-01, факс: (05355) 5-22-21 E-mail: mmrada@ukr.net