Военкомат Центр зайнятості АМУ
Соціально-економічний розвиток
2011-06-23

Економічний і соціальний розвиток за 2019 рік та проєкт Програми економічного і соціального розвитку міста Миргорода на 2020 рік

 

Програма економічного і соціального розвитку міста Миргорода визначає основні цілі соціально – економічного розвитку, головні завдання та заходи щодо забезпечення соціальної політики, підвищення інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності міста.

Протягом 2019 року реалізація комплексних цільових програм життєдіяльності міста відбувалася згідно основних векторів розвитку, визначених Стратегією сталого розвитку Миргородського субрегіону до 2028 року та затвердженого плану її реалізації.

Програма економічного і соціального розвитку міста на 2020 рік розроблена відповідно до Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” та постанови Кабінету Міністрів України "Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проєкту державного бюджету", "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019 – 2021 роки".

В основу програми покладені основні положення Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, Стратегії розвитку Полтавської Області на період до 2020 року та плану заходів з її реалізації.

Основними 4-ма Стратегічними напрямами розвитку визначено:

А. Розвиток бізнесу та зеленої економіки;

В. Розвиток лікувально-бальнеологічної та рекреаційно-туристичної сфери;

С. Формування екобезпечного соціально-культурного простору субрегіону;

D. Покращення системи управління та активізація громади субрегіону.

Динаміка розвитку економіки міста характеризується збільшенням обсягів реалізації промислової продукції у відпускних цінах.

У звітному періоді вдалося збалансовано нарощували обсяги реалізації таким підприємствам, як:

ПАТ "Миргородський завод мінеральних вод";

ДП "Миргородське лісове господарство";

ПАТ "Армапром".

Проблемними питаннями промислової галузі на сьогоднішній день є недостатність капітальних вкладень для розвитку виробничих потужностей підприємств та високий рівень конкуренції на нових ринках збуту.

Тому, висвітлення промислового потенціалу Миргородських підприємств у промо - пропозиціях для вітчизняних та іноземних інвесторів, виставкових заходах, економічних форумах з метою залучення вливань капіталу з боку потенційних інвесторів – стало одним із пріоритетних напрямків діяльності.

У 2019 році представникам бізнесу, що виробляють продукцію та бажають експортувати її на зовнішні ринки, надавалися пропозиції щодо включення інформації про потенціал підприємств до Буклету "Каталог продукції експортерів Полтавщини 2019" для подальшого поширення його через мережу закордонних та вітчизняних дипломатичних установ.

Крім того, постійно проводиться інформування зацікавлених суб'єктів господарювання щодо експортних можливостей, промо- та навчальних заходів, що надає Державна установа "Офіс з просування експорту". З метою сприяння виходу суб'єктів господарювання на іноземні ринки збуту товарів робіт та послуг, проводилося їх інформування щодо можливостей підготовки Експортних планів підприємств та пропозицій Експортного консалтингу (консультування щодо наявних зацікавлених закордонних імпортерів).

Майже на рівні минулого року в місті залишилось число зареєстрованих фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб. Станом на 01.10.2019 року складає – 1922 та 177 відповідно.

Переважний напрямок в підприємницькій діяльності міста займає торговельно – посередницька діяльність та діяльність у сфері послуг.

Завдяки відкриттю нових об’єктів у сфері торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг створено 20 робочих місць.

В рамках реалізації співпраці з проєктом «Партнерство для розвитку міст» (ПРОМІС), який впроваджується Федерацією канадських муніципалітетів за підтримки Уряду Канади, у 2019 році здійснювався моніторинг успішності впровадження проєктів Плану реалізації Стратегії сталого розвитку Миргородського субрегіону.

Розроблено Програму посилення конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва, згідно якої втілюються в життя 2 проєкти, що стосуються розвитку туристичної привабливості регіону та підтримки суб'єктів господарювання, а саме:

"Центр підтримки та розвитку бізнесу " - від Громадської організації "Зміни можливі" , що сприятиме розвитку малого та середнього шляхом забезпечення майбутніх приватних підприємців, керівників, власників бізнесу повноцінною платформою для навчання, генерації ідей, комунікації, обміну досвідом, реалізації спільних проєктів.

Загальний бюджет проєкту – 894470,00 грн.

Внесок Проєкту ПРОМІСу - 622220,00 грн.

Власний внесок проєктанта – 272250,00 грн

"Створення Центру керамічного мистецтва" на базі Миргородського художньо-промислового коледжу ім. М.В. Гоголя сприятиме розвитку молодіжного підприємництва шляхом набуття знань та практичних навичок, удосконаленню виробничої практики студентів та випускників-керамістів коледжу, в кінцевому результаті - налагодженню системи збуту керамічних виробів - від Громадської спілки "Миргородський центр кераміки"

 Загальний бюджет проєкту – 1543801,00 грн.

 Внесок Проєкту ПРОМІСу - 1082661,00 грн.

 Власний внесок проєктанта – 461140,00 грн

Для організації раціонального використання та популяризації туристично-рекреаційних ресурсів місцевості, що дозволить проінформувати та підвищити інтерес до об'єктів туристичної сфери міста з боку зовнішніх туристів та згуртувати громаду в єдиному рухові до розвитку регіону, була Розроблена Маркетингова стратегія міста Миргорода.

Промоція туристичного потенціалу реалізовувалася протягом 2019 року шляхом розроблення та  створення Віртуальних 3D турів по центральним вулицями Миргорода, об'єктам історико-культурної спадщини та туристично-рекреаційної інфраструктури.

Розміщення панорамних фото та віртуальних турів на Гугл - мапі, сприяє підвищенню якості презентації туристично привабливих локацій в інтернеті, кількості відпочиваючих та гостей міста, підвищують імідж закладів, котрі мають такі продукти.

Загальна сума коштів виділена на промо-заходи у 2019 році - 125 тис. грн.

Також продовжується робота по створенню мережі малопотужного FM-радіомовлення в рамках роботи Фонду підтримки ініціатив з демократичного врядування та розвитку.

Вже пройдений ключовий етап реалізації проєкту - Міською телестудією "Миргород" отримана ліцензія на FM-мовлення. 

 17 грудня Миргород отримав чергову відзнаку –  премія "Міста та зміни 2019" "За найкраще інформування громади".

 Робота з розвитку галузі туризму на території міста визначена як одне з ключових завдань Стратегії сталого розвитку Миргородського субрегіону. Тому протягом року здійснювався активний пошук шляхів удосконалення туристично-рекреаційної інфраструктури та розвитку ринкових відносин у сфері туризму.

З метою втілення в життя пріоритетних для розвитку заходів та забезпечення можливості подачі участі в конкурсах міжнародних інвестиційних фондів на отримання грантів для фінансування було підготовлено План місцевого економічного розвитку через кластерну модель роботи суб'єктів господарювання туристично-рекреаційного бізнесу, в рамках реалізації європейської ініціативи "Мери за економічне зростання" для реалізації у 2020 році.

Протягом 2019 року робота була спрямована на залучення коштів у реалізацію стратегічних проєктів,  впровадження  діючих довго- та короткострокових програм, направлених на розвиток міста, а також реалізацію політики в сфері енергоефективності.

Підготовлені та подані заявки до Мінрегіону для участі в Надзвичайній кредитній програмі для відновлення України по двох проєктах, а саме: "Реконструкція центру естетичного виховання за адресою: вул. Грекова 5 в м.Миргород Полтавська обл." (загальна вартість  27,3 млн.грн.) та "Реконструкція старої будівлі школи № 1 під школу мистецтв по вул. Гоголя, 173/2 в м. Миргород Полтавської області" (загальна вартість 26,3 млн.грн.) підписано Угоди про передачу коштів позики, затверджено план соціального менеджменту, проводяться процедури по відбору виконавців робіт.

По проєкту Європейського Союзу MO.GE.DI.CO. (загальна вартість проєкту 1,019 млн. Євро) в 2019 році впроваджено систему автоматичного онлайн-моніторингу в 11 бюджетних будівлях; проведено енергетичний аудит будівлі ДНЗ № 10 "Веселка"; розроблено та затверджено проєктно-кошторисні документації (ПКД) з реконструкції котельні по вул. Прорізній, 4А та будівлі ДНЗ № 10 "Веселка". ПКД пройшли погодження Державної будівельної експертизи. Наразі проводяться процедури по відбору виконавців робіт. У рамках проєкту організовані та проведені Дні енергії. Для учасників заходів виготовлені та роздані текстильні візуальні матеріали (екоторбинки), друковані візуальні матеріали, плакати з інформацією про проєкт MO.GE.DI.CO.

Продовжується робота над впровадженням енергосервісного договору у ЗОШ № 9, загальна вартість якого 496,8 тис грн. Відсоток економії за ЕСКО-контрактом за період з січня по листопад 2019 року включно склав 25%, що перевищує очікувану економію на 2%.

В рамках Механізму Підтримки  послуг з енергоефективності для громадських будівель проєкту "Енергоефективність у громадах ІІ" (GIZ) проведено енергетичний аудит та виготовлено енергосертифікат по будівлі Дитячої музичної школи ім.А.П.Коломійця. Наразі проводиться відбір  виконавця робіт з розробки проєктно-кошторисної документації по реконструкції будівлі Миргородської гімназії імені Т.Г.Шевченка.

В рамках Програми U-LEAD з Європою за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги в частині створення центрів надання адміністративних послуг було придбано офісне обладнання на загальну суму 236,7 тис.грн.

По проєкту "Модернізація теплового району "Авіамістечко" в м. Миргород Полтавської області", в рамках програми DemoUkrainaDH у співпраці з НЕФКО здійснювався супровід виконання зобов’язань по кредитному договору та договору муніципальної гарантії.

У 2019 році в рамках Обласного конкурсу проєктів розвитку територіальних громад Полтавської області впроваджено електронні щоденники в 2 навчальних закладах, створено онлайн екскурсію містом, у всіх навчальних закладах встановлено камери відеоспостереження. Для впровадження цих заходів було використано 1,2 млн.грн.

На 2020 рік заплановано подальше впровадження проєкту "Електронний документообіг у навчальних закладах м.Миргород" (600,0 тис.грн. з обласного бюджету).

По Громадському бюджету м.Миргорода на 2019 рік здійснювався контроль за виконанням проєктів-переможців конкурсів 2017 та 2018 років – усього 9 проєктів вартістю 1650 тис.грн. Виконано 5 проєктів вартістю 469,5 тис. грн.

У цьому році проведено конкурс проєктів, що будуть реалізовані 2020 року. Подано 14 проєктів від 13 авторів на суму 4072,8 тис.грн., з них 8 малих проєктів на 624,8 тис. грн. та 6 великих на 3448,0 тис. грн.

На реалізацію проєктів у 2020 році передбачено 1100,0 тис.грн., з них на малі 40% - 440,0 тис. грн, на великі 60% - 660,0 тис. грн. За проєкти-переможці у 2019 році віддали голоси 924 мешканці нашого міста.

На конкурс ініціатив "Місто активних громадян" (МАГ) в 2019 році подано 25 ініціатив громадян на загальну суму 523,5 тис. грн., з них 427,2 тис. грн. з міського бюджету, 92,6 тис. грн. внесок громад, 3,7 тис. грн. спонсорські кошти. Фінансування отримали 16 ініціатив вартістю 313,4 тис. грн, з міського бюджету виділено 250,0 тис. грн. Майже усі ініціативи виконано.

У цьому році по проєкту «Об’єднання співвласників будинків для впровадження сталих енергоефективних рішень» ЄС/ПРООН HOUSES миргородські ОСББ проходили навчання з управління енергоефективними проєктами.

Затверджені цільова програма відшкодування частини суми кредиту для ОСББ для стимулювання впровадження енергоефективних заходів на 2019-2022 роки та програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків на 2019-2022 роки. За цією Програмою було здійснено відшкодування ОСББ "Хорол" – першому та єдиному ОСББ Миргорода, котре взяло теплий кредит. Відшкодовано 162 522 грн або 22,7% тіла кредиту.

Заявка "Миргород – чисте місто" отримала перемогу у категорії "Екологічно відповідальне місто"  в конкурсі "Smart місто 2019".

В основу пріоритетів соціальної політики покладено посилення захисту соціально-вразливих верств населення шляхом надання різних видів державної соціальної допомоги.

Особливе значення для забезпечення виваженої політики соціального захисту відіграє Програма соціального захисту населення м.Миргорода, обсяг фінансування якої у 2017 році становив – 2889,6 тис.грн., у 2018 році - 3884,2 тис.грн., у 2019 році – 4 136,9 тис.грн., що підвищило якість життя незаможних верств населення.

Пріоритетним напрямком соціального захисту населення міста визначено надання соціальної підтримки учасникам АТО, ООС та членам їх сімей. На реалізацію даного напрямку щорічно затверджується Комплексна програма соціальної підтримки учасників АТО, осіб, залучених до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях під час проведення операції Об’єднаних сил (ООС), на яку у 2019 році з міського бюджету спрямовано 1585,0 тис.грн.

У 2019 році в місті збережено та закріплено позитивну тенденцію зростання доходів населення. Збільшення розміру оплати праці, скорочення диференціації доходів є одним із основних завдань щодо підвищення рівня життя населення. Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника очікується на кінець 2019 року в розмірі 7821 грн., а у 2020-му - 8853 грн.

Гострою соціальною проблемою в місті залишається наявність заборгованості із заробітної плати на підприємствах, що перебувають у стадії банкрутства. Порівняно з початком 2019 року сума зарплатних боргів на підприємствах міста збільшилася на 1047,9 тис. грн. і станом на 01.11.2019 року становила 1176,2 тис. грн.: на ДП ДАК «Хліб України» «Миргородський КХП №1» - 167,5 тис. грн., ТОВ «Миргородм’ясопром» - 90,2 тис. грн., Державний Миргородський гренажний завод – 14,5 тис. грн., ОКВПТГ «Миргородтеплоенерго» - 904,0 тис. грн.

Постійно проводиться роз’яснювальна робота серед населення працездатного віку з метою стимулювання офіційного оформлення трудових відносин та з керівниками підприємств та фізичними особами – підприємцями, які нараховують працівникам заробітну плату нижче розміру законодавчо встановленої заробітної плати.

У 2019 року було заключено 13 договорів про пайову участь у розвитку інфраструктури міста на суму 1 333,9 тис. грн., сплачено інвестицій на суму 466,1 тис. грн.

У відповідності до Програми капітального ремонту житлового фонду м. Миргорода у 2019 році з міського бюджету були використані кошти на виконання робіт по капітальному ремонту об’єктів в сумі 3644,8 тис. грн. та залучено 786,0 тис. грн. співфінансування мешканців будинків.

Одним  з пріоритетних   напрямів діяльності міської ради є ремонт та будівництво об’єктів дорожньо-мостового господарства. Це капітальні та поточні ремонти доріг, тротуарів, внутрішньо будинкових проїздів та доріжок.

Виконувалися роботи з реконструкції тротуарів в місті,  на що виділено кошти в сумі 2947,0 тис. грн. В основному виконувалися роботи в центральній частині міста на тротуарах по вул. Гоголя, Старосвітській та розпочалися роботи по вул. Сорочинській.

Станом на  грудень оплачено коштів на реконструкцію тротуарів в сумі 2618,5 тис. грн.

 В 2019 році на капітальний ремонт доріг та тротуарів в місті виділені кошти в сумі 18 005,7тис. грн., з яких 16 036,0 тис. грн. виділено на ремонт доріг. Освоєно коштів по капітальному ремонту доріг 15 907,1 тис.  грн. На капітальний ремонт тротуарів виділено 1969,7 тис. грн., з яких освоєно 1880,0 тис. грн. На поточний ремонт доріг та тротуарів в місті виділені кошти в сумі 4118,2 тис. грн., які практично освоєні в повному обсязі.

Протягом звітного періоду роботи виконувалися по всіх мікрорайонах міста.

Розвиток фізичної культури і спорту в місті відносно основних показників залишається на рівні минулого року. Значно покращилося фінансування галузі щодо проведення робіт по капітальному ремонту та реконструкції спортивних об’єктів.

 Програму культурно-мистецького розвитку виконано у повному обсязі. Протягом 2019 року проведено 8 фестивалів, зокрема: XXII обласний фестиваль дитячої творчості «Миргородський квітограй», VII фестиваль гітарного мистецтва «МирГрад 2019», який у цьому році отримав статус обласного відкритого фестивалю, VII міський фестиваль образотворчого мистецтва «Малюємо музику», VI всеукраїнський ковальський фестиваль ножових майстрів, присвячений пам’яті загиблих у зоні АТО українських майстрів-ковалів, V Міжнародний музичний фестиваль виконавської майстерності «В гостях у Гоголя», регіональний фестиваль поезії «Гурамішвілі запрошує», та наймасштабніші події - X фестиваль грузинської культури в Україні у рамках святкування 50-річчя літературно-меморіального музею Давида Гурамішвілі та мультикультурний фестиваль національних культур «Місто миру збирає друзів» у рамках святкування Дня міста.

Загалом на проведення святкових заходів в місті витрачено 286,8 тис. грн.

У результаті виконання програм розвитку освіти:

Збільшено мережу інклюзивних класів у закладах загальної середньої освіти міста із 7 до 11.

Відкрито 3 інклюзивні групи в НВК «Гелікон».

Проведено капітальний ремонт та переоснащення харчоблоку НВК«Гелікон».

Проведено капітальний ремонт будівлі СШ І – ІІІ ступенів № 5.

У всі заклади загальної середньої освіти придбано мультимедійні проєктори та інтерактивні дошки.

Облаштовано пандус у ЗОШ І – ІІІ ступенів № 1 ім. Панаса Мирного.

Для зміцнення матеріальної бази закладів освіти за рахунок обласного бюджету:

- у ЗОШ І – ІІІ ст. № 3 встановлено спортивний майданчик (9 силових тренажерів);

- придбано сільськогосподарський інвентар для ЦЕНТУМу загальною вартістю 50 тис. грн.;

- придбано обладнання у зал ЛФК Інклюзивно-ресурсного центру загальною вартістю 100 тис. грн.

Як переможець конкурсу проєктів від Полтавської обласної ради, Миргород отримав гранд на впровадження сучасних технологій муніципального менеджменту. У двох закладах міста – ЗОШ № 3 та № 7 – уже встановлено програмне забезпечення інформаційної системи «Моя Школа», придбано 22 персональних комп’ютери. У 13 закладах освіти встановлено 31 камеру відеоспостереження. Фінансування цієї частини проєкту становить 1 001 955,0 грн.

Серед переможців конкурсу громадського бюджету такі проєкти: "Комбінований баскетбольний та волейбольний майданчик"(СШ № 5) вартістю 330 580 грн. – на стадії реалізації, "Поповнення книжкових фондів шкільних бібліотек" (71 500 грн.), "Малі архітектурні форми для майданчиків ДНЗ № 10" (57 950 грн.), "Дитячий майданчик НВК Гелікон" (99409 грн.). Малі проєкти реалізовані. Кошти освоєні в повному обсязі.

За Програмою "Місто активних громадян" цього року перемогли 2 проєкти ЗОШ І – ІІІ ст. № 1 ім. П.Мирного: «Ресурсна кімната для дітей та дорослих» (16870 грн. – міський бюджет, 3000 грн. – кошти ініціативної групи); «Простір освітніх можливостей. «Relaxing hall» (кошти міського бюджету – 20 тис. грн., кошти ініціативної групи – 6 657 грн.). Проєкти реалізовані, кошти використані в повному обсязі.

У рамках Програми реалізації Концепції допризовної підготовки і військово- патріотичного виховання молоді м. Миргород на 2016 – 2020 роки для обладнання навчальних кабінетів з предмета «Захист Вітчизни» за кошти міського бюджету придбано:

у СШ № 5 – комп’ютер і проєктор загальною вартістю 20 тис. грн.;

у гімназію ім. Т.Г. Шевченка – стрілецький тренажер (електронний тир) вартістю 66 232 грн.;

у ЗОШ І – ІІІ ст. № 9 ім І.А. Зубковського – шкільні меблі, стенди вартістю 30 000 грн.

 У 2019 р. нові підручники отримали учні 2-х, 6-х та 11- х класів.

 

Отже, основними стратегічними цілями програми соціального та економічного розвитку на 2020 рік визначені:

Поліпшення умов життєдіяльності громадян на основі розвитку економіки, як базису для підвищення рівня зайнятості, зростання доходів населення, якості та більшої доступності освіти і медичного обслуговування;

Забезпечення належного рівня екології міського середовища:

запобігання шкідливому впливу антропогенної діяльності на екологію міста;

оздоровлення річки Хорол і запобігання підтопленню території міста.

Збільшення вимог громади від використання унікальних природних ресурсів території:

розробка й реалізація економічно - обґрунтованої, прозорої та цілеспрямованої земельно-інвестиційної політики муніципалітету;

підтримка підприємницької активності у пріоритетних напрямах розвитку міста;

сприяння розвитку туризму в Миргороді та на Миргородщині;

розвиток маркетингової та інформаційно-рекламної діяльності.

Забезпечення комфортності проживання у місті:

реформування системи управління й системи відносин власності у житлово-комунальній сфері;

модернізація систем енерго-, тепло-, водопостачання та водовідведення у місті;

підтримка у належному стані житла, прибудинкових територій, території і доріг міста.

Збереження та відтворення людського капіталу міста, соціальний розвиток самоврядної громади:

стабілізація кількості населення міста шляхом системної підтримки фізичного здоров'я та ефективного соціального захисту;

створення умов для підвищення соціального статусу та розвитку особистості кожного громадянина;

сприяння розвитку різноманітних форм і методів самоорганізації населення, підвищенню громадської активності, залучення громади до євроінтеграційних процесів.

 

Фінансування заходів, що забезпечать виконання вищевказаних цілей, визначені в територіальних комплексних (цільових) програмах (згідно з додатком до проєкту Програми), видатки на які передбачено проєктом бюджету на 2020 рік.

 

Пріоритетним напрямом здійснення видатків залишається житлово-комунальне господарство, будівництво, транспорт та розвиток інфраструктури, що є одним із найбільш перспективних шляхів підвищення економічного, соціального та інвестиційного потенціалу міста.

 

 

ОГОЛОШЕННЯ
     
Увага! Перенесено дату проведення другої сесії міської ради!

Засідання другої сесії Миргородської міської ради восьмого скликання (перше засідання), заплановане на 4 грудня,  перенесено на 9  грудня 2020 року

     
     
Відбудеться друге засідання другої сесії Миргородської міської ради восьмого скликання

Друге засідання другої сесії Миргородської міської ради восьмого скликання відбудеться 15 грудня 2020 року о 09.00  у залі засідань міської ради 

     
     
Оголошення

 До Дня вшанування пам’яті жертв Голодоморів в Україні 27 листопада о 15.00 відбудеться покладання квітів до пам'ятного знаку та меморіалу "Скорботна мати", що  у Сквері біля Іоано-Богословського собору (мікрорайон "Личанка")

     
Архів оголошень
Poll ID 0 does not exist.

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Електронне звернення

Міста побратими

Миргородський відділ поліції

КП Миргородводоканал

Полтавська обласна рада

Полтавська ОДА

МИРГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
  Адреса: 37600, м. Миргород, вул. Незалежності, 17, Тел.: 5-25-01, факс: (05355) 5-22-21 E-mail: mmrada@ukr.net