Военкомат Центр зайнятості АМУ Захист прав споживачів
Бюджетний регламент
2019-09-13

БЮДЖЕТНИЙ РЕГЛАМЕНТ МИРГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

Рішення "Про затвердження Бюджетного регламенту Миргородської міської ради"

 

1. Бюджетний регламент Миргородської міської ради (далі – Бюджетний регламент) встановлює порядок складання, розгляду, затвердження, виконання, звітування про виконання бюджету міста Миргород, а також визначає порядок складання, розгляду і затвердження прогнозу бюджету міста.

2. Бюджетний регламент - це нормативно-правовий акт, розроблений з урахуванням положень Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації» та інших чинних нормативно-правових актів України, який упорядковує процеси формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, що здійснюються Миргородською міською радою, її виконавчими органами протягом бюджетного періоду, а також регламентує взаємовідносини між різними учасниками бюджетного процесу.

3. У бюджетному процесі в місті Миргород застосовується програмно-цільовий метод.

4. Виконавчий комітет Миргородської міської ради, його структурні підрозділи та головні розпорядники бюджетних коштів здійснюють діяльність зі складання, розгляду, затвердження, виконання, звітування про виконання бюджету міста Миргород в межах бюджетного процесу, що складається з наступних стадій:

4.1. Складання та розгляд прогнозу міського бюджету і прийняття рішення щодо нього (включає формування показників міського бюджету на середньостроковий період, які є основою для складання міського бюджету).

4.2. Складання проекту міського бюджету (включає здійснення розрахунків

доходів, видатків і кредитування бюджету на плановий рік; підготовку проекту рішення Миргородської міської ради про міський бюджет).

4.3. Розгляду проекту та прийняття рішення про міський бюджет (включає розгляд проекту міського бюджету постійними комісіями Миргородської міської ради та прийняття рішення про міський бюджет на сесії Миргородської міської ради).

4.4. Виконання міського бюджету, включаючи внесення змін до рішення про міський бюджет (включає процедури виконання бюджету за доходами, видатками, кредитуванням і внесення змін до бюджету).

4.5. Підготовка та розгляд звіту про виконання міського бюджету і прийняття рішення щодо нього (включає підготовку та подання звітів до Миргородської міської ради, їх розгляд в раді та прийняття відповідного рішення щодо річного звіту).

5. Бюджетний регламент містить бюджетний календар.

 

БЮДЖЕТНИЙ КАЛЕНДАР

Стадія бюджетного процесу

Зміст заходів

Виконавці

Терміни виконання

І. Складання та розгляд прогнозу міського бюджету і прийняття рішення щодо нього.

(Стаття 75-1 Бюджетного кодексу України (далі по тексту – БКУ)**).

1. Підготовка та затвердження плану заходів щодо складання прогнозу міського бюджету.

Фінансове управління Миргородської міської ради

до 15 травня*

2. Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів (далі по тексту – ГРБК) інструкцій (вказівок) з підготовки прогнозу міського бюджету.

Фінансове управління Миргородської міської ради

до 01 червня*

3. Надання фінансовому управлінню:

Відділ економічного прогнозування та туризму виконавчого комітету Миргородської міської ради;

до 20 червня*

- прогнозних показників економічного і соціального розвитку території;

- попереднього прогнозу доходів міського бюджету.

Миргородське управління ГУ ДПС у Полтавській області

4. Формування показників прогнозу міського бюджету

Фінансове управління Миргородської міської ради

до кінця червня місяця*

5. Доведення до ГРБК орієнтовних граничних показників видатків міського бюджету та надання кредитів з міського бюджету на середньостроковий період.

Фінансове управління Миргородської міської ради

до 05 липня*

6. Здійснення аналізу пропозицій ГРБК до прогнозу міського бюджету та проведення погоджувальних нарад з ГРБК

Фінансове управління Миргородської міської ради, ГРБК

до кінця липня місяця*

7. Подання до Виконавчого комітету Миргородської міської ради прогнозу міського бюджету

Фінансове управління Миргородської міської ради

до 15 серпня

8. Розгляд та схвалення прогнозу міського бюджету

Виконавчий комітет Миргородської міської ради

до 01 вересня

9. Подання прогнозу міського бюджету разом із пояснювальною запискою до Миргородської міської ради

Фінансове управління Миргородської міської ради

до 06 вересня (граничний термін)

10. Розгляд питання щодо прогнозу міського бюджету на сесії Миргородської міської ради.

Миргородська міська рада

до 01 жовтня*

ІІ. Складання проекту міського бюджету (стаття 75 БКУ).

1. Здійснення заходів щодо прийняття рішень Миргородської міської ради про встановлення ставок місцевих податків та зборів (стаття 12 Податкового кодексу України).

Відділ споживчого ринку та підприємництва, земельний відділ, управління архітектури та державного архітектурно-будівельного контролю Миргородської міської ради

протягом січня-червня

2. Доведення до ГРБК прогнозних обсягів трансфертів на плановий рік та особливостей їх розрахунків (в одноденний термін з дня їх отримання від Міністерства фінансів України (далі по тексту - МФУ).

Фінансове управління Миргородської міської ради

друга половина серпня

3. Прийняття рішення про заходи щодо підготовки проекту міського бюджету.

Фінансове управління Миргородської міської ради

до 01 вересня*

4. Розроблення та доведення до ГРБК інструкції з підготовки бюджетних запитів.

Фінансове управління Миргородської міської ради

до 01 жовтня*

5. Розроблення бюджетних запитів, подання бюджетних запитів фінансовому управлінню у встановлені ним терміни.

ГРБК

протягом жовтня місяця

6. Аналіз бюджетних запитів і прийняття рішення про їх включення до проекту міського бюджету.

Фінансове управління Миргородської міської ради

друга половина жовтня місяця

7. Здійснення заходів щодо залучення громадськості до бюджетного процесу (стаття 28 БКУ) (проведення засідань громадських рад, громадських слухань)

Фінансове управління Миргородської міської ради

листопад

ІІІ. Розгляд проекту та прийняття рішення про міський бюджет.

1. Підготовка проекту рішення про міський бюджет і його подання до виконавчого комітету Миргородської міської ради для схвалення (стаття 76 БКУ).

Фінансове управління Миргородської міської ради

до 20 листопада

2. Схвалення проекту рішення про міський бюджет (стаття 76 БКУ).

Виконавчий комітет Миргородської міської ради

до 25 листопада

3. Подання проекту рішення про міський бюджет до Миргородської міської ради.

Фінансове управління Миргородської міської ради

до 27 листопада

4. Розміщення бюджетних запитів на офіційному сайті Миргородської міської ради.

ГРБК

не пізніше ніж через 3 робочі дні після подання Миргородській міській раді проекту рішення про міський бюджет

5. Розгляд проекту рішення про міський бюджет на сесії Миргородської міської ради та затвердження міського бюджету (стаття 77 БКУ).

Миргородська міська рада

до 25 грудня

6. Приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про «Державний бюджет України» (далі по тексту – ДБУ), (якщо до 01 грудня не прийнято Закон про ДБУ) (стаття 77 БКУ).

Фінансове управління Миргородської міської ради

Миргородська міська рада

двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України

7. Оприлюднення рішення міської ради про міський бюджет на плановий рік у газеті, що визначена Миргородською міською радою (стаття 28 БКУ).

Фінансове управління Миргородської міської ради

не пізніше ніж через 10 днів з дня прийняття рішення про міський бюджет

IV. Виконання міського бюджету, включаючи внесення змін до рішення про міський бюджет

1. Доведення до ГРБК лімітних довідок про бюджетні асигнування (п. 26 Порядку, Постанова Кабінету міністрів України №228).

Фінансове управління Миргородської міської ради

двотижневий строк з дня прийняття рішення про міський бюджет

2. Надання фінансовому управлінню уточнених проектів зведених кошторисів та інших бюджетних документів (рекомендовано - за 3-4 дні до затвердження розпису (п. 30 Порядку, Постанова Кабінету міністрів України №228).

ГРБК

визначається фінансовим управлінням

3. Затвердження розпису міського бюджету та його подання до територіального органу Казначейства (Порядок складання і виконання розпису місцевого бюджету, п. 5.1 Порядку, Наказ МФУ №938).

Фінансове управління Миргородської міської ради

місячний термін з дня прийняття рішення про міський бюджет

4. Доведення до ГРБК витягів із розпису міського бюджету (п 5.2 Порядку, Наказ МФУ №938 та п.31 Порядку, Постанова Кабінету міністрів України №228).

Фінансове управління Миргородської міської ради

місячний термін з дня прийняття рішення про міський бюджет

5. Затвердження та направлення до територіального органу Казначейства тимчасового розпису міського бюджету (якщо не затверджено міський бюджет). Доведення до ГРБК витягів із тимчасового розпису (п.3.8 Порядку, Наказ МФУ №938).

Фінансове управління Миргородської міської ради

до 30 грудня

6. Подання територіальному органу Казначейства розподілу показників зведених кошторисів та інших бюджетних документів у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів відповідно до мережі (абзац 1 п. 5.3 Порядку, Наказ МФУ №938).

ГРБК та розпорядники нижчого рівня, які мають власну мережу

протягом 3-х робочих днів після отримання витягу з розпису міського бюджету

7. Розробка, затвердження за погодженням з фінансовим управлінням паспортів бюджетних програм (ч. 8 ст. 20 БКУ та п. 1.6 Правил, Наказ МФУ №836).

ГРБК

протягом 45 днів після набрання чинності рішенням про міський бюджет

8. Затвердження кошторисів та інших бюджетних документів
  (п. 31 Порядку, Постанова Кабінету міністрів України №228).

Розпорядники коштів

протягом 30 календарних днів після затвердження розпису міського бюджету

9. Подання органам казначейства:

Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів

протягом 5 робочих днів після затвердження кошторисів

- кошторисів на інших бюджетних документів;

- планів використання бюджетних коштів.

(абзац 4. п. 5.3 та п. 5.6 Порядку, Наказ МФУ №938)

10. Перевірка правильності складання та затвердження кошторисів і планів використання бюджетних коштів розпорядниками /одержувачами коштів, які отримують кошти з міського бюджету (стаття 115 БКУ)

Фінансове управління Миргородської міської ради

протягом квітня-травня

11. Подання головними розпорядниками бюджетних коштів заявок на виділення коштів відповідно до зареєстрованих бюджетних зобов’язань

ГРБК

Щотижня протягом року (понеділок, вівторок, четвер)

12. Підготовка розпоряджень про виділення коштів загального/спеціального фонду міського бюджету

Фінансове управління Миргородської міської ради

Щотижня протягом року (вівторок, середа, п’ятниця)

13. Внесення змін до рішення Миргородської міської ради про міський бюджет (з урахуванням вимог статті 78 БКУ)

Фінансове управління Миргородської міської ради

Протягом року

14. Внесення змін до розпису міського бюджету

Фінансове управління Миргородської міської ради

Протягом 3-х робочих днів після прийняття рішення міською радою про внесення змін до міського бюджету

V. Підготовка та розгляд звіту про виконання міського бюджету і прийняття рішення щодо нього

1. Надання фінансовому управлінню:
  - місячного звіту про виконання міського бюджету (пп. 3.6 і 3.10 Інструкції, Наказ Державної казначейської служби України (далі по тексту – ДКСУ) №36);

Орган Казначейства

щомісяця до 10-го числа місяця наступного за звітнім періодом

щомісяця до 23-го числа місяця наступного за звітнім періодом

- звіту про бюджетну заборгованість (Розділ ІІІ Інструкції, Наказ ДКСУ №36);

- квартального звіту про виконання міського бюджету (пп. 3.7 і 3.11 Інструкції, Наказ ДКСУ №36);

щокварталу до 21-го числа місяця наступного за звітнім періодом

- річного звіту про виконання міського бюджету (пп. 3.8 і 3.12 Інструкції, Наказ ДКСУ №36).

визначається фінансовим управлінням

2. Надання фінансовому управлінню звітів про виконання паспортів бюджетних програм (п.2 Наказу МФУ №836).

ГРБК

у термін, визначений для подання зведеної річної бюджетної звітності

3. Подання інформації про виконання міського бюджету за підсумками року, а також інформування про час і місце публічного представлення такої інформації (стаття 28 БКУ) для опублікування у газеті, що визначена Миргородською міською радою.

Фінансове управління Миргородської міської ради

до 01 березня

4. Подання до відділу інформаційного забезпечення виконавчого комітету Миргородської міської ради для опублікування інформації на сайті Миргородської міської ради (стаття 28 БКУ):

ГРБК

протягом 3-х робочих днів з дня затвердження таких документів

- паспортів бюджетних програм на поточний бюджетний період (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм);

протягом 3-х робочих днів після подання річної бюджетної звітності

- звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період;

- результати оцінки ефективності бюджетних програм за звітний період.

у двотижневий строк після подання річної бюджетної звітності

5. Організація та проведення роботи з підготовки пояснювальної записки до річного звіту про виконання міського бюджету та звіту по мережі, штатах і контингентах (стаття 61 БКУ).

Фінансове управління Миргородської міської ради

січень-лютий

6. Подання до Миргородської міської ради (стаття 80 БКУ)

Фінансове управління Миргородської міської ради

до 01 червня

до 01 серпня

до 01 грудня

– квартального звіту про виконання місцевого бюджету;

– річного звіту про виконання місцевого бюджету.

 до 01 березня

7. Надання фінансовому управлінню узагальнених результатів аналізу оцінки ефективності бюджетних програм (п. 4 Наказу МФУ №836).

ГРБК

протягом 30 – ти днів складання звіту про виконання паспорта бюджетної програми

8. Публічне представлення інформації про виконання бюджетних програм у попередньому році (стаття 28 БКУ).

ГРБК

до 15 березня

9. Публічне представлення інформації про виконання міського бюджету за підсумками року (стаття 28 БКУ).

Фінансове управління Миргородської міської ради, ГРБК

до 20 березня

10. Перевірка річного звіту та його затвердження Миргородською міською радою (стаття 80 БКУ).

Миргородська міська рада

протягом березня

 

 

* терміни виконання, є орієнтовними, оскільки залежать від своєчасності складання, розгляду та затвердження проекту Державного бюджету України та змін до податкового і бюджетного законодавства

** відповідно застосовуються з 1 січня 2020 року - пункт 49 розділу VI Бюджетного кодексу України.

ОГОЛОШЕННЯ
     
Засідання земельної комісії

09 березня 2021  року о  13.00  в залі засідань міської ради відбудеться засідання постійної комісії Миргородської міської ради з питань земельних ресурсів, охорони довкілля. 

     
     
Засідання регламентної комісії

 09 березня  2021 року о 11.00 год   в залі засідань міської ради відбудеться засідання постійної комісії Миргородської міської ради з питань регламенту, депутатської етики, діяльності депутатів, забезпечення законності, правопорядку та протидії корупції. 

     
     
Засідання комісії з питань освіти

05 березня 2021 року о 08.30  год. у залі засідань міської ради відбудеться засідання постійної комісії Миргородської міської ради з питань освіти, культури, туризму, молоді і спорту, впровадження цифрових технологій

     
Архів оголошень
Poll ID 0 does not exist.

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Електронне звернення

Міста побратими

Миргородський відділ поліції

КП Миргородводоканал

Полтавська обласна рада

Полтавська ОДА

МИРГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
  Адреса: 37600, м. Миргород, вул. Незалежності, 17, Тел.: 5-25-01, факс: (05355) 5-22-21 E-mail: mmrada@ukr.net