Цивільний захист

Військомат Центр зайнятості АМУ Захист прав споживачів
Бюджет 2015 року
2015-01-14

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДСУМКИ ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ ЗА 2015 РІК

 

За 2015 рік міський бюджет отримав 197033,7 тис. грн., в тому числі по загальному фонду 76216,4 тис. грн., по спеціальному – 5403,8 тис. грн. та офіційних трансфертах – 115413,5 тис. грн., що становить 101,5 відсотка виконання. Планові показники перевиконано на 2997,6 тис. грн., що більше проти відповідного періоду минулого року на 73252,5 тис. грн., або 59,2 відсотка.

По загальному фонду надійшло 191550,9 тис. грн., в тому числі: субвенція з державного бюджету 114453,5 тис. грн., обласного бюджету – 732,1 тис. грн. та з інших районів - 149,0 тис. грн.

До спеціального фонду надійшло 5482,8 тис. грн. в тому числі інша субвенція з обласного бюджету – 78,9 тис. грн.

По загальному фонду, без врахування офіційних трансфертів, надійшло 76216,4 тис. грн., а саме від:

- податку на доходи фізичних осіб – 40951,5 тис. грн.;

- місцевих податків і зборів – 22659,2 тис. грн.;

- акцизного податку – 7271,2 тис. грн.;

- інших надходжень – 2958,1 тис. грн.;

- адміністративних послуг – 1401,0 тис. грн.;

- інших податків і зборів - 975,4 тис. грн.

Виконання загального фонду  склало 102,8 відсотка, план перевиконано на 2056,9 тис. грн. це пов’язане з внесенням змін до законодавства, а саме: запроваджено акцизний податок (сума надходжень 7271,2 тис. грн.), транспортний податок (137,7 тис. грн.), надходження від адміністративних послуг (1401,0 тис. грн.), плата за видачу закордонних паспортів (600,0 тис. грн.), перенесення із спеціального до загального фонду єдиного податку (8839,9 тис. грн.), екологічного (31,3 тис. грн.) і податку на нерухоме майно (2098,7 тис. грн.), що збільшило загальний фонд на 20379,8 тис. грн.

Найбільші суми по загальному фонду бюджет міста у звітному періоді отримав з наступних джерел надходжень:

- по податку на доходи фізичних осіб – 40951,5 тис. грн., або 53,7 %;

- по платі за землю – 11544,6 тис. грн., або 15,1  %;

- по єдиному податку – 8839,9 тис. грн., або 11,6 %;

- по акцизному податку – 7271,2 тис. грн., або 9,5 % ;

- по інших надходженнях – 2958,1 тис. грн., або 3,9 %.

Основними платниками податку на доходи фізичних осіб до бюджету міста є такі підприємства: ПрАТ “Миргородкурорт” – 3492,9 тис. грн., ПАТ “Миргородський завод мінеральних вод” - 1544,5 тис. грн., ПАТ “Армапром” - 1376,2 тис. грн.

До спеціального фонду за 2015 рік, без врахування офіційних трансфертів, надійшло 5403,8 тис. грн., що більше плану на 1713,4 тис. грн. і становить 146,4 відсотка, але це менше проти відповідного періоду минулого року на 8627,0 тис. грн.

Враховуючи зміни в бюджетному та податковому законодавстві, до загального фонду спрямовано єдиний і екологічний податки та податок на нерухоме майно.

Найбільші суми по спеціальному фонду бюджет міста отримав:

- за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 3503,9 тис. грн. або 64,7 %;

- надходження коштів пайової участі на розвиток інфраструктури міста – 655,2 тис. грн. або 12,1 %;

- надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення та продажу прав на земельні ділянки – 778,7 тис. грн. або 14,4 %;

- кошти цільового фонду – 448,2 тис. грн. або 8,3 %;

- надходження коштів від відшкодування втрат лісогосподарського та сільськогосподарського виробництва – 28,7 тис. грн. або 0,5 %.

За звітний період до бюджету розвитку надійшло – 1483,9 тис. грн., а саме кошти пайової участі у розвитку інфраструктури – 655,2 тис. грн., кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення – 532,8 тис. грн., кошти від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення – 245,9 тис. грн. та інша субвенція з обласного бюджету – 50,0 тис. грн.

У 2015 році отримано офіційних трансфертів115413,5 тис. грн., в тому числі по загальному фонду в сумі 115334,6 тис. грн., в тому числі:

 • з державного бюджету в сумі 114453,5 тис. грн., а саме: освітню

субвенцію – 27441,5 тис. грн., на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату енергоносіїв – 43848,4 тис. грн., на послуги зв’язку – 1848,5 тис. грн., на придбання палива та скрапленого газу – 19,0 тис. грн., на допомогу сім’ям з дітьми – 39076,1 тис. грн., дітям – сиротам – 300,4 тис. грн., на забезпечення житлом сімей загиблих військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів І-ІІ групи – 915,0 тис. грн., на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 504,6 тис. грн., на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 500,0 тис. грн.;

 • з обласного бюджету - 732,1 тис. грн., а саме : освітня субвенція – 542,3

тис. грн. інші субвенції (путівки на оздоровлення бійцям АТО) – 189,8 тис. грн.;

 • з районних бюджетів – 149 тис. грн.: інша субвенція з Миргородського

району – 63,0 тис. грн. та субвенції на утримання об’єктів спільного користування – 86,0 тис. грн., а саме: Шишацького району – 45,0 тис. грн. і В.- Багачанського – 41,0 тис. грн.

 

По спеціального фонду з обласного бюджету отримано іншу субвенцію в сумі 78,9 тис. грн.

 

Видаткова частина бюджету міста за 2015 рік в цілому виконана на 99,9 відсотка, при уточненому плані 200247,8 тис. грн., касові видатки склали 198386,0 тис.грн., що більше проти минулого року на 73555,3 тис. грн. ріст склав 58,9 відсотка.

Видатки загального фонду склали 174926,2 тис.грн., при уточненому плані 175438,8 тис. грн., що становить 99,7 відсотка та на 61,2 відсотка більше 2014 року.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 60929,9 тис.грн., що становить 99,9 відсотка планових призначень. У порівнянні з 2014 роком видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями зросли на 26,0 відсотків.

На харчування з міського бюджету направлено 2635,2 тис. грн. при уточненому плані 2637,0 тис. грн., що становить 99,9 відсотка до уточненого річного плану.

На оплату за спожиті енергоносії з бюджету міста перераховано 11292,6 тис.грн. при уточненому плані 11382,3 тис. грн., або 99,2 відсотка.

Спрямовано коштів загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) в сумі 14140,8 тис. грн.

Видатки по спеціальному фонду бюджету за 2015 рік склали 23459,9 тис. грн., при уточненому річному плані 24914,9 тис. грн., або 94,2 відсотка. (в тому числі: на заробітну плату з нарахуваннями 695,9 тис. грн., на медикаменти 2,4 тис. грн., на харчування 2207,9 тис. грн., на енергоносії 3,8 тис. грн., на капітальні видатки 19601,4 тис. грн.

За рахунок коштів бюджету розвитку на протязі року використано 19408,9 тис. грн., у відповідності із затвердженим переліком об’єктів, що становить 95,3 відсотка до уточненого річного плану 20147,8 тис. грн.

В цілому по загальному фонду за звітний період має місце дебіторська  заборгованість в сумі 56,6 тис. грн., в тому числі: попередня оплата за підписку періодичних видань – 52,4 тис. грн., виплачена, але не відшкодована заробітна плата мобілізованому за рахунок коштів державного бюджету – 4,2 тис. грн.

В зв’язку з недонадходженням коштів з державного бюджету кредиторська заборгованість проти 4403,7 тис.грн. на початок року збільшилась на 17730,9 тис. грн. і становить 22134,6 тис.грн.

За галузевим принципом кошти міського бюджету за 2015 рік освоєні наступним чином.

На фінансування органів місцевого самоврядування протягом попереднього року за рахунок загального фонду міського бюджету використано 11171,3 тис.грн., при уточненому плані 11219,5 тис. грн., що становить 99,6 відсотка та 6,4 відсотка від загальної суми видатків міського бюджету. По спеціальному фонду використано 982,0 тис. грн., з них: на капітальний ремонт приміщень 831,2 тис.грн., на придбання основних засобів 117,1 тис.грн.

 

На утримання установ освіти у 2015 році за рахунок загального фонду направлено 53445,2 тис.грн., при уточненому плані 53492,8 тис.грн., виконання склало 99,9 відсотка. З них за рахунок субвенції з державного бюджету використано 27903,2 тис. грн. В порівнянні з 2014 роком видатки збільшились на 13196,9 тис. грн., або на 32,8 відсотка.

На виконання комплексної програми розвитку освіти міста в частині підвозу учнів до шкіл міста із віддалених мікрорайонів у 2015 році спрямовано 124,5 тис.грн.

По спеціальному фонду закладами освіти за звітний період використано 5485,2 тис. грн. із них: на харчування – 1997,9 тис. грн.; за рахунок коштів бюджету розвитку на капітальний ремонт закладів освіти освоєно 2764,7 тис. грн.

 

На соціальний захист населення за рахунок загального фонду міського бюджету направлено 5774,7 тис.грн., при плані 5802,4 тис.грн., що становить 99,5 відсотка. В порівнянні з 2014 роком, видатки збільшились на 1678,0 тис. грн.

На виконання програм та заходів на соціальний захист населення використано 1002,6 тис. грн., при плані 1026,3 тис. грн., що становить 97,7 відсотка, в тому числі:

- по програмі соціального захисту населення – 362,3 тис.грн.,

- по програмі соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 15,9 тис.грн.,

- по програмі допомоги громадянам міста, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації – 7,5 тис.грн.,

- по програмі зайнятості населення – 6,6 тис.грн.,

- по Комплексній програмі соціальної підтримки учасників АТО – 420,5 тис.грн.,

- по субвенції з обласного бюджету для забезпечення організації відпочинку демобілізованих із АТО – 189,8 тис.грн.

На утримання центру соціальної служби сім'ї, дітей та молоді міста спрямовано 370,5 тис. грн. На проведення заходів центром використано 10,0 тис. грн.

На територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за 2015 рік направлено 3570,1 тис. грн., при плані 3571,3 тис. грн., що становить майже 100 відсотків.

На виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, дітям – інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги при плані 20,0 тис. грн., використано 19,9 тис .грн., що становить 99,5 відсотків.

Центром соціальної реабілітації дітей – інвалідів при плані 704,7 тис.грн. освоєно 703,8 тис.грн., що становить 99,9 відсотка, в тому числі 149,0 тис. грн. за рахунок субвенції з В.- Багачанського, Миргородського та Шишацького районів.

По спеціальному фонду використано 461,9 тис.грн., в тому числі: Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) – 340,8 тис. грн.,  Центром реабілітації дітей – інвалідів – 121,1 тис.грн., із них: за рахунок коштів бюджету на капітальний ремонт приміщень 31,2 тис. грн. та 112,9 тис.грн. відповідно.

 

На фінансування пільг та субсидій населенню на оплату енергоносіїв, твердого палива і скрапленого газу та інших пільг пільговим категоріям громадян з державного бюджету в 2015 році при річному плані 45828,7 тис. грн. отримано коштів у сумі 45715,9 тис грн., що становить 99,8 відсотка.

Кредиторська заборгованість за спожиті енергоносії, тверде паливо та скраплений газ склала 21989,9 тис. грн., по інших пільгах 144,7 тис.грн., із них: компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом – 112,4 тис. грн.; пільги з послуг зв’язку – 31,3 тис. грн.

На виконання державних програм соціального захисту населення по допомозі сім’ям з дітьми, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям з державного бюджету за звітний період кошти використано в повному обсязі – 39076,1 тис. грн.

На виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною” у 2015 році при плані 340,2 тис. грн. одержано кошти в сумі 300,3 тис. грн.

 

На утримання житлово-комунального господарства міста із загального фонду міського бюджету за 2015 рік використано 7608,7 тис. грн., при уточненому плані 7645,1 тис. грн., що становить 99,5 відсотка. Кошти спрямовано: на благоустрій міста 6993,7 тис. грн., що становить 99,5 відсотка до плану; МКЖЕУ на відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх надання – 519,6 тис. грн., на повірку теплових лічильників у житлових будинках міста – 64,0 тис. грн. та поточний ремонт ліфтів у житлових будинках міста – 31,4 тис. грн.

     По спеціальному фонду за рахунок коштів бюджету розвитку спрямовано 4463,1 тис. грн., а саме:

-  на капітальний ремонт житлового фонду міської ради – 2104,2 тис. грн.;

- на капітальний ремонт житлового фонду об’єднань співвласників багатоквартирних будинків – 963,3 тис. грн.;

- на роботи капітального характеру по благоустрою міста – 1395,6 тис. грн., в тому числі: на реалізацію проекту "Технічне переоснащення (капремонт) вуличного освітлення з оснащенням економними світильниками” – 860,4 тис. грн., із яких: 585,4 тис. грн. за рахунок отриманого кредиту від корпорації НЕФКО та 275,0 тис. грн. за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету.

 

Всього на утримання закладів культури із загального фонду міського бюджету у 2015 році було виділено 5987,1 тис. грн., що становить 99,9 відсотка. У порівнянні з 2014 роком видатки зросли на 1422,3 тис. грн. або 31,2 відсотка.

На проведення міських заходів використано 93,8 тис. грн., на фінансову підтримку муніципального духового оркестру – 403,2 тис грн., на виплату премії ім. А.Шевченка 1165 грн.

 За звітний період установами культури освоєно коштів спеціального фонду в сумі 1231,3 тис. грн., із них на виплату заробітної плати з нарахуваннями 307,1 тис. грн. На капітальні видатки використано 888,6 тис. грн., в тому числі: на капітальний ремонт приміщень закладів культури на суму 724,0 тис. грн. за рахунок коштів бюджету розвитку.

На фінансову підтримку засобів масової інформації за 2015 рік направлено 866,9 тис. грн., в тому числі: міській телестудії “Миргород” - 512,1 тис. грн.,  радіокомпанії “Миргород” - 161,5 тис. грн. та редакції газети “Миргород - наш дім” - 193,3 тис. грн.

 

За попередній рік на фізичну культуру і спорт із загального фонду міського бюджету виділено 2088,1 тис. грн., що більше в порівняння з минулим роком на 497,5 тис. грн., або на 31,3 відсотка.

На проведення заходів по фізичній культурі і спорту освоєно 100,0 тис. грн. Видатки по центру здоров’я “Спорт для всіх” склали – 50,8 тис.грн. На фінансову підтримку ФСТ ”Україна” виділено 16,0 тис. грн.

 На утримання дитячо-юнацької спортивної школи було виділено за звітний період 1921,3 тис. грн., що більше від показника попереднього року на 456,2 тис. грн. або 31,1 відсотка.

     По спеціальному фонду по ДЮСШ використано 38,4 тис. грн., із них: на придбання спортивного інвентарю в сумі 25,0 тис. грн.

За звітний період на капітальні вкладення використано 5048,6 тис. грн., в тому числі:

 • на реконструкцію – 3526,5 тис. грн., а саме; житлового будинку по вул. Багачанська, 84 - 168,8 тис. грн., вуличного освітлення – 364,5 тис. грн., мереж водопостачання по вул. Корсуна та провулку Кобзарський – 149,4 тис. грн., модернізація системи опалення ЗОШ № 9 – 1,3 тис. грн.,  будівлі СЮТ – 535,0 тис. грн., будівлі ЗОШ

№ 3 – 724,5 тис. грн., стадіону “Старт” - 9,6 тис. грн., ДНЗ № 5 – 204,2 тис. грн., мосту через р. Хорол – 834,4 тис. грн., ДНЗ № 11 – 534,8 тис. грн., в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 500,0 тис. грн.;

 • на будівництво – 1522,1 тис. грн., а саме: водогону по вул. Єрківській – 182,0 тис. грн.; спортивного майданчика ЗОШ №1 – 307,8 тис. грн.; 2-х мулових майданчиків на території існуючих очисних споруд – 2,4 тис. грн.;  пам’ятника воїнам інтернаціоналістам – 12,6 тис. грн.; теплогенераторної по вул. Ігнатенка – 19,3 тис. грн.; спортивного майданчика “Екстрім” – 83,0 тис. грн., з яких: 50,0 тис. грн. за рахунок субвенції з обласного бюджету; житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів І – ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов, за рахунок субвенції з державного бюджету 915,0 тис. грн.

 

На проведення робіт із землеустрою щодо встановлення меж міста із загального фонду виділено кошти в сумі 75,9 тис. грн.

За рахунок коштів спеціального фонду використано 100,0 тис. грн. на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу за рахунок авансу, внесеного покупцем та на підготовку земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів.

 

На поточний ремонт доріг із загального фонду за звітний період використано коштів на поточний ремонт доріг в сумі 1405,5 тис. грн., що становить 99,2 відсотка до плану.

По спеціальному фонду на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування за рахунок коштів бюджету розвитку освоєно 2225,8 тис. грн., що становить 100,0 відсотків до уточненого плану.

На реалізацію програми розвитку малого підприємництва використано 5,0 тис. грн. за рахунок коштів загального фонду міського бюджету.

Із спеціального фонду використано кошти в сумі 1363,1 тис. грн., на поповнення статутних капіталів комунальних підприємств міста, в тому числі: КП “Спецкомунтранс” – 984,0 тис.грн., КП ”Комбінат благоустрою і озеленення” – 164,3 тис. грн., МКП “Ритуал” - 15,0 тис. грн., МКЖЕУ – 199,8 тис. грн.

 

У звітному році на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій з резервного фонду виділено 2,9 тис. грн. для відновлення витрат на паливно-мастильні матеріали, які були використані для проведення робіт з розмінування місцевості від вибухонебезпечних предметів.

 

Із загального фонду використано кошти в сумі 43,2 тис. грн. за сплату відсотків по зовнішньому боргу.

 

На охорону навколишнього природного середовища використано 184,5 тис. грн., в тому числі:

- за рахунок субвенції з обласного бюджету на реконструкцію площадки первинних відстійників очисних споруд в сумі 28,9 тис. грн.;

- на придбання урн для утилізації сміття 25,0 тис. грн.;

- на інформаційно-просвітницькі заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища в сумі – 3,5 тис. грн.;

- на заходи з озеленення міста 52,1 тис. грн.;

- на розчищення русла річки Хорол в районі вул. Котляревського використано 75,0 тис. грн.

За 2015 рік, видатків, що не відносяться до основних галузей здійснено по загальному фонду в сумі 1345,2 тис. грн., в тому числі:

- на покриття заборгованостей, що виникли у попередні роки – 100,7 тис. грн.;

- за рахунок субвенції з державного бюджету видатки на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 504,6 тис. грн.;

- на виконання Програми по покращенню умов обслуговування платників податків – 50,0 тис. грн., як субвенція з міського бюджету державному;

- інші видатки – 689,9 тис. грн., в тому числі на фінансування: Програми підтримки діяльності органів самоорганізації населення – 232,4 тис.грн., Цільової програми підтримки інвестиційної діяльності, зміцнення іміджу міста та розвитку міжнародного співробітництва – 49,8 тис.грн., Програми зайнятості населення 78,3 тис.грн., Програми підготовки молоді міста Миргорода до військової служби – 1,2 тис.грн., Програми підтримки діяльності громадського формування "Оберіг" – 49,8 тис.грн., комплексної програми розвитку цивільного захисту – 12,0 тис.грн., Програми підтримки заходів мобілізації та забезпечення територіальної оборони – 57,4 тис.грн., Комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО (забезпечення військовим спорядженням та амуніцією) – 45,8 тис.грн., Програми паспортизації об’єктів культурної спадщини – 18,0 тис.грн., внесків до асоціації міст України, Полтавщини – 21,3 тис.грн., громадських робіт – 44,2 тис.грн., утримання прибудинкових територій та приміщень – 79,7 тис.грн.

По спеціальному фонду видатки, що не входять до основних галузей становлять 1345,7 тис. грн., які були освоєні на:

- виконання Програми по покращенню умов обслуговування платників податків – 50,0 тис. грн., як субвенція з міського бюджету державному;

- Програму зниження рівня злочинності (придбання комплекту відеоспостереження) – 115,0 тис. грн.

- Програму фінансування тимчасових робіт для внутрішньо переміщених осіб за фінансовою участю ПРООН – 98,9 тис. грн.;

- покриття заборгованостей, що виникли у попередні роки - 1081,8 тис. грн.

 


 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ ЗА 9 МІСЯЦІВ 2015 РОКУ

 

За 9 місяців 2015 року бюджет міста виконано на 100,5 відсотка при плані – 126531,3 тис. грн. надійшло – 127117,2 тис. грн., понад план отримано – 585,9 тис. грн. Це більше проти відповідного періоду минулого року на 35963,6 тис. грн.

Понад план отримана освітня субвенція – 329,1 тис. грн.

Недофінансовано офіційних трансфертів на 3553,5 тис. грн., або 4,9 відсотка. При плані – 73190,3 тис. грн. надійшло – 69636,8 тис. грн. Недоотримана субвенція з державного бюджету по допомозі сім’ям з дітьми – 1931,4 тис. грн., по енергоносіях – 712,1 тис. грн., по послугах зв’язку – 103,5 тис. грн., дітям сиротам – 36,1 тис. грн. та по спеціальному фонду інша субвенція з обласного бюджету – 1099,5 тис. грн.

По загальному фонду надійшло 123982,2 тис. грн., в тому числі: субвенція з державного бюджету 69313,8 тис. грн., з обласного бюджету - 95,0 тис. грн. та субвенції з інших районів на утримання центру реабілітації дітей інвалідів - 149,0 тис. грн.

До спеціального фонду надійшло 3135,0 тис. грн. в тому числі інша субвенція з обласного бюджету – 78,9 тис. грн.

 

По загальному фонду, без врахування офіційних трансфертів, надійшло 54424,3 тис. грн. при плані 50504,1 тис. грн., тобто 107,8 відсотка, план перевиконано на 3920,2 тис. грн. Це більше надходжень відповідного періоду минулого року на 12 690,9 тис. грн., або 30,4 відсотка. Таке збільшення пов’язане за рахунок внесення змін до бюджетного та податкового законодавства, а саме: запроваджено акцизний податок (сума надходження становить – 5152,8 тис. грн.), надходження до бюджету міста адміністративних послуг, які в минулих роках надходили до державного бюджету (1051,4 тис. грн.), плати за видачу закордонних паспортів (508,0 тис. грн.) та перенесенням із спеціального до загального фонду єдиного податку (6332,7 тис. грн.), екологічного (24,3 тис. грн.) і податку на нерухоме майно (1449,2 тис. грн.), що збільшило загальний фонд на 14518,4 тис. грн.

Найбільші суми по загальному фонду бюджет міста у звітному періоді отримав по наступних джерелах надходжень:

 • по податку на доходи фізичних осіб – 28495,0 тис. грн., або 52,4 %;
 • по платі за землю - 8871,3 тис. грн., або 16,3 %;
 • єдиний податок - 6332,7 тис. грн., або 11,6 %;
 • акцизний податок –5152,8 тис. грн., або 9,5 % ;
 • інші надходження – 2170,5 тис. грн., або 4,0 %

 

Основними платниками податку на доходи фізичних осіб до бюджету міста є такі підприємства: ПрАТ “Миргородкурорт” – 2331,5 тис. грн., ПАТ “Миргородський завод мінеральних вод” - 1133,3 тис. грн., ПАТ “Армапром” - 983,2 тис. грн.

Інших надходжень до бюджету міста за січень – вересень 2015 року отримано – 2170,4 тис. грн. при плані – 1635,0 тис. грн., перевиконання склало 535,4 тис. грн., що становить 132,7 відсотка (це більше на 84,4 тис. грн. проти відповідного періоду минулого року), в тому числі:

 - за договорами врегулювання правовідносин – 1464,7 тис. грн.;

 - за оренду окремих елементів благоустрою комунальної власності для розміщення    малих архітектурних форм – 376,9 тис. грн.;

- за користування земельною ділянкою, згідно договорів сервітута – 266,1 тис. грн.;

 - збитки заподіяні територіальній громаді міста – 29,3 тис. грн.;

- повернення бюджетних коштів – 25,3 тис. грн.;               -

- відшкодування вартості дерев – 6,1 тис. грн.;

- за участь у конкурсі – 2,0 тис. грн.

 

До спеціального фонду бюджету міста, без врахування офіційних трансфертів, надійшло за 9 місяців поточного року 3056,1 тис. грн., що більше плану на 219,2 тис. грн. і становить 107,7 відсотка, але це менше проти відповідного періоду минулого року на 7223,2 тис. грн. Враховуючи зміни в законодавстві до загального фонду спрямовано єдиний і екологічний податки та податок на нерухоме майно.

Найбільші суми у звітному періоді отримано по наступних джерелах надходжень:

 • власні надходження бюджетних установ – 2278,9 тис. грн. або 74,6 %;
 • кошти цільового фонду – 358,9 тис. грн. або 11,7 %;
 • надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення – 279,9 тис. грн. або 9,2 %;
 • надходження коштів пайової участі на розвиток інфраструктури міста – 114,5 тис.грн. або 3,7 %.

До бюджету розвитку надійшло – 470,7 тис. грн., а саме кошти від продажу чотирьох земельних ділянок несільськогосподарського призначення площею 372 м2 – 279,9 тис. грн., кошти пайової участі у розвитку інфраструктури – 114,5 тис. грн., кошти від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення – 26,3 тис. грн. та інша субвенція з обласного бюджету – 50,0 тис. грн. Планові показники бюджету розвитку не довиконано на 166,3 тис. грн.

До цільового фонду за січень – вересень 2015 року надійшло 358,9 тис. грн., що менше запланованих показників на 13,1 тис. грн. та становить 96,5 відсотка. Але це більше на 50,8 тис. грн. проти відповідного періоду минулого року.

За звітний період отримано офіційних трансфертів69636,8 тис. грн. в тому числі: по загальному фонду – 69557,8 тис. грн. та спеціальному – 79,0 тис. грн.

До загального фонду отримано субвенції з державного бюджету69313,8 тис. грн., а саме: освітню субвенцію – 20430,8 тис. грн., субвенції для здійснення соціального захисту населення – 48171,5 тис.грн., на забезпечення житлом сімей загиблого та пораненого військовослужбовців – 642,0 тис. грн., на проведення виборів міських голів та депутатів місцевих рад – 69,5 тис. грн.

З обласного бюджету отримано іншу субвенцію – 95,0 тис. грн., та субвенції з районів: інша субвенція з Миргородського району – 63,0 тис. грн. та субвенції на утримання об’єктів спільного користування – 86,0 тис. грн., а саме: Шишацького району – 45,0 тис. грн. і В-Багачанського – 41,0 тис. грн.

По видатках бюджет міста за 9 місяців 2015 року в цілому виконаний в сумі 121 516,3 тис. грн., що становить 91,4 відсотка до плану. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки зросли на 29 033,1 тис. грн. або на 31,4 відсотка.

Видатки по загальному фонду за 9 місяців поточного року склали 107 121,9 тис. грн., що становить 94,9 відсотка до плану за відповідний період та 63,6 відсотка до уточненого річного плану. Порівнюючи з виконанням бюджету за 9 місяців 2014 року видатки зросли на

25 256,2 тис. грн. або 30,8 відсотка.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями за 9 місяців 2015 року при плані 43274,3 тис. грн., фактично використано 42043,5 тис. грн., що складає 97,2 відсотка та 115,0 відсотка до виконання за аналогічний період минулого року.

На придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів проведено видатків на 17,0 тис. грн., що складає 69,9 відсотка до плану та 103,7 відсотка до видатків за 9 місяців минулого року.

На харчування із загального фонду бюджету направлено 1721,0 тис. грн., при плані

1818,7 тис. грн., що становить 94,6 відсотка і 119,4 відсотка до видатків за 9 місяців минулого року.

На оплату за спожиті енергоносії спрямовано 5639,5 тис. грн., що становить 91,8 відсотка до плану за звітний період та 90,0 відсотків до виконання за 9 місяців минулого року.

 

Видатки по спеціальному фонду за 9 місяців поточного року склали 14 394,3 тис. грн.,

(з них : на заробітну плату з нарахуваннями 422,6 тис. грн., на медикаменти та перев’язувальні матеріали - 0,9 тис. грн., на харчування – 1 473,8 тис. грн., капітальні видатки – 11 748,9 тис. грн.), що більше на 3 776,8 тис. грн. в порівнянні з аналогічним періодом минулого року і становить 135,6 відсотка.

Кредиторська заборгованість за звітний період по загальному фонду склала 4 431,2 тис. грн., в тому числі: по державному бюджету – 2 723,5 тис. грн., по міському бюджету – 1 707,7 тис. грн.

Із загального фонду міського бюджету на утримання органів місцевого самоврядування за 9 місяців 2015 року було використано 7 553,9 тис. грн., що становить 97,5 відсотка до плану і 76,8 відсотка до річного плану.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 6 660,8 тис. грн., при плані

6 731,3 тис. грн., що становить 99,0 відсотків до плану.

На оплату за спожиті енергоносії за 9 місяців 2015 року направлено 310,4 тис. грн., або 87,0 відсотків від плану за вказаний період. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року виконання збільшилось на 135,9 тис. грн.

По спеціальному фонду органами місцевого самоврядування використано 852,1 тис. грн., в тому числі: на капітальний ремонт нежитлових приміщень 762,4 тис.грн.

На утримання установ освіти за 9 місяців 2015 року із загального фонду міського бюджету було використано 34 671,5 тис. грн., при плані 36 382,3 тис. грн., що становить 95,3 відсотка. З них за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету використано 18871,1 тис. грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року, видатки на освіту збільшилися на

4 082,7 тис. грн. або на 13,3 відсотка.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями за звітний період спрямовано 27 771,7 тис. грн. при плані 28 830,3 тис. грн. або 96,3 відсотка, що в порівнянні з аналогічним періодом минулого року більше на 3070,7 тис. грн., або на 12,4 відсотка.

Видатки на харчування склали 1720,3 тис. грн. або 94,6 відсотка до плану за звітній період.

На оплату за спожиті енергоносії направлено 4 560,9 тис. грн. при плані 4 895,3 тис. грн., або 93,2 відсотка, що в порівнянні за 9 місяців минулого року більше на 511,6 тис. грн. або на 12,6 відсотка.

На окремі заходи не віднесених до заходів розвитку використано 72,4 тис. грн., з них спрямовано на виконання міської Програми по підвозу дітей до шкіл міста із віддалених мікрорайонів 61,1 тис. грн.

Установами освіти за звітний період освоєно коштів спеціального фонду в сумі 4169,2 тис. грн., у тому числі: на заробітну плату з нарахуваннями - 112,5 тис. грн., на придбання медикаментів - 0,6 тис. грн., на харчування – 1 317,0 тис. грн., за спожиті енергоносії – 1,0 тис. грн., на капітальні видатки – 2 539,3 тис. грн., з них проведено капітальні ремонти установ освіти в сумі 2 371,6 тис. грн., за рахунок коштів бюджету розвитку.

Станом на 01.10.2015 року кредиторська заборгованість становить 1 707,7 тис. грн. за теплопостачання по загальноосвітніх навчальних закладах.

На соціальний захист населення за 9 місяців поточного року по загальному фонду направлено 51 989,9 тис. грн., що становить 94,4 відсотка від плану за звітний період, з них за рахунок коштів міського бюджету – 4 061,0 тис. грн., що в порівнянні з 9 місяцями 2014 року більше на 34,8 відсотка.

По інших видатках на соціальний захист населення при плані 701,5 тис.грн., використано 678,5 тис.грн., що становить 96,7 відсотка, в тому числі: на одноразову грошову допомогу громадянам міста – 157,2 тис.грн.; на матеріальну допомогу на поховання безробітних – 5,2 тис.грн.; на допомогу жінкам при народженні дитини – 36,8 тис.грн.; на заходи ветеранам Великої Вітчизняної війни, пенсіонерам, іншим соціально незахищеним категоріям населення – 9,9 тис.грн.; на підтримку учасників АТО – 337,9 тис.грн.; на придбання путівок для дітей –інвалідів – 23,7 тис.грн.; на матеріальну допомогу в зв’язку з надзвичайною ситуацією – 7,5 тис.грн.; надання допомоги дітям – сиротам – 9,7 тис.грн.; на громадські роботи – 6,6 тис.грн.; надання пільг міською радою на оплату ЖКП – 3,9 тис.грн.; на путівки демобілізованим військовослужбовцям, які проходили військову службу в районах проведення антитерористичної операції, та членів їх сімей у санаторно – курортних закладах за рахунок субвенції з обласного бюджету – 80,1 тис.грн.

На фінансування пільг ветеранам війни та праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітним сім’ям та іншим пільговим категоріям, субсидій населенню на оплату енергоносіїв, твердого палива, скрапленого газу та інших пільг з державного бюджету за 9 місяців 2015 року направлено кошти в сумі 19169,4 тис. грн., при плані 19959,9 тис. грн. , що на 10594,7 тис. грн. або на 123,6 відсотка більше фінансування відповідного періоду минулого року. (Енергоносії профінансовані в сумі 17806,5 тис. грн., тверде паливо та скраплений газ -12,3 тис. грн., інші пільги - 1350,6 тис. грн.)

Кредиторська заборгованість по пільгах та субсидіях населенню станом на 01.10.2015 року склала 2723,5 тис. грн.

На виконання державних програм соціального захисту населення по допомозі сім'ям з дітьми, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам з державного бюджету за звітний період використано 28782,0 тис. грн., що на 4266,2 тис. грн. (17,4 відсотка) більше, ніж за 9 місяців 2014 року.

На виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" за звітній період спрямовано кошти в сумі 219,2 тис. грн., що на 74,7 тис. грн.(51,7 відсотка) більше відповідного показника минулого року.

На утримання центру соціальних служб сім’ї дітей та молоді міста було спрямовано 249,8 тис. грн. при плані 269,3 тис. грн., що становить 92,8 відсотка від плану за звітний період.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями направлено 232,6 тис. грн., на оплату за спожиті енергоносії - 13,1 тис. грн.

На проведення заходів центром використано 5,0 тис. грн.

На реалізацію програми оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку використано 97,7 тис. грн.

На утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за 9 місяців 2015 року було використано 2 534,8 тис. грн., при плані 2 543,9 тис. грн. або 99,6 відсотка. Порівнюючи із виконанням за 9 місяців 2014 року, видатки збільшились на 273,7 тис. грн. або 112,1 відсотка. На виплату заробітної плати з нарахуваннями направлено 2 347,3 тис. грн., що становить 100 відсотків виконання. На придбання медикаментів спрямовано 12,4 тис. грн., на харчування – 0,7 тис. грн., на оплату за спожиті енергоносії -124,6 тис. грн.

На виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги при плані 19,9 тис. грн., використано 14,0 тис. грн. або 70,5 відсотка.

Центром соціальної реабілітації дітей – інвалідів при плані на звітний період 489,4 тис. грн. фактично використано 481,1 тис. грн., що становить 98,3 відсотка, в тому числі: 149,0 тис. грн. за рахунок субвенції з Миргородського, В.–Багачанського та Шишацького районів. На виплату заробітної плати з нарахуваннями використано 423,7 тис. грн., при плані 425,6 тис. грн., що становить 99,5 відсотка. На оплату за спожиті енергоносії спрямовано 42,8 тис. грн., або 88,8 відсотка до плану.

Коштів спеціального фонду територіальним центром використано за 9 місяців 2015 року в сумі 232,8 тис. грн., у тому числі на: виплату заробітної плати з нарахуваннями направлено - 35,3 тис. грн., на харчування – 156,7 тис. грн., по капітальних видатках – 10,5 тис. грн., на придбання велосипедів для соціальних працівників.

Центром соціальної реабілітації дітей – інвалідів використано коштів спеціального фонду за 9 місяців поточного року в сумі 112,8 тис. грн., в тому числі 108,0 тис. грн., на капітальний ремонт приміщення за рахунок коштів бюджету розвитку.

На утримання житлово – комунального господарства із загального фонду міського бюджету за звітний період використано 4 966,4 тис. грн., що становить 98,9 відсотка до плану

(5 021,7 тис. грн.), з них: 4 940,6 тис. грн. на благоустрій міста та 25,9 тис. грн. на поточний ремонт ліфтів.

За рахунок коштів бюджету розвитку на капітальний ремонт житлового фонду міської ради спрямовано 1 275,7 тис. грн., на благоустрій міста 985,1 тис. грн.

Із загального фонду міського бюджету на утримання закладів культури за 9 місяців поточного року виділено 4 143,4 тис. грн., при плані 4 149,4 тис. грн., що становить 99,8 відсотки до плану за звітний період. В порівнянні з відповідним періодом минулого року виконання склало 122,3 відсотка.

Стовідсотково направлено асигнування на виплату заробітної плати з нарахуваннями, а це 3 332,5 тис. грн.

На оплату за спожиті енергоносії використано 419,2 тис. грн., відсоток виконання 99,6.

На проведення міських заходів культурно-мистецького напрямку використано 73,1 тис. грн.

На фінансову підтримку міського духового оркестру ім. І.І.Шатравки спрямовано 253,5 тис. грн., що більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 32,7 тис. грн. або на 14,8 відсотка.

За звітний період закладами культури було використано коштів спеціального фонду в сумі 782,3 тис. грн., із них: на виплату заробітної плати з нарахуваннями направлено 214,3 тис. грн., на капітальні видатки – 539,0 тис. грн., в тому числі: на капітальний ремонт приміщень закладів культури 463,9 тис. грн. за рахунок коштів бюджету розвитку.

За 9 місяців поточного року на фінансову підтримку засобів масової інформації з міського бюджету виділено 593,5 тис. грн., в тому числі: міській телестудії “Миргород” - 357,9 тис. грн., радіокомпанії “Миргород” – 108,8 тис. грн. та редакції газети “Миргород - наш дім” – 126,8 тис. грн.

На фізичну культуру і спорт із загального фонду міського бюджету за 9 місяців 2015 року спрямовано 1 421,7 тис. грн., що становить 91,4 відсотка до плану на звітний період.

На проведення заходів по фізичній культурі і спорту виділено 83,8 тис. грн.

На дитячу юнацьку спортивну школу при плані 1414,5 тис. грн., за звітний період виділено 1288,9 тис. грн., що більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 125,6 тис. грн. або 15,7 відсотка, в тому числі: на виплату заробітної плати з нарахуваннями використано 1116,1 тис. грн., що становить 93,9 відсотка до плану, на оплату за спожиті енергоносії 88,5 тис. грн.

ФСТ “Україна” та ЦФЗН “Спорт для всіх” профінансовано стовідсотково, відповідно 11,9 та 37,1 тис. грн.

За звітний період використано коштів спеціального фонду по ДЮСШ в сумі 7,2 тис. грн., які були спрямовані на поточні видатки, з них: на оплату за спожиті енергоносії – 2,8 тис. грн.

По спеціальному фонду за рахунок коштів з бюджету розвитку використано кошти на капітальні вкладення в сумі – 1 889,3 тис. грн., в тому числі:

 • на реконструкцію – 1 390,0 тис. грн., а саме; житлового будинку по вул. Багачанська, 84 - 168,8 тис. грн., вуличного освітлення – 7,6 тис. грн., мереж водопостачання по вул. Корсуна та провулку Кобзарський - 91,6 тис. грн., модернізація системи опалення ЗОШ № 9 -1,3 тис. грн., будівлі СЮТ - 259,6 тис. грн., будівлі ЗОШ № 3 - 638,7 тис. грн., стадіону «Старт» - 2,9 тис. грн., ДНЗ № 5 - 204,2 тис. грн., мосту через р. Хорол – 15,3 тис. грн.
 • на будівництво – 499,3 тис. грн., а саме: водогону по вул. Єрківській - 118,0 тис. грн., спортивного майданчика ЗОШ №1 - 307,8 тис. грн., 2-х мулових майданчиків на території існуючих очисних споруд - 2,4 тис. грн., пам’ятника воїнам інтернаціоналістам - 12,6 тис. грн., тепло генераторної по вул. Ігнатенка – 12,8 тис. грн., спортивного майданчика «Екстрім» - 45,7 тис. грн., з яких 38,5 тис. грн. за рахунок субвенції з обласного бюджету.

Освоєно кошти спеціального фонду міського бюджету в сумі 48,0 тис. грн. на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу та підготовка земельних ділянок не сільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів.

Із загального фонду за звітний період використано коштів на поточний ремонт доріг в сумі 1 149,1 тис. грн., що становить 90,8 відсотки до плану.

По спеціальному фонду на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування за 9 місяців 2015 року профінансовано 1 493,7 тис. грн.

Використано кошти спеціального фонду в сумі 724,9 тис. грн., для поповнення статутних капіталів комунальним підприємствам міста, а саме: КП «Спецкомунтранс»   556,0 тис. грн., КП «Комбінат благоустрою та озеленення» - 153,9 тис. грн.; МКП «Ритуал» - 15,0 тис. грн.

На попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій з резервного фонду виділено 2,9 тис. грн., для відновлення витрат на паливно – мастильні матеріали, які були використані для проведення робіт з розмінування місцевості від вибухонебезпечних предметів.

За звітний період поточного року використано із загального фонду міського бюджету кошти за сплату відсотків по зовнішньому боргу (кредит НЕФКО) в сумі 25,8 тис. грн.

З фонду охорони навколишнього природного середовища використано 82,5 тис. грн., в тому числі:

- на інформаційно-просвітницькі заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища в сумі - 1,5 тис. грн.;

- на заходи з озеленення міста в сумі - 52,1 тис. грн.;

- за рахунок субвенції з обласного бюджету за виконані роботи по реконструкції площадки первинних відстійників очисних споруд - 28,9 тис. грн.

Видатків, не віднесених до основних груп, за 9 місяців 2015 року використано 1816,2 тис.грн., в тому числі:

по загальному фонду використано в сумі 577,1 тис. грн., у тому числі:

- видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки - 100,7 тис. грн.;

- за рахунок субвенції з державного бюджету видатки на проведення виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів – 14,4 тис. грн.;

- інші видатки – 462,0 тис. грн., в тому числі: на органи самоорганізації населення – 166,4 тис.грн., на програму зайнятості населення – 59,6 тис.грн., на цільову програму підтримки інвестиційної діяльності, зміцнення іміджу міста та розвитку міжнародного співробітництва м.Миргорода на 2012-2016рр. – 31,1 тис.грн., на програму підготовки молоді міста Миргорода до військової служби на 2015р. – 0,2 тис.грн., транспортні послуги на виконання комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО на 2015р. – 3,8 тис.грн., на програму підтримки діяльності громадського формування "Оберіг" по охороні громадського порядку в м. Миргороді на 2014-2015рр. – 40,4 тис.грн., на комплексну програму розвитку цивільного захисту міста Миргорода на 2012-2016 роки – 6,7 тис.грн., на програму підтримки заходів мобілізації та забезпечення територіальної оборони на 2015р. – 52,4 тис.грн., на внески до асоціації міст – 21,3 тис.грн., на громадські роботи – 34,0 тис.грн., на відшкодування витрат з утримання прибудинкових територій та приміщень, що не перебувають в оренді – 28,2 тис.грн., на оплату за теплопостачання художньої майстерні – 17,9 тис.грн.

по спеціальному фонду проведено видатків в сумі 1 239,1 тис. грн., у тому числі:

- на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки – 1081,8 тис. грн.;

- інші видатки – 157,2 тис. грн., з них: на виконання програми зниження рівня злочинності в м. Миргороді - 115,0 тис. грн., та програми фінансування тимчасових робіт за участю ПРООН для вимушено переміщених осіб – 42,2 тис. грн.

 


 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ ЗА I ПІВРІЧЧЯ 2015 РОКУ

 

За І півріччя 2015 року бюджет міста виконано на 104,8 відсотка при плані – 81027,0 тис. грн. надійшло – 84931,0 тис. грн. понад план отримано – 3904,0 тис. грн. Це більше проти відповідного періоду минулого року на 23652,9 тис. грн.

Недофінансовано офіційних трансфертів на 215,2 тис. грн., або 0,4 відсотка. При плані – 48643,0 тис. грн. надійшло – 48427,8 тис. грн. Недоотримана субвенція з державного бюджету в сумі 36,2 тис.грн., а саме: на оплату послуг зв’язку – 25,6 тис. грн., дітям сиротам – 10,6 тис. грн. та по спеціальному фонду інша субвенція з обласного бюджету – 220,0 тис. грн.

Достроково перерахована субвенція на утримання об’єктів спільного користування з В- Багачанського району в сумі 41,0 тис. грн.

По загальному фонду надійшло 82794,0 тис. грн., в тому числі: субвенція з Державного бюджету 48133,8 тис. грн., з обласного бюджету – 95,0 тис. грн. та утримання центру реабілітації дітей інвалідів – 149,0 тис. грн., а саме: від Миргородського району - 63,0 тис. грн., Шишацького – 45,0 тис. грн. та В- Багачанського – 41,0 тис. грн.

До спеціального фонду надійшло 2137,0 тис. грн. в. т. ч. інша субвенція з обласного бюджету – 50,0 тис. грн.

По загальному фонду, без врахування офіційних трансфертів, надійшло 34416,2 тис. грн. при плані 30406,6 тис. грн., план перевиконано на 4009,6 тис. грн. або 113,2 відсотка, що більше надходжень відповідного періоду минулого року на 7539,9 тис. грн., або 28,1 відсотка.

Перевиконання пов’язане за рахунок внесення змін до бюджетного законодавства, а саме: вперше запроваджено акцизний податок (сума надходження становить – 3014,1 тис.грн.), надходження до бюджету міста адміністративних послуг, які в минулих роках надходили до державного бюджету (673,3 тис. грн.), плати за видачу закордонних паспортів (306,0 тис.грн.) та перенесенням із спеціального до загального фонду єдиного податку (4024,8 тис.грн.), екологічного (17,7 тис. грн.) і податку на нерухоме майно (750,5 тис.грн.), що збільшило загальний фонд на 8786,4 тис. грн.

Найбільші суми по загальному фонду бюджет міста у звітному періоді отримав по наступних джерелах надходжень:

 • по податку на доходи фізичних осіб – 18333,0 тис. грн., або 53,3 %;
 • по платі за землю – 5618,3 тис. грн., або 17,7 %;
 • єдиний податок – 4024,8 тис. грн., або 13,3 %;
 • акцизний податок – 3014,1 тис. грн., або 7,2 % ;
 • інші надходження – 1434,7 тис. грн., або 4,4 %

Основними платниками податку на доходи фізичних осіб до бюджету міста є такі підприємства: ПрАТ “Миргородкурорт” – 1347,6 тис. грн., ПАТ “Миргородський завод мінеральних вод” - 582,5 тис. грн., ПАТ “Полтаваобленерго” – 603,7 тис. грн., ПАТ “Армапром” - 613,1 тис. грн.

Планові показники загального фонду виконано за всіма податками і зборами.

Інших надходжень до бюджету міста за січень – червень 2015 року отримано – 1434,7 тис. грн. при плані – 1325,0 тис. грн., перевиконання склало 109,7 тис. грн., що становить 108,3 відсотка (та більше на 6,0 тис. грн. проти відповідного періоду минулого року), в тому числі:

- за договорами врегулювання правовідносин – 987,1 тис. грн.;

- за оренду окремих елементів благоустрою комунальної власності для розміщення малих архітектурних форм – 223,7 тис. грн.;

- за користування земельною ділянкою, згідно договорів сервітута – 181,7 тис. грн.;

- повернення бюджетних коштів – 25,3 тис. грн.;

- збитки заподіяні територіальній громаді міста – 8,8 тис. грн.;

- відшкодування вартості дерев – 6,1 тис. грн.;

- за участь у конкурсі – 2,0 тис. грн.

До спеціального фонду за 6 місяці 2015 року, без врахування офіційних трансфертів, надійшло 2087,0 тис. грн., що більше плану на 109,5 тис. грн. і становить 105,5 відсотка, але враховуючи зміни в законодавстві це менше проти відповідного періоду минулого року на 4821,3 тис. грн. До загального фонду спрямовано єдиний і екологічний податки та податок на нерухоме майно.

Найбільші суми по спеціальному фонду бюджет міста у звітному періоді отримав по наступних джерелах надходжень:

 • власні надходження бюджетних установ 1620,0 тис. грн. або 77,6 %;
 • кошти цільового фонду 253,3 тис. грн. або 12,1 %;
 • надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення – 119,9 тис. грн. або 5,7 %
 • надходження коштів пайової участі на розвиток інфраструктури міста – 68,2 тис. грн. або 3,3 %;

За І півріччя 2015 року до бюджету розвитку надійшло – 264,4 тис. грн., а саме кошти від продажу двох земельних ділянок несільськогосподарського призначення площею 246 кв. м. – 119,9 тис. грн., кошти пайової участі у розвитку інфраструктури - 68,2 тис. грн., кошти від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення – 26,3 тис. грн. та інша субвенція з обласного бюджету – 50,0 тис. грн. Планові показники бюджету розвитку не довиконано на 195,6 тис. грн., або 42,5 відсотка.

До цільового фонду за січень – червень 2015 року надійшло 253,3 тис. грн., що більше запланованих показників на 6,3 тис. грн. і становить 102,5 відсотка. Це більше на 17,4 тис. грн. проти відповідного періоду минулого року.

За звітний період отримано офіційних трансфертів – 48427,8 тис. грн. в тому числі: по загальному фонду – 48377,8 тис. грн. та по спеціальному – 50,0 тис. грн.

В повному обсязі до загального фонду отримано з державного бюджету освітню субвенцію – 14522,4 тис. грн., інші субвенції з обласного бюджету – 95,0 тис. грн., інша субвенція з Миргородського району – 63,0 тис. грн. та субвенції на утримання об’єктів спільного користування – 86,0 тис. грн., а саме: В-Багачанського району – 41,0 тис. грн. та Шишацького району – 45,0 тис. грн.

По видатках бюджет міста за І півріччя 2015 року в цілому виконаний в сумі 84392,0 тис. грн., що становить 93,5 відсотка до плану. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки зросли на 20681,5 тис. грн. або на 32,5 відсотка.

Видатки по загальному фонду за І півріччя поточного року склали 75461,9 тис. грн., що становить 96,8 відсотка до плану за відповідний період та 47,5 відсотка до уточненого річного плану. Порівнюючи з І півріччям 2014 року видатки зросли на 16154,2 тис. грн. або 27,2 відсотків.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями за І півріччя 2015 року при плані 31494,7 тис. грн., фактично використано 30072,8 тис. грн., що складає 95,5 відсотка та 113,7 відсотка до виконання за аналогічний період минулого року. До уточненого річного плану кошти на заробітну плату з нарахуваннями використано на 56,4 відсотка.

На придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів проведено видатків на 10,5 тис. грн., що складає 82,0 відсотка до плану та 90,5 відсотка до видатків І півріччя минулого року.

На харчування з загального фонду бюджету направлено 1185,4 тис. грн., при плані 1276,6 тис. грн., що становить 92,8 відсотка і 118,2 відсотка до касових видатків за І півріччя 2014 року.

На оплату за спожиті енергоносії за І півріччя поточного року направлено 4352,2 тис. грн., що становить 95,1 відсотка до плану за звітний період та 98,9 відсотка до виконання першого півріччя минулого року.

Видатки по спеціальному фонду за І півріччя поточного року склали 8930,1 тис. грн., що більше на 4527,3 тис. грн., в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

В цілому по загальному фонду станом на 01.07.2015 року кредиторська заборгованість становить 6215,6 тис. грн., з них по держбюджету – 3484,2 тис. грн.

На утримання органів місцевого самоврядування за І півріччя 2015 року було використано за рахунок коштів загального фонду міського бюджету 5321,7 тис. грн., що становить 92,2 відсотка до плану.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями направлено 4684,2 тис. грн., при плані 4920,2 тис. грн., що становить 95,2 відсотка до плану.

На оплату за спожиті енергоносії за І півріччя 2015 року направлено 286,2 тис. грн., що становить 86,7 відсотка від плану за вказаний період. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року виконання збільшилось на 131,1 тис. грн. або 84,5 відсотка.

По спеціальному фонду органами місцевого самоврядування використано за І півріччя поточного року 412,9 тис. грн., за рахунок коштів спрямованих до бюджету розвитку.

На утримання установ освіти за І півріччя 2015 року із загального фонду бюджету було направлено 25010,4 тис. грн., при плані 26376,3 тис. грн., що становить 94,8 відсотка. З них за рахунок освітньої субвенції використано 13347,6 тис. грн. В порівнянні з І півріччям 2014 року, видатки на освіту збільшились на 1268,3 тис. грн. або на 5,3 відсотка.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями за звітний період використано 20100,0 тис. грн. при плані 21191,5 тис. грн. або 94,9 відсотка, що в порівнянні з аналогічним періодом минулого року більше на 7,4 відсотка.

Видатки на харчування склали 1184,9 тис. грн. або 92,9 відсотка до плану за звітній період.

На оплату за спожиті енергоносії направлено 3328,4 тис. грн. при плані 3401,1 тис. грн., або 97,9 відсотка, що в порівнянні з І півріччям минулого року менше на 19,6 відсотка.

На окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку використано 71,9 тис. грн., з них 61,1 тис. грн. спрямовані на виконання міської Програми по підвозу дітей до шкіл міста із віддалених мікрорайонів міста.

Установами освіти за звітний період освоєно коштів спеціального фонду в сумі 2397,2 тис. грн., у тому числі: на заробітну плату з нарахуваннями - 86,4 тис. грн., медикаменти – 0,6 тис. грн., на харчування – 882,5 тис. грн., на капітальні видатки – 1309,7 тис. грн., з них на капітальні ремонти установ освіти 1277,2 тис. грн., за рахунок коштів бюджету розвитку.

Кредиторська заборгованість на 01.07.2015р. становить 2731,4 тис. грн.

На соціальний захист населення за І півріччя поточного року по загальному фонду направлено 35620,0 тис. грн., що становить 99,5 відсотка до плану за звітний період, що більше від аналогічного періоду минулого року на 10512,2 тис. грн. або 141,3 відсотка, з них за рахунок коштів міського бюджету – 2692,1 тис. грн., що в порівнянні з І півріччям 2014 року більше на 33,8 відсотка.

По інших видатки на соціальний захист населення при плані 606,0 тис.грн., використано 529,7 тис.грн., що становить 87,4 відсотка, в тому числі: на одноразову грошову допомогу громадянам міста – 116,3 тис.грн.; на матеріальну допомогу на поховання безробітних – 3,2 тис.грн.; на допомогу жінкам при народженні дитини – 25,7 тис.грн.; на заходи ветеранам Великої Вітчизняної війни, пенсіонерам, іншим соціально незахищеним категоріям населення – 9,6 тис.грн.; на підтримку учасників АТО – 265,4 тис.грн.; на придбання путівок для дітей –інвалідів – 23,7 тис.грн.; на матеріальну допомога в зв’язку з надзвичайною ситуацією – 7,5 тис.грн.; надання допомоги дітям – сиротам – 1,0 тис.грн.; на громадські роботи – 5,2 тис.грн.; надання пільг міською радою на оплату ЖКП – 2,4 тис.грн.; на путівки демобілізованим військовослужбовцям, які проходили військову службу в районах проведення антитерористичної операції, та членів їх сімей у санаторно – курортних закладах за рахунок субвенції з обласного бюджету – 69,7 тис.грн.

На фінансування пільг ветеранам війни та праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, субсидій населенню на оплату енергоносіїв, твердого палива, скрапленого газу та інших пільг з державного бюджету за І півріччя 2015 року направлено кошти в сумі 14276,3 тис.грн., при плані 14301,8 тис. грн., що становить 99,8 відсотка до плану за вказаний період. В порівнянні з І півріччям 2014 року, видатки по пільгам збільшились на 8036,2 тис. грн. або 129 відсотків. (Енергоносії профінансовані в сумі 13346,0 тис. грн., тверде паливо та скраплений газ – 7,2 тис. грн., інші пільги – 923,0 тис. грн.)

Кредиторська заборгованість по пільгах та субсидіях населенню станом на 01.07.2015 року становить 3484,2 тис.грн., у тому числі по: енергоносіях – 3260,5 тис. грн., інших пільгах – 223,7 тис. грн.

На виконання державних програм соціального захисту населення по допомозі сім'ям з дітьми, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам з державного бюджету за звітний період використано 19195,0 тис. грн., що на 2629,6 тис. грн. (16 відсотків) більше, ніж у І півріччі 2014 року.

На виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" у І півріччі 2015 року спрямовано 140,1 тис. грн., що на 48,3 тис. грн. більше відповідного показника минулого року.

На утримання центру соціальних служб сім’ї дітей та молоді міста було спрямовано 168,7 тис. грн. при плані 181,5 тис. грн., що становить 92,9 відсотка до плану за І півріччя поточного року.

 На виплату заробітної плати з нарахуваннями направлено 154,8 тис. грн. На оплату за спожиті енергоносії – 13,1 тис. грн., на проведення заходів – 1,5 тис. грн.

На реалізацію програми оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку використано 24,8 тис. грн.

На утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за І півріччя 2015 року було використано 1637,8 тис. грн., при плані 1644,7 тис. грн. або 99,5 відсотка. В порівнянні з І півріччям 2014 року видатки збільшились на 132,0 тис. грн. або 8,8 відсотка. На виплату заробітної плати з нарахуваннями направлено 1482,2 тис. грн. при плані 1482,2 тис. грн., або 100,0 відсотків. На придбання медикаментів спрямовано 8,2 тис. грн., на харчування – 0,5 тис. грн. На оплату за спожиті енергоносії направлено 115,6 тис. грн.

На виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги при плані І півріччя 13,4 тис. грн., використано 9,2 тис. грн. або 68,5 відсотка.

Центром соціальної реабілітації дітей – інвалідів при плані на звітний період 343,4 тис. грн. фактично використано 320,4 тис. грн., що становить 93,3 відсотка, в тому числі: 149,0 тис. грн. за рахунок субвенції з Миргородського, В.- Багачанського та Шишацького районів. На виплату заробітної плати з нарахуваннями використано 268,5 тис. грн., при плані 287,0 тис. грн., що становить 93,6 відсотка. На оплату за спожиті енергоносії направлено 95,7 відсотка до плану, тобто 40,9 тис. грн.

Коштів спеціального фонду територіальним центром використано за І півріччя 2015 року в сумі 153,0 тис. грн.

Центром соціальної реабілітації дітей – інвалідів використано коштів спеціального фонду за І півріччя поточного року в сумі 88,5 тис. грн., з них: на ремонт закладу - 83,4 тис. грн.

На утримання житлово – комунального господарства за рахунок загального фонду з міського бюджету за звітний період використано 3010,4 тис. грн., що становить 99,2 відсотка до плану (3032,0 тис. грн.). Кошти направлено на благоустрій міста в сумі 2989,7 тис. грн. та на поточний ремонт ліфтів - 20,7 тис. грн.

За рахунок коштів бюджету розвитку на капітальний ремонт житлового фонду міської ради спрямовано 808,2 тис. грн., на благоустрій міста – 541,2 тис. грн.

Закладами культури за І півріччя поточного року освоєно 3147,8 тис. грн., при плані 3196,2 тис. грн., що становить 98,5 відсотки до плану за звітний період. В порівнянні з І півріччям попереднього року виконання склало 128,6 відсотка.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями направлено 2479,8 тис. грн., що становить 99,2 відсотка до плану та в порівнянні з аналогічним періодом минулого року виконання склало 119,4 відсотка.

На оплату за спожиті енергоносії направлено 413,3 тис. грн., відсоток виконання склав 99,5

На проведення міських заходів культурно-мистецького напрямку використано 36,0 тис. грн.

На фінансову підтримку міського духового оркестру спрямовано 165,5 тис. грн., що більше в порівнянні з І півріччям 2014 року на 21,8 тис. грн. або на 15,2 відсотка.

За звітний період установами культури було використано коштів спеціального фонду в сумі 317,4 тис. грн., із них на виплату заробітної плати з нарахуваннями направлено 182,5 тис. грн., на капітальні видатки – 118,6 тис. грн., з них 104,9 тис.грн. за рахунок коштів бюджету розвитку.

За І півріччя поточного року на фінансову підтримку засобів масової інформації з міського бюджету виділено 388,6 тис. грн., в тому числі: міській телестудії “Миргород” – 229,4 тис. грн.; радіокомпанії “Миргород” – 68,0 тис. грн.; редакції газети “Миргород - наш дім” – 91,2 тис. грн.

На фізичну культуру і спорт із загального фонду міського бюджету спрямовано 1044,1 тис. грн., що становить 94,9 відсотка до плану на звітний період.

На проведення заходів по фізичній культурі і спорту за І півріччя використано 53,4 тис. грн.

На дитячу юнацьку спортивну школу при плані 1008,9 тис. грн., за звітний період виділено 953,4 тис. грн., що більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 248,3 тис. грн. або 35,2 відсотка, в тому числі на виплату заробітної плати з нарахуваннями використано 802,2 тис. грн., що становить 96,4 відсотка до плану, на оплату за спожиті енергоносії 76,4 тис. грн., ФСТ ”Україна” спрямовано 9,2 тис. грн. при плані 9,4 тис. грн., ЦФЗН “Спорт для всіх” при плані 28,0 тис. грн., виконання склало 100 відсотків.

За звітний період використано коштів спеціального фонду по ДЮСШ в сумі 4,8 тис. грн.

По спеціальному фонду на капітальні вкладення за рахунок коштів бюджету розвитку використано 954,8 тис. грн., в тому числі: на реконструкцію житлового будинку по вул. Багачанській, 84 – 168,8 тис. грн., на будівництво водогону по вул. Єрківській – 92,3 тис. грн., Корсуна та провулку Кобзарському – 91,3 тис. грн., на будівництво спортивного майданчика ЗОСШ №1 – 295,2 тис. грн., на проектні роботи по будівництву 2-х мулових майданчиків на території існуючих очисних споруд – 2,4 тис. грн., на модернізацію системи опалення – 1,3 тис. грн., на реконструкція будівлі СЮТ – 77,9 тис. грн., на реконструкцію існуючої будівлі ЗОСШ № 3 – 14,1 тис. грн., на будівництво пам’ятника воїнам інтернаціоналістам – 7,0 тис. грн., на реновацію ДНЗ № 5 – 204,5 тис. грн.

На проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення що підлягають продажу освоєно кошти спеціального фонду в сумі 44,7 тис.грн.

По загальному фонду за звітний період використано коштів на поточний ремонт доріг в сумі 756,4 тис. грн., що становить 99,7 відсотки до плану.

По спеціальному фонду на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування за І півріччя 2015 року освоєно коштів в сумі 1158,2 тис. грн..

По спеціальному фонду на поповнення статутного капіталу використано кошти в сумі 660,4 тис. грн., в тому числі: КП “Спецкомунтранс” – 556,0 тис. грн., КП ”Комбінат благоустрою і озеленення” – 89,4 тис. грн., МКП "Ритуал" – 15,0 тис. грн.

Із загальному фонду за І півріччя 2015 року використано кошти на сплату відсотків по зовнішньому боргу (кредит НЕФКО) в сумі 20,4 тис. грн..

З фонду охорони навколишнього природного середовища використано 30,9 тис. грн., в тому числі: на інформаційно – просвітницькі заходи щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища в сумі – 1,5 тис. грн., на заходи з озеленення міста в сумі – 29,4 тис. грн.

Видатків, не віднесених до основних груп, за І квартал 2015 року по загальному фонду здійснено в сумі 434,7 тис. грн., в тому числі:

- видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередній рік – 100,7 тис. грн.;

- інші видатки – 334,0 тис. грн., в тому числі: на органи самоорганізації населення – 126,1 тис.грн., на програму зайнятості населення – 41,3 тис.грн., на цільову програму підтримки інвестиційної діяльності, зміцнення іміджу міста та розвитку міжнародного співробітництва м. Миргорода на 2012-2016рр. – 16,4 тис.грн., на програму підготовки молоді міста Миргорода до військової служби на 2015р. – 0,2 тис.грн., на комплексну програму соціальної підтримки учасників АТО на 2015р. – 3,8 тис.грн., на програму підтримки діяльності громадського формування "Оберіг" по охороні громадського порядку в м. Миргороді на 2014-2015рр. – 31,2 тис.грн., на комплексну програму розвитку цивільного захисту міста Миргорода на 2012-2016 роки – 6,7 тис.грн., на програму підтримки заходів мобілізації та забезпечення територіальної оборони на 2015р. – 32,9 тис.грн., на внески до асоціації міст – 21,3 тис.грн., на громадські роботи 17,1 тис.грн., на відшкодування витрат з утримання прибудинкових територій та приміщень, що не перебувають в оренді – 28,2 тис.грн., на оплату за теплопостачання художньої майстерні – 8,8 тис.грн.

По спеціальному фонду видатки становлять 1081,8 тис. грн., які були спрямовані на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки.

 


 

Інформація про стан виконання міського бюджету за 1-й квартал 2015 року

За І квартал 2015 року міський бюджет за доходами виконано на 107,8 відсотка при плані 35286,5 тис. грн., надійшло 38048,0 тис. грн., понад план отримано 2761,5 тис. грн. Це більше проти відповідного періоду минулого року на 8463,5 тис. грн.

Недофінансовано офіційних трансфертів на 396,3 тис. грн., або 1,8 відсотка. При плані 21676,3 тис. грн. надійшло 21280,0 тис. грн. Недоотримана субвенція з державного бюджету, а саме: пільги та субсидії на енергоносії – 308,9 тис. грн.; послуги зв’язку – 78,3 тис. грн.; дітям сиротам – 8,7 тис. грн.; допомога сім’ям з дітьми – 0,4 тис. грн.

По загальному фонду надійшло 37053,4 тис. грн., в тому числі: субвенція з Державного бюджету 21155,0 тис. грн., з обласного бюджету 95,0 тис. грн. та від Миргородського району 30,0 тис. грн.

До спеціального фонду надійшло 994,6 тис. грн.

По загальному фонду, без врахування офіційних трансфертів, при плані 12765,8 тис. грн., надійшло 15773,4 тис. грн., план перевиконано на 3007,6 тис. грн. або 123,6 відсотка., що більше надходжень відповідного періоду минулого року на 2973,1 тис. грн., або 23,1 відсотка.

Перевиконання пов’язане за рахунок внесення змін до бюджетного законодавства, а саме: вперше запроваджено акцизний податок (сума надходження становить – 1134,8 тис. грн.), надходження до бюджету міста адміністративних послуг, які в минулих роках надходили до державного бюджету (342,7 тис. грн.), плати за видачу закордонних паспортів (150,0 тис. грн.) та перенесення із спеціального до загального фонду єдиного податку (2100,0 тис. грн.), екологічного податку (9,1 тис. грн.) і податку на нерухоме майно (59,4 тис.грн.), що збільшило загальний фонд на 3746,0 тис. грн.

Найбільші суми по загальному фонду міський бюджет у звітному періоді отримав по наступних джерелах надходжень:

 • по податку на доходи фізичних осіб – 8340,9 тис. грн., або 52,9 %;
 • по платі за землю – 2797,2 тис. грн., або 17,7 %;
 • єдиний податок – 2099,9 тис. грн., або 13,3 %;
 • акцизний податок – 1134,8 тис. грн., або 7,2 % ;
 • інші надходження – 690,4 тис. грн., або 4,4 %.

Основними платниками податку на доходи фізичних осіб до бюджету міста є такі підприємства: ПрАТ “Миргородкурорт” – 675,7 тис. грн., ПАТ “Миргородський завод мінеральних вод” – 336,4 тис. грн., ПАТ “Полтаваобленерго” – 350,3 тис. грн., ПАТ “Армапром” - 301,5 тис. грн.

Інших надходжень до бюджету міста за січень – березень 2015 року отримано – 690,4 тис. грн. при плані – 231,0 тис. грн., перевиконання склало 459,4 тис. грн., що становить 298,9 відсотка ( але це менше на 13,3 тис. грн. проти відповідного періоду минулого року), в тому числі: за договорами врегулювання правовідносин – 461,6 тис. грн.; за оренду окремих елементів благоустрою комунальної власності для розміщення     малих архітектурних форм – 114,6 тис. грн.; за користування земельною ділянкою, згідно договорів сервітута – 98,3 тис. грн.; відшкодування вартості дерев – 6,1 тис. грн.; повернення бюджетних коштів – 6,0 тис. грн.; збитки заподіяні територіальній громаді міста – 3,8 тис. грн.

До спеціального фонду за 3 місяці 2015 року надійшло 994,6 тис. грн., що більше плану на 150,2 тис. грн. і становить 117,8 відсотка, але враховуючи зміни в законодавстві це менше проти відповідного періоду минулого року на 2787,5 тис. грн. До загального фонду спрямовано єдиний і екологічний податки та податок на нерухоме майно.

Найбільші суми по спеціальному фонду бюджет міста у звітному періоді отримав по наступних джерелах надходжень:

 • власні надходження бюджетних установ 777,6 тис. грн. або 78,2 %;
 • кошти цільового фонду 138,9 тис. грн. або 14,0 %;
 • надходження коштів пайової участі на розвиток інфраструктури міста – 49,9 тис. грн.

або 4,4 %;

 • надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення

– 35,2 тис. грн. або 13,1 %.

За І квартал 2015 року до бюджету розвитку надійшло – 79,1 тис. грн., а саме: кошти від продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення – 35,2 тис. грн. та кошти пайової участі у розвитку інфраструктури – 43,9 тис. грн. Планові показники бюджету розвитку перевиконано на 21,1 тис. грн., або 136,4 відсотка.

До цільового фонду за січень – березень 2015 року надійшло 138,9 тис. грн., що більше запланованих показників на 28,9 тис. грн. і становить 126,3 відсотка.

 

За звітний період отримано офіційних трансфертів по загальному фонду – 21280,0 тис. грн.

В повному обсязі до загального фонду отримано з державного бюджету освітню субвенцію – 6074,4 тис. грн., іншу субвенцію з обласного бюджету – 95,0 тис. грн. та іншу субвенцію з Миргородського району – 30,0 тис. грн.

Видаткова частина міського бюджету за І квартал 2015 року виконана в сумі 37576,7 тис.грн., що становить 92,3 відсотка до плану. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки збільшилися на 7556,0 тис.грн. або на 25,2 відсотка.

Видатки по загальному фонду за І квартал поточного року склали 33856,2 тис.грн., що становить 93,4 відсотка до плану кварталу та 21,3 відсотка до уточненого річного плану. Порівнюючи з І кварталом 2014 року видатки зросли на 5008,4 тис. грн., або на 17,4 відсотка.           

На виплату заробітної плати з нарахуваннями із загального фонду за І квартал 2015 року при плані 13010,0 тис.грн., фактично використано 12469,6 тис.грн., що складає 95,9 відсотка та 108,1 відсотка до виконання за аналогічний період минулого року. До уточненого річного плану кошти на заробітну плату з нарахуваннями використано на 23,5 відсотка.

На придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів проведено видатків на 3,1 тис. грн., що складає 45,5 відсотка до плану.

На харчування із загального фонду бюджету направлено 620,4 тис.грн., при плані 625,2 тис.грн., що становить 99,2 відсотка і 136,4 відсотка до касових видатків за І квартал 2014 року.

На оплату за спожиті енергоносії за звітний період направлено 3148,2 тис.грн., що становить 87,0 відсотків до плану та 83,0 відсотка до виконання першого кварталу минулого року.

Видатки по спеціальному фонду за І квартал поточного року склали 3720,5 тис.грн., що становить 83,2 відсотка до плану за звітний період та 25,9 відсотка до уточненого річного плану. Порівнюючи з І кварталом 2014 року видатки зросли на 2547,6 тис.грн., або на 317,2 відсотка.

В цілому по загальному фонду станом на 01.04.2015 року кредиторська заборгованість становить 8422,2 тис.грн., з них: по державному бюджету на надання пільг і субсидій населенню – 5530,9 тис. грн., по бюджетних установах, що фінансуються з місцевого бюджету - 17,3 тис. грн., та по загальноосвітніх навчальних закладах, що фінансуються за рахунок освітньої субвенції – 2874,0 тис. грн., з яких 2800,4 тис. грн. заборгованість за теплопостачання.

Із загального фонду міського бюджету на утримання органів місцевого самоврядування за І квартал 2015 року було використано 2386,4 тис.грн., що становить 95,0 відсотків до плану.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями направлено 2024,0 тис.грн., при плані 2083,0 тис.грн., що становить 97,2 відсотка до плану і 124,1 відсотка до виконання за І квартал 2014 року.

На оплату за спожиті енергоносії за І квартал 2015 року направлено 222,4 тис.грн., що становить 84,6 відсотка до плану за вказаний період. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року виконання збільшилося на 97,5 тис.грн. або виконано на 178,1 відсотка.

По спеціальному фонду органами місцевого самоврядування використано у І кварталі поточного року на капітальні видатки 156,9 тис. грн. за рахунок коштів спрямованих до бюджету розвитку.

На утримання установ освіти за І квартал 2015 року було направлено 11426,3 тис.грн. при плані 12196,3 тис.грн., що становить 93,7 відсотка, у тому числі: із загального фонду міського бюджету - 6019,4 тис. грн., за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету - 5406,9 тис. грн.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями за звітний період використано 8261,0 тис.грн. при плані 8676,4 тис.грн. або 95,2 відсотка, що в порівнянні з аналогічним періодом минулого року більше на 5,7 відсотка.

Видатки на харчування склали 620,1 тис.грн. або 99,2 відсотка до плану за звітній період та 136,4 відсотка до видатків за відповідний період минулого року.

На оплату за спожиті енергоносії направлено 2350,1 тис.грн. при плані 2596,3 тис. грн., або 90,5 відсотка.

Установами освіти за звітний період освоєно коштів спеціального фонду в сумі 678,6 тис. грн., у тому числі: на заробітну плату з нарахуваннями – 42,8 тис.грн., на харчування – 496,5 тис. грн., на придбання предметів та матеріалів, обладнання і інвентарю – 28,3 тис. грн., оплата послуг – 1,1 тис. грн., на капітальні видатки – 108,9 тис. грн. за рахунок коштів спрямованих до бюджету розвитку.

По загальному фонду по установах освіти, що фінансуються за рахунок коштів освітньої субвенції кредиторська заборгованість на 01.04.2015 р. становить 2874,0 тис. грн., з яких 2800,4 тис. грн. заборгованість за теплопостачання.

На соціальний захист населення за І квартал поточного року направлено 15963,4 тис.грн., що становить 96,9 відсотка від плану за звітний період, що більше від аналогічного періоду минулого року на 3651,1 тис. грн., з них за рахунок коштів міського бюджету – 1148,5 тис.грн., що в порівнянні з І кварталом 2014 року більше на 143,9 тис. грн. або виконано на 114,3 відсотка.

По інших видатках на соціальний захист населення за І квартал 2015 року при плані 272,1 тис. грн. виконання становить 123,3 тис. грн., або 45,3 відсотка, в тому числі спрямовано: на виплату одноразової грошової допомоги громадянам міста – 50,5 тис.грн., на матеріальну допомогу на поховання безробітних – 1,4 тис.грн., на допомогу при народженні дитини – 7,5 тис.грн., на підтримку учасників АТО – 50,0 тис.грн., на придбання путівок для дітей – інвалідів 7,9 тис.грн., на матеріальну допомогу в зв’язку з надзвичайною ситуацією – 6,0 тис.грн.

На фінансування пільг ветеранам війни та праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, субсидій населенню на оплату енергоносіїв, твердого палива, скрапленого газу та інших пільг з державного бюджету за І квартал 2015 року направлено кошти в сумі 5440,1 тис. грн. при плані 5827,2 тис. грн., що становить 93,4 відсотка до плану за вказаний період. В порівнянні з І кварталом 2014 року, видатки по пільгам збільшились на 2071,1 тис. грн. або на 61,5 відсотка. (Енергоносії профінансовані в сумі 5074,5 тис. грн., тверде паливо та скраплений газ – 1,7 тис. грн., інші пільги – 363,9 тис. грн.)

Кредиторська заборгованість по пільгах та субсидіях населенню станом на 01.04.2015 року збільшилась на 1419,2 тис. грн. в порівнянні з початком року і становить 5530,9 тис. грн., у тому числі по: енергоносіях – 5229,8 тис. грн., інших пільгах – 301,1 тис. грн.

На виконання державних програм соціального захисту населення по допомозі сім'ям з дітьми, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам з державного бюджету за звітний період використано стовідсотково 9573,2 тис. грн., що в порівнянні з І кварталом минулого року більше на 1382,9 тис. грн. або 16,9 відсотка

На виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" у І кварталі 2015 року спрямовано 67,4 тис. грн.

На утримання центру соціальних служб сім’ї дітей та молоді міста було спрямовано 76,5 тис.грн. при плані 87,9 тис.грн., що становить 87,0 відсотків від плану. На виплату заробітної плати з нарахуваннями направлено 65,2 тис. грн., на оплату за спожиті енергоносії – 10,6 тис. грн.

На утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за І квартал 2015 року було використано 777,3 тис.грн., при плані 797,5 тис.грн. або 97,5 відсотка. В порівнянні з І кварталом 2014 року видатки збільшилися на 43,7 тис.грн. або виконано на 106,0 відсотків. На виплату заробітної плати з нарахуваннями направлено 671,7 тис.грн., що становить 97,8 відсотка до плану. На придбання медикаментів спрямовано 2,8 тис.грн., на харчування – 0,2 тис.грн. На оплату за спожиті енергоносії направлено 87,7 тис. грн.

Коштів спеціального фонду територіальним центром використано за І квартал 2015 року в сумі 65,0 тис. грн., у тому числі на виплату заробітної плати з нарахуваннями - 9,5 тис. грн., медикаменти - 0,3 тис. грн., на харчування – 45,4 тис. грн., на придбання предметів, матеріалів та інших послуг – 9,8 тис. грн.

На виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги при плані 6,9 тис. грн., використано 5,1 тис. грн. або 74,3 відсотка.

Центром соціальної реабілітації дітей – інвалідів при плані на звітний період 173,7 тис.грн. фактично використано 166,3 тис.грн., що становить 95,7 відсотка. На виплату заробітної плати з нарахуваннями використано 126,7 тис. грн., на оплату за спожиті енергоносії 31,3 тис. грн.

На утримання житлово-комунального господарства з міського бюджету за звітний період використано 1418,8 тис.грн., що становить 98,2 відсотка до плану (1445,2 тис. грн.).

За рахунок коштів бюджету розвитку на капітальний ремонт житлового фонду міської ради спрямовано 461,4 тис. грн.

На реалізацію інвестиційного проекту "Технічне переоснащення (капремонт) вуличного освітлення з оснащенням економічними світильниками" за рахунок кредитних коштів від корпорації НЕФКО за I квартал 2015 року освоєно 300,3 тис. грн.

Всього на утримання закладів культури за І квартал поточного року виділено 1371,8 тис.грн., при плані 1485,2 тис.грн., що становить 92,4 відсотка до плану за звітний період. В порівнянні з І кварталом 2014 року видатки збільшилися на 250,4 тис. грн., або виконано на 122,3 відсотка. На виплату заробітної плати з нарахуваннями направлено 947,1 тис.грн., що становить 99,1 відсотка до плану та в порівнянні з аналогічним періодом минулого року виконання склало 107,2 відсотка. На оплату за спожиті енергоносії направлено 307,5 тис.грн., відсоток виконання склав 78,1.

На фінансову підтримку міського духового оркестру направлено 74,4 тис.грн.

За звітний період установами культури було використано коштів спеціального фонду в сумі 136,7 тис.грн., із них: на виплату заробітної плати з нарахуваннями направлено 112,3 тис. грн., на капітальні видатки – 15,7 тис. грн., в тому числі: подаровані читачами міста книги для бібліотек – 8,0 тис.грн., та виготовлення проектно-кошторисної документації за рахунок коштів бюджету розвитку – 7,7 тис. грн.

За звітний період поточного року на фінансову підтримку засобів масової інформації з міського бюджету виділено 200,2 тис.грн., що в порівнянні з І кварталом 2014 року складає 142,3 відсотка, в тому числі: міській телестудії “Миргород” виділено 127,1 тис.грн.; радіокомпанії “Миргород” – 33,8 тис.грн.; редакції газети “Миргород - наш дім” – 39,3 тис. грн.

Всього на фізичну культуру і спорт з міського бюджету за І квартал 2015 року спрямовано 469,9 тис. грн., що в порівнянні з І кварталом 2014 року видатки збільшилися на 95,2 тис. грн., або виконано на 125,4 відсотка.

На дитячо - юнацьку спортивну школу при плані 511,3 тис.грн., за звітний період використано 439,9 тис.грн., що більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 79,6 тис.грн. або на 22,1 відсотка, ЦФЗН “Спорт для всіх” профінансовано в сумі 10,3 тис.грн., ФСТ “Україна” – 3,5 тис. грн.

За звітний період використано коштів спеціального фонду по ДЮСШ – 1,3 тис. грн. на придбання предметів та матеріалів.

На капітальні вкладення використано кошти бюджету розвитку в сумі 141,7 тис. грн., для придбання матеріалів на будівництво спортивного майданчика ЗОШ №1 ім. П.Мирного та реконструкції ДНЗ №5.

По спеціальному фонду освоєно кошти на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки в сумі 4,3 тис.грн..

На проведення робіт, пов’язаних з будівництвом реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування за І квартал 2015 року використано 162,9 тис.грн., в тому числі: по загальному фонду – 74,1 тис.грн. що становить 29,6 відсотка до плану за звітний період та по спеціальному – 88,8 тис.грн., що становить 98,7 відсотка до плану за звітний період.

Видатків, не віднесених до основних груп по загальному фонду здійснено в сумі 278,0 тис. грн., у тому числі:

- видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередній рік – 100,7 тис.грн.;

- інші видатки – 177,3 тис. грн. (на органи самоорганізації населення – 94,5 тис.грн.; програма зайнятості населення – 5,1 тис.грн.; цільова програма підтримки інвестиційної діяльності, зміцнення іміджу міста та розвитку міжнародного співробітництва м. Миргорода на 2012-2016рр. – 5,7 тис.грн.; програма підтримки діяльності громадського формування "Оберіг" по охороні громадського порядку в м. Миргороді на 2014-2015рр. – 19,9 тис.грн.; програма підтримки заходів мобілізації та забезпечення територіальної оборони на 2015р. – 7,9 тис.грн.; внески до асоціації міст України та Полтавщини 13,3 тис.грн., відшкодування витрат з утримання прибудинкових територій та приміщень, що не перебувають в оренді 23,1 тис.грн., оплата теплопостачання художньої майстерні 7,8 тис.грн.)

По спеціальному фонду здійснено видатків на покриття інших заборгованостей, що виникли за попередній рік в сумі 1023,8 тис.грн., з них 1022,2 тис.грн. за рахунок бюджету розвитку.

 


 

Інформація про міський бюджет на 2015 рік

Показники бюджету на 2015 рік сформовано з урахуванням змін, внесених до Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин, основних положень проекту Основних напрямів бюджетної політики, схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 квітня 2014 року № 385-р, завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, схваленою постановою Верховної Ради України від 11 грудня 2014 року № 26-VIII.

 

Доходна частина міського бюджету сформована відповідно до статей 64 та 691 Бюджетного кодексу України, якими визначено перелік доходів, що зараховуються до бюджету міста, з урахуванням прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2015 рік.

Формування доходів бюджету здійснено з урахуванням змін, внесених до Бюджетного та Податкового кодексів України в частині місцевих бюджетів, зокрема:

1) скасування місцевих зборів:

збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності;

збору за першу реєстрацію колісних транспортних засобів.

2)скорочення кількості податків шляхом їх об’єднання за відповідною специфікою;

3)встановлення нових нормативів відрахувань податку на доходи фізичних осіб (зменшення відрахувань до бюджету міста з 75 % до 60%);

4)передачу з державного бюджету до місцевих бюджетів плати за надання інших адміністративних послуг та державного мита;

5)запровадження акцизного податку з кінцевих продаж;

6)розширення бази оподаткування податку на нерухомість шляхом включення до оподаткування цим податком комерційного та нежитлового майна, а також податком на розкішні автомобілі ;

7)розширення надходжень загального фонду шляхом передачі єдиного, екологічного податків, а також податку на нерухоме майно зі спеціального фонду;

З урахуванням змін до Бюджетного кодексу України систему балансування замінено системою бюджетного вирівнювання, яка передбачає горизонтальне вирівнювання податкоспроможності територій залежно від рівня надходжень на одного жителя. При цьому, вирівнювання здійснюється лише за надходженням податку на доходи фізичних осіб для бюджетів міст.

Механізм вирівнювання передбачає, що місцеві бюджети з рівнем надходжень в межах від 0,9 до 1,1 вирівнювання не отримує. По місту Миргороду індекс податкоспроможності на 1 жителя дорівнює 1,020 грн.

Прогноз доходів бюджету міста на 2015 рік обраховано в сумі 146 805,3 тис. грн.у тому числі сума доходів:

 • загального фонду – 58 780,8 тис. грн.;
 • спеціального фонду – 4 600,0 тис. грн.;
 • трансферти – 83 424,5 тис. грн..

Прогнозний показник надходжень до загального фонду на 2015 рік визначено в сумі 58 780,8 тис. грн., що менше доведеного Міністерством фінансів на 10 062,2 тис. грн., або 85,4 відсотка і складається з:

 • податкових надходжень – 57 121,8 тис. грн.
 • неподаткових – 1659,0 тис. грн..

Основним платежем надходжень загального фонду є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого в доходах загального фонду – 63,3 відсотка. Прогнозні надходження податку складуть 37 200,0 тис. грн., що в порівнянні з фактичними надходженнями за 2014 рік зменшено на 7350,6 тис. грн., або на 16,5 відсотка в зв’язку із зменшенням на 15 відсотків фактичних відрахувань до бюджету міста.

Місцевих податків і зборів прогнозується отримати у 2015 році в сумі 18 829,8 тис. грн., або 32,0 відсотка загального фонду.

Найбільшу суму прогнозується отримати від плати за землю в сумі 10 465,0 тис. грн., що складає 17,8 відсотка., це більше надходжень минулого року на 1525,7 тис. грн., або 17,1 відсотка.

Збільшення надходжень податку на майно (плати за землю) зумовлено змінами в законодавстві, скасуванню деяких пільг, переглядом укладених угод на оренду землі та розміру орендної плати.

В зв’язку зі змінами в законодавстві прогнозна сума єдиного податку на 2015 рік становить 8215,6 тис. грн., або 14,0 відсотків і зменшується порівняно з надходженнями 2014 року на 346,0 тис. грн., або на 4,2 відсотка.

Вперше з 2015 року запроваджується надходження до місцевих податків транспортний податок (на легкові автомобілі об’єм циліндрів двигуна яких більше 3000 м.куб та використовувалися до 5 років), від якого прогнозується отримати - 75,0 тис. грн.

Прогнозні надходження від податку на нерухоме майновідмінне від земельної ділянки на 2015 рік становить 40,2 тис. грн.
  Від туристичного збору прогнозується отримати 34,0 тис. грн. на рівні надходжень минулого року.

Враховуючи зміни в законодавстві вперше запроваджується акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів і прогнозується в сумі 1025,0 тис. грн.

Інші надходження прогнозуються в сумі 935 ,0 тис. грн. і складаються з надходжень:

- за договорами розміщення окремих елементів благоустрою – 390,0 тис. грн.;

- за договорами встановлення сервітуту – 338,0 тис. грн.;

- за договорами врегулювання правовідносин, пов’язаних з тимчасовим зайняттям

земельної ділянки без правовстановлюючих документів – 183,0 тис. грн.;

- збитки заподіяні територіальної громаді міста – 10,0 тис .грн.;

- по актах перевірок контролюючих органів – 10,0 тис. грн.;

- участь у конкурсах, аукціонах – 3,0 тис. грн.;

- повернення бюджетних коштів – 1,0 тис. грн.;

Прогнозний показник надходжень державного мита на 2015 рік розраховано з урахуванням динаміки надходжень за попередні роки та законопроекту щодо внесення змін до Бюджетного кодексу України в частині зарахування у повному обсязі державного мита до місцевих бюджетів, надходження якого збільшується більше ніж у 5 разів і очікується - 400,0 тис. грн.

У 2015 році передбачається продовжити передачу в оренду комунального майна виключно на конкурсних засадах відповідно до Закону України “Про оренду державного та комунального майна”.

Прогноз надходжень плати за оренду цілісних майнових комплексів та іншого комунального майна на 2015 рік до міського бюджету очікується в повному обсязі і визначено у сумі 185,0 тис. грн.

У поточному році з державного бюджету до бюджету міста передаються адміністративні послуги які прогнозуються в сумі – 100,0 тис. грн.

Крім того до загального фонду прогнозується отримати надходження коштів від адміністративних штрафів – 35,0 тис. грн., податок на прибуток підприємств комунальної власності - 30,0 тис. грн. та частини чистого прибутку – 4,0 тис. грн.

Обсяг доходів спеціального фонду прогнозується у сумі – 4600,0 тис. грн., що менше доведених показників Міністерства фінансів України на 1218,5 тис. грн., тобто 79,1 відсоток.

Крім того, з обласного бюджету прогнозується отримати інші субвенції до спеціального фонду в сумі 50,0 тис. грн.

Основними платежами спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ – 2640,8 тис. грн., кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення та прав на них, що перебувають у державній власності до розмежування земель державної і комунальної власності – 1245,0 тис. грн., цільового фонду, утвореного органом місцевого самоврядування – 500,6 тис. грн., коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста – 212,0 тис. грн. та 10 % надходження від перерахування частки вартості виготовленої нестандартної продукції – 1,6 тис. грн.

Бюджету розвитку прогнозується в сумі – 1507,0 тис. грн. і складається з:

 • коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського

призначення, що перебувають у державній або комунальній власності – 1150,0 тис. грн.

 • коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста – 212,0 тис. грн.;
 • коштів від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського

призначення, що перебувають у державній або комунальній власності – 95,0 тис. грн.

 • та іншої субвенції з обласного бюджету, яка спрямовується до бюджету розвитку - 50,0 тис. грн.

З державного бюджету до загального фонду планується субвенція в сумі 83225,5 тис. грн., в т.ч.

 • освітня субвенція – 26454,2 тис. грн..
 • субвенції на здійснення державних програм соціального захисту – 6 771,3 тис. грн., а саме:

- виплата допомоги сім’ям з дітьми – 34000,4 тис. грн.;

- надання пільг та субсидій по енергоносіях - 20494,8 тис. грн.;

- компенсація за пільговий проїзд та послуги зв’язку – 1961,3 тис. грн.;

- дітям-сиротам – 300,0 тис. грн.;

- тверде паливо та скраплений газ - 14,8 тис. грн.;

Крім того, планується субвенція з інших районів на утримання центру соціальної реабілітації дітей – інвалідів в сумі 149,0 тис. грн., а саме: субвенція на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування – 86,0 тис. грн. в т.ч. від Шишацького району – 45,0 тис. грн., В.Багачанського – 41,0 тис. грн. та інші субвенції – 63,0 тис. грн. від Миргородського району.

Видаткова частина міського бюджету обрахована з урахуванням фінансових ресурсів міського бюджету.

Ст. 8 Закону України “Про Державний бюджет України на 2015 рік” передбачається встановити розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня - 1218 грн., з 1 грудня – 1378 гривень на місяць.

На утримання органів місцевого самоврядування за рахунок доходів міського бюджету передбачається 6045,4 тис.грн.

На утримання установ освіти в цілому передбачається 45875,0 тис.грн., що більше проти 2014 року на 6537,2 тис.грн., в тому числі:

- передбачається освітня субвенція на загальноосвітні навчальні заклади в сумі 26454,2 тис.грн.

- на виконання Комплексної програми розвитку освіти міста на 2011-2015 роки на підвіз учнів до шкіл із віддалених мікрорайонів міста передбачається 140,0 тис.грн. та на забезпечення безкоштовного харчуванням дітей 1-4 класів та дітей пільгових категорій 1212,8 тис.грн.

Обсяг видатків передбачений на соціальний захист населення складає 4820,2 тис.грн., це більше в порівнянні з попереднім роком на 692,9 тис.грн.

Передбачаються видатки на виконання міських програм та заходів по соціальному захисту населення в сумі 672,2 тис.грн.

На центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді заплановані кошти в сумі 307,0 тис.грн.

На проведення заходів по центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді передбачається 10,0 тис.грн.

На утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) збільшуються видатки на 76,4 тис.грн. проти попереднього року і передбачені в сумі 3170,0 тис.грн.

На виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги передбачається 26,0 тис.грн., що в межах попереднього року.

На центр реабілітації дітей – інвалідів передбачається 635,0 тис.грн., в тому числі: за рахунок субвенції з Велико–Багачанського району – 41,0 тис.грн., Миргородського району – 63,0 тис.грн., Шишацького району – 45,0 тис.грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот на 2015 рік доведена в сумі 20494,8 тис.грн., у тому числі:

- пільги ветеранам війни – 8194,8 тис.грн.

- пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони – 4000,0 тис.грн.

- пільги чорнобильцям – 900,0 тис.грн.

- пільги багатодітним сім’ям – 400,0 тис.грн.

- житлові субсидії – 7000,0 тис.грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян збільшена проти показників попереднього року на 33,5 тис.грн. і доведена в сумі 1961,3 тис.грн. у тому числі: на пільгове перевезення автотранспортом – 1259,3 тис.грн., залізничним транспортом – 262,0 тис.грн., послуги зв’язку – 378,0 тис.грн., інші пільги – 62,0 тис.грн., з них: передача коштів з загального фонду до бюджету розвитку 26,0 тис.грн. на капітальний ремонт житла пільговим категоріям громадян.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу запланована в сумі 14,8 тис. грн., що менше показників попереднього року на 0,1 тис.грн.

Субвенція на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям та інвалідам з дитинства і дітям - інвалідам визначена в сумі 34000,4 тис. грн., що на 1160,2 тис. грн. або на 3 відсотка менше планових показників 2014 року.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам – вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом “гроші ходять за дитиною” доведена у сумі 300,0 тис.грн., що більше проти показника 2014 року на 84,7 тис.грн.

На благоустрій міста з міського бюджету виділяються кошти в сумі 6000,0 тис. грн., що більше запланованого бюджету 2014 року на 900,0 тис.грн.

Обсяг видатків загального фонду по галузі “Культура і мистецтво” пропонується в сумі 5195,0 тис. грн., в тому числі на міський духовий оркестр ім. І.І.Шатравки – 300,0 тис.грн. та заходи культурно – мистецького напрямку 95,0 тис.грн. Видатки в цілому заплановані на 746,1 тис.грн. більші від показника минулого року.

На фінансову підтримку засобів масової інформації з бюджету виділяються кошти в сумі 749,0 тис.грн., з них: міській телестудії “Миргород” – 440,0 тис.грн., радіокомпанії “Миргород” – 137,0 тис.грн., редакції газети “Миргород – наш дім” – 172,0 тис.грн.

В цілому видатки на фізичну культуру і спорт передбачені в сумі 2059,5 тис.грн., що більше від бюджету 2014 року на 487,9 тис.грн. Зокрема, на проведення заходів спортивного характеру передбачено кошти в сумі 100,0 тис.грн., на утримання дитячо-юнацької спортивної школи - 1900,0 тис.грн., на фінансову підтримку спортивних організацій 59,5 тис.грн.

На програму в сфері регулювання земельних відносин у м. Миргороді на 2015 рік спрямовується 76,0 тис.грн.

Передбачаються видатки в сумі 65,0 тис.грн. на погашення відсотків по кредитам від

Північної Екологічної Фінансової Корпорації НЕФКО.

Сума резервного фонду на 2015 рік планується в сумі 1813,5 тис.грн.

На інші видатки передбачаються кошти в сумі 733,8 тис.грн., в тому числі:

- на проведення громадських робіт учнівською молоддю 20,0 тис.грн.,

- для залучення коштів з Центру зайнятості населення по виконанню громадських робіт у місті передбачено кошти в сумі 100,0 тис.грн.,

- на розвиток цивільного захисту населення – 10,0 тис.грн.,

- на програму підтримки діяльності громадського формування “Оберіг” – 100,0 тис.грн.,

- на внески асоціацій міст – 17,6 тис.грн.,

- на виконання програми самоорганізації населення – 325,0 тис.грн.,

- на підтримку інвестиційної діяльності, іміджу міста-курорту та розвиток міжнародного співробітництва – 50,0 тис.грн.,

- на програму підготовки молоді до військової служби – 1,2 тис.грн.,

- на програму підтримки заходів мобілізації та забезпечення територіальної оборони – 100,0 тис. грн.,

- на програму паспортизації об’єктів культурної спадщини міста Миргорода на 2015-2020 роки – 10,0 тис.грн.

Видаткова частина бюджету розвитку (спеціального фонду) в цілому збільшена на 7013,0 тис.грн., в порівнянні з дохідною, в тому числі:

 • збільшена за рахунок коштів переданих із загального фонду до

бюджету розвитку (спеціального фонду) на 7437,0 тис.грн., в тому числі:

- за рахунок окремих видів надходжень, що надходять до загального фонду в сумі 7411,0 тис.грн

- по управлінню праці та соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету на капітальний ремонт житла пільговим категоріям громадян 26,0 тис.грн.;

 • зменшена на 424,0 тис.грн. на погашення місцевого боргу по кредитам,

отриманих від Північної Екологічної Фінансової Корпорації НЕФКО у попередньому році.

Крім того, з спеціального фонду обласного бюджету на проект “Створення спортивного майданчику “Екстрим” передбачено 50,0 тис.грн., по проектах обласного конкурсу розвитку територіальних громад Полтавської області у 2014 році.

Із загального фонду міського бюджету на фінансування видатків, пов’язаних з ремонтом і утриманням вулиць і доріг комунальної власності планується спрямувати 1000,0 тис.грн.

На фінансування природоохоронних заходів планується направити 27,0 тис.грн. за рахунок коштів загального фонду.

 

Начальник фінансового управління

міської ради                                                                                                        С.М.Скляр

ОГОЛОШЕННЯ
     
ВАКАНСІЇ

Потреба в працівниках по м. Миргород та Миргородській громаді на  1 липня

     
     
Багатоцільова грошова допомога для ВПО

Шановні миргородці!

     
     
До уваги суб’єктів підприємницької діяльності громади!

Про підтримку від компанії  Orlovsky Consulting GbR

     
Архів оголошень
Poll ID 0 does not exist.

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Міста побратими

Миргородський відділ поліції

КП Миргородводоканал

Полтавська обласна рада

Полтавська ОДА

МИРГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
  Адреса: 37600, м. Миргород, вул. Незалежності, 17, Тел.: 5-25-01, факс: (05355) 5-22-21 E-mail: mmrada@ukr.net