Военкомат
Cлужба у справах дітей
2015-05-14

Служба у справах дітей знаходиться за адресою:

37600, вул. Сорочинська, 14-а, каб. 204

м. Миргород, Полтавська обл.

тел. (05355)5 48 86

e-mail: ssdmirgorod@ukr.net

начальник служби у справах дітей – Ревенчук Світлана Юріївна

головний спеціаліст   – Кириченко Юлія Станіславівна

Графік роботи:

Понеділок – четвер: 8.00–17.00, п’ятниця: 8.00-15.45

Обідня перерва: 12.00–13.00

Графік особистого прийому начальника служби:

щочетверга з 13.00 год. до 17.00 год.

Прийомні дні:

Щосереди з 8.30 год. до 12.00 год., щочетверга з 13.00 год. до 17.00 год., щоп’ятниці з 8.30 год. до 12.00 год.

за адресою: м. Миргород , вул. Сорочинська, 14-а, каб. 204

 


 

Функціонування комісії з питань захисту прав дитини

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» при виконавчому комітеті Миргородської міської ради функціонує комісія з питань захисту прав дитини, яка діє відповідно до Положення.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з питань захисту прав дитини

при виконавчому комітеті Миргородської міської ради

1. Загальні положення

1. Комісія з питань захисту прав дитини (далі-комісія) є консультативно-дорадчим органом.

2.Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Сімейним і Цивільним кодексами України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про освіту», «Про соціальні послуги», «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю», Конвенцією ООН про права дитини, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами.

2. Організація роботи комісії

2.1. Склад комісії затверджується рішенням виконавчого комітету.

2.2. Комісію очолює заступник міського голови.

2.3. До складу комісії на громадських засадах входять: керівники структурних підрозділів виконкому Миргородської міської ради, депутати, працівники Миргородського міського центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді, закладів освіти, лікувальних закладів, кримінальної міліції у справах дітей Миргородського МРВ УМВС України в Полтавській обл. та інші.

2.4. Організаційною формою роботи комісії є засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на місяць, за планом роботи, затвердженим головою комісії. Дата, час, місце проведення визначається головою комісії.

2.5. До участі у засіданнях комісії можуть запрошуватися представники підприємств, установ, організацій та громадяни, які беруть безпосередню участь у вирішенні долі конкретної дитини, з правом дорадчого голосу.

2.6. Комісія у межах своєї компетенції приймає рішення, організовує їх виконання.

2.7. Рішення комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

2.8. Думка члена комісії, який голосував проти прийняття рішення, викладається в письмовій формі і додається до рішення комісії.

2.9. Рішення комісії оформляється у вигляді протоколу і є обов’язковим для виконання керівниками служб, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності розташованих у районі.

2.10. Секретар комісії забезпечує своєчасну підготовку матеріалів на засідання комісії, вирішує організаційні питання щодо проведення засідань, забезпечує оперативне інформування членів комісії стосовно організаційних питань діяльності комісії.

2.11. Організаційне забезпечення діяльності комісії здійснюється відповідною службою у справах дітей.

2.12. Засідання комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини загальної кількості її членів.

3. Основними завданнями та функціями комісії є сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

 1) Розглядає та подає пропозиції до індивідуального плану соціального захисту дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, який складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики, а також визначає перелік суб'єктів соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю (далі-суб'єкти соціальної роботи), що беруть участь у виконанні такого плану, контролює виконання його пунктів суб'єктів відповідно до їх компетенції;

2) Розглядає питання, у тому числі спірні, які потребують колегіального вирішення, зокрема:

- реєстрація народження дитини, батьки якої невідомі;

- надання дозволу бабі, діду, іншим родичам дитини забрати її з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров'я, якщо цього не зробили батьки дитини;

- позбавлення та поновлення батьківських прав;

- вирішення спорів між батьками щодо визначення або зміни прізвища та імені дитини;

- вирішення спорів між батьками щодо визначення місця проживання дитини;

- участь одного з батьків у вихованні дитини;

- побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав;

- визначення форми влаштування дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

- встановлення і припинення опіки, піклування;

- утримання і виховання дітей у сім'ях опікунів, піклувальників, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу та виконання покладених на них обов'язків;

- збереження майна, право власності на яке або право користування яким мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

- розгляд звернень дітей щодо неналежного виконання батьками, опікунами, піклувальниками обов’язків з виховання або щодо зловживання ними своїми правами;

- інші питання, пов’язані з захистом прав дітей.

3) Розглядає підготовлені суб'єктами соціальної роботи матеріали про стан сім'ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах, у тому числі сім'ї, в яких існує ризик відібрання дитини чи дитина вже відібрана у батьків без позбавлення їх батьківських прав, сім'ї, діти з якої влаштовуються до навчального закладу на стаціонарне перебування за заявою батьків, та:

  приймає рішення про взяття під соціальний супровід сімей, в яких порушуються права дитини (завершення або продовження у разі необхідності строку соціального супроводу);

  направляє у разі потреби батьків, які неналежно виконують батьківські обов'язки для проходження індивідуальних корекційних програм до суб'єктів соціальної роботи, які відповідно до компетенції розробляють та впроваджують такі програми.

4. Права комісії

4.1. Одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для її діяльності інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

4.2. Подавати пропозиції щодо вжиття заходів до посадових осіб у разі недотримання ними законодавства про захист прав дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

4.3. Утворювати робочі групи, залучати до них представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій (за згодою) для підготовки пропозицій з питань, які розглядає комісія;

4.4. Залучати до розв'язання актуальних проблем дітей благодійні, громадські організації, суб'єкти підприємницької діяльності (за згодою).

 

СКЛАД

комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті

Миргородської міської ради

 

Гирка Н.А. - секретар міської ради, голова комісії;

Ревенчук С.Ю. - начальник служби у справах дітей, заступник голови комісії;

Кириченко Ю.С. -головний спеціаліст служби у справах дітей, секретар комісії.

 

Члени комісії:

 

Колибельнік Т.М. - начальник відділу освіти міської ради

Кір'ян В.В. - директор центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Миргородської міської ради

Фісик В.В. - начальник відділу у справах спорту, сім'ї та молоді міської ради

Ільяшенко Л.М. - начальник управління  соціального захисту населення міської ради

Синельник К.Н. - головний спеціаліст юридичного відділу міської ради

Уймін Д.О. - інспектор з ювенальної превенції сектору превенції  Миргородського МВ УМВС України в Полтавській області

Наумова Л.П. - заступник головного лікаря по дитинству і пологодопомозі Миргородської ЦРЛ

Прокопенко В.М. -  депутат міської ради

 


 

Про підсумки роботи служби у справах дітей за 2016 рік

Служба у справах дітей є виконавчим органом міської ради, на який покладена функція здійснення соціального захисту прав та інтересів дітей, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечення дотримання вимог чинного законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, усиновлення, влаштування до сімейних форм виховання, запобігання дитячій бездоглядності, безпритульності та профілактики правопорушень серед неповнолітніх.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» службою у справах дітей проводиться постійна робота щодо виявлення дітей, які залишились без батьківського піклування; ведення обліку дітей, які залишилися без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування; влаштування дітей, які залишилися без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; захист житлових та майнових прав дітей.

Станом на кінець 2016 року на первинному обліку служби перебували 34 дитини (12 дітей-сиріт та 22 дитини, позбавлені батьківського піклування), 7 з яких проживають поза межами м. Миргорода. Усього на території міста  проживають 40 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у тому числі 13, які прибули з інших територій.

Пріоритетною формою влаштування дітей на території міста в 2016 році залишалося влаштування під опіку, піклування. Більшість статусних дітей охоплена сімейними формами виховання (88% або 30 дітей). У 2016 році статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, надано 10-ти дітям, 8 з яких були влаштовані під опіку, піклування, по відношенню до 2-х дітей вирішується питання щодо влаштування до сімейних форм виховання. І лише 2 дитини, на жаль, залишаються в інтернатному закладі.

Значна увага приділяється роботі із дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах. Так, протягом 2016 року на обліку служби перебували 13 таких дітей. З усіма членами родин проводилась систематична профілактична робота з метою посилення відповідальності за виховання і навчання дітей, родини неодноразово відвідувались за місцем проживання. За поданням служби на деяких батьків були складені адміністративні протоколи за невиконання батьківських обов’язків. З метою захисту прав 2 неповнолітні дитини влаштовані до Центру соціально-психологічної реабілітації для дітей.

Станом на кінець 2016 року на території міста функціонували 5 прийомних сімей, в яких виховувались 5 дітей та одна особа з числа дітей, позбавлених батьківського піклування. Так, одна прийомна дитина досягла 18-річного віку, але продовжує проживати у прийомній сім'ї. Службою у справах дітей спільно з Центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді проводиться робота щодо пошуку кандидатів у прийомні батьки і батьки-вихователі з метою створення таких сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, як прийомна сім'я та дитячий будинок сімейного типу. Роз’яснювальна робота проводиться і через засоби масової інформації, а саме у міській газеті «Миргород - наш дім», на сайті міської ради. На жаль, проблемним залишається питання відсутності в місті Дитячого будинку сімейного типу у зв’язку з відсутністю кандидатів у батьки-вихователі.

Службою у справах дітей та іншими відповідними службами, відділами були реалізовані заходи з виконання міської програми «Соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на 2016 рік». Так, усі діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, отримали канцелярське приладдя до нового навчального року. Проведені заходи до Дня захисту прав дитини та до Новорічних свят зі святковою програмою і врученням солодких подарунків. 3 (три) дитини-сироти, дитини, позбавлені батьківського піклування, влітку мали змогу оздоровитися на базі ПрАТ ЛОЗ «Миргородкурорт».

Станом на кінець 2016 року на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, перебували 2 дитини, позбавлені батьківського піклування, та 17 осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. На сьогоднішній день, на жаль, немає змоги забезпечити всіх бажаючих відповідним житловим приміщенням, однак для осіб, які взагалі не мають місця проживання, діє міська програма «Забезпечення соціальним житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2016-2018 рр.». Так, відповідно до програми одна особа з числа дітей, позбавлених батьківського піклування, уже протягом двох років проживає в кімнаті гуртожитку Миргородського державного художньо-промислового коледжу імені М.В.Гоголя Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

Найефективнішими заходами попередження дитячої бездоглядності, профілактики негативних проявів у дитячому середовищі є проведення профілактичних заходів, інспектування сімей та проведення профілактичної роботи з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах. Так, з метою виявлення бездоглядних дітей та таких, що займаються бродяжництвом, були проведені 23 рейди «Жебрак», «Діти вулиці», «Вокзал». Дітей, які б бродяжили, жебракували, порушували громадський порядок, не виявлено. Під час рейдів проводиться також інспектування сімей, у яких батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків. У результаті спільної, налагодженої роботи з сектором ювенальної превенції Миргородського ВП до адміністративної відповідальності притягнуті 30 осіб за невиконання батьківських обов’язків, на даних батьків складені 34 протоколи. За звітний період здійснені 124 інспектування, складені відповідні акти обстеження соціально-побутових умов проживання неповнолітніх дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

У вересні 2016 року проведений Всеукраїнський профілактичний захід «Урок», під час якого були виявлені 2 дитини, які не приступили до навчання без поважних причин. Дані родини відвідувались за місцем проживання, проведена роз’яснювальна робота з батьками, працівниками сектору ювенальної превенції Миргородського ВП складені адміністративні протоколи.

Значна робота проводиться із неповнолітніми, які скоїли правопорушення, зокрема обстеження умов проживання, профілактичні бесіди з усіма членами сім'ї з метою недопущення скоєння повторних злочинів  неповнолітніми правопорушниками.

Протягом 2016 року службою у справах дітей підготовлені та направлені до суду 4 позовні заяви про позбавлення батьків батьківських прав, 2 з яких уже задоволені, інші 2 перебувають у судовому розгляді.

У 2016 році працівники служби у справах дітей брали участь у якості представників під час розгляду 19 цивільних та 5 кримінальних справ стосовно дітей.

За 2016 рік проведені 22 засідання комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті, на яких розглянуті 86 питань. Зокрема, питання участі у вихованні дитини – 9 заяв; питання надання висновків про доцільність позбавлення батьківських прав – 5; невиконання батьками батьківських обов’язків –  4, питання захисту житлових та майнових прав дітей – 32, призначення опікуна, піклувальника над дітьми – 8, визначення місця проживання дитини – 2, та інші.

            Проведені 4 засідання Координаційної ради з питань захисту прав дитини, на яких розглянуті 9 питань.

Протягом 2016 року згідно з журналом обліку особистого прийому громадян до служби у справах дітей звернувся 101 громадянин з питань захисту соціально-правових інтересів дітей. Усі звернення громадян опрацьовані та вирішені відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян».

Служба у справах дітей міської ради постійно співпрацює з працівниками правоохоронних органів, Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділу у справах спорту, сім'ї та молоді, відділу освіти, засобів масової інформації, установами та організаціями міста з питань, що стосуються захисту прав та інтересів дітей.

ОГОЛОШЕННЯ
     
До уваги представників туристичного бізнесу

Запрошуємо на участь в турсалоні "Відпочивайте на Полтавщині"

     
     
Гаряча телефонна лінія

25 жовтня 2017 року  з 16:00 по 17:00 годину за телефоном 5-50-98 відбудеться "гаряча телефонна лінія" з питань  транспортного забезпечення населення.

     
     
Увага! Початок опалювального сезону!

Тепло у помешкання миргородців почнуть подавати з 20 жовтня. Відповідне розпорядження підписав міський голова Сергій Соломаха 19 жовтня.

     
Архів оголошень
Poll ID 0 does not exist.

Міста побратими

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Міста побратими

Полтавська обласна рада

Полтавська ОДА

МИРГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
  Адреса: 37600, м. Миргород, вул. Незалежності, 17, Тел.: 5-25-01, факс: (05355) 5-22-21 E-mail: mmrada@ukr.net