Военкомат Центр зайнятості АМУ
Cлужба у справах дітей
2015-05-14

Служба у справах дітей знаходиться за адресою:

37600, вул. Сорочинська, 14-а, каб. 204

м. Миргород, Полтавська обл.

тел. (05355)5 48 86

e-mail: ssdmirgorod@ukr.net

начальник служби у справах дітей – Усатова Євгенія Петрівна

головний спеціаліст   – Кириченко Юлія Станіславівна

Графік роботи:

Понеділок – четвер: 8.00–17.00, п’ятниця: 8.00-15.45

Обідня перерва: 12.00–13.00

Графік особистого прийому начальника служби:

щочетверга з 13.00 год. до 17.00 год.

Прийомні дні:

Щосереди з 8.30 год. до 12.00 год., щочетверга з 13.00 год. до 17.00 год., щоп’ятниці з 8.30 год. до 12.00 год.

за адресою: м. Миргород , вул. Сорочинська, 14-а, каб. 204

 

 

Служба у справах дітей інформує…

        Постановаю Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 року №268 «Про затвердження Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів» визначено порядок надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.

      Право на отримання статусу має дитина, а також особа, яка під час здійснення антитерористичної операції не досягла 18 років (повноліття), які внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів:

1) отримали поранення, контузію, каліцтво;

2) зазнали фізичного, сексуального насильства;

3) були викрадені або незаконно вивезені за межі України;

4) залучалися до участі у діях воєнізованих чи збройних формувань;

5) незаконно утримувалися, у тому числі в полоні;

6) зазнали психологічного насильства.

       Статус надається органом опіки та піклування, у тому числі за місцем реєстрації проживання/перебування дитини як внутрішньо переміщеної особи, або за місцем проживання/перебування дитини в населеному пункті, на території якого здійснювалася антитерористична операція, або за місцем виявлення такої дитини місцевими органами виконавчої влади та/або органами місцевого самоврядування.

        Для надання статусу законний представник дитини або у разі, коли дитина переміщується без супроводження батьків або осіб, які їх замінюють, її родичі (баба, дід, прабаба, прадід, тітка, дядько, повнолітні брат або сестра), вітчим, мачуха, представник органу опіки та піклування подають до служби у справах дітей заяву про надання статусу.

       Дитина, якій виповнилося 14 років, має право самостійно звернутися до служби у справах дітей та подати відповідні документи.

        Рішення про надання або відмову в наданні статусу приймається органом опіки та піклування протягом 30 календарних днів з дати реєстрації заяви про надання статусу за результатами розгляду комісії з питань захисту прав дитини відповідних документів.

        За більш детальною інформацією звертайтесь до служби у справах дітей Миргородської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Миргород, вул. Сорочинська, 14а, кім. 204 або за телефоном (05355)5-48-86.


 

 


Патронатна сім'я

В Україні впроваджена нова форма сімейного виховання якою передбачено надання комплексу послуг з тимчасового догляду та виховання дітей в сім’ї патронатного вихователя.

Патронат над дитиною — це тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини в сім’ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин.

Сім’я патронатного вихователя — це сім’я, в якій за згоди всіх її членів повнолітня особа, яка пройшла спеціальний курс підготовки, виконує обов’язки патронатного вихователя на професійній основі.

Патронатний вихователь — це особа, яка за участю членів сім’ї надає послуги з догляду, виховання та реабілітації дитини у своїй сім’ї.

Хто може стати патронатним вихователем?

Патронатним вихователем може бути громадянин України, який має досвід виховання дитини, відповідні житлові умови для надання послуг з догляду, виховання та реабілітації дитини у своєму помешканні.

Обов’язки патронатного вихователя:

  1. забезпечити дитину житлом, одягом, харчуванням тощо;
  2. створити дитині умови для навчання, фізичного та духовного розвитку;
  3. співпрацювати з батьками, іншими законними представниками дитини задля подолання складних життєвих обставин у межах та у спосіб, визначені органом опіки та піклування;
  4. забезпечити надання чи доступ до послуг, визначених договором про патронат над дитиною;
  5. сприяти контактам дитини з батьками, іншими законними представниками, родичами, крім випадків, коли батьки позбавлені батьківських прав або в судовому порядку обмежені у праві спілкування з дитиною.

Хто може бути влаштований в патронатну сім’ю

Покинуті/знайдені діти, діти, залишені в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я, або яких відмовилися забрати батьки чи інші родичі; діти, чиї батьки пропали безвісті; діти з сімей, в яких існувала загроза життю чи здоров’ю; діти за заявою батьків у зв’язку з складними життєвими обставинами, які через трапились в їх сім’ї . Можуть бути одночасно влаштовані тільки діти, які є рідними братами та сестрами, або діти, які виховувалися в одній сім’ї.

Термін перебування дитини у сім’ї патронатного вихователя

Термін перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя визначається відповідно до індивідуальних потреб дитини, виявлених обставин та їх впливу на стан дитини та не повинен перевищувати 3 місяців. В особливих випадках за рішенням органу опіки та піклування термін перебування під патронатом може бути подовжений, однак загалом не повинен бути більшим за 6 місяців. За цей час соціальні фахівці працюватимуть з батьками дитини для подолання труднощів, через які її було вилучено. У разі неможливості відновити здатність батьків виховувати дитину, дитині підшукають іншу форму сімейного виховання.     

         Про більш детальну інформацію про сімейний патронат Ви зможете дізнатися, звернувшись до служби у справах дітей та фахівців Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Миргородської міської ради за адресою: м. Миргород, вул.Сорочинська,14а, каб. 202, 203, 204,  тел. (05355) 5-48-86, 5-51-25

 

 

Функціонування комісії з питань захисту прав дитини

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» при виконавчому комітеті Миргородської міської ради функціонує комісія з питань захисту прав дитини, яка діє відповідно до Положення.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з питань захисту прав дитини

при виконавчому комітеті Миргородської міської ради

1. Загальні положення

1. Комісія з питань захисту прав дитини (далі-комісія) є консультативно-дорадчим органом.

2.Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Сімейним і Цивільним кодексами України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про освіту», «Про соціальні послуги», «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю», Конвенцією ООН про права дитини, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами.

2. Організація роботи комісії

2.1. Склад комісії затверджується рішенням виконавчого комітету.

2.2. Комісію очолює заступник міського голови.

2.3. До складу комісії на громадських засадах входять: керівники структурних підрозділів виконкому Миргородської міської ради, депутати, працівники Миргородського міського центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді, закладів освіти, лікувальних закладів, кримінальної міліції у справах дітей Миргородського МРВ УМВС України в Полтавській обл. та інші.

2.4. Організаційною формою роботи комісії є засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на місяць, за планом роботи, затвердженим головою комісії. Дата, час, місце проведення визначається головою комісії.

2.5. До участі у засіданнях комісії можуть запрошуватися представники підприємств, установ, організацій та громадяни, які беруть безпосередню участь у вирішенні долі конкретної дитини, з правом дорадчого голосу.

2.6. Комісія у межах своєї компетенції приймає рішення, організовує їх виконання.

2.7. Рішення комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

2.8. Думка члена комісії, який голосував проти прийняття рішення, викладається в письмовій формі і додається до рішення комісії.

2.9. Рішення комісії оформляється у вигляді протоколу і є обов’язковим для виконання керівниками служб, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності розташованих у районі.

2.10. Секретар комісії забезпечує своєчасну підготовку матеріалів на засідання комісії, вирішує організаційні питання щодо проведення засідань, забезпечує оперативне інформування членів комісії стосовно організаційних питань діяльності комісії.

2.11. Організаційне забезпечення діяльності комісії здійснюється відповідною службою у справах дітей.

2.12. Засідання комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини загальної кількості її членів.

3. Основними завданнями та функціями комісії є сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

 1) Розглядає та подає пропозиції до індивідуального плану соціального захисту дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, який складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики, а також визначає перелік суб'єктів соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю (далі-суб'єкти соціальної роботи), що беруть участь у виконанні такого плану, контролює виконання його пунктів суб'єктів відповідно до їх компетенції;

2) Розглядає питання, у тому числі спірні, які потребують колегіального вирішення, зокрема:

- реєстрація народження дитини, батьки якої невідомі;

- надання дозволу бабі, діду, іншим родичам дитини забрати її з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров'я, якщо цього не зробили батьки дитини;

- позбавлення та поновлення батьківських прав;

- вирішення спорів між батьками щодо визначення або зміни прізвища та імені дитини;

- вирішення спорів між батьками щодо визначення місця проживання дитини;

- участь одного з батьків у вихованні дитини;

- побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав;

- визначення форми влаштування дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

- встановлення і припинення опіки, піклування;

- утримання і виховання дітей у сім'ях опікунів, піклувальників, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу та виконання покладених на них обов'язків;

- збереження майна, право власності на яке або право користування яким мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

- розгляд звернень дітей щодо неналежного виконання батьками, опікунами, піклувальниками обов’язків з виховання або щодо зловживання ними своїми правами;

- інші питання, пов’язані з захистом прав дітей.

3) Розглядає підготовлені суб'єктами соціальної роботи матеріали про стан сім'ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах, у тому числі сім'ї, в яких існує ризик відібрання дитини чи дитина вже відібрана у батьків без позбавлення їх батьківських прав, сім'ї, діти з якої влаштовуються до навчального закладу на стаціонарне перебування за заявою батьків, та:

  приймає рішення про взяття під соціальний супровід сімей, в яких порушуються права дитини (завершення або продовження у разі необхідності строку соціального супроводу);

  направляє у разі потреби батьків, які неналежно виконують батьківські обов'язки для проходження індивідуальних корекційних програм до суб'єктів соціальної роботи, які відповідно до компетенції розробляють та впроваджують такі програми.

4. Права комісії

4.1. Одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для її діяльності інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

4.2. Подавати пропозиції щодо вжиття заходів до посадових осіб у разі недотримання ними законодавства про захист прав дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

4.3. Утворювати робочі групи, залучати до них представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій (за згодою) для підготовки пропозицій з питань, які розглядає комісія;

4.4. Залучати до розв'язання актуальних проблем дітей благодійні, громадські організації, суб'єкти підприємницької діяльності (за згодою).

 

СКЛАД

комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті

Миргородської міської ради

 

Гирка Н.А. - секретар міської ради, голова комісії;

Усатова Є.П. - начальник служби у справах дітей, заступник голови комісії;

Кириченко Ю.С. -головний спеціаліст служби у справах дітей, секретар комісії.

 

Члени комісії:

Колибельнік Т.М. - начальник відділу освіти міської ради

Кір'ян В.В. - директор центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Миргородської міської ради

Козлова В.О. - голова Миргородської міської  молодіжної організації " За нами майбутнє"

Ільяшенко Л.М. - начальник управління  соціального захисту населення міської ради

Синельник Н.А. - головний спеціаліст юридичного відділу міської ради

Уймін Д.О. - інспектор з ювенальної превенції сектору превенції  Миргородського ВП ГУНП України в Полтавській області

Наумова Л.П. - заступник головного лікаря по дитинству і пологодопомозі Миргородської ЦРЛ

Заливча М.О. -  голова комісії з питань соціальної політики, охорони праці, забезпечення правопорядку та демократичного, цивільного контролю над воєнною організацією і правоохоронними органами, охорони здоров"я, охорони материнства і дитинства

 


ОГОЛОШЕННЯ
     
Засідання комісії з питань освіти

16.12.2019 року о 13.00 у залі засідань міської ради відбудеться засідання постійної комісії міської ради з питань освіти, культури, духовності, молоді та спорту.

     
     
Скликається сесія

19 грудня 2019 року о 09.00 у залі засідань міської ради скликається 51 сесія міської ради сьомого скликання. Відповідне розпорядження № 72-р підписав міський голова Сергій Соломаха

     
     
Засідання комунальної комісії

13.12.2019 року о 13.00 в залі засідань міської ради відбудеться засідання постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, будівництва, торговельного обслуговування, транспорту, зв’язку, екологічної політики 

     
Архів оголошень
Poll ID 0 does not exist.

Міста побратими

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Міста побратими

Полтавська обласна рада

Полтавська ОДА

МИРГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
  Адреса: 37600, м. Миргород, вул. Незалежності, 17, Тел.: 5-25-01, факс: (05355) 5-22-21 E-mail: mmrada@ukr.net